Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 619 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

 

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z komisją rozwoju wsi

z dnia 18 sierpnia 2004 roku

 

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych, a w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 6 radnych, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Pkt. 2

Przewodniczący komisji Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej.

 

a)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Radni Czesław Duch i Henryk Krukowski poprosili, by załączniki mapowe do projektów uchwał były przygotowywane bardziej szczegółowo.

 

Z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że od przyszłej sesji te materiały będą przygotowywane bardziej szczegółowo.

 

Radny Czesław Duch zwrócił również uwagę, że w uzasadnieniu do kolejnego projektu uchwały znajduje się zapis “projektowanej autostrady A-2”

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

 

b)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9 – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9.

 

 

c)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kuneguda Zakrzewska.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

 

d)

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi – omówił z-ca burmistrza p. Jan Maciejewski.

 

Radny Czesław Duch zadał pytanie jakie to jest przełożenie na pieniądze?

 

Z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września p. Jan Maciejewski odpowiedział, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych musi być tak umocowane i nie obciążone kosztami, by mogło swobodnie konkurować na rynku. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie miał uszczuplenia dochodu. Według burmistrza takie działanie jest zasadne, ponieważ zakład budżetowy nie operuje na rynku, tak jak to jest w przypadku PUK.

 

Radny Henryk Krukowski zadał pytanie czy to działanie nie jest początkiem połączenia w jedną firmę?

 

Z-ca burmistrza p. Jan Maciejewski odpowiedział, że nie ma koncepcji połączenia PUK-u i ZGM-u. Działanie to nie jest fragmentem żadnej kampanii. PUK posiada stary park maszynowy, dzierżawi pomieszczenia. Należy tą firmę odciążyć, uwolnić od kosztów dzierżawy.

 

 

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Radny Czesław Duch zwrócił uwagę, że załączona tabela jest mało czytelna; takich dokumentów nie powinno się przyjmować

 

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że w kolumnach zostały zawarte w kolejności: numery działek, numery ksiąg wieczystych i powierzchnie działek.

 

Radny Jan Drewniak zwrócił uwagę, że rozdrabnianie działek może być problemem dla przyszłych pokoleń. W przypadku gdy blok w przyszłości zostanie rozebrany, będzie wielu właścicieli do jednej działki.

 

p. Zakrzewska powiedziała, że ten projekt uchwały tego nie blokuje.

 

Radny Czesław Duch zadał pytanie jak wygląda sprawa terenu między blokami?

 

p. Zakrzewska odpowiedziała, że do bloku jest przyporządkowany niezbędny teren do funkcjonowania budynku. Drogi wewnętrzne, place zabaw, tereny zielone – to zostaje przy spółdzielni mieszkaniowej.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że zgodnie z art. 68.1 jest jeszcze 8 innych sytuacji w których można udzielić bonifikaty i w związku z tym zadał pytanie czy w każdym tym przypadku należy podjąć odrębną uchwałę?

 

p. Zakrzewska odpowiedziała, że indywidualizuje się te uchwały.

 

Radny Cezar Dubiel zadał pytanie czy jest wiadomo, jak ta sprawa będzie wyglądać pomiędzy WSM a lokatorami, kiedy lokatorzy będą płacić? Czy wtedy gdy się lokator zgłosi czy będzie zastosowany jakiś przymus?

 

p. Zakrzewska odpowiedziała, że nie można nikogo przymusić, by przystąpił w konkretnym terminie do aktu.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że WSM na dzień dzisiejszy użytkuje 46,5 ha gruntów na zasadzie wieczystej dzierżawy; my mówimy o 14,5 ha. Czy były prowadzone rozmowy na temat reszty gruntu?

 

p. Zakrzewska odpowiedziała, że tego typu pytanie należałoby skierować bezpośrednio do prezesa, który ma być obecny podczas obrad sesji Rady Miejskiej.

 

Radny Czesław Duch wyraził zdanie, że dlaczego gmina ma coś robić dla spółdzielni skoro spółdzielnia nie robi nic dla mieszkańców.

 

p. Zakrzewska odpowiedziała, że powinniśmy zastanowić się nad bonifikatą, a to co spółdzielnia robi dla mieszkańców nie jest przedmiotem uchwały.

 

Radny Czesław Duch uważa, że mieszkańcy nie będą zainteresowani wykupem gruntu.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 2 głosami “za”, przy 1 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

 

 

 

f)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 – omówił skarbnik Miasta i Gminy Września p. Alicja Stawowska.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.

 

Pkt.4

Interpelacja, zapytania i wolne głosy radnych.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zadał pytanie czy podobnie jak w ubiegłym roku przy okazji dożynek odbędzie się turniej piłkarski?

 

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że dożynki organizowane są przez Radę Sołecką. Szanujemy samodzielność sołectwa i uwzględniamy te elementy, które chcą wprowadzić podczas tegorocznych dożynek. Inicjatywa organizacyjna musi zostać zaproponowana, a my ze strony urzędu służymy pomocą.

 

Radny Jan Drewniak zwrócił uwagę, że przy ul. Miłosławskiej i Wrocławskiej zaobserwował wysychanie kilkuletnich drzewek i zadał pytanie czy ich podlewanie jest w gestii firmy odpowiedzialnej za pielęgnacji zieleni w naszym mieście?

 

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że zostanie to sprawdzone czy drzewka są podlewane; dodała również, że drzewa same w obronie spuszczają liście, co nie jest równoznaczne z ich obsychaniem.

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

 

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/

 

Przewodniczący komisji

rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2004-08-24 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-08-24 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
662
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.