Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 609 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

z komisją rozwoju wsi

z 26 kwietnia 2005 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej uczestniczyło 12 członków komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 członków komisji.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC;

 • Marek Przybyłą, architekt miejski;

 • Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo – budżetowego;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Beata Bartczak, dziennikarka;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

   

 

Pkt. 2

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXII sesję Rady Miejskiej IV kadencji.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

   

   

  Pkt 3

  Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem do członków komisji: Czy Państwo chcecie, ażeby przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu na tym posiedzeniu komisji, czy zostawimy ten temat na sesję?

 

Radny Ryszard Szwajca poinformował, że wnosił o przedstawienie sprawozdania poprawionego – zał. 7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i pan burmistrz obiecał to przedstawić. Otrzymałem wczoraj poprawiony druk Rb33, ale nie wyjaśnia on tej kwestii, o którą mi chodziło. Pozwolę sobie w związku z tym zadać parę pytań:

Pierwsze pytanie: Dlaczego w sprawozdaniu Rb przychody wynoszą 2 mln 570 tys zł, a w sprawozdaniu radni mają o 127 tys. mniej?

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że to już było wyjaśniane na komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca zadał drugie pytanie dot. wydatków w tej kwestii, a mianowicie w sprawozdaniu Rb33 jest kwota o 271 tys większa. Czyli w sumie jest to prawie 400 tys. zł do rozliczenia i dlatego proszę panią skarbnik o wyjaśnienie tej sprawy. Korekta Rb33 w tej kwestii nic nie zmienia, tam są tylko groszowe sprawy.

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zapytał czy to są już wszystkie pytania?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma jeszcze następne pytanie, ale w zależności od tego jaka będzie odpowiedź.

 

Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poprosiła o zadanie wszystkich pytań, bo każde pytanie będzie rodzić kolejne pytanie, jak powiem białe, pan powie, że może to jest szare.

 

Radny Ryszard Szwajca zadał kolejne pytania:

 • Proszę podać przyczyny błędnego przekazania środków z Agencji Nieruchomości Rolnej, kto zawinił?

 • Dlaczego nie zapłacono faktur z końca roku 2004 na kanalizację Sokołowa?

W materiałach, jakie otrzymałem na komisji rewizyjnej są tak duże nieścisłości i to jest przyczyną moich pytań.

 

Na posiedzenie dotarł radny Sylwester Jałoszyński – komisja rozwoju wsi od tego momentu liczy czterech radnych.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że ostatnie zdanie jak zwykle pan radny pozwolił sobie powiedzieć bez odpowiedzialności za własne słowa. Ale myśmy się do tego przyzwyczaili. Wszystkie dokumenty, wszystkie materiały zostały Państwu radnym na komisji rewizyjnej przygotowane. Wszystkie nieścisłości zostały wyjaśnione. Jeżeli ktoś ma wątpliwości do tego wszystkiego, co się dzieje, to już z tymi wątpliwościami prawdopodobnie umrze kiedyś. Ale nie my będziemy za to odpowiadać i nie będziemy starać się usilnie, żeby ktoś zobaczył, że 4 to jest to samo 4 albo inne 4, a może takie domniemane 4 lub gdzieś schowane. Pan powiedział, że były niewłaściwe dokumenty, zostały zrobione właściwe. Pan nas pomówił, mnie osobiście, żeśmy wydali nieprawnie 460 tys. zł na oczyszczanie i zamiatanie miasta. Zostały przygotowane wszystkie, właściwe dokumenty. Jeżeli ktoś nie tolerował czegoś, nie robił przetargów, a potem kogoś innego oskarża... Tych słów nikt już nie będzie słuchał, że pan będzie podważał czyjkolwiek autorytet.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając na trzecie pytanie, poinformowała, że środki wpłynęły 31 grudnia i była niemożność nawet potwierdzenia, że one wpłynęły, wyciągi były kolejnego dnia roboczego, a więc 3 stycznia.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeżeli coś takiego się dzieje, to normalnie w każdej instytucji robi się salda na koniec roku i się przeksięgowuje, bądź się wraca środki.

