Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1109 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

Komisji Edukacji

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

oraz

Komisji Rozwoju Wsi

z 12 listopada 2013 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 4),

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Wioletta Mazurkiewicza, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni;

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 

Pkt 3

a)Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

b)Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy istnieje możliwość zabudowy na tych działkach?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że określą to warunki wydanej decyzji, jednakże są to działki rolne.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie.

 

c)Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonej we Wrześni.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy można tę strefę jeszcze zwiększyć? Jakie warunki trzeba spełniać, aby do tej strefy się włączyć?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że przede wszystkim należy uzyskać zgodę władz strefy. Tylko określone rodzaje przedsięwzięć mogą się o to starać, ponieważ istnieje pewien katalog określający jaka działalność na jakim terenie może być objęta strefą, nie może to być na przykład powierzchnia handlowa. Grunt musi być własnością samorządu lub państwa. Są możliwe na tych terenach przedsięwzięcia, które spełniają normy skali europejskiej, musi to być produkcja innowacyjna.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonej we Wrześni.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonej we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonej we Wrześni.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonej we Wrześni.

 

d)Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej.

 

Radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy nazwa ulicy występuje jeszcze w innej miejscowości na terenie Gminy Września?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie występuje.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej.

 

e)Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że istnieje wiele takich przypadków, gdzie ktoś ma jakąś działalność gospodarczą w domu lub przy domu. Ta osoba nie może wrzucać śmieci, za które płaci jako osoba fizyczna. Każdy, kto posiada działalność musi mieć podpisaną umowę z firmą, która wywozi śmieci. Gmina musi posiadać wykaz działalności. Na terenie Gminy Września jest kilka firm, które mogą wywozić śmieci i te firmy mają obowiązek co miesiąc przedstawić gminie wykaz umów z firmami, od których pobierają śmieci.

Zgodnie z projektem uchwały gmina chce wykorzystać ten wykaz, aby nie ścigać wszystkich osób prowadzących działalności. W przypadku osób, których w wykazie nie będzie gmina w drodze administracyjnej będzie wzywać do przedstawienia umowy i dowodów zapłaty.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków komisji.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy jeżeli ktoś ma podpisaną umowę na wywóz szamba, to czy można ją zerwać? Zdarza się, że dany przedsiębiorca ma zepsuty pojazd, czy nie wystarczy faktura, że szambo zostało wywiezione przez innego przedsiębiorcę?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że chodzi o to, aby w sposób racjonalny i papierowy udokumentować, że ma się umowę lub potwierdzenie zapłaty za usługę.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że znacząca ilość firm to działalności jednoosobowe, które nie mają wydzielonego pomieszczenia czy też lokalu. Zapytał, jak to będzie wyglądało w przypadku takich firm?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że po pierwsze zależy to miejsca zamieszkania. Jeżeli ktoś mieszka na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, to do nich należy organizacja, natomiast jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, to Gmina ma obowiązek sporządzenia wykazu. Forma jest różna w zależności od charakteru prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą być skrajne przypadki, gdzie wystarczy oświadczenie, że podmiot nie wytwarza odpadów.

 

Robert Czwajda, mieszkaniec Gminy Września zapytał, gdzie należy oddać odpady typu styropian i stłuczka szklana? Powiedział, że kilkakrotnie próbował w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, ale się nie udało.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że punktem odbioru jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Sikorskiego.

 

Robert Czwajda, mieszkaniec Gminy Września powiedział, że próbował kilkakrotnie, ale nie udało mu się oddać do tego punktu wymienionych odpadów.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że na sesji będzie prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i wtedy wyjaśni całą sprawę.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

