Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 569 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 11 czerwca 2007 r.

 

 

Pkt 1
Przewodniczący komisji rozwoju wsi Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jan Sznura, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym we Wrześni;
Zbyszko Przybylski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego w wydziale inwestycyjno-komunalnym;
Anna Ratajczyk, młodszy referent w referacie komunalnym w wydziale inwestycyjno-komunalnym;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3
a) Jan Sznura, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni wraz ze Zbyszkiem Przybylskim, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni omówili projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Radny Bronisław Dankowski powiedział: z tego co widzimy i wiemy nie ma dylematu - trzeba iść do przodu i w tej kwestii moja opinia jest pozytywna.

Zapytał: czy Rada Powiatu uzyskała opinię od zakładowych organizacji związkowych, samorządu lekarskiego i samorządu społecznego?

Zbyszko Przybylski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni odpowiedział: opinie organizacji związkowych są pozytywne, rady gmin i urząd marszałkowski również wydały takie opinie.

Radny Andrzej Rzeźnik przedstawił swoją opinię, a także kolegów, z którymi współpracuje w SP ZOZ (pozytywną). Powiedział: jest to słuszna droga, która poprawi jakość usług oraz warunki pracy, a każdy z nas może stać się pacjentem tego szpitala.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: w przypadku nieoszacowania kosztów w planie budowy, funkcjonowanie tej jednostki nie zostanie zakłócone?

Zbyszko Przybylski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni stwierdził: jestem przekonany, że do 2012 roku niewielu szpitalom uda się zrealizować cały program. Ryzyko istnieje zawsze w każdym działaniu, trzeba więc minimalizować i rozwiązywać te problemy. W tym przedsięwzięciu widzimy szansę na poprawę warunków pracy i pobytu pacjentów, a zagrożenie jest minimalne. Jesteśmy w grupie szpitali „drugiego rzutu”, które nie są zadłużone (50 przekształconych szpitali było szpitalami zadłużonymi, które nie miały pomysłu na funkcjonowanie), ale które chcą się rozwinąć i mieć pewność, że będą działały w nowych realiach europejskich. Na rynek polski zaczyna napływać coraz więcej kapitału, powstaje kilka klinik prywatnych, które w pełni będą świadczyć usługi - nie tylko komercyjne. One nas wyprzedzają infrastrukturą, warunkami pobytu i zawsze przez to wygrają w konkurencji z nami. Jest pewna grupa świadczeń, które państwo gwarantuje, ale w całym świecie ta dostępność świadczeń jest zróżnicowana, dlatego trzeba tak to zorganizować, aby reguły były jasne i pewne.

Radna Bożena Nowacka zapytała: czy znane są źródła finansowania, pozyskiwania funduszy na to przedsięwzięcie?

Zbyszko Przybylski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni odpowiedział: projekt wykonawczy rozbudowy szpitala będzie wiosną 2008 r. Na pewno będziemy składali wnioski do grup dofinansowania, ale na rynku są także podmioty prywatne. Nie mamy jakiegoś bezpośredniego kontaktu z firmą, która byłaby konkretnie zainteresowana, ale doświadczenia przekształconych szpitali podpowiadają nam, że szpitale chcące przekształcić się w spółkę kapitałową dostają oferty współfinansowania od różnych dużych grup kapitałowych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

O godzinie 15.45 wyszedł radny Marek Kołodziejczyk oraz radny Maciej Baranowski.

b) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

O godzinie 15.50 wrócił radny Marek Kołodziejczyk.

c) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama.

Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama.