 

Radny Ryszard Szwajca uważa informację dla radnych, że środki błędnie przekazała Agencja Nieruchomości Rolnej za nieprawdziwą. To, co zostało napisane przez panią skarbnik czy burmistrza pod informacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jest kłamstwem. W umowie Państwo kazaliście pieniądze przelewać do budżetu gminy, a później tymi pieniędzmi obracaliście i w stosownym momencie przekazaliście dopiero na konto, z którego były wypłacane faktury za prowadzone inwestycje. I wszystkie trzy wpłaty są na koncie gminy i to nie agencja przekazywała na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, tylko było to przekazywane z budżetu.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeżeli mówimy o gminnym funduszu, to on był tak dziwnie prowadzony przez poprzednie lata, jeszcze za pana początków. Pozaciągano tysiące kredytów, a my zostaliśmy zobligowani do ich spłacania i pewne ruchy na tych kontach były. A pan nam teraz zarzuca, że coś wpłacaliśmy na gminny fundusz. To jest normalne życie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli to jest normalne, to Państwo okłamaliście radnych stosując zapis, że pomyliła się agencja. A agencja się nie pomyliła tylko, zawarto umowy, podano konto budżetu i później obracano tymi pieniędzmi. Jest nieprawidłowe zrzucanie winy na agencję, kiedy zawinił burmistrz. W maju otrzymano pieniądze, a w grudniu przelano je dopiero na gminny fundusz.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że odpowiedzi zostaną przygotowane na piśmie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: To jest żałosne, żeby komisja finansowa nie miała możliwości sprawdzenia co się dzieje z finansami.

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że na postawione pytania radny otrzymał już odpowiedzi na komisji rewizyjnej.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział: W związku z żałosnym zachowaniem radnego stawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli 400 tys. zł, to jest dla Państwa formalność, no to...

 

Radny Cezar Dubiel odpowiedział, że materiały komisji rewizyjnej to doskonale wyjaśniają, natomiast jeśli radny po tylu latach bycia radnym, członkiem Zarządu i burmistrzem, w dalszym ciągu nie rozumie podstawowych rzeczy, to my nie zamierzamy tracić czasu na jego dywagacje i bezczelne kłamstwa.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że uczestniczycie Państwo w łajdactwie.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski poinformował, że sprawy były omawiane na posiedzeniach komisji rewizyjnej. Wszystko jest zaprotokołowanie i była możliwość zapytania się przez radnego Szwajcę o to i dostalibyśmy do wglądu te konta. A W tej chwili to jest zabawianie się w zabieranie czasu innym radnym i bez sensu pytania.

 

 

Omówienie projektów uchwał zawartych w pkt. 5 porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

 

a) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w takiej ciężkiej sytuacji gospodarczej w Polsce, przy takim bezrobociu, Sejm Polski potrafi się takimi pierdołami zajmować.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych, 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych, 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.

 

c)

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Na posiedzenie przybył radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu komisja komunalno-finansowa liczyła 11 osób.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski poinformował, że Polska Akademia Umiejętności została zobligowana do powołania instytutu przy Polskiej Akademii Umiejętności o badaniu myśli filozoficznej Jana Pawła II.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II.

 

Komisja rozwoju w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Gozdowie – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Na posiedzenie przybyła radna Maria Taciak. Od tego momentu komisja komunalno-finansowa liczyła 12 osób.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 8 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.

 

 

e)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego” - omówił Jerzy Nowaczyk – sekretarz Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”.

 

 

f)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

W §26 - autopoprawka (należy wprowadzić zapis, że załącznik jest do regulaminu, a nie do uchwały).

 

Radny Arkadiusz Czajkowski poinformował, że wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, które powstały na terenie miasta zostały zobligowane do korzystania z utylizacji specjalistycznej. I takie specjalistyczne utylizacje znajdują się w szpitalach we Wrześni i w Koninie.

 

Radny Henryk Krukowski poinformował, że na wczorajszej komisji wnioskował, by w §4 został wykreślony ust. 2. Jest zdania, że nie trzeba samą solą sypać, ale można stosować odpowiednie mieszanki. Dlatego złożył wniosek o wykreślenie w §4 ust. 2

 

Radny Waldemar Grześkowiak złożył wniosek, by w załączniku mapowym logo Wrześni zamienić na herb Wrześni.

