Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 577 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji

Protokół

z I wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej,

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,

komisji rozwoju wsi

oraz komisji edukacji

z 15 grudnia 2006 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1), 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 2), 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 4).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;

Grażyna Kąkolewska, kandydat na radnego z listy wyborczej nr 23 KW Unia Wrześnian;

Monika Krysztofiak-Łukomska, referent w Biurze Rady Miejskiej;

Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na III sesję Rady Miejskiej.

  4. Omówienie projektu budżetu na 2007 r.

  5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Pkt 3

 

a)

 

Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej.

 

Komisja Komunalno-Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej.

 

Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej.

 

b)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Na posiedzenie przybył radny Jan Nowak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 5 radnych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Na posiedzenie przybył radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczy 4 radnych.

 

c)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

 

d)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września.

 

e)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

f)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

 

Posiedzenie opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 6 radnych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” (jedna osoba obecna nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

 

g)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.

 

h)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21.

 

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września dodał, że w ciągu sześciu miesięcy zdążymy przygotować szkoły podstawowe i biblioteki w szkołach do takiego działania, żeby wyszło to z dużą korzyścią dla czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uwzględniając również okres letni, by w czasie wakacji była również możliwość dotarcia do biblioteki. Będziemy chcieli również wdrożyć koncepcję informatyzacji działalności biblioteki poprzez stworzenie wspólnej bazy informacyjnej o książkach.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Kwestia rozdysponowania książek – jakie kryteria zostaną przyjęte przy rozdysponowaniu całego księgozbioru do szkół? Czy władze zdają sobie sprawę, że oprócz książek dziecięcych w bibliotece znajdował się spory zbiór książek ogólnonaukowych, który był pomocą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w godzinach pozalekcyjnych? Czy dzieci i młodzież w godzinach popołudniowych nie powinny mieć biblioteki zewnętrznej do dyspozycji?

 

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: Ustawodawca przewidział sześciomiesięczny okres od momentu podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji do momentu podjęcia ostatecznej decyzji o likwidacji. Te wszystkie zagadnienie, które poruszył radny Szymon Paciorkowski, będą przedmiotem naszej analizy. Radni są ciałem pomocniczym, więc wszystkie uwagi postaramy się wykorzystać w modelu, który chcemy przygotować. Mam nadzieję, że to, co przedstawimy za sześć miesięcy będzie państwa satysfakcjonowało.

 

Radny Bronisław Dankowski: Ostatnio spadek czytelnictwa w Polsce jest bardzo znaczący i likwidacja biblioteki publicznej będzie społecznie źle odebrana, mimo że przedstawiona wizja przez burmistrzów jest pozytywnie wykazana. Myślę, że powinniśmy wręcz zachęcać do czytelnictwa na terenie Miasta i Gminy Września i biblioteka publiczna powinna być tym motorem. Rozdysponowanie książek w szkołach zatraci ten wątek publiczny. Zdaję sobie sprawę, że WOK potrzebuje lokum, ale powinno się pomyśleć o innym miejscu dla biblioteki. Dzieci korzystają z biblioteki również wieczorami, w soboty i niedziele. Jako radni powinniśmy pójść w kierunku promocji czytelnictwa, a nie likwidacji biblioteki.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Każdą rzecz można przedstawić negatywnie i pozytywnie. Wydaje mi się, że zwiększając o 18 tys. liczbę książek w różnych miejscach naszej gminy zwiększamy, a nie zmniejszamy dostępność do książek. Nie jest prawdą, że ta biblioteka była czynna w soboty i w niedziele. Nie likwidujemy żadnej biblioteki publicznej. Biblioteka Publiczna znajdująca się przy ul. Dzieci Wrzesińskich cały czas działa. Mogę jedynie odebrać pana słowa jako pewne słowa krytyki co do działalności biblioteki. Dodatkowo chciałbym oddać głos dyrektorowi WOK.

 

Na posiedzenie powrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.

 

Michał Kosiński, dyrektor WOK: Jest jedna kwestia, jeżeli tam znajdują się takie zbiory, to bardzo dobrze, tylko, że nie znajdują się w tym miejscu. Ktoś przeoczył pewien temat, bo jeżeli jest to oddział dziecięcy... Szczerze Państwu powiem, że brakuje mi tej sali i to jest podstawowy warunek. Drugim warunkiem jest to, że nikt nigdy nie przeprowadził analizy stropów. Biblioteka jest na pierwszym piętrze. Za poprzedniej pani burmistrz powiedziano, że ma być. Ja dzisiaj widzę, co dzieje się z ośrodkiem kultury. Mogę pokazać komisji, że zaczynają się ściany osuwać. Trzeci warunek - będąc 4 lata dyrektorem widzę aktywność tej biblioteki. Strasznie jest mi żal, że nie ma tutaj pani dyrektor biblioteki, której ta sprawa dotyczy. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z ilością dzieci korzystających z tej biblioteki, to są to ilości śladowe. Tam nie ma komputera z dostępem do bazy danych. Biblioteka nie spełnia wymogów unijnych – dzieci niepełnosprawne nie mają możliwości korzystania z biblioteki. Nie ma tam podjazdów i nie ma możliwości zainstalowania windy. Co do godzin otwarcia w soboty jest to bardzo różnie – one albo są, albo ich nie ma. Wydaje mi się, że warto opracować taką strategię, o której wspominał burmistrz Grześkowiak, by dostępność ta była w szerszym wymiarze.

