Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1115 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Wsi

oraz

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

z dnia 21 czerwca 2013 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;7

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

 

g)

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, jak wyglądać będzie odbiór nieczystości od przedsiębiorców, którym pozwolenia zostały już wydane?

 

Katarzyna Budna, podinspektor wydziale komunalnym powiedziała, że te pozwolenia, które zostały już wydane są obowiązujące, natomiast uchwała dotyczyć będzie decyzji, które dopiero zostaną wydane, po opublikowaniu i wejściu w życie tejże uchwały. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie, Gmina Września posiada jedną oczyszczalnię ścieków, co nie będzie powodowało żadnych kłopotów.

 

Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 6 członków.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak odnośnie załącznika do projektu uchwały powiedział, że punkcie 1 i 2 mówi się o tym, że przedsiębiorstwa powinny posiadać specjalistyczne pojazdy. Powiedział, że ten zapis dyskryminuje tych przedsiębiorców, którzy posiadają jeden pojazd.

 

Katarzyna Budna, podinspektor wydziale komunalnym powiedziała, że wiadomo, że jeżeli przedsiębiorca będzie posiadał jeden pojazd, to wymagania zawarte w załączniku obowiązują go również. Doprecyzowująca w tym wypadku jest decyzja, która ujmuje indywidualnie każdego z przedsiębiorców.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że prosiłby jednak o doprecyzowanie i zmianę wyrazu pojazdy na pojazd.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

h)

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czym różni się stary regulamin od nowego?

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że z nowych ustaleń wprowadzone zostały na przykład zasady palenia ognisk, grillowania.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jak wygląda kwestia korzystania z trawników w parkach? Czy będzie można po tych trawnikach chodzić?

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że nie można na przykład przekopywać trawników lub jeździć rowerami.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy w parkach znajduje się wystarczająca ilość koszy na śmieci?

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że ilość koszy jest wystarczająca, jeżeli Gmina Września dostanie zgłoszenie o małej ilości koszy na bieżąco je dostawia.

 

Radna Mariola Kasierska zapytał, czy przy wejściu do parku będzie ustawiona tablica informacyjna?

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że tablica zostanie ustawiona przed wejściem. Znajdował się na niej będzie wyciąg z regulaminu, a także inne przepisy prawa regulujące korzystanie z parków.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, jakie inne akty prawne regulują korzystanie z parków?

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że wszystkie akty prawne związane z korzystaniem z parków, na przykład picie alkoholu w takim miejscu.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że należy się zastanowić nad poszerzeniem regulaminu o wybieg dla wielbłądów.

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że nie ma potrzeby poszerzania regulaminu. Obok wybiegu dla wielbłądów znajduje się szczegółowa tablica informacyjna, a na teren, gdzie przebywają wielbłądy wchodzą tylko osoby do tego uprawione.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że warto rozważyć wybudowanie placu zabaw dla psów. Jest to dobry pomysł.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że warto się zastanowić nad wydzielonym koszem na odchody psów.

 

Katarzyna Budna, inspektor w referacie komunalnym powiedziała, że z takich miejsc nikt nie będzie pewnie korzystał, ale Gmina Września rozważy ten pomysł.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

a)

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24.

 

b)

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy ten lokal jest zamieszkiwany? Czy osoba, która tam mieszka będzie miała pierwszeństwo wykupienia tego lokalu?

 

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że lokal w tej chwili jest pusty.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to lokal socjalny.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30.

 

c)

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy będzie w tym miejscu zachowana architektura jednokondygnacyjna lub dwukondygnacyjna?

 

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że w tej chwili nie ma jeszcze wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Ustali to urbanista.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nieruchomość zostanie sprzedana w całości.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy działka 828/4 znajdująca się na mapie stanowiła będzie drogę?

 

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest rów melioracyjny.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy będzie na tym terenie budownictwo wielorodzinne?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że będzie to wiadome dopiero po ustaleniu planu warunków zabudowy.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej.

 

d)

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że ten plan zagospodarowania został już uchwalony, nabywca wiedział, jakie warunki w tym planie się znajdują, dlatego jest przeciwny podejmowaniu tejże uchwały.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że alternatywą do zmiany w planie, dotyczącego usunięcia 3 m pasa, tak aby nabywcy działek mogli ogrodzić nieruchomości od granicy jest wypłacenie przez Gminę odszkodowania za zmniejszenie działki.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w związku ze zniesieniem ograniczeń rów zostanie zakopany?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zostanie zakopany. W tym miejscu powstać może na przykład ścieżka rowerowa.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 2 głosami za, 0 przeciw i 4 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

 

e)

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że w uwagach jest zastrzeżenie mieszkańców, że w decyzji nie wszystkie nieruchomości są objęte planem. Zapytała, co będzie z tą działką, która nie została tym planem objęta?

 

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że właściciele nieruchomości nie byli zainteresowani, aby ich działkę objął plan zagospodarowania, ponieważ zgodnie ze studium jest ona przeznaczona pod przemysł. Działka ta jest jednak na taką działalność za mała.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

 

f)

Anna Ratajczyk – Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

i)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

j)

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej omówił projekt uchwały w sprawie: umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy podjęcie tej uchwały będzie powodowało jakieś konsekwencje w funkcjonowaniu Straży Miejskiej?