 

Radna Maria Taciak poparła wniosek radnego Krukowskiego, by z §4 ust. 2 został wykreślony.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że wykreślenie tego punktu z regulaminu skutkować będzie tym, że będzie można stosować sól na chodnikach miejskich. Każdy ma swój indywidualny pogląd. Ja chciałbym zachowania tego zapisu. Już dużym obciążeniem jest posypywanie solą jezdni.

 

Radna Ilona Łosińska zadała pytanie do rozdziału 7 §25 pkt. 4 – Jak to będzie się odbywało?

 

p. Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi odpowiedziała, że w momencie, kiedy występują gryzonie, to obowiązek spoczywa na właścicielu. Gdy będzie to masowe wystąpienie gryzoni, wówczas pojawia się obwieszczenie burmistrza.

 

Radna Ilona Łosińska zadała pytanie: Jeżeli obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielu i właściciele będą to lekceważyć? Jak będą wyciągane konsekwencje w stosunku do właścicieli?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki w przypadku stosowania klasy toksyczności. Jeśli jestem właścicielem budynku i mam raz do roku przeprowadzić deratyzację.

 

Radna Ilona Łosińska zwróciła się z pytaniem czy będzie to kontrolowane raz do roku przez Straż Miejską?

 

Krystyna Pośledni, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że mieszkańcy nieruchomości sami wiedzą czy właściciel nieruchomości przeprowadził taką deratyzację czy nie.

 

 

Głosowanie w sprawie wniosku radnego Henryka Krukowskiego o wykreślenie w rozdziale II

§4 ust. 2.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 5 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Henryka Krukowskiego.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 2 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Henryka Krukowskiego.

 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 10 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września wraz z przegłosowaną zmianą.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września wraz z przegłosowaną zmianą.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis – omówiła Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego.

 

Posiedzenie opuściła radna Ilona Łosińska. Komisja komunalno-finansowa od tego momentu liczy 11 radnych.

 

Radna Eugenia Potęga zwróciła uwagę, że wstęp w projekcie uchwały zapisany bez paragrafu kłóci się z dotychczasowymi zasadami pisania uchwał. Czyli ten ustęp powinien być zapisany jako §1, a pozostałe zostać przeredagowane.

Następnie radna zwróciła uwagę, że w obecnym §1jest zapis, że zwalnia się nowowybudowane budynki – czy ten zapis jest poprawny, od kiedy budynek płaci za siebie?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego wyjaśniła, że można zwalniać kategorie, przedmioty, a nie przedsiębiorców. Nie można wprowadzać zwolnień podmiotowych tylko przedmiotowe.

 

Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił uwagę na zapis w §1 ust. d – „budynki w których dotychczas nie była prowadzona działalność gospodarcza a które zostały zaadaptowane na prowadzenia działalności gospodarczej”. Jeśli akurat te budynki zapisane w ust. d będą automatycznie kwalifikowały się do ust. b?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego odpowiedziała, że może tak być. Np. w przypadku firmy wchodzącej w miejsce firmy „Massive”. Przedsiębiorstwo nabędzie w posiadanie budynek, w którym dotychczas była prowadzona działalność gospodarcza.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.

 

Posiedzenie opuścili radna Bożena Nowacka i radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu komisji rozwoju wsi liczy 2 radnych.

 

7 min. przerwy.

 

Po przerwie.

Na posiedzenie nie powrócili radni: Waldemar Grześkowiak, Czesław Duch, Arkadiusz Czajkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczyło 8 radnych.

 

h)

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

i)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.

 

j)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy.

 

 

k)

Projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

 

l)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych, 1 głosem „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” nie zajęła stanowiska do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.

 

m)

Projekt uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku – omówił Marek Przybyła, architekt miejski.

 

Komisja komunalno – finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku.

 

n)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe – omówił Marek Przybyła, architekt miejski.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniku, Chociczka oraz Psary Małe.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniku, Chociczka oraz Psary Małe.

 

o)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września – omówił marek Przybyła, architekt miejski.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września.

 

p)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe – omówił Marek Przybyła, architekt miejski.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.

 

q)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe – omówił Marek Przybyła, architekt Miejski.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe.