O godzinie 16.00 wszedł radny Włodzimierz Wawrzyniak.

d) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

e) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

f) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

g) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział: mowa jest o pojedynczych gospodarstwach, ale co stanie się z tymi oddalonymi od centrum?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: jeżeli nie będzie możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (z punktu widzenia ekologicznego), tam będziemy realizować dofinansowania, o których była mowa.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

h) Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Radny Jan Nowak zapytał: czy w związku z tym będą jakieś podziały ról? Gdzie będą te odpady segregowane do ponownego wykorzystania, do recyklingu, gdzie będą składowiska? Jeśli wypadnie na Bardo to czy wszystkie gminy, biorące udział w porozumieniu, będą miały wskazane to miejsce jako miejsce składowania? Prosiłbym o przybliżenie techniki wykonania tej uchwały.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: obecnie jest przygotowane studium (jest ono na etapie dyskusji, czytania w poszczególnych gminach). Są to pewne założenia, które nawiązują do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Września, które przewidują podział ekologiczny - na terenie naszego składowiska lub na terenie przyległym miałaby powstać sortownia do oczyszczania odpadów zebranych selektywnie. Były problemy z uzgodnieniem lokalizacji, ponieważ mieszkańcy bardzo mocno protestowali i lokalizacja kwatery została zmieniona. W planie zagospodarowania przewidziany jest teren na dalszą rozbudowę i to byłoby możliwe pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych przekazałaby na ten cel grunt (póki co, prowadzone są „ciężkie” rozmowy na ten temat). Odpady zmieszane przewożone byłyby do Lulkowa, gdzie przewidziana jest sortownia mechaniczna – oddzielane byłyby metale oraz różne, niebezpieczne zanieczyszczenia i praktycznie tam byłby wytwarzany materiał do rekultywacji składowisk. Balast, który pozostałby po takim sortowaniu mechanicznym, byłby składowany na składowisku w Lulkowie. Jednak na razie to wszystko to założenia na etapie dyskusji. W skład porozumienia wchodzą też takie gminy, które w chwili obecnej również dysponują składowiskami lub są w trakcie budowy, a więc nie tylko nasze składowisko czy składowisko w Lulkowie byłoby miejscem składowania balastu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Polska zgodziła się w postaci ogólnonarodowego dokumentu na podzielenie się na części, połączone w populacje ludzi około 200-tysięczne, w których śmieci mają być zbierane, przetwarzane, segregowane, rozdzielane. Ten dokument stał się dokumentem państwowym. Następnie urzędy marszałkowskie podjęły kolejną uchwałę (na podstawie tego narodowego planu), że każde województwo jest podzielone na takie części. Następnie ten dokument został przeniesiony szczebel niżej – mowa jest o Powiatowym Programie Gospodarki Odpadami, w którym opisane jest, jak poszczególne gminy w całym powiecie mają postępować ze śmieciami. W gminie natomiast powstaje gminny program, który dotyczy poszczególnych gmin. Wszystkie te dokumenty są ze sobą uzgadniane i dyskutowane. W wyniku decyzji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego powiat wrzesiński został połączony w arbitralny, sztuczny sposób z powiatem gnieźnieńskim, a na terenie tych obu powiatów są wpisane tylko 2 miejsca, gdzie mogą być budowane wysypiska śmieci (Lulkowo i Bardo). W naszym powiecie mamy jeszcze wysypisko w Nekli i Kołaczkowie, ale w momencie, kiedy te gminy zasypią śmieciami swoje wysypiska, to nikt nie wyrazi im zgody na budowanie innego wysypiska. Gmina Miłosław w tej chwili nie ma wysypiska i wozi śmieci do gminy Września, ponieważ w 1992 r. obie wspólnie wybudowały wysypisko w Bardzie. Opłaty za składowanie śmieci na tym wysypisku były ustawione niezbyt logicznie, ponieważ te opłaty z przewożenia śmieci nie tworzą żadnego budżetu, za który można byłoby budować kolejną kwaterę. Poinformowano już gminę Miłosław, że w momencie, kiedy zbudujemy nową kwaterę to nie będziemy przyjmować opłat pokrywających jedynie koszty eksploatacji tylko takie, z których zebrano by w ciągu 5 – 10 lat pieniądze na budowę kolejnej kwatery. W pewnym momencie te wszystkie gminy (również z powiatu gnieźnieńskiego) znajdą się w sytuacji, w której zakończą eksploatację swoich dotychczasowych wysypisk i będą musiały gdzieś wywieźć śmieci (a żadna inna miejscowość niż Lulkowo i Września nie ma zgody na zbudowanie nowego wysypiska; na tych wysypiskach zostaną podwyższone stawki za przewożenie tzw. „obcych” śmieci). Wszystkie gminy, łącznie z Wrześnią, już jakieś 4 lata temu zorientowały się, że jest to zalecenie z pogranicza rozkazu przepisów unijnych i postanowiły (za namową ekspertów francuskich), żeby stworzyć porozumienie, na mocy którego - w ramach przepisów regulujących podział państwa na części - zbuduje się wspólnie (dodatkowo za środki z UE) wysypisko śmieci. Ale to wszystko trwa już 4 lata więc nie czekając na realizację tego porozumienia kończy się budowa nowej kwatery.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: kto będzie obciążony kosztami transportu śmieci?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział: nie wiadomo jak to będzie, jest to czysta futurologia. Gdyby udało się to zrealizować, to opłatę za przewiezienie śmieci zapłaciłby ten, od którego firma transportowa zabierałaby śmieci. Byłoby to inaczej niż jest dzisiaj, mogłyby wystartować 2 firmy: jedna zabierałaby śmieci z PUK-u i zawoziła np. do Barda, a druga - zawoziłaby te, z których nie dałoby rady nic odzyskać np. z Barda do Lulkowa.

