Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 567 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 18 września 2007 r.

PPkt 1

PPrzewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 4 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jerzy Nowaczyk, z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września;
Sławomir Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego w wydziale inwestycyjno-komunalnym;
Grażyna Polowczyk, inspektor w referacie komunalnym w wydziale inwestycyjno-komunalnym;
Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.;
Tomasz Szynkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja firmy DOMREL w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Września.
4. Rodziny zastępcze oraz Spółdzielnia Socjalna „UL” - prezentacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
5. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powitała przedstawicieli firmy DOMREL, którym udzieliła głosu.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. Powiedział: Jesteśmy przedstawicielami Firmy Domrel ze Szczecina. Jest to spółka zajmująca się usługami inwestycyjnymi, w tym m.in. energetyką wiatrową. Prowadzimy działalność w tym temacie od roku 2002. Parki wiatrowe dzielą się na większe – takie, które mają 50 MW oraz mniejsze – do 15 MW. Przygotowanie inwestycji w przypadku parków większych to jest 5-6 lat, natomiast parki mniejsze realizuje się w cyklu 2-letnim. Z naszych badań, obserwacji wynika, że na terenie gminy Września moglibyśmy taki park spróbować zainstalować, z tym, że w pierwszej kolejności zaczęlibyśmy od mniejszego parku, natomiast gdyby warunki sprzyjały – moglibyśmy przejść do realizacji parku większego. Państwo na mapkach (załącznik nr 6) mają przedstawione mniej więcej nasze propozycje zajęcia terenu. Nie ukrywam, że wcześniej rozmawialiśmy z zastępcą burmistrza, panem Maciejewskim, który zdecydowanie odradził nam teren południowy, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Września – te tereny są już zablokowane na inne cele, dlatego spróbowaliśmy usytuować ten nasz park wiatrowy na terenie północno-wschodnim od miejscowości Września. Parki wiatrowe składają się z elektrowni wiatrowych - czyli turbin; w tym przypadku proponowane są turbiny 2,5 MW; mogą to być turbiny firmy Nordex lub Furlandery. Wysokość wież, na których będą te turbiny montowane: od 110 do160 m (przy czym wieża 110 m zbudowana jest z żelbetonu, konstrukcja okrągła; natomiast wieże wyższe, powyżej 110 m zbudowane są z kratownic, na których umieszcza sie turbiny). Wszystko to jest połączone oczywiście okablowaniem, światłowodami i doprowadzone byłoby w pierwszej wersji do GPZ-u w Sokołowie. Gdybyśmy przechodzili do większej farmy, gdyby okazało sie że warunki są bardzo dobre, wtedy musielibyśmy prowadzić już inną instalację, budować własny GPZ, podłączać się do linii 220 KW. Korzyści, jakie mogą wynikać z takiej inwestycji:
- osoby, które wydzierżawiają działki pod elektrownie wiatrowe korzystają z czynszu dzierżawnego,
- drogi dojazdowe do budowanych elektrowni byłyby remontowane i modernizowane na koszt naszej firmy,
- gmina otrzymuje podatek od budowli,
- niektórzy mówią też, że są atrakcje turystyczne.

Radna Teresa Piskorż zapytała, jaką planuje się ilość wiatraków?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Na początek pilotażowe 6 sztuk. W piśmie pisaliśmy, że 3, natomiast udało nam się w Gutowie Wielkim odnaleźć podstację trakcyjną, do której moglibyśmy też dodatkowo łączyć nasze elektrownie. Czyli wchodziłby w grę GPZ w Sokołowie oraz podstacja trakcyjna w Gutowie Wielkim (jest to podstacja PKP).