 

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Od lat była Biblioteka Publiczna, był oddział dziecięcy i jakoś to się wpisywało w krajobraz życia kulturalno-oświatowego miasta. Nikt nie zastanawiał się czy może być inaczej, a nawet lepiej. I w sytuacji, gdy powstał problem poruszony przez pana dyrektora Kosińskiego, to zaczęliśmy się zastanawiać czy nie można by lepiej zorganizować czytelnictwo na terenie gminy. Jeżeli jest jedna Biblioteka Publiczna z oddziałem dziecięcym, to szkół jest 12 i jeżeli odpowiednio przygotujemy cały program czytelnictwa i udostępnimy księgozbiory w godzinach takich, w jakich do tej pory udostępniamy w oddziale dziecięcym Biblioteki Publicznej, to zamiast jednej biblioteki będziemy mieć tych bibliotek 12.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Stanisław Dominiczak zapytał: Czy biblioteka prowadzi tylko wypożyczanie książek, czy jeszcze inną działalność?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: Biblioteka zajmuje sie głównie wypożyczaniem książek, ale można na miejscu również skorzystać z czytelni. Od czasu do czasu organizowane są również konkursy, ale nie organizuje tego oddział biblioteki, lecz Biblioteka Publiczna. Jeszcze dodam, że jeżeli będą podjęte uchwały, już tak wyprzedzam, również o filii muzycznej, to pracownicy jednej i drugiej biblioteki znajdą zatrudnienie.

 

Radna Teresa Piskorż: Pan burmistrz Grześkowiak mówił, że będzie to skomputeryzowane, to znaczy, że uczniowie innych szkół będą mogli przyjść i będą im udostępnione potrzebne książki?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odpowiem szerzej. Trzy lata temu poprosiłem panią dyrektor biblioteki o przygotowanie takiego projektu, ponieważ były możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Przygotowanie takiego projektu nie jest czymś specjalnie skomplikowanym i niewykonalnym. Zdziwiony jestem, że do dzisiaj nasza biblioteka nie posiada zbioru w formie elektronicznej. Zaproponowałem wtedy pani dyrektor, żeby przygotować pierwszy w Polsce bibliobus, żeby wszystkie zbiory z wszystkich bibliotek wprowadzić do systemu i żeby była możliwość przez internet zamówienia książki. Zamówienie realizowane by było na następny dzień w taki sposób, że bibliobus jeździłby po wszystkich wioskach. Zakładając, że bibliotek szkolnych jest 12 i w każdej jest 3 tys. książek, to znaczy, że każdy miałby z każdego miejsca możliwość skorzystania z 36 tys. książek. Pani dyrektor powiedziała, że jest to niemożliwe. Skatalogowanie tych książek w postaci elektronicznej z pewnością może ułatwić w przyszłości – i tu jest odpowiedź na pytanie pani radnej - skorzystania z wszystkich książek przez wszystkie dzieci.

 

Radny Piotr Maciejewski: Ilu uczniów korzysta z tej biblioteki?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: W tej bibliotece miesięcznie jest około 900 wypożyczeń, to jest podobna liczba jak na dzień dzisiejszy w szkole nr 2.

 

Radna Mariola Zalepa: Nikt nie kwestionuje miejsca tej biblioteki. Natomiast uważam, że dostęp do biblioteki w soboty i w niedziele i popołudniami, kiedy rzeczywiście odrabiają lekcje, jest konieczny. W czasie zajęć szkolnych dzieci nie chodzą do biblioteki. Uważam, że przeniesienie wszystkich książek do szkół nie jest dobrym pomysłem, bo po godz. 15.00 biblioteki w szkołach są nieczynne. Dobrze by było, jeżeli będziecie Państwo przygotowywać plan rozdysponowania tych książek, by w soboty, czy w czasie ferii, w czasie wakacji dzieci mogły mieć dostęp. Jeśli chodzi o internetowy sposób wypożyczania, to jest to dobry pomysł, natomiast nic nie zastąpi dostępu do najnormalniejszej literatury.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sposób wypożyczania nie oznacza, że wypożyczający nie będą tych książek trzymać w ręku, bo będą. Internetowo ma się tylko zamawiać książkę.

