Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1112 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

Komisji Komunalno – Finansowej

Komisji Rozwoju Wsi

oraz

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

z 23 września 2013 r.

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4),

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Mariusz Pierzchliński, po dyrektora Wrzesińskich Obiektów Sportu i Rekreacji;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 

Pkt 3

a)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28.

 

b)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.

 

c)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta.

 

d)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

 

e)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, gdzie dokładnie znajduje się teren, który ma zostać objęty miejscowym planem zagospodarowania?

 

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest to teren, który znajduję się przy skręcie w prawo z Psar Polskich do Sokołowa.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

f)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

 

Radny Jan Drewniak zapytał, gdzie dokładnie znajduje się ten teren?

 

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że teren ten znajduje się przy drodze powiatowej, przy skręcie w lewo na Osowo.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy w związku z odstąpieniem od planu zagospodarowania, Gmina ma inne plany w stosunku do tego terenu?

 

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest to teren prywatny i być może właściciel nieruchomości będzie chciał starać się o warunki zabudowy na tym terenie.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

 

 

g)

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czego dotyczyły zastrzeżenia Wojewody?

 

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że dotyczyły brakujących krzyżyków przy rozstrzygnięciu uwag przez Radę Miejską, dlatego najlepszym sposobem jest uchylić uchwałę, a na następną sesję przedstawić nowy poprawiony projekt uchwały.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

h)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy uruchomienie kilku klas przeniesionych z SSP nr 1 na teren Gimnazjum nr 1 miało jakiś wpływ na ten projekt? Czy w przyszłości z tego tytułu będą przesunięcia między obwodami? Zwrócił uwagę na zły zapis jednej ulicy, zamiast Liske powinno być Lieske.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty powiedział, że jeżeli chodzi o przeniesienie dzieci za szkoły nr 1 do Gimnazjum nr 1, są to dzieci przypisane do SSP nr 1 i w tym wypadku się nic nie zmieni, chyba że powstanie nowa szkoła, wtedy obwód też się zmieni.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

i)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty omówił projekt uchwały w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września.

 

j)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

 

k)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy na terenie Gminy Września są jakieś inne drogi gminne, które nie są drogami publicznymi?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że są.

 

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w załączniku nr 1 jest błąd w zapisie ulicy zamiast Szyfnera powinno być Szyftera.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że nazwa ta została skopiowana z mapek powiatowych, ale wydział sprawdzi tę nazwę i udzieli odpowiedzi na sesji.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

l)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

 

ł)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego omówił projekt w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy regulamin zawiera tylko omówione zmiany?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że dotyczy to tylko uwagi odnośnie szczepienia psów. W słowniczku zostały zawarte również dzienniki ustaw.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał odnośnie § 7 pkt 2 dotyczącego pojemników, czy właściciele nieruchomości muszą zapewnić pojemniki według tego regulaminu? Powiedział, że według nowych zasad jest inaczej. Zapytał, czy nowe zasady ulegają zmianom?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że zasady się nie zmieniają. Pozostają takie, jak uchwaliła Rada Miejska.

 

Radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę, aby zapis dotyczący niewprowadzania zwierząt do pomieszczeń nie dotyczył psów przewodników.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że ten zapis jest zawarty w regulaminie.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

m)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wycofuje projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu, z tego względu, że Powiat Wrzesiński nie przystępuje do realizacji tego zadania.

 

n)

Artur Mokracki, zastępca burmistrza we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich. Powiedział, że podstawie prawnej brakuje zapisu z późniejszymi zmianami co zostanie uzupełnione.

 

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w & 7 w pkt 1 jest zapis wnoszenia (wwozu), zaproponował, aby dopisać wprowadzania. Natomiast w pkt 3 powinno być wchodzenia, a nie wchodzenie, ponieważ zapis zaproponowany w projekcie jest niezgodny z polską normą językową.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza we Wrześni powiedział, że błędy te zostaną poprawione.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

o)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z ogólnym kryzysem panującym w kraju, Gmina Września notuje niższe wpływu na przykład z tytułu podatków lub sprzedaży nieruchomości, czy są one na poziomie założeń Gminy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wpływy z podatków są zadowalające i zgodne z założeniami. Można powiedzieć, że 99% mieszkańców płaci podatki. Natomiast jeżeli chodzi o wpływy ze sprzedaży nieruchomości będą one niższe od oczekiwanych. W tej chwili Gmina osiągnęła połowę tej kwoty. Powiedział, że będzie problem ze zrealizowaniem tego planu, gdyż oprócz woli Gminy dotyczącej sprzedania danej nieruchomości musi się również znaleźć chętny na zakup.

 

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Pkt 4.

 

Radna Mariola Kasierska odnośnie projektu uchwały dotyczącego zbycia nieruchomości przy ulicy Władysława Reymonta, zapytała, czy nie ma żadnych przeciwwskazań na wybudowanie w przyszłości na tym terenie domów, gdyż jest to blisko torów?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że linia zabudowy biegnie wzdłuż ulicy Wincentego Pola, gdzie domy już są wybudowane. Linia zabudowy wzdłuż torów wynika z przepisów.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, jak wygląda sprawa światłowodów na terenie Miasta i Gminy Września? Powiedział, że na ulicy Kościuszki jest stare drzewo, które zagraża zarówno pieszym, jak i kierowcom. Poprosił o jego usunięcie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Ulica Kościuszki jest drogą powiatową, nie gminną, dlatego też z taką sprawą czy prośbą należy udać się do Powiatu. Jeżeli chodzi o sprawę światłowodów, to na tę chwilę aktualizowany jest projekt, gdyż przez ostatnie kilka lat wiele się zmieniło, chociażby przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicę Rynek z ulicy Szkolnej.

 

Radny Bronisław Dankowski podziękował za szybką interwencję załatania dziur na osiedlu Sławno.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że na końcu ulicy Słowackiego, przy wyjeździe z Wrześni są dziury. Poprosił o interwencję.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ten odcinek ulicy należy do Powiatu Wrzesińskiego.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała o ulice wewnątrz blokami na ulicy Kutrzeby? Zapytała, jak wygląda inwestycja odnowy budynku na ulicy Chopina?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że termin oddania inwestycji wyznaczony jest na 16 grudnia 2013 roku. Jeżeli chodzi o drogi między blokami jest to sprawa skomplikowana, gdyż nie są to drogi publiczne i należą do wspólnot.

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.50 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

i Polityki Społecznej

/-/Stanisław Dominiczak

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Z upoważnienia Przewodniczącego

Komisji Rozwoju Wsi

radny

/-/Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

sporządzono
2013-09-27 przez Anna Olkowska
udostępniono
2013-09-27 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
422
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.