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jaka będzie wielkość tej budowli?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. Odpowiedział: Taka średnica okrągłej rury, która jest masztem 110 metrowym, to jest średnica 4 m. Oczywiście pod nim jest fundament, w środku (w tej rurze) jest transformator, turbina na samej górze i śmigła wielkości rzędu 45-50 m (1 śmigło); turbina składa się z 3 śmigieł.
Pan Piotr Rybkowski wspomniał o modernizacji dróg dojazdowych: ponieważ takie śmigło nie jest składane, musi być w całości przewiezione przyczepą niskopodwoziową, więc skład dochodzi do 50 m długości. Czyli w grę wchodzi profilowanie zakrętów, nawierzchnia odpowiednio twarda, odpowiednia szerokość. Zatem z tą inwestycją związane są inne bardzo duże inwestycje - i drogowe, i energetyczne: odpowiednie położenie kabli w pasach drogowych (gminnych i powiatowych), żeby dojść do stacji w Sokołowie.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Jak długo planowana jest inwestycja w przypadku 6 turbin?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Proces składa się z 2 części: jedna część to jest pozyskanie warunków przyłączenia w energetyce (to jest od 3 do 6 m-cy); jeśli te warunki są uzyskane to wtedy ok. 2 lata i taki zespół elektrowni wiatrowych jest wybudowany. Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wszelkich pozwoleń (konserwator przyrody, lotnictwo cywilne i wojskowe, geolog), których jest bardzo dużo. Gros czasu zajmuje pozyskanie tych wszystkich pozwoleń. Samo postawienie turbiny masztu to 2 tygodnie i turbina stoi, w tym jeszcze oczywiście trzeba modernizować drogi, kable - ale czas takiego przedsięwzięcia to ok. 2 lata.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Jaki jest koszt jednej maszyny?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział, że koszt 1 maszyny to jest od 2,5 do 3 mln euro.

Radny Maciej Baranowski zapytał, na jaki okres będą zawierane umowy dzierżawy?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział, że umowy dzierżawy są podpisywane z rolnikami na 30 lat.

Radny Mirosław Chudy zapytał: Nie planują państwo wykupu tych terenów?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Nie planujemy. Chcemy dalej podpisywać umowy, ponieważ po tym okresie 30-letnim tak naprawdę te turbiny, które postawimy za 2 lata, będą już wyeksploatowane. Postęp techniczny zwiększa moce, a z tego tytułu są większe korzyści finansowe. Dziś stawia się 2,5 MW; już w tej chwili na lądzie są prototypy 3 MW, natomiast nad morzem, w wodzie stojące, są 5 MW prototypy.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury zapytała: Czy pana zdaniem lokalizacja tych turbin wymaga zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy też na podstawie decyzji o warunkach zabudowy?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Gdybyśmy chcieli zrobić tę dużą farmę, to przystępujemy wspólnie z gminą do zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast na etapie tych 6 turbin, gdy nie ma planu, można wystąpić z decyzją celu publicznego.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury zapytała: Z czego to wynika, że dla 6 tak, a dla 8 już nie?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Większe moce - to jest większa moc i wtedy przestrzeń, którą zajmuje taka farma (odległość jednej turbiny od drugiej) to odległość 400-500 m. Odległość od zabudowy mieszkaniowej - 500 m (wynikające z poziomu hałasu, ponieważ polskie normy przewidują w nocy hałas nieprzekraczający 40 dB, więc żeby osiągać te normy musimy odsuwać się 500 m; czasem wystarczy 470 m, czasem 550 m).

Na sale sesyjną wszedł radny Józef Bogumił Jesiołowski (od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji edukacji).

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Co stałoby się, gdyby po 15 latach państwa firma zbankrutowała?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział, że są gwarancje bankowe i nawet gdyby firma zbankrutowała, bank przejmuje zobowiązania. Turbiny muszą pracować. Podpisując umowy dzierżawy z rolnikami na 30 lat (jeżeli nawet ich nie przedłużymy dalej bo rolnik odmówi) jesteśmy zobowiązani zdemontować to, usunąć fundament i przywrócić do stanu, jaki był przedtem.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że konieczność budowy takich wiatraków jest, ale czy dokonano jakichkolwiek badań dotyczących zagrożenia stref widokowych, przelotu ptaków, siły wiatrów itd.? Czy elektrownie będą nowe czy z demobilu zachodniego?

Na sale sesyjną wszedł radny Piotr Maciejewski (od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji edukacji).