f)Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tej pory w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 członków, natomiast w Komisji Komunalno – Finansowej 6 członków.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że w większości mieszkańcy Gminy Września deklaracje złożyli. Zapytał, czy jeżeli uchwała wejdzie w życie mieszkańcy będą musieli składać jeszcze raz deklaracje?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że ci mieszkańcy, którzy już złożyli deklaracje nie będą musieli ich składać od nowa. Nowe deklaracje obowiązywać będą dopiero po podjęciu omawianego projektu uchwał. Jednak jest dość uciążliwe, gdyż za każdym razem jak się zmienia liczba osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym należy złożyć nową deklarację.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy podjęcie tej uchwały można by było przełożyć na następny rok skoro i tak mają być zmiany w ustawie?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że uchwała ta musi zostać podjęta ponieważ jest to narzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Mieszkaniec, u którego się nic nie zmienia nie ma potrzeby składania nowej deklaracji. Poza tym Sejm zapowiada zmiany w ustawie, ale tak naprawdę nie wiadomo czy do tych zmian dojdzie.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, w związku z nowym wzorem deklaracji, czego Gminie brakować będzie z danych w procesie egzekucji? Powiedział, że na deklaracji jest pole z numerem podatnika. Zapytał, czy taki numer zbliżony do peselu ułatwiłby gminie ściągalność od osób, które nie zapłaciły?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie można zmusić nikogo do wpisania danych nie nazywając ich.

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że do podjęcia kroków egzekucyjnych z danych brakować będzie takich danych jak: pierwsze imię, drugie imię, imię ojca, imię matki, numer NIP, REGON, PESEL, data urodzenia, a także numer telefonu dłużnika. Powiedziała, że dłużnicy to zazwyczaj osoby, które nie tylko nie płacą opłaty śmieciowej, ale również mają inne zobowiązania. Burmistrz wydając tytuł egzekucyjny musi go przekazać komornikowi, ale musi on zawierać wszystkie wymienione dane, w przeciwnym wypadku komornik tego tytułu nie przyjmie.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ewidentnie widać nierówne traktowanie samorządów skoro inne ościenne gminy mogą w deklaracjach te dane zamieszczać, a Gmina Września nie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja Komunano - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

g)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt budżetu w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzającyrok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września.

 

h)Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt budżetu w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jakie będzie przeznaczenie budynku, gdzie do tej pory mieściła się biblioteka? Czy w związku z przeniesieniem biblioteki wpłynęły protesty mieszkańców?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że lokal będzie w zasobach komunalnych gminy, z przeznaczeniem do wynajęcia. Do urzędu wpłynęło pismo Rady Sołeckiej, w którym Rada wypowiedziała się negatywnie w sprawie przeniesienia biblioteki. Decyzja ta była umotywowana tym, że mieszkańcy przyzwyczaili się do miejsca, w którym biblioteka się znajduje. Filia zostanie przeniesiona tylko o 1 km. W przeciągu dwóch lat czytelnictwo w Psarach Polskich spadło z 15000 do 5000.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy przeniesienie biblioteki spowoduje likwidację jakiegoś pomieszczenia w szkole w Nowym Folwarku?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że pomieszczenia znajduje się przy głównym holu, obecnie jest tam biblioteka szkolna, część tego pomieszczenia będzie stanowiła biblioteka publiczna. W tym celu zakupione zostaną nowe regały.

 

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że była kiedyś w tej szkole i zauważyła, że stołówka jest w złym stanie, dlatego też dużo dzieci zrezygnowało z jedzenia posiłków w szkole.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w zespole obecnie wydawanych jest 10 obiadów, w szkole znajduje się specjalne pomieszczenie do ich wydawania.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jaki jest koszt przeniesienia biblioteki? Czy osoby, które zostały tam zatrudnione, znajdą zatrudnienie w bibliotece w Nowym Folwarku?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przejdzie do szkoły osoba, która obecnie pracuje w bibliotece. Jeżeli chodzi o koszty jest to kewstia odmalowania pomieszczenia, zakup regałów.

 

Wioletta Mazurkiewicza, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że zakup regałów to jest kwota rzędu 17 000 zł, odmalowanie ścian i założenie elektryki to koszt około 5 000 zł. W przeniesienie książek będą zaangażowani pracownicy biblioteki.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

i)Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMINIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku z ustawą o wywozie śmieci, za jakiś czas Gmina znowu będzie musiała wydzielić jakieś miejsce na wysypisko?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że takiego problemu raczej nie będzie. Kiedy zostanie uruchomione Lulkowo być może zmieni się system i sposób odbioru śmieci.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, na jaki czas jest przewidziane działanie wysypiska w Lulkowie?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że na to pytanie odpowie na najbliższej sesji.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał, czy mimo zmiany uchwały kwota, którą ma zapłacić Gmina Września pozostaje bez zmian?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina Września będzie ponosiła koszty przedstawione w projekcie uchwały, będzie to jej udział w budowie wysypiska.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMINIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMINIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMINIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMINIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

j)Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”.