Radny Jan Nowak podziękował panu burmistrzowi za wyjaśnienie. Powiedział: chciałem przekazać, że w przypadku śmieci, które podlegają kompleksowej przeróbce, balast jest w wysokości 80%, które nadają się do dalszego użycia (jest to metal, plastik, papier, drewno).

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: były propozycje, żeby nie lokalizować tych 2 składowisk na przeciwległych biegunach jednego i drugiego powiatu (żeby nie wozić niepotrzebnie śmieci), tylko żeby zrobić 1 duże składowisko na granicy 2 powiatów, aby ograniczyć koszty transportu. Jednak ta koncepcja nie znalazła uznania. Wracając do Barda – jedynym możliwym terenem rozbudowy składowiska jest teren, który jest w tej chwili własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, wydzierżawioną rolnikowi. Na tym terenie przygotowany jest plan zagospodarowania z przeznaczeniem na składowisko odpadów, jednak do tego terenu są roszczenia byłych właścicieli, które uniemożliwiają planowanie i rozbudowę składowiska. W związku z tym, do końca nie wiadomo, co będzie się działo jeśli chodzi o Bardo i o całą tę koncepcję. Być może będziemy zmuszeni ograniczyć i zakończyć składowanie odpadów na tej kwaterze, którą wybudowaliśmy, być może będziemy musieli gdzie indziej zafunkcjonować, dlatego zasadne jest podjęcie omawianej uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

i) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mirosław Zgoliński, przewodniczący komisji rozwoju wsi o godz. 16.50 zarządził przerwę.

j) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września oraz Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówili projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

k) Jan Maciejewski, zastęca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: czy te 5% zwrócą koszty odsetek?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że trzeba byłoby to skalkulować, ale na 5% to jest 150 tys. Nie jest jeszcze wiadome, na jak długo rozłoży się tę pożyczkę (w jakich latach), bo to też zależy od tego jak będzie nam to pasowało do budżetu. Kwota ta powinna w sposób znaczący zredukować odsetki, może nawet na zero – trudno powiedzieć.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

l) Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

ł) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wraz z Janem Krotoszyńskim, naczelnikiem wydziału inwestycyjno-komunalnego omówili projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

O godz. 17.40 wyszedł radny Bolesław Święciochowski, a o godz. 17.45 radny Andrzej Rzeźnik.