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Na dzień dzisiejszy energii odnawialnej w Polsce mamy ok. 2,5 %. Do roku 2010, zgodnie z wszelkimi normami, musimy mieć 7,5 %, których tak naprawdę nie osiągniemy i Polska będzie płacić z tego tytułu pewne kary umowne. Co do demobilu - demobil można sprowadzić, jeśli ma się elektrownie przy domu 200-500 KW. Natomiast przy inwestycji, którą my proponujemy, nie opłaci się sprowadzać takich małych i zużytych elektroturbin wiatrowych. My sprowadzamy i instalujemy nowe turbiny. Jeśli pozwala postęp techniczny, jak najszybciej wymieniamy na nowsze, wydajniejsze. Te sprowadzane z demobilu są do wysokości 50 m, nie są wysokie. One może wystarczają na potrzeby tego właściciela, który po części korzysta z tej energii, ale większą część oddaje do energetyki, do linii przesyłowej (na dzień dzisiejszy energetyka ma obowiązek wykupić ten prąd elektryczny). Co do wietrzności – nasze wstępne analizy wskazują, że ta inwestycja mogłaby się tutaj udać, natomiast na pewno planujemy w najbliższej przyszłości, jeśli będziecie państwo przychylni do inwestycji, postawienie masztu pomiarowego. Posiadamy maszty pomiarowe w terenie trochę dalszym, bo do takiej inwestycji przymierzamy się też w Środzie Wielkopolskiej, w Nekli, a teraz wracamy z gminy Buk i Opalenica. Niższe tereny to Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski – tam maszty już mamy, natomiast tutaj też byśmy taki maszt stawiali, żeby potwierdzić nasze wstępne analizy.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Od czego zależy to, czy te elektrownie będą niższe - 110 m, czy wyższe - 160 m? Za którymi państwo byście optowali?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: My optujemy zawsze za wyższymi. Wynika to z tego, że im wyższy maszt tym większe i lepsze wiatry. One powodują większą wydajność danej turbiny. Jest to dla nas lepszy dochód i jednocześnie dla dzierżawców, ponieważ dzierżawcom nie płacimy konkretnej kwoty, tylko procent wyprodukowanej energii, czyli im więcej wyprodukuje energii, im droższa będzie ta energia, tym dzierżawca ma większe dochody z dzierżawy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że z roku na rok zapotrzebowanie na energię (bez względu na to czy odnawialną czy inną), będzie wzrastać nie tylko w Polsce, w całej Europie, ale i na świecie zresztą - i ceny też będą wzrastać. Polska energia w cenach jest zaniżona w stosunku do Europy i niestety uwolnienie rynku cenowego spowoduje, że energia wzrośnie.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział: Zakładam, że państwo oferujecie też pełen serwis tych urządzeń, tylko jaka to jest półka jakościowa tych urządzeń?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Staramy się z tej najwyższej półki, ponieważ nie można sobie pozwolić na turbiny z demobilu, czy jakiejś słabej jakości, bo do tej wysokości trzeba sprowadzać dźwig, który kosztuje 7,5 tys. euro za godzinę (czy pracuje czy nie pracuje). Więc po co mamy zdejmować tę turbinę, żeby robić poważniejsze remonty? Serwis nie wymaga dźwigu - w środku masztu są schody i winda i tam serwisanci docierają. Natomiast żeby zdjąć taką turbinę, potrzebny jest porządny dźwig.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał: Od ilu lat używacie państwo tych turbin?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Nasza działalność firmy rozpoczęła się w 2002 r. i ten proces budowy, przygotowania całej tej farmy, to jest 5-6 lat. W tej chwili pierwsze pozwolenie na budowę już otrzymaliśmy w gminie Kozielice (powiat pyrzycki w województwie zachodniopomorskim), spodziewamy się w najbliższym czasie następnych pozwoleń w gminie Strzelce Krajeńskie (w województwie lubuskim). Obecnie współpracujemy z Niemcami, gdzie jest turbina kratowa, 160 m. Na terenie Wielkopolski jesteśmy od roku.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział: Pytam dlatego, bo chciałem zapytać o ewentualne listy polecające od innych gmin? Czy ktoś jeszcze w Polsce montuje tego typu urządzenia?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział, że są inne firmy jak Nordex, Furlander – są to typowe turbiny, które są stosowane w Polsce i na świecie.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział: Pytam dlatego, bo chciałbym się ewentualnie zabezpieczyć przed problemami takimi jak ewentualna upadłość firmy – czy ktoś inny zapewniłby obsługę tych wiatraków?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Na pewno nie było jeszcze firmy, która by upadła. Być może dlatego, że jest jeszcze za krótki okres energetyki wiatrowej w Polsce, ale wcześniej była taka sytuacja, kiedy dzierżawcy nie otrzymywali swoich pieniędzy wtedy, gdy energetyka państwowa nie miała obowiązku wykupywać energii. Elektrownie pracowały, dostarczały energię do energetyki np. Enea w Poznaniu, natomiast nie mieli za to płacone. W tej chwili sytuacja się zmieniła, jest obowiązek wykupienia tej energii. Zresztą biznesplanu, który jest przygotowywany na taką inwestycję, tak naprawdę żaden bank by nie przyjął, gdyby były w nim jakiekolwiek luki, uchybienia, błędy czy wątpliwości.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał: Jaki jest promień skrętu naczepy, która wozi śmigła? Czy byłaby możliwość przewiezienia tych śmigieł helikopterem?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Z drogami dojazdowymi nie ma aż takiego problemu, ponieważ łuki profilowane są płytami betonowymi, które są rozbierane.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy przez miasto też?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: My nie wiemy, którędy dojedziemy. O tym, w jaki sposób, którędy - musi decydować grupa logistyczna. Są to naczepy z przodu skrętne, z tyłu skrętne (mają niezależne skręty). Oni muszą tak to dopracować, żeby logistycznie to przeprowadzić. Oczywiście w skrajnej sytuacji śmigłowiec będzie też do dyspozycji, ale to jest skrajna sytuacja. Taniej jest przewieźć (nieraz dowozi się koleją).