 

k)Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

l)Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał o rozdział w budżecie 90002 Gospodarka odpadami, mianowicie, jaka kwota wpłynęła do Gminy Września w związku z opłatą śmieciową?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, odpowiedź zostanie udzielona na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał, o kwotę 11 004 zł w rozdziale 90002, a mianowicie, które były w wydatkach bieżących. Dlaczego zostały przesunięte do wydatków majątkowych? Powiedział, że rozdział ten jest ważny, szczególnie ze względu na opłaty śmieciowe. Poprosił o odpowiedź na to pytanie na na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Pkt 3 i 4.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, zapytał, czy toczyły się w tym roku jakieś postępowania w związku z art. 63a Kodeksu wykroczeń tj. kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym plakat, afisz, apel podlega karze ograniczenia wolności bądź grzywny? Powiedział, że we Wrześni jest dużo plakatów przylepianych na przykład na drzewach. Często też reklamy umieszczane są na budynkach, dlatego przestrzeń publiczna wygląda nieciekawie ze względu na natężenie reklam. Druga kwestia dotycząca kodeksu wykroczeń art. 58, dotyczący żebractwa. Powiedział, że chodzi o konkretną sytuację związaną z obchodami 1 listopada, gdzie na cmentarzu komunalnym spotkać można było osobę zarówno żebrzącą przed wejściem, jak i chodzącą między grobami zaczepiającą ludzi z prośbą o pieniądze. Powiedział, że jeżeli służby zabezpieczają dojazd do cmentarza to również powinni zadbać, aby nie dochodziło do takich sytuacji na cmentarzu. zapytał, czy były jakieś sygnały w tej sprawie? Poprosił o odpowiedź na te pytania na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chodnik przy ulicy Wojska Polskiego jest w złym stanie. Od strony szkoły jest zrobiony nowy parking. Zapytał, czy chodnik mógłby zostać naprawiony? Powiedział, że na terenie miasta szczególnie przy ulicy Opieszyn, Legii Wrzesińskiej i Wojska Polskiego jest bardzo słabe oświetlenie uliczne. Lampy wchodzą w korony drzew nie dając tym samym oświetlenia. Zapytał, czy nie można by było podciąć drzew? Powiedział, że powraca problem ulicy przy Culica 2, wie, że położenie nowej nawierzchni jest skomplikowane ze względu problem z podziałem własności na tym terenie. Powiedział, że chyba jest taki obszar, gdzie Gmina Września ma bezwzględną większość tej drogi i tam można by było założyć nową nawierzchnię. Zaproponował, aby umieścić naprawę drogi w nowym projekcie budżetowym na 2014 rok.

 

Radny Mirosław Chudy poprosił, aby wziąć pod uwagę utwardzenie przy ulicy Wiśniowej, drogi od asfaltu to budynku socjalnego, chociażby gruzem. Zapytał, czy byłaby możliwość doświetlenia tego terenu jedną lub dwoma lampami?

 

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że godzina dzisiejszej komisji, jak i czwartkowej sesji wynika z próśb mieszkańców złożoną na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w październiku w WOK-u. Powiedziała, że na sesji zapyta radnych, czy nowa godzina jest odpowiednia, czy też obrady będą się odbywały o stałych, przyjętych już godzinach.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że już kiedyś zgłaszał kwestię bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych na ulicy Działkowców. W sąsiedztwie torów kolejowych rosną chwasty i krzewy, które zasłaniają widoczność podczas przejazdu. Zwrócił uwagę, że w przypadku nie zamknięcia torów nie widać pociągu jadącego z Poznania. Poprosił o wyjaśnienie do kogo należy droga i o ewentualne wycięcie roślin.

 

Radna Mariola Kasierska zwróciła uwagę na zły stan chodnika przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury – Zamysłowskiego. Poprosiła o naprawę tego chodnika.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

sporządzono
2013-11-27 przez Anna Olkowska
udostępniono
2013-11-27 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 09:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
454
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.