Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1119 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

Komisji Edukacji

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

oraz

Komisji Rozwoju Wsi

z 14 maja 2013 r.

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 6 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 4),

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Justyna Stachowicz, referent w referacie komunalnym;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy grunt, który zostanie wystawiony na sprzedaż jest gruntem rolnym?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że tak.

 

Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 7 członków.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce.

 

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, gdzie dokładnie umiejscowiony jest ten budynek?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że budynek ten znajduje się koło obiektów rekreacyjno – sportowych oraz koło pobliskiego kiosku.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy jest możliwość zrobienia łazienki w tejże nieruchomości?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli osoba, która będzie chciała nabyć nieruchomość sama zorientuje się czy może w lokalu zrobić łazienkę. To jest etap wystawienia na sprzedaż, każdy kto będzie zainteresowany zakupem będzie mógł przystąpić do przetargu.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

 

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, jaka jest wartość takiej bonifikaty?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że po rewaloryzacji do zwrotu jest część bonifikaty i jest to około 20 tysięcy złotych.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności.6. radnych, 3 głosami za, 3 wstrzymującymi się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 wstrzymującym i 0 przeci pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

g)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 członków, natomiast w Komisji Komunalno – Finansowej 4 członków.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jakie zmiany nastąpiły w deklaracji?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zmiany związane są z tym, że deklarację będzie można wypełnić elektronicznie. Druga zmiana polega na tym, że gminy będą musiały przeprowadzać postępowanie egzekucyjne związane z niepłaceniem za odbiór i wywóz odpadów, dlatego zapisy w deklaracji musiały zostać doprecyzowane, aby łatwiej można było przeprowadzić proces windykacyjny.

 

Radny Szymon Paciorkowski odnośnie pkt 3c znajdującego się w deklaracji dotyczącego adresu osoby składającej deklarację, powiedział, że wyżej są dane dotyczące osoby fizycznej i osoby prawnej. Zapytał, czy nie lepiej byłoby wskazać czy na przykład w przypadku osoby prawnej chodziłoby o siedzibę, a co do osoby fizycznej o miejsce zamieszkania?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że może być tak, że osoba fizyczna zażyczy sobie, aby korespondencja nie była kierowana na adres zamieszkania.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w załączniku pojawił się zapis liczba osób zamieszkujących nieruchomość. Zapytał, jak się określa osoby zamieszkujące na danej nieruchomości? Czy według zameldowania? Czy według miejsca zamieszkania? Czy ustawa to precyzuje? Co w momencie, kiedy osoba jest zameldowana w innym miejscu niż mieszka?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że mówi się o miejscu zamieszkania. Ustawa dotyczy wywozu odpadów z budynków zamieszkałych. Wszystkie osoby, które mieszkają na terenie gminy muszą na deklaracjach zostać ujawnieni. W niektórych miastach przyjęto inne metody odpłatności. Na przykład od lokalu czy od m² mieszkania. Sprawdzać się to będzie w większych miastach.

 