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie taka inwestycja niesie zagrożenia?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Ja zagrożeń nie widzę, z wyjątkiem jednego: że Energetyka Poznańska Enea przekaże nam w piśmie, że nie da nam warunków na przyłączenie takiego zespołu elektrowni, ze względu na słaby stan techniczny np. GPZ w Sokołowie. Może być sytuacja taka, że odpowiedzą nam: „dobrze, państwo dostaniecie, np. na 10 czy 15 MW, ale wyremontujcie np. 40-80 km linii przesyłowej” i wtedy już się wszystko zmienia z powodu kalkulacji: budować linię przesyłową od nowa to jest obciążenie. Może być tak, że wszystko jest w porządku i od razu dostaniemy warunki. Być może powiedzą: „nie, my wspólnie zmodernizujemy cały ten GPZ z linią przesyłową i wtedy państwo dostaniecie”, ale na dzień dzisiejszy nic państwu nie odpowiem, jest to z pewnością największe zagrożenie w tej inwestycji. Natomiast co do ochrony środowiska, przelotu ptaków - niektórzy mówią, że w danej gminie temperatura się podnosi; inni, że krowy mleka nie dają. Jednak nikt faktycznie nie stwierdził takich zagrożeń. Oczywiście hałas jest, jaki wytwarza każde pracujące urządzenie mechaniczne, ale dlatego nie zbliżamy się blisko zabudowań mieszkalnych, blisko miasta – są to wszystko tereny rolnicze.

Radny Mirosław Chudy zapytał: Jeżeli zachowane jest te 500 m i 40 dB, jakiego rzędu jest to hałas?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: TIR przejeżdżający po drodze to jest 80 dB. Gdy rozmawialiśmy bez mikrofonu przed rozpoczęciem obrad to jest ok. 50-60 dB. Natomiast pan pod tym wiatrakiem może sobie stanąć i normalnie rozmawiać, bez żadnego przekrzykiwania się. Natomiast będąc 500 m od tego wiatraka i nie zwracając na niego uwagi, nie będzie pan słyszał, że się obraca. To nie jest metaliczny szczęk tylko dźwięk tarcia powietrza, pracy śmigieł.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział: Niedawno część mieszkańców naszej gminy dorobiła się internetu drogą radiową.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Nie będzie to przeszkadzało.