Radny Bronisław Dankowski powiedział: cieszy mnie fakt, że środki są przeznaczane na modernizację miejsc parkingowych na Rynku i remont płyty chodnikowej głównej, jak również w obrębie ul. Warszawskiej i Jana Pawła II, bo miasto powinno mieć taką wizytówkę. Jednak zaskoczyła mnie wcześniejsza wypowiedź pana burmistrza, dotycząca ul. Słowackiego, bo reasumując - trzeba byłoby zrezygnować z tych wszystkich inwestycji i wykonać tylko te 14 inwestycji – ulic, które były wykonane w 2006 r. Moim zdaniem miasto powinno mieć jako wizytówkę ulice dojazdowe (mowa o ul. Słowackiego, Kaliskiej, Gnieźnieńskiej, Wrocławskiej). W tej sprawie złożyłem właśnie interpelację, w związku czym poprosiłbym pana burmistrza o udzielenie takich komentarzy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

m) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska.

Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska.

n) Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Radny Sylwester Jałoszyński zauważył, że w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały jest błędny zapis: „do sądów rejonowych i okręgowych na kolejną czteroletnią kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2004 r.”.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni złożyła wniosek o poprawienie treści uzasadnienia dodając, że to uzasadnienie nie jest istotne dla treści uchwały.

Członkowie komisji nie głosowali nad omówionym projektem uchwały.

Pkt 4
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział o porozumieniu partnerskim, dotyczącym współpracy między miastem Bruz we Francji a miastem Września. Na początku maja grupa kilkudziesięciu uczniów z Gimnazjum w Otocznej oraz LO we Wrześni przebywała podczas „tygodnia młodzieży” w Bruz, natomiast ośmioosobowa delegacja poleciała tam samolotem podpisać porozumienie. Burmistrz w skrócie zrelacjonował pobyt za pomocą zdjęć wyświetlanych na rzutniku.

Kolejną kwestią, jaką burmistrz poruszył jest sprawa mieszkań socjalnych (radni otrzymali wcześniej kserokopię artykułu z Gazety Wyborczej).

Powiedział: temat ten jest dosyć istotny. Trwają przygotowania do niego od kilku miesięcy i prawdopodobnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie przygotowany projekt uchwały. Jest to problem wielu miast w Polsce (również i Wrześni). Prawo nakłada obowiązki na gminę, że w przypadku niepłacenia przez lokatorów za mieszkanie (obojętnie czy prywatne, spółdzielcze czy komunalne) gmina musi ponieść koszty: albo zapewnić mieszkanie socjalne takiemu delikwentowi, albo płacić karę w postaci czynszu zamiast tego lokatora. A więc jest to spory problem, dlatego trzeba przygotować mieszkania socjalne dla osób, które są pozbawione mieszkań.

Gmina posiada również mieszkania komunalne – nazwa jest myląca, bo można by się spodziewać, że są to mieszkania, w których mieszkają (lub mogą mieszkać) osoby, które znajdują się tam na jakiś czas. W naszych zasobach mamy ok. 1100 mieszkań komunalnych.

Jednak pojawiło się kilka spraw, które powodują, że gmina musi się tym problemem zająć. Po pierwsze: przygotowywany jest projekt ustawy (już ogłoszony). Ta ustawa spowoduje, że z dniem 1 stycznia 2008 r. zostaną zlikwidowane wszystkie agencje i zakłady budżetowe (jednym z takich zakładów, który ulegnie likwidacji jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni). Inna sprawa: kwestia zaspokojenia mieszkań socjalnych osobom, które będą miały prawo oczekiwać zapewnienia takich mieszkań. Kolejną sprawą jest ustawa, która przekaże mieszkańcom mieszkań spółdzielczych te mieszkania. Kolejną kwestią jest obowiązująca od kilku lat we Wrześni uchwała w sprawie korzystnych warunków sprzedaży mieszkań komunalnych mieszkańcom tychże mieszkań.