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, jak wygląda kwestia finansowa związana z opłatą za śmieci po przetargu?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w najbliższy piątek mija termin na wniesienie odwołania. Do tego dnia firmy, które brały udział w przetargu i które nie zostały wskazane jako zwycięscy mogą złożyć odwołanie. Dopiero po tym dniu będzie można powiedzieć, że przetarg został rozstrzygnięty. Na dzień złożenia ofert, czyli w dni 26 kwietnia najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Najwyższą stawkę za okres 36 miesięcy, bo na taki okres został ogłoszony przetarg, zaoferowała firma Remondis Sanitech z Poznania na kwotę około 7.700.000.00 zł, następną była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zyz ze Swarzędza na kwotę około 5.900.000.00 zł i najtańsza oferta PUK-u Września na kwotę około 3.200.000.00 zł na 36 miesięcy.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w związku ze zróżnicowaniem składek na odpady segregowane i niesegregowane zapytał, w jaki sposób będzie to weryfikowane?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to dokładnie zapisane w ustawie o utrzymaniu czystości. Każde przedsiębiorstwo, które podpisuje umowę na wywóz śmieci ma obowiązek w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są posegregowane powiadomić gminę.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w deklaracji jest taka pozycja, jak załączniki do deklaracji. Zapytał o jakie załączniki chodzi?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to na podobnych zasadach jak składanie PIT-u. Jest część ogólna i część załącznika, która ma zastosowanie wtedy, kiedy ktoś ma więcej niż jedną posesję.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, co w momencie, jeżeli ktoś dzierżawi gospodarstwo rolne wraz z budynkiem mieszkalnym, kto składa deklarację właściciel czy osoba wydzierżawiająca?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że jeżeli ktoś posiada jakąś nieruchomość a nie jest jej właścicielem, również jako posiadacz może złożyć deklarację. Z tego względu, że ustawa o utrzymaniu czystości w gminach równoważy właściciela i posiadacza. Logicznym jest, że nie można ograniczać praw właściciela względem ograniczonych praw rzeczowych, dlatego w pierwszej kolejności deklarację powinien złożyć właściciel. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, to zasada jest taka, że deklarację składa zawsze zarządca. Jeżeli w bloku są lokale stanowiące odrębną własność, to zgodnie z ustawą o własności lokali, mieszkańcy tych lokali powinni wybrać zarządcę, który w ich imieniu złoży deklarację. Osoby, które są posiadaczami i będą składać deklarację muszą mieć do tej deklaracji dołączone oświadczenie właściciela, w którym potwierdzi ten stan lub umowę najmu.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że we wzorze deklaracji w punkcie C1 są wypunktowane formy władania nieruchomością. Zapytał, czy nie można by było utworzyć odrębnej kratki, do której będzie się wpisywało precyzyjną formę? Czy wystarczy zapis „inny podmiot władający nieruchomością”?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że nie można było dokonać innego zapisu, gdyż wynika to z ustawy. Ta uchwała przechodzi przez nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej i w przypadku innego zapisu mogłaby zostać zakwestionowana.

 

Radny Stefan Ogrodowicz w związku z pkt 5 znajdującym się w objaśnieniach, a dotyczący numeru PESEL zapytał, jak ma się do tego odnieść, skoro prowadzi działalność, ale mieszka w inny miejscu?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że wpisuje się PESEL, gdyż jest to opłata za mieszkanie, a deklarację składa Pan jako osoba fizyczna. NIP wpisuje się tylko w przypadku, kiedy chodzi o osoby prawne czyli wspólnoty i spółdzielnie.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

h)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami za, 0 wstrzymujących się, 2 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

i)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał o kwestię grobów wojennych?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że jest porozumienie dotyczące remontu kopca w Sokołowie. Zostanie przywrócony wygląd z 1936 roku, dlatego że jest dość spory koszt, odnawiane będą tylko te groby.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Pkt 4

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, aby zadbać kompleksowo o nazwy ulic znajdujące się na wsiach. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że każde sołectwo powinno wystąpić z wnioskiem do gminy, ale gmina mogłaby kompleksowo tę sprawę załatwić.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że wniosek o nadanie nazw ulic musi być zaproponowany przez dane sołectwo. Problemem w tym momencie stanie się zmiana adresów wszystkich mieszkańców danej wsi, co wiąże się z wymianą dokumentów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat do gminy wpłynęły najprawdopodobniej dwa wnioski z Chwalibogowa i Psar Polskich. Mieszkańcy jednak wycofali się z tego pomysłu.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że po zimie nastąpiło na terenie miasta łatanie dziur, jednak pozostały pojedyncze dziury na przykład na ulicy Kaliskiej, Słupskiej, Szczecińskiej, Witkowskiej czy Kościuszki. Poprosił o reakcję w tej sprawie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że połowa z wymienionych dróg to drogi powiatowe. Jeżeli chodzi o drogi gminne wystąpił problem, ze względu na to, że firma która wygrała przetarg i podnajęła wrzesińską firmę Waldemara Lewandowskiego i Pana Sobczaka do wykonywania prac, a była niewypłacalna. Nastąpił przestój około miesiąca. W tym tygodniu prace związane z łataniem dziur rozpoczęły się od nowa.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowanej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że zwrócili się do niego mieszkańcy posesji przy Placu św. Stanisława apelując, aby służby zajmujące się porządkiem zareagowały, ponieważ na tym placu mieszkańcy mający psy zaśmiecają skwer.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że rzeczywiście jest to problem. Temat ten jest bardzo często poruszany. Trudno jest wymyślić dobre rozwiązanie. Jedyne właściwe rozwiązanie, to takie, gdzie każdy właściciel będzie sprzątał po swoim psie.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Z upoważnienia Przewodniczącego

Komisji Edukacji

/-/radny Janusz Czyż

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Stanisław Dominiczak

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

sporządzono
2013-05-29 przez Anna Olkowska
udostępniono
2013-05-29 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
407
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.