Po drugie jak łatwo policzyć 900 przez 22 jest 40 i przypuszczam, że zdolniejsi uczniowie wypożyczają dwie książki, to oznacza, że tam jest 20 osób dziennie.

Zakładając, że 1/3 mieszkańców mieszka na wsi, a 2/3 mieszkają w mieście, to z możliwości skorzystania z tej biblioteki w WOK-u w godz. 9.00-17.00 ma tylko 2/3 mieszkańców naszej gminy.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” (jedna osoba obecna nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21.

 

i)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

 

Michał Kosiński, dyrektor WOK: Zbiory, o których mówił burmistrz, to znajdę dla nich pomieszczenie. Natomiast co będę chciał z nimi zrobić? Jest to olbrzymi majątek, ponieważ niektóre rzeczy są nie do dostania, nie do odtworzenia. Chcę stworzyć archiwum w postaci cyfrowej. Katalog będzie tworzony w ten sposób, że będziemy budowali pod autorem muzyki rocznikowo tytuł utworu i wykonawcę. Znajdzie się to na stronie internetowej ośrodka kultury, że takimi zasobami dysponujemy. Będzie możliwość zamówienia poszczególnego utworu. Będzie możliwość zrobienia płyty na zamówienie i będzie możliwość ją sprzedać i od sprzedaży zostaną odprowadzone tantiemy. Dzięki urządzeniom, które posiadamy będziemy mogli poprawić jakość tych utworów.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

 

j)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego.

 

Radny Bronisław Dankowski: W jakim przetargu zostaną zbyte te nieruchomości?

 

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: W przetargu nieograniczonym.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego.

 

k)

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Czy dotychczas wszystkie wnioski były pozytywnie załatwione?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Bonifikata dotyczy terenów mieszkaniowych. Natomiast przy nabyciu o innym przeznaczeniu tych bonifikat nie ma. Ale generalnie jest tak, że w przypadku terenów mieszkaniowych wyrażamy chęć, aby wieczysty użytkownik wykupił ten teren na własność.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

l)

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.

 

Radny Maciej Baranowski: Czy ta pożyczka została nam przyznana i fizycznie została przelana na konto?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Mamy podpisaną umowę i mamy przyznane pieniądze. Do 20 grudnia mieliśmy przedstawić dokumenty związane z wydatkowaniem kwot na tę inwestycję, by skorzystać z tej pożyczki. W tej chwili będziemy umowę aneksować i przełożymy termin otrzymania pieniędzy na I kwartał 2007 r.

 

Radny Bronisław Dankowski: Czy wszystko jest już tak daleko przygotowane, że nie będzie problemów z wykorzystaniem 1,5 mln zł?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie będzie, ponieważ inwestycja jest w toku. W tej chwili wartość wykonanych robót jest na poziomie około 400 tys. zł. W projekcie finansowania tego zadania było: 1,5 mln zł pożyczki w wojewódzkiego funduszu i około 600 tys. zł udział własny gminy. Z tych 600 tys. zł będzie zapłacone 400 tys zł wartości robót wykonanych w tym roku, a pożyczka będzie realizowana na roboty w przyszłym roku.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.

 

 

m)

 

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Co z sołtysami w przypadku nieobecności?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: Nie mają potrąceń.

 

Radny Bronisław Dankowski zadał pytanie dotyczące niobecności radnego: Czy jest rozgraniczana nieobecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliona? Czy w przypadku nieobecności na 2 komisjach jest podwójne potrącenie?

 

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Pierwsza kwestia sołtysów – dieta ustalona dla sołtysów nie jest związana bezpośrednio z obecnością na sesjach, zapraszamy sołtysów, ale nie mają oni obowiązku uczestnictwa w sesjach. Natomiast jeśli chodzi o nieobecność radnych, to nie ma znaczenia czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona. Ten wysoki wskaźnik odliczania od diety powoduje niemal 100% obecność. Jeśli chodzi o udział w komisjach – każdy radny ma prawo do dwóch z całą konsekwencją tej decyzji. Każda nieobecność na komisji czy sesji skutkuje obniżeniem diety.

 

Radny Maciej Baranowski dodał, że trudno rozgraniczyć co jest nieobecnością usprawiedliwioną a co nieusprawiedliwioną.

 

Radny Bronisław Dankowski: W dniach 18-20 grudnia wyjeżdżam do Brukseli na spotkanie przedstawicieli władz lokalnych. W związku z tym będę miał potrąconą dietę, a ja będę występował w imieniu samorządu, w sprawie polityki regionalnej i w ten sposób zostanę ukarany, że działam na rzecz społeczności lokalnej.

 

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Istota diety – to rekompensata utraconej korzyści czy zarobków w czasie pełnienia funkcji radnego. Jeżeli ktoś nie pełni w tym czasie swojego obowiązku uczestnicząc w sesji czy komisji, to nie ponosi kosztów, które dieta rekompensuje. Dlatego te dwie kwestie się z tym nie wiążą.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Przerwa.