Na sale sesyjną wszedł radny Jan Nowak (od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji komunalno-finansowej).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Zanim doszło do tego spotkania, korespondowałem z państwem i wiele pytań już wyjaśniałem. Pozwoliłem sobie zadzwonić do gminy, w której są takie wiatraki – mianowicie do gminy Darłowo i długo rozmawiałem z burmistrzem. Tam takie elektrownie działają od ok. 8-9 lat. Firm, które zbudowały, budują, które rozpoczęły budowę i przestały budować – mieli kilka (z 5-6). Te wiatraki są własnością różnych firm. Działali na podobnych zasadach (dzierżawa od rolników tego terenu; część z firm kupowała teren pod to urządzenie). Pytałem o hałas – burmistrz dobrze opisał poziom głośności: mniej więcej jest to taka głośność jakby stanąć przy włączonej betoniarce i oddalać się. Możemy zobaczyć, z jakiej odległości przestaniemy słyszeć tę betoniarkę. Jest to poziom hałasu wynikający z obrotu skrzydeł. Burmistrz Darłowa powiedział też, że na Pomorzu była moda na wiatraki, ponieważ była to szansa dla gmin na pozyskanie tego podatku 2% od wartości. Jak łatwo obliczyć, gdyby rzeczywiście takie urządzenie kosztowało 3 mln euro, razy 6 sztuk, razy 3 zł za euro - wychodzi 54 mln zł, a 2 % z tego to jest ok. 1,1 mln zł rocznie (podatku od budowli), co dla gminy Września stanowi istotne wpływy. Ale tutaj pojawia się pierwsza kwestia, o której wspomniał pan burmistrz Darłowa: w pewnym momencie, w wyniku dziwnego powołania się na dziwne rozporządzenie, wszystkie te firmy, które budowały elektrownie, w swoich deklaracjach podatkowych już chyba za rok 2006, za rok 2007 na pewno, uznały, że budową jest tylko ten korpus, wieża, a nie naliczyły do tego tej części, która się obraca oraz tego wszystkiego, co jest związane z tym urządzeniem – co miało się do podatku jak 1/3 do 2/3. Znaczy to, że w roku, w którym zaliczali całość, wynosiło np. 1, to w tym roku, kiedy te firmy uznały, że budowlą jest tylko ten maszt, to była 1/3 (czyli 2/3 nie uznawali jako wartość budowli). To jest moje pierwsze pytanie.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział, że tak jest. Nie wynika to z tego, że firmy tak uznały, tylko w ministerstwie tak zinterpretowano przepisy, że budowlą nie jest urządzenie (czyli maszyna, turbina pracująca na górze). Budowlą jest maszt oraz fundament (sama wartość fundamentu i masztu).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września zapytał: czyli to jest tak jak 1/3 do 2/3?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział, że jest to mniej więcej taka wartość.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Druga sprawa: pan burmistrz Darłowa zaprzeczył teoriom, że np. ptaki wpadają – to absolutnie nie ma miejsca, nie wspomniał słowem na ten temat. Kolejna sprawa (o którą zapytała pani Zakrzewska) to jest problem po pierwsze prawny. Nie wiem jakiego rzędu to są pieniądze, nie wiem jakiego rzędu są to zapisy w umowie o wpływach dla tych, którzy wydzierżawiają plac pod wiatrakiem. Zakładając, że są to jakieś pieniądze, to w naszej gminie (czy na terenie zaznaczonym na mapce) trafi się najwyżej 6 takich chętnych, szczęśliwców (zakładając, że jest to opłacalne, są z tego jakieś konkretne sumy), którzy będą korzystać plus podatnicy (wszyscy mieszkańcy) z wpływu z podatku od budowli, czyli tych 2% wartości. Niesie to za sobą zagrożenia wartości nieruchomości dla wszystkich pozostałych, znajdujących się w odległości 500 m od masztu. To oznacza, że np. 1 rolnik podpisze umowę, że u niego stanie maszt i on będzie później (w razie jak się uda zbudować maszt) korzystał z tej dzierżawy. Ale teren wszystkich pozostałych sąsiadów, którzy mają nieruchomości w promieniu 500 m od danego masztu (zakładając odległość od Gulczewa do Grzybowa 5-7 km), przy niefortunnym rozłożeniu tych 6 masztów, będzie miał tę wadę, że nie będzie można w tym miejscu dostać np. pozwolenia na budowę budynku (bo to działa w dwie strony: nie można postawić tego masztu 500 m od budynku, ale znów jak stoi maszt, to nie można 500 m od niego dostać pozwolenia na budowę budynku).