 

r)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie – omówił Marek Przybyła, architekt miejski.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie.

 

s)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – omówił Marek Przybyła, architekt miejski.

 

Architekt poinformował, że w projekcie uchwały jest błąd – dwa rozdziały mają nr 3. Poprosił o przeredagowanie odpowiednio wszystkich numerów.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych.

 

Pkt. 4

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że ponieważ wnioskiem formalnym została zakończona dyskusja na temat pytań zadanych przez radnego Ryszarda Szwajcy, że nie wszyscy członkowie komisji chcą słuchać wyjaśnień. W tej chwili mogą zostać udzielone wyjaśniania radnemu, ponieważ jest naczelnik wydziału finansowo-budżetowego i może wyjaśnić wszystkie sprawy panu radnemu dzisiaj lub w innym dniu. Sprawy są na tyle jasne i przejrzyste, że można to wszystko wyjaśnić.

 

Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że zabrał głos w sprawie dotyczącej niezgodności w sprawozdawczości z wykonania budżetu. Pan przewodniczący, pani burmistrz, jak i pozostali niektórzy członkowie komisji zachowali się tak, jak się zachowali. Jeżeli skarbnik i pani burmistrz nie udzielili mi odpowiedzi, to uważam, że jutro jest sesja i ja do tematu wrócę. Jest to niepoważne traktowanie radnego, a sprawa jest niebanalna. Nie chcieliście Państwo odpowiedzieć na pytania na komisji, wrócę do tej sprawy na sesji.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wszystkie sprawy były wyjaśnione, one zostały przedstawione na piśmie i nie jestem w stanie stwierdzić mając w tej chwili takie dokumenty a nie inne, że coś się nie zgadza. Są wszystkie dokumenty przygotowane, pozostali radni twierdzą, że wszystko zostało wyjaśnione na komisjach rewizyjnych. Jeżeli pan radny potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, to jest to możliwe, jest pracownik, który tym się zajmuje, ma dokumenty.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że nie była na początku posiedzenia tej komisji ale chciałaby oświadczyć, że na posiedzeniu komisji rewizyjnej przy ocenie budżetu wystąpiły niezgodności dotyczące druku Rb33 i pani skarbnik oraz pan burmistrz oświadczyli, że ten druk, a pragnę przypomnieć, że było to 13 kwietnia br., ulegnie korekcie. Komisja rewizyjna uznała, że ta korekta będzie wykonana i faktycznie zostało to wykonane 24 kwietnia. I myślę, że nic by się nie stało, gdyby na komisji komunalno-finansowej pani skarbnik udzieliła tych wyjaśnień. To jest taki niesmak, bo jeżeli się mówi, że wszystkie dokumenty zostały w sposób szczegółowy omówione na komisji, to jest wierutne kłamstwo, bo Rb 33 po korekcie komisja rewizyjna nie miała, świadczą o tym daty. Wyrażam zdziwienie, że jeżeli ktoś wnosi o wyjaśnienie pewnych kwestii, to z góry się zakłada, że cel pytającego jest jeden – żeby wykazać błąd. Nie byłam na początku posiedzenia, więc trudno jest mi się odnieść do klimatu jaki panował. Chcę jeszcze raz podkreślić, że radny ma prawo pytać i bez względu na to, czy to komisja rewizyjna oceniała czy nie. Dzisiaj jest wspólne posiedzenie dwóch komisji i również statutowym członkiem komisji komunalno-finansowej jestem ja i pozostali tu siedzący radni i oni mają prawo pytać skarbnika czy burmistrza i nic by się nie stało. Rozumiem panią burmistrz, że nie dysponowała stosownymi dokumentami żeby jak automat udzielić odpowiedzi. Ale skarbnik tutejszego Urzędu był doskonale zorientowany, gdyż sam przyznał, że istnieje konieczność przekazania do RIO Rb33. Myśle, że klimat pracy zarówno w Radzie jak i na komisjach jest od 1994 r. niepowtarzalny w sensie dociekania czy zgłaszania zapytań. Mam wrażenie, że jak radny z imienia i nazwiska, który niezbyt jest akceptowalny, bądź jego wypowiedzi są akceptowalne przez kierownictwo tutejszego Urzędu, to się albo go zbywa z odpowiedzią, czego dowodem jest zapytanie w przedmiocie wydatków z tytułu karty, którą pan burmistrz posiada. Radny nie otrzymał odpowiedzi, ale piątkowe „Wiadomości Wrzesińskie” już napisały. A więc w hierachii ważności dla tego społeczeństwa lokalnego kto jest ważniejszy? Media czy radny? Czy radny, który reprezentuje społeczeństwo nie ma prawa pytać?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że ma prawo.

