Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr 30 - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 614 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół nr 30

PROTOKÓŁ

z 30 posiedzenia

komisji rozwoju wsi

z 1 marca 2005 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.00 otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz gości.

 

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

 

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie spraw sołectw i świetlic wiejskich.

 4. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2004.

 5. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2005.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

Komisja zapoznała się z dokumentacją z wykonanych prac remontowych w świetlicach wiejskich dofinansowanych z budżetu gminy w roku 2004 (załącznik nr 3).

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński odczytał członkom komisji ww dokumentację z wykonanych prac remontowych wraz z przeznaczonymi na ten cel kwotami finansowymi w następujących świetlicach wiejskich:

 

 1. Bierzglinek;

 2. Chwalibogowo;

 3. Gonice;

 4. Goniczki;

 5. Kaczanowo;

 6. Kleparz;

 7. Nowa Wieś Królewska;

 8. Obłaczkowo;

 9. Osowo;

 10. Psary Małe;

 11. Sędziwojewo;

 12. Słomowo;

 13. Sobiesiernie;

 14. Sołeczno;

 15. Stanisławowo;

 16. Strzyżewo;

 17. Węgierki.

 

 

Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi przedstawił członkom komisji zakres prac do wykonania na świetlicach w następnych latach (załącznik nr 4) oraz proponowane dofinansowanie na rok 2005 z przeznaczeniem na wykonanie pracy zaznaczonych w załączniku nr 4.

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami sformułowali następujące wnioski:

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński wnioskuje o zakup stołu do tenisa do świetlicy w Bierzglinku.

 

Radna Bożena Nowacka wnioskuje, by zweryfikować wydatkowanie środków gminnych w przypadku świetlic wiejskich, które otrzymują dochody z dzierżaw pomieszczeń.

 

Radny Sylwester Jałoszyński wnioskuje, o zakup stołu do tenisa oraz o ogrzewanie dużej sali w świetlicy w Chwalibogowie.

 

Radna Bożena Nowacka wnioskuje, by inwestować w te świetlice, których nie można w tej chwili użytkować ze względu na zły stan kuchni i sanitariatów.

 

Radny Sylwester Jałoszyński uważa, że zaplanowana kwota na malowanie sali oraz uzupełnienie ściany po zdemontowanych kaloryferach w Chwalibogowie jest niewystarczająca.

 

 

Pkt. 4

Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2004:

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński odczytał sprawozdanie z prac komisji za rok 2004 następującej treści:

 

Komisja Rozwoju Wsi w składzie:

Przewodniczący – Mirosław Zgoliński

Członkowie – Bożena Nowacka, Jan Drewniak, Sylwester Jałoszyński

odbyła w 2004 roku 16 posiedzeń, w tym 5 wspólnych z Komisją Edukacji i 2 z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w roku 2004 zajmowała się:

 • opiniowaniem projektów uchwał na kolejne sesje Rady Miejskiej,

 • składaniem wniosków w sprawach przedkładanych Komisji,

 • analizowaniem spraw dotyczących wsi (przekształcanie gruntów rolnych, podatek rolny, podatek od firm obsługujących rolnictwo, przygotowanie do żniw, stan skupu płodów rolnych w naszej gminie itp.),

 • analizą działalności świetlic wiejskich – Komisja kontynuowała sesje wyjazdowe do świetlic na terenie całej gminy,

 • analizą sposobu wydatkowania remontowego funduszu świetlicowego.

 

Nikt z członków komisji nie wniósł uwag.

 

 

Pkt. 5

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński odczytał plan pracy komisji na rok 2005:

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU WSI

NA 2005 ROK

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał przed sesjami Rady Miejskiej.

 2. Opiniowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego i przekształcenia działek rolnych na budowlane.

 3. Ocena stanu zagospodarowania gruntów rolnych.

 4. Ocena przygotowania jednostek i rolnictwa do akcji żniwnej.

 5. Przegląd – zapoznanie się z działalnością i stanem świetlic wiejskich.

Spotkanie z sołtysami w celu omówienia: inwestycji wiejskich, działalności na terenie wiejskim oraz wydatków funduszu świetlicowego.

 

Nikt z członków komisji nie wniósł uwag.

 

 

Pkt 6

Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych:

 

Komisja wnioskuje o dokonanie wizji lokalnej świetlic wiejskich (w Gonicach, Kaczanowie, Nowej Wsi Królewskiej i Chwalibogowie).

 

 

Radna Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem czy będzie kontynuacja świetlic środowiskowych, czy jest plan uruchomienia świetlic?

 

 

Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi poinformował, że na dzisiaj jeszcze nie wiadomo gdzie odbędą się dożynki gminne, ale planujemy, by się odbyły w Nowej Wsi Królewskiej.

 

Członkowie komisji wyrazili poparcie, by tam zorganizować dożynki.

 

 

 

 

Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

 

Wszystkie ww. załączniki znajdują się wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2005-03-17 przez Robert Klimczak
udostępniono
2005-03-17 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
463
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.