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Oczywiście, jeśli postawimy maszt, w promieniu 500 m nikt inny budynku mieszkalnego nie może postawić (na czas trwania umowy dzierżawy). Jest to oczywiście pewna niedogodność dla okolicznych mieszkańców, dlatego wybieramy te miejsca, które są typowo rolnicze, w stosunku do których gmina nie zakłada, że tam będzie osiedle mieszkaniowe, że tam pójdzie przemysł, a pozostaje to teren typowo rolniczy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Zgadza się, tylko że obojętnie czy gmina planuje czy nie planuje to w myśl polskiego prawa na dzisiaj przy spełnionych pewnych warunkach, praktycznie w dowolnym miejscu Polski można zbudować dom, a to by oznaczało, że ci, w których zasięgu znalazłyby się te maszty, tego prawa byliby pozbawieni i, o ile jeszcze w studium i w planie zagospodarowania przestrzennego da się to przeprowadzić, bo jest tu pełna, długotrwała procedura, o tyle można sobie wyobrazić, że rozpoczniemy wydawanie warunków zabudowy, informując wszystkich w promilu 500 m od danej nieruchomości. Jest to jakaś zastępcza metoda.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. powiedział: Tak się czyni.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Ale podejrzewam, że gdybym miał posiadać w takiej odległości nieruchomość i nie mieć tej szansy, że na moim terenie stanie ten wiatrak, to niespecjalnie bym się zgodził, bo nie widziałbym powodu, dla którego miałbym to zrobić.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: To, co pan burmistrz powiedział, jest prawdą: w promieniu 500 m nie można postawić budynku mieszkalnego. Jest to teren tak jakby wyłączony z takiej rozbudowy, na przynajmniej 30 lat. Jest to pewna konsekwencja całej tej inwestycji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Kontynuując rozmowę z burmistrzem Darłowa, dowiedziałem się, że oni to załatwili poprzez studium i plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ droga jest trochę krótsza; w naszym przypadku niespecjalnie długa, ponieważ jesteśmy w trakcie, a właściwie bliżej końca uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, jeżeli by Rada była zainteresowana, popierała ten pomysł (bo to Rada Miejska uchwala studium zagospodarowania przestrzennego), to można by rozpatrzyć pod takim kątem, myślę, że z państwa udziałem, obserwowania tych terenów bardziej szczegółowo – tzn. położenie poszczególnych, potencjalnych miejsc, żeby w studium wpisać taki teren, a następnie wykonać plan zagospodarowania na ten teren. I wtedy to byłoby zrobione w pełnej świadomości wszystkich zainteresowanych albo nawet tych, którzy się na dzisiaj nie interesują (bo może się okazać, że za chwilę się zainteresują, a byłoby za późno, będą już wydane warunki zabudowy, a oni powiedzą np. że „nie wiedzieli” itd.). Dlatego m.in. to był główny powód, żebyście panowie przedstawili konsultację na posiedzeniu Rady Miejskiej, dlatego że i o studium i o planie zagospodarowania przestrzennego decyduje Rada Miejska i lepiej, żeby to było robione w taki sposób, niż żeby było, że burmistrz za plecami wydawał decyzje o warunkach zabudowy.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. powiedział: To, co pan burmistrz powiedział, jest to prawda. 500 m wkoło jest to teren zablokowany. My nie chcemy przed państwem w jakiś sposób czegokolwiek kryć, taić, ponieważ jeśli chcemy się tutaj zainstalować na 30 lat, chcemy być dobrymi sąsiadami, współpracować. Dlatego to, co powiedział pan burmistrz, ja potwierdzam. Wypowiedzi pana burmistrza z Darłowa słyszeli państwo i tak mniej więcej jest: nie ma zagrożenia dla ptactwa, dla zwierzyny, natomiast pewna odległość od budynków mieszkalnych musi być zachowana. Co innego, jeśli jest to zabudowanie (jak np. garaże), które nie są zamieszkałe całodobowo; powyżej 4 godzin. Natomiast jeśli to są mniejsze zabudowania – tam można budować, natomiast mieszkalnictwo już nie wchodzi w grę.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała: Myślę, że dużo łatwiej zlokalizować tego typu inwestycje na terenach jak np. w gminie Darłowo, gdzie Agencja Nieruchomości Rolnych ma duże obszary rolnicze i w ramach także jednej własności można zlokalizować to urządzenie i zachować tę strefę oddziaływania, natomiast nasza gmina jest gminą o dość rozdrobnionej strukturze własności. Tutaj w zasięgu tej strefy trzeba liczyć się z tym, że będziemy mieć do czynienia z iluś tam właścicielami nieruchomości. To też jest na pewno zagrożenie.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. powiedział: Ja chciałbym rozmawiać tylko z jednym właścicielem, bo jest to najlepsze. Natomiast w stosunku do Agencji Nieruchomości Rolnych – Darłowo nie jest dlatego, że agencja, tylko że tam są najlepsze wiatry. Z agencją na dzień dzisiejszy się nie rozmawia, ponieważ agencja musi stosować pewne procedury, a więc: najpierw trzeba studium, następnie trzeba plan zagospodarowania przestrzennego, następnie trzeba wyznaczyć konkretne lokalizacje, wydzielić te działki i agencja musi to oddać na przetarg. Czyli ci, którzy starają się, inwestują w studium, plan, wydzielenie działek – niekoniecznie muszą później w przetargu wygrać. Może się okazać, że ktoś, kto nie jest zaznajomiony w wartościach, w ekonomii, może mieć taką przebitkę, że agencja też nie zarobi, oni tego nie odsprzedadzą (tej dzierżawy, bo to jest od sprzedawania dzierżawy – agencja nie sprzedaje gruntu pod elektrownie wiatrowe, agencja pozwala wydzierżawić tylko ten konkretny kawałek). Jest to więc procedura na dzień dzisiejszy nie do przekroczenia, chociaż w ministerstwie nad tym się pracuje. Mieliśmy taki przypadek w Świebodzinie: miasto wydzieliło działki na własny koszt, wszystko poszło, agencja z Gorzowa Wlkp. zrobiła przetarg. Osoby niezwiązane z energetyką wiatrową wygrały przetarg, bo one nie wiedziały, jakie korzyści z tego płyną. Zatem warto rozmawiać z jednym właścicielem bo z jednym wszystko się załatwi. Do notariusza (do umowy dzierżawnej) nie musimy każdego zawozić, płacić za każdą umowę.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał: Jeżeli państwo podpiszecie umowę z konkretnym właścicielem, to musicie mieć państwo zgodę wszystkich właścicieli w promieniu 500 m? Ktoś może się przecież nie zgodzić?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Nie, dany właściciel gruntu podpisuje umowę. Później wyniknie z tego, czy z decyzji, czy gdyby się szło z planem zagospodarowania przestrzennego, czy dany grunt będzie pod elektrownie, czy nie.