 

Radna Maria Taciak powiedziała: Ale nie otrzymuje odpowiedzi.

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski wyjaśniając powiedział: Na samym początku pan radny Ryszard Szwajca zadał pytania, które zadawał na posiedzeniach komisji rewizyjnej. Na komisji rewizyjnej ja osobiście słyszałem odpowiedzi na te pytania, dzisiaj te pytania pan radny powielił. Jeśli chodzi o druk Rb33, to ja też mam ten dokument. I jeżeli na komisji była mowa o poprawieniu błędu, to właśnie jest to dowód na to, jest to napisane czarno na białym. Zgadzam się z radną Marią Taciak, że w tej kadencji klimat na komisji rewizyjnej i komisji komunalno-finansowej oraz na sesjach Rady Miejskiej jest niepowtarzalny, to się zgadza. Kto wprowadza taki klimat? To już sobie odpowie każdy sam we własnym sumieniu. Rozumiem, że każdy tylko może mieć takie odczucie, że każdy zły klimat wprowadza, tylko nie ja. Jako przewodniczący komisji komunalno-finansowej jestem od tego, by procedować na komisjach sprawnie, jasno i nie wprowadzać atmosfery nerwowej z podniesionym głosem. Wolałbym, by były to spokojne wypowiedzi, wyciszonym tonem. Wprowadzanie takiej atmosfery i wrogiego podejścia do różnych tematów, a wręcz oskarżanie nie mając do tego podstaw, to jest niedopuszczalne. Chcielibyśmy pracować merytorycznie, jeżeli są błędy, to one się zdarzają, ale nie można do tego z agresją podchodzić. Wszystko zależy od osób zasiadających przy tym stole, jak te komisje będą wyglądały.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września pani radna Maria Taciak rzeczywiście nie była na początku tej komisji. Ton, sposób wyrażania pytań, jaki miał właśnie miejsce na początku posiedzenia, które są z jednej strony obraźliwe, a z drugiej oskarżające, myślę, że mógłby się już skończyć. Taką ilość dokumentów i wyjaśnień, jaką Państwo otrzymują w tej kadencji, jest też rzeczą niepowtarzalną. Kiedyś był zakaz wydawania dokumentów i było to normalne. Stąd był ogólny sprzeciw udzielenia w takiej formule pytań. Jest pracownik, może udzielić informacji. A nie od razu oszacowanie błędu, oszacowanie winy i wydanie wyroku. Z tym godzić się nie będziemy.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że padło tutaj daleko idące stwierdzenie, że poprzednio tzn. kiedy? Za Pani czasów był zakaz? Jeżeli ja formułuję pewne stwierdzenia, to znaczy, że one są zgodne ze stanem faktycznym. Natomiast nie bardzo wiem do jakiego stanu faktycznego to stwierdzenie pani dzisiaj przywołuje.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że do ustawy o udzielaniu informacji wszystkim radnym i obywatelom tego miasta.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że finanse publiczne są zawsze jawne. Następnie zwróciła się do przewodniczącego komisji: Przyzna pan, że tego Rb33 radni, członkowie komisji rewizyjnej dnia 22 kwietnia nie mieli. Ja nie przesądzam, że ono jest złe, ale co nie znaczy, że nie należało wyjaśnić, jeśli radny zgłasza pytania.

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że właśnie o to chodzi, że pytań było bardzo mało, a było oskarżenie.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że radny ma prawo pytać i ma prawo otrzymać odpowiedź. Natomiast radny nie ma prawa kłamać, oskarżać bezpodstawnie.

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

 

Wszystkie ww. złączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący komisji

komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

Przewodniczący komisji

rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2005-06-17 przez Robert Klimczak
udostępniono
2005-06-17 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:35 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
956
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.