 

n)

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006. Poinformowała, że w załączniku nr 4 – tabeli należy skorygować numerację poszczególnych zadań.

 

Radny Maciej Baranowski: W załączniku nr 9 poz. 16 - zakład zagospodarowania odpadami – pan burmistrz mówił o kwocie 430 tys. zł wydanej w 2006 r., a tu jest 630 tys. zł, tzn., że była pomyłka?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Plan od początku przewidywał kwotę środków własnych gminy zabezpieczonych w budżecie w wysokości 635428 zł i ta kwota pozostaje bez zmian. Natomiast pan burmistrz powiedział o wysokości kwoty, która zostanie zafakturowana i zapłacona w tym roku, ponieważ szacujemy, że wykonanie tych robót nie będzie na 600 tys.

 

Radny Maciej Baranowski: Na stronie nr 2 mamy deficyt budżetu w wysokości 6374158 zł. Rozumiem, że deficyt ten wynika z rozpoczęcia prac drogowych związanych z obligacjami?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Deficyt to różnica między dochodami i wydatkami. To co mamy w nadwyżce wydatków musimy zasilić środkami pieniężnymi, które w naszym przypadku pochodzą w dużej mierze z emisji obligacji komunalnych, ale również jest to nadwyżka z roku poprzedniego jak i przychody z innych rozliczeń krajowych.

 

Radny Maciej Baranowski: Gimnazjum nr 2 – poz. 11, zał. nr 9 – widzę, że jest tam przeprowadzana termomodernizacja obiektu polegająca na wymianie okien. Rozumiem, że inwestycja ta jest szacowana na 50 tys. zł w tym roku, a dopiero w następnym na 1,5 mln?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: W tym roku realizujemy tylko projekt termomodernizacyjny stąd zaplanowana kwota wydatków w wysokości 50 tys. Całe zadanie obejmuje cały proces termomodernizacji (ocieplenie dachu, ścian, wymiana okien). Tam nakładają sie dwie rzeczy: dyrektor samodzielnie poza tym zadaniem, które my tutaj planujemy do realizacji, wcześniej zaplanował i realizuje wymianę jakiegoś fragmentu. Nie jest to realizacja zadania, o którym mówimy, a zaplanowanego na 2007.

 

Radny Bronisław Dankowski zgłosił wątpliwości do uzasadnienia projektu uchwały: Jest dużo tematów, gdzie zmniejsza się dochody. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się kwotę o 1150000 zł – dlaczego tak się stało? Dział 926 – kultura fizyczna i sport – zmniejsza się dochody o kwotę 1500 zł – proszę o przyczynę. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki o kwotę 3660 zł – korzystniej by było gdyby były większe. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie wydatków o 30 tys. zł – na ten cel powinno się środki zwiększać. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się dotację WOK o kwotę 35000 zł – już i tak zwiększamy środki na utrzymanie WOK-u. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – zmniejsza się wydatki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – Jakie to były zadania?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: Konstrukcja budżetu opiera się na planach. Plan ma to do siebie, że jest pewnym założeniem opartym o szereg różnych informacji, historię z poprzedniego roku i pewnych założeń na rok, w którym budżet będzie realizowany. Plan w ciągu roku ulega ciągłej zmianie, jest pewnym założeniem. Staramy się przez cały rok budżetowy ten plan wykonać. Plan obejmuje zarówno dochody własne jak i wydatki. Przez cały rok budżetowy trzeba śledzić wpływy budżetowe i wydatki oraz pilnować, by wydatki nie przekroczyły założonych planów. Cały element pewnej nieprzewidywalności powoduje, że mamy do czynienia z korygowaniem tego planu. Mamy do czynienie z sytuacją albo odejmowania pieniędzy z jakiegoś zadania, albo dodawania na dane zadanie. Pozycja, o której pan radny wspomniał, dotycząca niewykonania sprzedaży mienia jest klasycznym przykładem pewnej ułomności sytuacji, jakim jest plan – założenie, że się coś sprzeda jest obarczone tą niepewnością, że może się nie znaleźć chętny do nabycia tego, co się chce sprzedać. Nie wiem czy pan radny życzy sobie odpowiedzi na wszystkie elementy, które przywołał? Myślę, że pani skarbnik na część postara się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o sprzedaż mienia – sprzedaż, która była planowana do tego budżetu będzie najprawdopodobniej zrealizowana w lutym, ponieważ będzie zorganizowany przetarg na nieruchomość pod działalność gospodarczą, oszacowaną przez rzeczoznawcę na kwotę około 1 mln. zł. Mieliśmy nadzieję, że ten przetarg i ten nabywca jeszcze w tym roku zasili nasz budżet, ale niestety tak się nie stało.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września udzieliła wyjaśnień radnemu Bronisławowi Dankowskiemu: Dział – kultura fizyczna i sport – zmniejszenie dochodów o 1500 zł - dochody, które są wykonane bądź niewykonane na koniec roku budżetowego, a z różnych przyczyn spływają w roku następnym. Jednostki wszystkie prowadzą rachunki dochodów własnych, natomiast ten rodzaj dochodów tutaj jak gdyby nie został sklasyfikowany. Przełom roku powoduje, że pewne dochody nie mogą być dochodami danej jednostki w tym roku, ale w roku przyszłym. Taka sytuacja jest co roku.