Radny Andrzej Rzeźnik dodał, że chodzi mu o protesty, bo jeśli zgodzi się właściciel, a sąsiad się nie zgodzi, to ma prawo protestować.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. powiedział: Nieraz wynikają protesty. Nieraz dlatego, że taki sąsiad nie chciałby, żeby śmigło było na widoku, ale najczęściej wynikają protesty z zawiści – sąsiad zarobi, a ja nie.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał: Czy zbieracie państwo wtedy zgody od tych w promilu 500 m?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: nie, jeżeli zrobimy takie wyłomy, to musielibyśmy wszędzie, tam gdzie są takie inwestycje. Mamy jednakowe warunki i wtedy decyzja będzie albo pozytywna, albo negatywna.

Radny Andrzej Rzeźnik dodał, że wtedy wszystkie protesty trafią do Rady Miejskiej.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że na etapie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego swoje uwagi i wątpliwości może zgłosić każdy.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. powiedział: Rada może przyjąć, może odrzucić.

Radny Józef Bogumił Jesiołowski zapytał: Czy przy wyborze lokalizacji bierzecie państwo pod uwagę warunki przyrodniczo–krajobrazowe? Dużo podróżuję i niektóre ciekawe tereny zostały zniekształcone przez wiatraki. Jadąc do Szwecji, do Niemiec, przez wyspy górskie - wiatraki tak zakłócają krajobraz, że nie ma się przyjemności na te tereny patrzeć.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Inne normy obowiązują w Polsce, a całkiem inne w Niemczech, Danii, Szwecji itd. Dla mnie jest nie do przyjęcia to, że tam maszt stoi 10 m od lasu. U nas nie ma czegoś takiego, odległość musi mieć przynajmniej 200 m od lasu. Jest masa uwarunkowań, które nie pozwalają w pewnych miejscach postawić i przede wszystkim degradować środowiska. Pozwolenia i ustalenia są i tak z wojewódzkim konserwatorem przyrody.

Radny Józef Bogumił Jesiołowski dodał, że mimo warunków, ustaleń z konserwatorem – dopiero kiedy wiatraki są pobudowane widać, jak zakłócają.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Wizualizacje takiego postanowienia można zrobić metodą komputerową, montując odpowiednie wiatraki i maszty w krajobraz, który jest na zdjęciu. Zresztą, wojewódzki konserwator przyrody też się opiera na tej metodzie. Na niemieckiej stronie są niższe wiatraki, przynajmniej od strony zachodniej i tam są gęściej usytuowane, jeden obok drugiego. Jest to trochę coś innego, niż nasze polskie normy na to wskazują.

Radny Mirosław Chudy zapytał: Czy na działającej elektrowni wiatrowej, na maszcie można zainstalować inne rzeczy?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Można budować tylko pod turbiny wiatrowe. Tam nie ma anten, baz przekazowych telefonii komórkowej, nie może być internetu, nie mogą to być wieże widokowe. One mają służyć tylko pod elektrownie wiatrowe.

Radny Mirosław Chudy zapytał: Czy przewidujecie państwo wymianę turbin na mocniejsze?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Oczywiście, to wynika z ekonomii i z techniki. Musimy wymieniać.

Radny Mirosław Chudy zapytał, co ile lat powinna być wymieniana głowica?

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: jeżeli byłaby wymieniana, być może nawet co 10 lat. Czyli w przeciągu 30 lat przynajmniej 3-krotnie. Wynika to z postępu techniki, z opłacalności. Czasami lepszy krótszy okres i wymienić, zainstalować nową, wydajniejszą, która nadrobi straty tej zdjętej. Zresztą, te zdjęte można odsprzedawać.