Tak naprawdę sytuacja wymaga tego, żeby zdjąć obowiązek posiadania mieszkań komunalnych z gminy i przekazać je możliwie na najkorzystniejszych warunkach mieszkańcom tych mieszkań, aby mogli poczuć się ich właścicielami. Same mieszkania są różne – niektóre są w lepszym stanie ale największa grupa jest mieszkań w starych kamienicach, których koszty utrzymania w wysokości ok. 4 mln zł rocznie pokrywa ZGM (ze wspólnych pieniędzy w różnej formie). Cały milion (ok. 900 tys.) pochodzi z wpływów z lokali użytkowych (ze sklepów, magazynów i innych obiektów), które powinny być dochodem gminy. Jednak jest niepisana umowa w naszej gminie, że te pieniądze są w 100% przeznaczane na utrzymanie tzw. mieszkań komunalnych. Użyłem sformułowania „tak zwanych mieszkań komunalnych”,,bo w przypadku, gdy pojawi się w ogóle mieszkanie komunalne w naszej gminie to przydział do niego odbywa się na zasadach uchwalonych kilka lat temu przez Radę Miejską. Są one trudne do spełnienia – dochód na osobę musi być w danej rodzinie poniżej 450 zł i powierzchnia mieszkaniowa na osobę musi być niższa niż 5 m². Mimo, że te warunki są bardzo ostre i wydawałoby się, że niewiele osób spełniłoby je, to obecnie ok. 60 rodzin oczekuje na takie mieszkanie. Mieszkania komunalne otrzymuje się, kiedy spełnia się wspomniane warunki, jednak kiedy warunki się komuś poprawiają – taka osoba nie musi opuszczać tego mieszkania (taka osoba otrzymuje więc prawo do mieszkania komunalnego, ale później nigdy go nie traci).

O tym, że tak jest świadczą dane ze stycznia, które zbierano m.in. z OPS-u. Wiadome jest, że mieszkańcy Polski (także Wrześni) otrzymują dodatki mieszkaniowe – są to dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób, których na to nie stać. Na te 1100 mieszkań komunalnych dodatki mieszkaniowe otrzymuje 600 osób (a więc 500 osób nie otrzymuje). Żeby dostać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć dochód mniejszy niż 750 zł.

Z powyższych powodów staramy się wymyślić takie rozwiązanie, które rozwiązałoby kilka spraw. Po pierwsze – żeby gmina pozbyła się mieszkań komunalnych, z którymi tak naprawdę nic nie może zrobić. Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy np. ktoś umrze, chociaż śmierć nie jest do końca jednoznaczna - bardzo często zdarza się, że osoba, która dostała mieszkanie komunalne melduje u siebie dzieci i wnuki i to prawo przechodzi na następców. W związku z tym te mieszkania nie rotują, nigdy nie są wolne i tak naprawdę są fikcją, ponieważ zasady mieszkania w takim mieszkaniu, zasady otrzymywania dodatków mieszkaniowych czy opłat są takie same w mieszkaniu komunalnym, prywatnym, czy spółdzielczym.

Po drugie – ceny: aby ci, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych mogli bardzo tanio kupić te mieszkania, aby zechcieli mieć i dbać o te mieszkania we własnym zakresie.

Po trzecie – trzeba stworzyć możliwie dużą pulę mieszkań socjalnych, które są niezbędne (traktuje o tym artykuł w Gazecie Wyborczej). Dzisiejsze przepisy są tak sformułowane, że mieszkania socjalne, które gmina by zbudowała, miałyby być porządne i niejeden by marzył, by zamieszkać w takim mieszkaniu socjalnym. A potrzeba jest mieszkań socjalnych, które będą odstraszające, co by powodowało, że ludzie chcieliby płacić za mieszkania (zatem te warunki musiałyby być kiepskie, a gmina jest w posiadaniu takich kiepskich mieszkań).