Sprawa izb rolniczych – to jest 2% odpisu z podatku rolnego. Czyli jeżeli zwiększa się lub zmniejsza się plan, to musi to 2% odpowiadać. W naszym przypadku plan był – rozdział 756 podatek rolny w 32 paragrafie zwiększa się o 17% i w rozdziale 75616 paragraf 32 jest zmniejszony o 200 tys. zł. Jeżeli wziąć pod uwagę plan, to jest kwota dokładnie 18740 zł. Taka kwota jest wymagana jako zabezpieczenie odrębnymi przepisami. Z reguły jest to niewykonanie, ponieważ jest określony czas na przesłanie tych pieniędzy do izby. Raty listopadowe i grudniowe będą odprowadzone w styczniu. Dlatego jest niewykonanie w tym dziale wydatkowym.

Dział – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w zeszłym roku zostały zaplanowane pieniądze na zakup komputerów dla policji. Procedura była taka, że gmina wpłaca pieniądze na fundusz wsparcia do komendy powiatowej. Okazało się, że nie do powiatowej tylko do wojewódzkiej. Czyli pieniądze „lądują” w Poznaniu, tam musi odbyć się specjalna procedura, musi być przetarg i wtedy być może nasza komenda dostanie pieniądze. W związku z tym została podjęta decyzja, że pieniądze w tym rozdziale zostały zachowane, ale zostały te komputery zakupione z innej puli i zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym.

Zwiększenie dotacji dla WOK – w wyniku imprez czy niewykonania pewnych dochodów przez samorządową instytucję kultury, te środki nie wystarczały na pokrycie pełnej działalności. W związku z tym dotacja zostaje zwiększona.

Dział 926 – wydatki majątkowe: kultura fizyczna i sport – 212 tys. zł jest konsekwencją niezrealizowania, bądź częściowego zrealizowania zadania o nazwie: opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: Zadanie to przygotowaliśmy specjalnie pod kątem wniosku o dofinansowanie budowy boisk z funduszy norweskich. Jesienią został ogłoszony nabór i zostały przygotowane projekty, zabezpieczyliśmy na to zadanie kwotę ponad 200 tys. zł, wniosek został złożony. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania na budowę tych boisk. Dlatego jest korekta budżetu i przesunięcie realizacji tego zadania do roku 2007. Będziemy ponownie wnioskować o środki.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Jaka była przyczyna negatywnej oceny tego wniosku?

 

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: Złożonych jest wniosków o wiele więcej niż pieniędzy na ten cel przygotowanych.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o wyjaśnienie do zał. nr 9 §96601: Kto podpisuje umowy dzierżawy lokalom gastronomicznym („Elwa” i „Aleksandra”) zlokalizowanym przy Wrzesińskich Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych. Do kogo należą te budynki?

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

Pkt 4

 

Omówienie projektu budżetu na rok 2007.

 

Radny Bronisław Dankowski zaproponował, by omawiać poszczególne rozdziały projektu budżetu.

 

Radny Maciej Baranowski zaproponował, by dochody przedstawić ogólnie.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła w pierwszej kolejności stronę dochodową projektu budżetu na rok 2007. Następnie omówiła stronę wydatków projektu budżetu na rok 2007.

 