Radny Jan Nowak powiedział: Ja słyszę cały czas głosy, które są jakby w celu zahamowania tej inwestycji. Spójrzmy trochę z innej strony: kraj nasz nie jest bogaty w ropę naftową i wolałbym parę takich wiatraków niż jakiś komin elektrowni węglowej. Powinniśmy bardziej skupić się nad tym co zrobić, żeby nie zaszkodzić sobie. Jeździłem po świecie, wszędzie są całe lasy wiatraków, to jest konieczność cywilizacyjna. Moim zdaniem, należy zrobić akcent na znalezienie dobrego wyjścia, a nie na wyszukiwanie: „że brzydko” itd.

Radny Józef Bogumił Jesiołowski powiedział: Nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy przeciwni, bo jestem tego samego zdania, jestem za ekologią, jak najbardziej za wykorzystaniem wszystkich możliwości pozyskiwania energii, korzystnych dla środowiska, ale żebyśmy dbali o to, żeby zrobić to w taki sposób, żeby nie szpeciło to gminy.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. odpowiedział: Na razie zatrzymaliśmy sie na tym etapie, ponieważ wcześniej próbowaliśmy na południu Wrześni. Podpowiedziano nam, że lepiej byłoby, żebyśmy przeszli na północny-wschód. To nie jest jeszcze pewna lokalizacja, bo te rozmowy – w którym rzeczywiście miejscu ulokować te elektrownie wiatrowe – jeszcze będziemy konsultować z państwem. Szukalibyśmy takiego miejsca, które zadowoliłoby i państwo i nas. Staramy się uciekać od tych miejsc, które są państwu potrzebne na zagospodarowanie, a bardziej iść w te tereny, które są mniej przydatne dla gminy pod względem zabudowy, poniekąd rolnictwo też jest bardzo ważną funkcją w tej gminie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka podziękowała przedstawicielom firmy Domrel.

Piotr Rybkowski, projektant, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. powiedział: Dziękuję państwu za wysłuchanie, miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie rozwiało pewne wątpliwości. Jeśli będą jeszcze jakiekolwiek pytania, my bardzo chętnie państwu odpowiemy, a współpracując z urzędem gminy będziemy mogli się częściej kontaktować i być może jeszcze te dodatkowe wątpliwości w jakiś sposób zostaną rozwiązane.

Pkt 4

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka poprosiła o zabranie głosu dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Wojciech Mól, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego oraz Spółdzielni Socjalnej „UL” (załącznik nr 7).

Pkt 5

a)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

b)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka poprosiła, aby w drugim akapicie podstawy prawnej w nawiasie zapis „poz. 717, z 2003” zmienić na „2004”.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

d, e, f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekty uchwał w sprawie:

zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego,
- zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

g)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za” przy 1 „przeciw i 0 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka ogłosiła 15 minut przerwy.

Salę obrad opuścił radny Bronisław Dankowski. Od tego momentu w składzie komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej było 5 członków, a w składzie komisji komunalno – finansowej 4 członków.

h)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka poprosiła, aby w drugim akapicie podstawy prawnej w nawiasie po słowach „tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591” wykreślić dalszy zapis znajdujący się w nawiasie oraz w § 1 w nazwisku Antoni Gentka literę „t” zamienić na „d”.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

i)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka poprosiła, aby w drugim akapicie podstawy prawnej w nawiasie po słowach „tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591” wykreślić dalszy zapis znajdujący się w nawiasie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich.

j)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w składzie komisji edukacji było 8 członków.

Grażyna Polowczyk, inspektor w referacie komunalnym wydziału inwestycyjno-komunalnego poprosiła o zmianę zapisu kwot w załączniku do projektu uchwały w tabeli nr 107 a, i tak rok 2007 – kwota 780 tys., rok 2008 – kwota 300 tys., rok 2009 – kwota 690 tys.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

k)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Salę obrad opuścił radny Józef Bogumił Jesiołowski. Od tego momentu w składzie komisji edukacji było 7 członków.

l)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39.

ł)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w składzie komisji edukacji było 6 członków.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007.

m)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

n)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 oraz autopoprawkę (załącznik nr 8),

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, dotyczący inwestycji.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

o)

Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyborów ławników.

Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 19.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Protokolant:
Agnieszka Sibilska
/-/

 

Metryka

sporządzono
2007-11-06 przez Ewa Górna
udostępniono
2007-11-06 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:31 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
284
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.