Z powyższych powodów jest zamiar zaproponowania na następnej sesji uchwały, w której zawartych byłoby kilka pomysłów – po pierwsze: chęć umożliwienia mieszkańcom mieszkań komunalnych, zakup tych mieszkań za niewielkie kwoty (szczegóły omówione zostaną na następnym posiedzeniu); po drugie – chęć umożliwienia osobom, które oczekują w kolejce na mieszkania (a nie mają na nie szans), otrzymania mieszkania. Każdy, kto potrzebowałby mieszkania – „dostałby” je (miałby gdzie mieszkać).

Ten pomysł po pierwsze uaktywni osobę w poszukiwaniu samemu mieszkania i spowoduje „ruch w interesie”, aby te mieszkania uaktywnić - na Sławnie, na Osiedlu Sokołowskim czy na Lipówce jest wiele domów, w których mieszkają pojedyncze osoby, często starsze wiekiem, które mają bardzo duże powierzchnie, jednak nic się nie dzieje - m.in. z uwagi na strach przed tym, że lokator potem nie będzie się chciał wyprowadzić itd. We Wrześni wolnych mieszkań jest pełno, które są mniej zagospodarowane przy obecnym stanie prawnym. Jeśli będzie można szybko eksmitować tych, którzy nie płacą, to największym zainteresowaniem będzie cieszyło się wynajmowanie mieszkań.

Reasumując: gmina chce podnieść gwałtownie stawki do 6 zł (w miarę możliwości prawnych; gmina w tej chwili ma stawkę na poziomie 3 zł – przy mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem – bloku), czyli do maksimum, z różnymi bonifikatami i ulgami w płaceniu, w zależności od dochodu. Na przykład w przypadku mieszkania o powierzchni 50 m² podnosząc stawkę na 6 zł, mieszkaniec takiego mieszkania komunalnego musiałby miesięcznie płacić czynsz w wysokości 300 zł. Zakładając, że mieszkanie o powierzchni 50 m² wycenione byłoby przez rzeczoznawcę na 40 tys. zł, gmina chce zastosować ulgę przy wykupie tych mieszkań 80%, co ma być zachętą do tego, aby wykupić to mieszkanie (niż płacić miesięcznie 300 zł). Jeśli wartość mieszkania wynosi 40 tys. zł, mieszkaniec musiałby zapłacić 20% z tej kwoty (czyli 8 tys zł). Ta kwota będzie rozkładana na 5 lat (czyli na 60 rat nieoprocentowanych lub oprocentowanych minimalnie), więc miesięcznie wychodziłaby kwota ponad 100 zł. Zatem dany mieszkaniec miałby do wyboru – albo zakup mieszkania i miesięczny koszt 120 zł przez 5 lat i posiadanie mieszkania na własność, albo brak zakupu i co miesiąc 300 zł czynszu.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że taka odpłatność czynszu za m² będzie zależała od dochodów.