Radny Bronisław Dankowski: W dziale: Rolnictwo i Łowiectwo plan wynosi 21600 zł, a w 2005 r. była to kwota 31033 zł. - czym ten spadek jest spowodowany?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: 2% po stronie wydatkowej to jest wartość liczona procentowo od planu podatku rolnego. Ponieważ w podatku rolnym od osób fizycznych jest księgowane łączne zobowiązanie pieniężne, które na koniec roku jest rozkładane na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Odprowadzamy podatek od podatku rolnego. Może być taka sytuacja, że od wpłat na listopad i grudzień ten podatek rolny zostanie zaksięgowany w danym roku, ale odpis zostanie odprowadzony w styczniu. Dlatego te wydatki to nie tylko 2% roku bieżącego, ale również wydatki roku poprzedniego.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że w punkcie – izby rolnicze wydatki bieżące - rozdział 01030 nie będą wynosiły na koniec 2007 roku 21600 zł, a tyle, ile wyjdzie, a wyjdzie tyle, ile wyniesie 2% od wpływu z podatku rolnego.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Zakładamy najbardziej prawdopodobną kwotę w oparciu o poprzednie budżety i naszą wiedzę.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał o zadania nr 13 i 15 – adaptacje budynków szkolnych na lokale - ich przeznaczenie oraz jaka jest ich ilość?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi odpowiedział, że jedno zadanie dotyczy adaptacji budynków na lokale tymczasowe w Obłaczkowie, a drugie zadanie na lokale mieszkalne w Nowej Wsi Królewskiej. W Obłaczkowie będzie 7 mieszkań, a w Nowej Wsi Królewskiej 6.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał: Ile jest osób oczekujących na liście mieszkaniowej?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowie na to pytanie, zwrócił jednak uwagę, że to nie jest tematem dzisiejszego spotkania.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński: Opracowanie przebudowy skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Kaliskiej – na czym to będzie polegać?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jest to skrzyżowanie drogi krajowej z drogą gminną. Jesteśmy w trakcie rozmów z szefostwem GDDKiA. Pierwotnym założeniem było, to co w projekcie budżetu znalazło swój finał – czyli przebudowa przywołanego skrzyżowania. Po ostatnich rozmowach z dyrekcją najprawdopodobniej uda się wspólnie zrealizować skrzyżowanie ul. Gnieźnieńskiej ze Szkolną, ponieważ we wspólnej ocenie to skrzyżowanie jest bardziej kłopotliwe i powoduje więcej problemów komunikacyjnych. Dlatego dążymy obecnie do uzyskania porozumienia stron na budowę ronda właśnie na tym skrzyżowaniu. W związku z tym najprawdopodobniej zadanie zapisane w budżecie w postaci realizacji projektu pewnie zniknie i pojawi się zadanie dotyczące budowy ronda na ul. Gnieźnieńskiej.

 

Posiedzenie opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.

 

Radny Bronisław Dankowski zadał pytanie dotyczące promocji rozdział 290960 – na co te pieniądze zostaną przeznaczone?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Lista wydatków jest bardzo szeroka i szczegółowa. Otrzymacie Państwo takie dane przy okazji oceny wykonania budżetu za miniony rok. Takich wydatków jest wiele. Mogę wymienić ich kilka dzieląc na trzy grupy:

  • imprezy, które są reklamą Wrześni, dzięki którym można usłyszeć o Wrześni w mediach np. Prawybory;

  • materiały reklamowe – np. koszulki są dobrą reklamą nie tylko w Polsce, ale również za granicą; rozdaliśmy ich już około 2000 szt, są tanie (około 11 zł za szt.);

  • wydatki, które opłacają koszty występu Wrześnian poza granicami Wrześni: koszt wyjazdu piosenkarzy, orkiestry, zawodników zarówno na terenie Polski jak i za granicę; np. pan Mirosław Chudy – obecny radny dzięki środkom z tej pozycji wziął udział w olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się w Atlancie.

 

Radny Bronisław Dankowski zadał pytanie do działu 801 – oświata i wychowanie – sale sportowe w Kaczanowie i Chwalibogowie: Zapisane jest 500 tys. zł na ten rok do wykonania, a planowane 3.050 000 zł – czy jest to tak daleko już „dopięte”, że to 500 tys. jest przeznaczone na inwestycje? Brak jest natomiast zapisu o sali gimnastycznej przy szkole nr 1.

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że sala środowiskowa przy stadionie spełniać będzie rolę sali gimnastycznej dla uczniów SSP nr 1, będzie szkole udostępniana.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział na pytanie dotyczące budowy sal: Są to dwa przykłady zadań, które chcemy zrealizować korzystając z funduszy unijnych. Obie sale gimnastyczne mają w tej chwili projekty i pozwolenia na budowę. Z tych projektów wynikają kwoty, które są wpisane do budżetu. W momencie, kiedy zostanie ogłoszony termin składania wniosków, to m.in. te dwa wnioski zostaną złożone. Jeżeli nie uda się lub uda się uzyskać tylko na jedną, to zrobimy jedną i będziemy mieli do podjęcia decyzję, co z drugą salą.

 

Włodzimierz Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem: W pozycji 27 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zapisany jest monitoring na kwotę 8500 zł. Co to będzie za monitoring na taką kwotę?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że to będzie tylko modernizacja.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że wspólnie z Telekomunikacją Polską przygotowujemy projekt podłączenia wszystkich szkół łączami światłowodowymi, które będą mogły być wykorzystane w monitoringu. Jest to inwestycja o wartości około 8 mln zł, która w 85 % byłaby finansowana ze środków unijnych a w 15% ze środków własnych.

 

Radny Bronisław Dankowski pozytywnie ocenił nakłady na OSP. Następnie zwrócił uwagę na różnicę w kwotach przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach pomiędzy załącznikiem w postaci tabeli, a częścią opisową budżetu. Poprosił o wyjaśnienie tej różnicy.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: W budżecie gminy mamy na ten cel zarezerwowane 260 000 zł. Reszta środków w kwocie 101700 zł pochodzi z budżetu państwa. W części opisowej zostanie to poprawione.

