Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 624 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

oraz

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

13 maja  2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji rozwoju wsi, 7 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  1. Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej IV kadencji.. 
  2. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego.

 

 b)

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września.

 

c)

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.

 

d)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej.

 

e)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie.

 

f)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej.

 

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej.

 

g)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym.

 

h)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

i)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie oraz przedstawiła opinię rady sołeckiej w przedmiotowej sprawie.

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że przedmiotowa sprawa zawsze budziła żywe zainteresowanie mieszkańców wsi Grzybowa.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że w przetargu można określić i zabezpieczyć przeznaczenie tej nieruchomości tylko na działalność lekarską.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie.

 

j)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

 

k)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

Radny Czesław Duch wnioskuje, by rozważyć możliwość zwiększenia ilości miejsc parkingowych np. wzdłuż drogi w kierunku Gozdowa przy cmentarzu komunalnych we Wrześni. 

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

l)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

 

m)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych.

 

n)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedziała, że na basenie miejskim zaczęły się dziać dziwne rzeczy i trzeba było rozwiązać powstałe problemy. Okazało się, że nie ma prysznica w szatniach oraz przy wejściu do niecki basenu. Powodem tego był brak ciepłej wody. Zaproponowano więc zamontowanie baterii słonecznych. Wybrano takie rozwiązanie, ponieważ nie było możliwości dostarczenia ciepłej wody  „z pieca” do natrysków. Koszt baterii słonecznych jest duży, ale można powiedzieć, że ta inwestycja stawia nas w lepszym świetle przy kolejnych inwestycjach proekologicznych. Będzie nam łatwiej pozyskać środki na tego typu inwestycje wskazując, że coś już na tym polu zrobiliśmy.

 

Radny Waldemar Grześkowiak poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie pozyskano środków z zewnątrz na realizację tej inwestycji?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest możliwość pozyskania pożyczki na ten cel.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że za zrealizowaniem tej inwestycji przemawiają względy społeczne, nie ekonomiczne, prosi się więc, by obiekty sportowe były wykorzystywane w najszerszym zakresie. Basen miejski robi się bardzo ciekawym punktem na mapie Wrześni. Czy nie można zgłosić tego obiektu do jakiegoś konkursu na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii?   

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że na pewno wokół basenu miejskiego będzie robiony szum. Będziemy także na pewno starać się, by wziąć udział w jakimś konkursie czy projekcie.

 

Radny Henryk Krukowski poprosił o wyjaśnienie, czy basen miejski jest pilnowany i monitorowany w nocy? Słyszałem, że ktoś odkręcił jakieś kurki i powstały z tego tytułu straty. Proszę, by zadbano o bezpieczeństwo tego obiektu w porze nocnej.

Kolejna sprawa, od ul. Daszyńskiego znajduje się zakaz wjazdu na teren parku. Mimo tego bardzo dużo aut wjeżdża, ignorując zakaz. Proszę zwrócić na to uwagę.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Pkt 4

 

Radny Mirosław Zgoliński wnioskuje, by zawiadomić odpowiednie służby, że wzdłuż drogi przy ul. Kaliskiej we Wrześni i ul. Bukowej w Bierzglinku są poprzewracane znaki drogowe.

 

Radny Mirosław Zgoliński wnioskuje, by poprosić Izbę Rolniczą, aby przekazywała więcej informacji, ponieważ rolnicy nie są dostatecznie informowani o wielu sprawach. Przekazywane informacje można propagować poprzez biuletyn gminny „Wieści z Ratusza” oraz inny zwyczajowo przyjęty sposób.  

 

Radny Czesław Duch, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej przedstawił plan pracy komisji na rok 2004.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września zaproponowała, żeby w planie pracy komisji ująć punkt: Opiniowanie planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska opracowanego dla Miasta i Gminy Września.

 

Radny Henryk Krukowski zaproponował, żeby komisja ujęła w planie pracy wizytację zalewu „Lipówka”. 

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej przyjęła plan pracy na rok 2004, łącznie z zaproponowanymi wyżej punktami.

 

 

 

 

Pkt  5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi o godz. 17.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się  do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                               

Przewodniczący komisji

rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Metryka

sporządzono
2004-06-24 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-06-24 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
382
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.