Powiedział: to, że ktoś zapłaci 300 zł będzie dotyczyło tylko wysokich dochodów. W tej sprawie zaproponuje się pewne warunki dochodowe – i przyporządkuje się do odpowiedniej ceny m² czynszu, w zależności od zasobności portfela – im słabszy portfel tym mniejsza wartość czynszu, w celu zachowania sprawiedliwości (jeśli ktoś mieszka już w mieszkaniu komunalnym, ma wysokie dochody, to ten czynsz płaciłby większy).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: ta metoda jest rzadko stosowana w Polsce. Ale ciekawszym pomysłem jest ten, który wypracowaliśmy - niestosowany nigdzie w Polsce. Mianowicie mowa jest o mieszkaniach dla osób, które czekają w kolejce za mieszkaniem i nie mają na nie szans. Zakłada się, że ten, kto chciałby dostać takie mieszkanie komunalne, płaciłby dzisiaj 3 zł za m². Zakładając też, że chciałby dostać 40 m² mieszkania – płaciłby dziś 120 zł. Gmina mówi więc tak: znajdź sobie na wolnym rynku mieszkanie (dowolne – prywatne, w bloku itd.), płać nam 120 zł (tak jakbyś mieszkał w komunalnym), dostaniesz ok. 250 zł dodatku mieszkaniowego (bo masz małe dochody) a całą resztę – między różnicą wolnorynkową mieszkania (w blokach na Kościuszki wynajęcie 3-pokojowego mieszkania kosztuje ok. 550 – 600 zł), podpisz umowę z właścicielem, a my wypłacimy ci różnicę między tym, co byś płacił za mieszkanie komunalne. Krótko mówiąc: jeśli ktoś znajdzie sobie mieszkanie za 600 zł na wolnym rynku to dostanie 250 zł dodatku mieszkaniowego, 120 zł będzie musiał zapłacić (jak gdyby odpowiednika tego, co i tak musiałby płacić w mieszkaniu komunalnym) i szacunkowo jakieś 250 – 350 zł gmina będzie musiała dopłacić takiej osobie w ramach tego programu, który będzie w najbliższym czasie przedstawiony (mowa wciąż o najmniej zarabiających).

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: kryterium otrzymania tej dopłaty do wynajętego mieszkania będzie zawsze dochód w rodzinie – jeśli będzie niski (i ustali się jakiś jego poziom) to będą realizowane takie dopłaty, a w momencie jeśli dochodowość rodziny wzrośnie, to ten dodatek przestaniemy płacić.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił wszystkie zalety.

Powiedział: po pierwsze – wszyscy, którzy czekają na mieszkanie w kolejce, od ręki je dostaną. Po drugie – gmina nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności, bo tym, który będzie wynajmował to mieszkanie, będzie ten wynajmujący (który będzie podpisywał umowę). W odpowiedzi na zapytania radnych, burmistrz powiedział, że jest 60 rodzin czekających na mieszkania. Jeśli chciałoby się zbudować blok komunalny i dać tym ludziom mieszkania po 50 m² (gdyby m² budowany dzisiaj kosztował najtaniej 2 tys. zł) to iloczyn 50 m² i 2 tys. zł daje 100 tys. zł, a mnożąc razy 60 rodzin - wychodzi 6 mln zł. Więc około 6 – 9 mln zł potrzeba byłoby na zbudowanie 60 rodzinom mieszkań, których nie mamy. Zakładając natomiast, że byśmy dokładali 300 zł miesięcznie do 1 rodziny, to wychodzi 240 tys. zł (3600 zł razy 60 rodzin). Więc to 9 mln starczy na 40 lat. Część z tych ludzi natomiast, jeśli zacznie więcej zarabiać, to automatycznie przestanie dostawać tę wypłatę (raz na pół roku osoby te będą musiały dostarczać zaświadczenie o dochodach). A obecnie jest tak, że kiedy gmina „da” takie mieszkanie, to nie może go już potem odebrać.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: jeśli chodzi o budżet, to gmina chciałaby przeprowadzić to w wersji „zerowej”, bo jeśli nasz zakład budżetowy zostanie z mocy prawa zlikwidowany, jeśli sprzedaż mieszkań będzie taka jaką się planuje (jeśli zasób do kontrolowania, utrzymywania itd. będzie coraz mniejszy), to w budżecie pozostanie coraz więcej pieniędzy, którymi gmina finansowałaby dopłaty, o których mowa.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: zakładając, że pozbylibyśmy się mieszkań komunalnych, to gmina ma czystego zysku z lokali użytkowych rocznie ok. 900 tys, które można wykorzystać na obsługę dużo większej grupy osób, a mowa jest o prawdziwym przypadku losowym (ktoś traci pracę, ktoś umarł). Tym sposobem chcemy zapewnić mieszkańcom naszej gminy sposób na mieszkanie.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział: istnieje ryzyko, że rodzina, krewni zaczną się domeldowywać.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: wszystkie słabe strony są omawiane. Z domeldowaniem nie jest tak prosto, ponieważ przyniesienie zaświadczenia, że ktoś jest domeldowany nie wystarcza. A W tym przypadku wymagane są warunki, jakie musi dana osoba spełnić, by dostać tę dopłatę (niskie dochody i bardzo mała powierzchnia mieszkaniowa na osobę).