 

Radny Bronisław Dankowski zadał pytanie dotyczące zadania inwestycyjnego – budowy fontanny na płycie Rynku na kwotę 400 tys. zł – Wcześniej była fontanna, została zlikwidowana, jakie były przyczyny likwidacji i budowy nowej fontanny?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Decyzję o likwidacji fontanny wydał wojewódzki konserwator zabytków, który nakazał nam doprowadzić płytę rynku do stanu z początku XX w. W momencie, kiedy chcieliśmy zbudować na Rynku fontannę z prawdziwego zdarzenia, na którą znaleźliśmy sponsora, to nie otrzymaliśmy zgody na przebudowę istniejącej fontanny i nakazano nam ją zlikwidować. W momencie, kiedy zaczęliśmy remonty chodników wokół Rynku powstał projekt przedstawienia koncepcji Rynku po remontach. Przy okazji planowanej modernizacji płyty Rynku pojawiła się koncepcja fontanny, która z punktu widzenia bryły przestrzennej, widoku rynku oraz budowli nie będzie istniała. W momencie, kiedy ta fontanna będzie wyłączona, to jej nie będzie. Na taką fontannę konserwator zabytków wydał zgodę. Będzie to gładka płyta z otworami. W momencie, gdy się pojawi woda, to będzie jej również towarzyszył efekt świateł i muzyka.

 

Radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę, że place zabaw na os. Sławno są zaniedbane. Zadał pytanie: Czy przewiduje sią zagospodarowanie placów zabaw? Należałoby dokonać przeglądu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Przez minione 4 lata możemy się pochwalić wyjątkowymi sukcesami – powstały 4 profesjonalne place zabaw ze środków „alkoholowych”. Koszt jednego placu zabaw zgodnie z atestami to kwota ponad 150 tys. zł. Dodatkowo jest rozpisany program do zgłoszenia go w ramach środków norweskich na place zabaw na terenach wiejskich.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Która strona ogrodzenia „Victorii” będzie modernizowana?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że od strony cmentarza.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że w pytaniu chodziło o coś innego, a mianowicie o sprawę zagospodarowania istniejących placów zabaw.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Mamy rozpisany program o wartości 1,5 mln zł na place. Żal nie skorzystać z tych środków. Natomiast gmina nie może sobie pozwolić na montowanie urządzeń, które nie mają atestów, bo gdyby doszło do jakiegoś wypadku, to byłyby pretensje do gminy.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgolński zadał pytanie do działu 915 – oświetlenie ulic: Czy to są dodatkowe inwestycje?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i gminy Września odpowiedziała, że są to oświetlenia zawarte w dużym załączniku w zadaniach od nr 39 do 46.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział: W Sokołowie znajdują się dwa place zabaw. Czy planuje się ich modernizację czy zamknięcie?

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Stanisław Dominiczak w tej samej kwestii powiedział, że może trzeba rozważyć co z tymi placami zrobić? Czy nie istnieje zagrożenie na zdewastowanych placach?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Tereny w Sokołowie, Chwalibogowie nie mają uregulowanej własności, nie tylko jeśli chodzi o place zabaw.

 

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że plac zabaw przy byłym przedszkolu w Sokołowie jest bardzo niebezpieczny. Należałoby coś z tym zrobić: modernizować czy zamknąć?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zamknięcie spotka się z interpelacją pana radnego: dlaczego zamknięto? Plac w Sokołowie jest zaplanowany do wykonania ze środków norweskich.

 

Radny Sylwester Jałoszyński: W materiałach na sesję w projekcie budżetu w załączniku nr 4 jest zapisane zadanie - opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Obłaczkowo – Chwalibogowo na kwotę 35 tys. zł. Natomiast w projekcie budżetu na rok 2007 to zadanie zostało skreślone, czy może komputer czegoś nie zapisał.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych. Podczas spotkania zostało zgłoszonych dyrektorowi kilka tematów m.in. wodociągi w Sokołowie oraz kanalizacja do Chwalibogowa. W minionej kadencji wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych zbudowaliśmy rurociąg do Sokołowa oraz kanalizację w Sokołowie. Jest to pierwsza wioska poza Wrześnią, w której została rozprowadzona kanalizacja. W tej chwili kanalizacja jest doprowadzana do dwóch kolejnych wiosek: Obłaczkowa i Bierzglinka. Następnym krokiem będzie doprowadzenia kanalizacji w tych miejscowościach do poszczególnych ulic. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, który w najbliższych dniach przyjeżdża do Wrześni namawia mnie do tego, by podobnie jak w Sokołowie wspólnymi siłami, na tych samych warunkach (czyli gmina płaci 20%, a agencja 80%) zbudować... Warto dodać, że agencja ma taką zasadę, że zgadza się na współfinansowanie kanalizacji w miejscowości, w której może oddać gminie jakąś ruinę i wtedy jest możliwość zawarcia porozumienia. Wspomnieliśmy prezesowi, że w Chwalibogowie jest budynek po byłej Straży Pożarnej i uzgodniliśmy, że jest zainteresowany, by agencja wzięła udział we współfinansowaniu.

