Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1110 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.

Protokół

z posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

z dnia 1 października 2013 r.

 

 

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, rady Stanisław Dominiczak o godz. 11.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 27 w sprawie wyłączenia dwóch miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku nr 27 oraz zgody na oznakowanie dojazdu do posesji nr 27 (załącznik nr 3).

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię Straży Miejskiej we Wrześni w sprawie ww wniosku (załącznik nr 4).

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego przedstawił informację w sprawie ww wniosku.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek mieszkańca ul. ks. Piotra Wawrzyniaka w sprawie zamontowania progów zwalniających (załącznik nr 5).

Przedstawił opinię Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (załącznik nr 6).

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię Straży Miejskiej we Wrześni w sprawie ww wniosku (załącznik nr 7).

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego przedstawił informację w sprawie ww wniosku.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek mieszkańców ul. Paderewskiego w sprawie zamontowania garbu spowalniającego (załącznik nr 8).

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni wyraził opinię Straży Miejskiej we Wrześni w sprawie ww wniosku.

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego przedstawił informację w sprawie ww wniosku.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek mieszkańców miejscowości Bierzglin dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości sklepu spożywczego (załącznik nr 9).

Przedstawił opinię Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (załącznik nr 10).

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni wyraził opinię Straży Miejskiej we Wrześni w sprawie ww wniosku.

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego przedstawił informację w sprawie ww wniosku.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek mieszkańców miejscowości Psary Polskie w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych na wysokości świetlicy wiejskiej oraz ustawienia znaku B-36, a także wniosek mieszkańców miejscowości Kaczanowo w sprawie ustawienia znaku B-36. (załącznik nr 11).

Przedstawił opinię Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (załącznik nr 12).

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię Straży Miejskiej we Wrześni w sprawie wniosku mieszkańców miejscowości Psary Polskie w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych na wysokości świetlicy wiejskiej(załącznik nr 13), wyraził także opinię Straży Miejskiej we Wrześni w sprawie wniosku mieszkańców miejscowości Kaczanowo w sprawie ustawienia znaku B-36.

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego przedstawił informację w sprawie ww wniosku.

 

 

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy jest wskazane miejsce inwestycji Volkswagena?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że jest to pytanie do Pana burmistrza, ale dostępny duży teren inwestycyjny spełniający oczekiwania inwestora, to teren po lewej stronie zjeżdżając z wiaduktu w kierunku Środy Wlkp.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jaką powierzchnią zainteresowany jest inwestor?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że wcześniej inwestor pytał o ponad 100 ha, w tej chwili są pytania o większy teren, ok. 300 ha. Dodał, że gdyby inwestycja doszła do realizacji byłoby to bardzo korzystne dla mieszkańców.

 

Radna Teresa Piskorż w związku z protestem mieszkańców poprosiła o wyjaśnienia dotyczące zagospodarowania inwestycyjnego w rejonie ul. Miłosławskiej i ul. Sienkiewicza.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił, by pan Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego wyjaśnił ww kwestię.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że w tej chwili jest to kwestia projektu, nie realizacji. W zamyśle inwestycji jest przywrócenie stanu, charakteru przejścia, jaki był dawniej. Gmina nieopatrznie na preferencyjnych zasadach sprzedała, oddała w centrum miasta mieszkania łącznie z prawem do nieruchomości, która przez lata stanowiła skrót dla ciągu pieszego, rowerowego, itp. i w zamyśle tego projektu właśnie to Gmina chciałaby przywrócić. Droga miałaby charakter pieszo-jezdni, czyli ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością poruszania się ruchu samochodowego ograniczonego dla osób zamieszkujących w tym rejonie. Ruch samochodowy byłby tylko dla osób tam zamieszkałych, natomiast pieszo-rowerowy dla wszystkich. W zamyśle projektu jest wymiana nawierzchni, wybudowanie kanalizacji deszczowej, drogi i oświetlenia. Dodał, że budynki gospodarcze, które będą zburzone są własnością Gminy. W tej chwili nie są prowadzone żadne prace i to Rada Miejska zdecyduje, czy przeznaczy pieniądze na inwestycję, czy nie. Rozumie, że mieszkańcy chcieliby wybudować osiedle zamknięte, jednak należy pamiętać, że Gmina jest współwłaścicielem.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak wygląda kwestia negocjacji?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że procedurę przeprowadza się w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Decyzje wydaje Starosta. Wydanie takiej decyzji jest równoznaczne z wydaniem decyzji odszkodowawczej, czyli wspólnota dostanie odszkodowanie za nieruchomość.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, jaką gwarancję lub zabezpieczenie mają mieszkańcy, że w przyszłości nie zmienią się plany i droga nie stanie się drogą o dużym natężeniu ruchu?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że inwestycja będzie przeprowadzona w sposób formalny. Zarządcą ruchu jest Starosta, który zatwierdza daną inwestycję. Może być tak, że za kilkanaście lat ktoś będzie chciał zmienić charakter inwestycji i jeśli uzyska na to zgodę będzie mógł to zrobić, tak więc nigdy nie ma gwarancji. Natomiast w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu oznakowanie musi być zgodne z decyzją Starosty na realizację inwestycji.

 

 

W związku ze zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi reorganizacji ruchu drogowego o godz. 11.30 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z opinią Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego negatywnie zaopiniowała wniosek Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 27 dotyczący wyłączenia dwóch miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku nr, 27 natomiast wyraża zgodę na oznakowanie dojazdu do posesji nr 27.

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z opinią Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańca ul. ks. Piotra Wawrzyniaka dotyczący zamontowania progów zwalniających.

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z opinią Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców ul. Paderewskiego dotyczący przejścia dla pieszych zgodnie z uwarunkowaniami przepisów kodeksu drogowego oraz dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowania monitoringu.

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z opinią Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców miejscowości Bierzglin dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości sklepu spożywczego, natomiast wnioskuje o wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości bloku nr 24 oraz wykonanie brakującego odcinka chodnika.

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z opinią Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców miejscowości Psary Polskie w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych na wysokości świetlicy wiejskiej.

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z opinią Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców miejscowości Kaczanowo w sprawie ustawienia znaku B-36.

 

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 14.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/radny Stanisław Dominiczak

 

 

 

 

Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

sporządzono
2013-10-31 przez Anna Olkowska
udostępniono
2013-10-31 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
335
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.