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział: jest pewna grupa osób, która bardzo chętnie kupi takie mieszkanie komunalne, ale w takich mieszkaniach mieszka też i taka grupa ludzi, która lekceważy sobie pewne zasady i uważa, że im się to należy jak „psu buda”. Znam przypadek, kiedy sąsiedzi skarżyli się na konkretną osobę, że im śmieci, a ona tłumaczyła, że nie ma swojego pojemnika na śmieci. Radny nie wie, kogo stać na utrzymanie takiego 50 m² mieszkania (chodzi o grupę osób, która jest w wieku emerytalnym).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: mowa jest o tym, że gmina musi dysponować 50 (w przyszłości może 20) wolnymi mieszkaniami socjalnymi o bardzo beznadziejnym standardzie, że w przypadku niepłacenia i wyroku sądowego tam taka osoba trafi. Obecnie jest przygotowanych 200 mieszkań socjalnych.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: gmina chce przygotować spory zasób mieszkań socjalnych po to, aby szybko reagować na sytuacje – żeby kiedy jest wyrok eksmisyjny, gmina nie odpisywała: „niestety, z braku” itd. Jest eksmisja, jest lokal – do takiej sytuacji gmina chce doprowadzić i chce skupić się na lokalach socjalnych. Mieszkania komunalne są natomiast mało elastyczne i występuje tam mała rotacja, dlatego gmina chce, aby te mieszkania zostały nabyte i żeby ludzie dbali o swoje mienie. Temat został zasygnalizowany, aby radni mogli zastanowić się nad tymi rozwiązaniami i jeśli mieliby swoje przemyślenia, pomysły, zagrożenia – można o nich sygnalizować. Radni w najbliższym czasie otrzymają gotowy materiał z propozycją, a następnie na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji zostaną te kwestie dalej omówione.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września podsumowując, przedstawił główne punkty całego przedsięwzięcia.

Powiedział: dajemy bardzo korzystne warunki do nabycia mieszkań komunalnych; podnosimy do maksimum stawki czynszu po to, aby ci, których stać, zechcieli kupić; wprowadzamy ulgi w czynszu dla osób o niskich dochodach (czynsz wynosi 6 zł, ale z ulgą płaci się mniej); organizujemy dużo mieszkań socjalnych z zasobów, które posiadamy (jest sporo mieszkań komunalnych, które nadają się tylko na socjalne); wprowadzamy dodatek, który spowoduje, że spełniający kryteria bycia na liście oczekujących na mieszkania, sam sobie znajduje mieszkanie, przychodzi do nas z umową, że znalazł mieszkanie.

Radny Michał Jaśniewicz zapytał: czy będą przy wykupach podejmowane uchwały?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: przy wykupach będzie stosowana niestety ta sama zasada, którą mamy na sesji za każdym razem – jak w przypadku bonifikaty, ponieważ RIO nie zgadza się na uchwałę wspólną o zasadach. Za każdym razem będą to wskazane osoby z imienia i nazwiska.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni zapytała radnych, czy mają pytania dotyczące sprawozdania merytorycznego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok?

Radni nie zadali żadnych pytań.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, Mirosław Zgoliński o godz. 18.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 17 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

 

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

 

 

 

Protokolant
Agnieszka Sibilska
/-/

Metryka

sporządzono
2007-07-23 przez Agnieszka Sibilska
udostępniono
2007-07-23 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:32 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
238
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.