 

Radny Bronisław Dankowski zgłosił uwagę: Na os. Sławno była instalowana kanalizacja. W wyniku tych robót zostały w niektórych miejscach zaniżone tereny po nałożeniu warstw asfaltowych. Osoby, które mają nadzór nad tym powinny dokładniej sprawdzać, a wykonawca powinien doprowadzić to do stanu pierwotnego. Bardzo proszę, by w przyszłości zwracać na to uwagę.

 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział: Dziękuję za uwagę. Podzieliłbym to na dwie części. Jeśli chodzi o uwagę na przyszłość, to całkowicie się z tym zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część wypowiedzi, to uwagi do ulic na os. Sławno proszę przekazać obecnej radnej powiatu, ówczesnej pani burmistrz Marii Taciak, ponieważ prace tam wykonywane były podczas Jej kadencji.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zapytał: Czy są jeszcze pytania dotyczące projektu budżetu na 2007 rok?

 

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił więcej pytań.

 

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zapytał: Czy poszczególne komisje zgłaszają jakieś wnioski do projektu budżetu na 2007 rok?

Czy radni mają jakieś wnioski do projektu budżetu na 2007 rok? Nie widzę.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi rady Mirosław Zgoliński odnośnie projektu budżetu na 2007 rok poinformował, że wpłynął wniosek skierowany do przewodniczącego komisji rozwoju wsi. Odczytał wniosek - prośbę (załącznik nr 5).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do odczytanego pisma powiedział: Jeżeli by to była jakaś duża inwestycja, to ten wniosek jest trochę spóźniony, ponieważ zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioski należy składać do 15 września roku poprzedzającego budżet następny, ponieważ te wnioski muszą być uwzględnione już przy okazji tworzenia projektu budżetu. Jeśli chodzi o mniejsze zadanie, to należy to traktować jako uwagę do wydziału, który zajmuje się remontami i naprawami dróg i jako taki może być rozpatrywany przez wydział pana Krotoszyńskiego. Jest nam znany ten wniosek i będzie rozpatrywany w przyszłym roku.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi rady Mirosław Zgoliński powiedział: Skoro nie ma już więcej pytań, zatem przystępujemy do głosowania projektu budżetu na rok 2007.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej radna Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, komisja budżetowa w ciągu 7 dni od złożenia wniosków przez pozostałe komisje merytoryczne, analizuje te wnioski i wnioskuje za ich wprowadzeniem lub nie. W związku z tym, że żadna komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu, to myślę, że możemy zaproponować, by głosowanie komisji komunalno-finansowej było ostatecznym głosowaniem za całością projektu budżetu. Czy komisja komunalno-finansowa musiałaby jeszcze raz głosować?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział: W uchwale o procedurach uchwalania budżetu podane są maksymalne terminy. Byłbym wdzięczny Radzie Miejskiej, żebyśmy mogli rok 2007 rozpocząć z gotowym uchwalonym budżetem. Dlatego chciałbym zaproponować, żeby 28 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której doszłoby do uchwalenia budżetu na 2007 r. W tym momencie jedynym niezbędnym głosowaniem jest głosowanie komisji komunalno-finansowej nad projektem i nad wnioskami. Ponieważ wszystkie komisje pozytywnie przegłosowały projekt budżetu i nie ma wniosków, a członkowie komisji komunalno-finansowej są na sali, dlatego można przegłosować ostateczną opinię o projekcie budżetu, by mogła się odbyć sesja 28 grudnia.

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Jan Nowak: Biorąc pod uwagę, że wszyscy członkowie komisji są obecni, uczestniczyli w debacie nad projektem budżetu, wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2007 r., proponuję, by dziś przystąpić do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie budżetu.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” wydała pozytywną ostateczną opinię o projekcie budżetu na rok 2007.

 

Pkt 5-6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 20.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

 

Protokół zawiera 20 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej

 

radny Stanisław Dominiczak

/-/

 

 

Przewodniczący komisji

rozwoju wsi

 

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

Przewodnicząca komisji edukacji

 

radna Mariola Zalepa

/-/

 

 

Przewodniczący komisji

komunalno–finansowej

 

radny Jan Nowak

/-/

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak-Łukomska

/-/

Metryka

sporządzono
2007-01-03 przez Monika Krysztofiak
udostępniono
2007-01-03 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
317
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.