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej powiedział, że podjęcie tejże uchwały nie będzie miało żadnych konsekwencji. Będzie ona miała charakter porządkowy.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

k)

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że z regulaminu wynika, że za wstęp na imprezy sportowe czy na boisko trzeba będzie płacić.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie, chyba, że organizator danej imprezy na stadionie ustali imprezę biletowaną.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, co z osobami, które będą chciały skorzystać z boiska rekreacyjnie?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili obiekt ten użytkują Psary Polskie, stadion jest tylko administrowany przez WOSiR. Od 2001 roku zawarta jest umowa użyczenia pod tym względem się nic nie zmieni.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że z tego regulaminu wynika, że nie będzie mógł wejść na boisko.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że ten regulamin wygląda podobnie, jak regulamin boiska przy SSP nr 1.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że regulamin zostanie jeszcze raz przeanalizowany, a uwagi, które zostały zgłoszone zostaną wzięte pod uwagę.

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w tym wypadku komisje nie będą głosować nad projektem uchwały.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

l)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Pkt 5

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nastąpiły zmiany w poruszaniu się po jezdni pojazdami rolniczymi, takie bynajmniej zapisy zawarte zostały w Wieściach Rolniczych z czerwca 2013 roku. Po odczytaniu istotnych zmian zapytał, jak rolnik ma się odnieść do tych przepisów?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina musi się zapoznać z tematem.

 

Radny Bronisław Dankowski odnośnie przyjęcia do szkół 6-latków zapytał, czy szkoły są przystosowane do tego poprzez na przykład poszerzone korytarze? Zapytał, jak wygląda sytuacja związana z budową biogazowni na terenie oczyszczalni ścieków? Powiedział, że wiąże się to z nieprzyjemnym zapachem. Zapytał, jak wygląda sytuacja związana z mieszkaniami w Chociczy Wielkiej? Jest to temat tak długo omawiany, że należy wreszcie zrobić z tym porządek. Powiedział, że należy naprawić te usterki.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że inwestycja w Chociczy Wielkiej została zakończona. Na wniosek radnego Stanisława Dominiczaka sprawa tejże inwestycji została skierowana do prokuratury. W tej chwili postępowanie jest w toku. Gmina Września musi poczekać na rozstrzygnięcie tego postępowania, wtedy można będzie udzielić precyzyjną odpowiedź.

Powiedział, że jeżeli chodzi o biogazownię, to skojarzona jest wraz z budową biogazowni druga inwestycja, która wyeliminuje brzydkie zapachy. Dwie komory fermentacyjne zostaną przykryte. Budowa biogazowni jest pod nadzorem RDOŚ -u. Jeżeli regionalny dyrektor uzna, że tam może powstać inwestycja, to tak się stanie

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jeżeli chodzi o dostosowanie szkół do przyjęcia sześciolatków Gmina Września to realizuje. Pozyskano z Radosnej Szkoły doposażenie do wszystkich szkół, pomoce, place zabaw dla dzieci. Co roku grupa sześciolatków, już od 4 lat idzie do pierwszej klasy. Od 1 września 2013 roku 20% sześciolatków pójdzie do pierwszej klasy. Projekt nowej ustawy mówi, że w przyszłym roku do pierwszej klasy będą musiały iść tylko te dzieci które urodziły się do 30 czerwca. W Gminie Września sześciolatkowie spotkają się z gimnazjalistami w zespołach szkół, bo wynika to ze specyfiki tejże szkoły. W zespołach nigdy nie było z tym problemów.

 

Pkt 4

Radny Bronisław Dankowski zapytał, jak w Gminie Września wygląda sprawa narkomanii?

 

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że złożone zostało sprawozdanie z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok. W 2010 roku została przeprowadzona diagnoza. Kolejna planowana jest na 2014 rok. Powstał punkt dla rodziców dzieci uzależnionych. W przeciągu pięciu miesięcy do tego punktu zgłosił się najprawdopodobniej jeden rodzic.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy można ustalić ile osób jest uzależnionych od narkotyków?

 

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że Gmina Września dysponuje danymi wyłącznie od pedagogów szkolnych. Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje programy. Wszystkie te działania jednak spotykają się z małym zainteresowaniem.

 

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że należy organizować spotkania z rodzicami, aby uczulać ich na pewne zachowania dzieci.

 

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że każda szkoła posiada swoje programy profilaktyczne, na lekcjach wychowawczych, czy na wywiadówkach rodzice są informowani.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że ma sugestie do przewodniczącej, aby dołączyć do materiałów wszystkie sprawozdania.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że wnioskuje do do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, aby Komisja Bezpieczeństwa na swoich posiedzeniach omawiała materiały związane z narkomanią czy alkoholizmem.

 

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że tych materiałów jest zbyt wiele. Można się z nimi zapoznać w każdej chwili w Biurze Rady. Powiedziała, że na sesji zapyta radnych, czy mają taką wolę, aby informatycy z urzędu założyli radnym skrzynkę pocztową tylko na tego typu materiały czy sprawozdania.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

 

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/radny Stanisław Dominiczak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

sporządzono
2013-06-27 przez Anna Olkowska
udostępniono
2013-06-27 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
775
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.