Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 561 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 27 grudnia 2007 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1).

Przewodnicząca komisji edukacji, radna Mariola Zalepa o godz. 15.00 otworzyła posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3).

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Pkt 2
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Przewodnicząca komisji edukacji, radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 6), który został przyjęty przez aklamację.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 7), który został przyjęty przez aklamację.

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 8), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw bieżących.
4. Omówienie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej.
5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3
Na posiedzeniu komisji rozwoju wsi radny Sylwester Jałoszyński wspomniał o odpowiedzi na zapytanie w sprawie realizacji wniosków mieszkańców, jakie zgłoszono na zebraniach wiejskich (załącznik nr 9). Mówił także o zebraniach wiejskich w Kaczanowie i w Gulczewie oraz o panującej tam sytuacji (m.in. o tym, że Gulczewo dostało sale komputerowe i o tym, że część młodych piłkarzy przeniosło się do drużyny z Marzenina i LZS-y w Gulczewie nie funkcjonują jak dawniej).

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy LZS-y są dofinansowywane z budżetu gminy?

Radny Sylwester Jałoszyński odpowiedział, że tak. Dodał: Do 2002 roku dofinansowanie wynosiło około 14 tys. zł. W tej chwili mamy 4,5 tys. zł, ale to jest kropla w morzu. Chyba to się rozpadnie, bo ile można dokładać z własnych środków.
Radny poruszył problem kanalizacji – zauważył, że w projekcie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 znajduje się pozycja „opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Bierzglinka, Obłaczkowa i Białężyc”, natomiast w projekcie budżetu Miasta i Gminy Września na 2008 rok jest zapis: „budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie, Bierzglinku, Obłaczkowie i Białężycach – I etap”.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w Bierzglinie kanalizacja jest już prawie gotowa.

Radny Mieczysław Małachowski wspomniał o słupach radarowych (ograniczniku prędkości), które miały powstać.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział: Jeżeli nie „przejdzie” obwodnica (a do 2013 nie ma co wnioskować o jakieś inwestycje drogowe), to będą pasy zwalniające takie jak w Węgierkach. Tak będzie też w Obłaczkowie.

Radny Mieczysław Małachowski powiedział: Chodzi o to, żeby na ten czas postawić 4 słupy radarowe przy drogach wyjazdowych z Wrześni - z tym, że jedno urządzenie będzie przestawiane i kierowca nie będzie wiedział, gdzie ono jest (wtedy każdy będzie zwalniał). Można byłoby zrobić światła na żądanie, jednak jest to niemożliwe, bo musi być zgoda (jest to droga krajowa, a na taki słup zezwolenie jest).

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział: Jeśli chodzi jeszcze o temat kanalizacji, to była mowa, że w tym roku miała być już zrobiona dokumentacja na kanalizację Bierzglinka, Białężyc, a widzę, że jest to ujęte w projekcie budżetu na nowy rok.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział: Dokumentacji nie zrobiono, jest przewidziane 75 tys. zł na Chwalibogowo. Jest rozpoczęta budowa kanalizacji od zalewu wrzesińskiego do Nowego Folwarku. Swoją drogą, nie mogę zrozumieć, że 40% Lipówki nie było skanalizowane, mając kanalizację „pod nosem”. Tam płacą 4,50 za kubik, my płacimy 12 zł, a od stycznia cena śmieci o 80% pójdzie w górę. W grę wchodzi też segregacja śmieci (oddzielnie szkło, plastik).

Radny Mieczysław Małachowski dodał, że takie specjalne pojemniki są i można wrzucać do nich odpowiednie śmieci.

Radny Sylwester Jałoszyński zauważył, że te kosze są wciąż pełne.

Na posiedzeniu komisji edukacji członkowie komisji wnioskowali o zamieszczenie w „Wieściach z Ratusza” szczegółowej informacji o kosztach, jakie ponosi gmina na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu. Komisja wnioskowała również o to, aby po ogłoszeniu konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w „Wieściach z Ratusza” została opublikowana informacja dotycząca prawidłowego sposobu wypełnienia wniosków.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej rozpoczęła posiedzenie chwilą ciszy ku czci 89 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Komisja dyskutowała na temat złożonego przez rodziców protestu i analizowała sytuację w przedszkolu w Gutowie Małym. Członkowie komisji opowiedzieli się za wycofaniem przygotowanego projektu uchwały, który zakłada obniżenie opłaty w tym przedszkolu. Padły propozycje, aby zamiast tego, dofinansować te opłaty, o których wysokości decyduje dyrektor przedszkola.

Radny Marek Kołodziejczyk zaproponował, żeby te podwyżki, jakie wprowadzono poprzednią uchwałą, pozostawić, a zrekompensować to dodatkowymi zajęciami (z rytmiki czy z języków obcych).

Radny Bronisław Dankowski wnioskował o to, aby zwrócić się do burmistrza miasta i gminy Września - żeby o tego typu zamiarach dyskutowano jeszcze przed przygotowaniem projektu uchwały.

Na posiedzeniu komisji komunalno-finansowej przewodniczący komisji, radny Jan Nowak poruszył sprawę odpłatności za przedszkola.

Radna Teresa Piskorż zaproponowała, aby rodzice dzieci, które chodzą do „zerówki” w przedszkolu nie płacili opłaty stałej, tylko płacili za wyżywienie.

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Jan Nowak powiedział: Niebawem we Wrześni (w rejonie ul. Kutrzeby) powstanie nowe przedszkole. Będzie to przedszkole społeczne, będzie miało 5 oddziałów.

Radny Michał Jaśniewicz powiedział: Temat przedszkoli poruszałem na poprzedniej sesji. Do sprawy należy podejść metodycznie. Chodzi o kompleksowe rozwiązanie problemu. W przedszkolach powinien być przeprowadzony rzetelny audyt.

Pkt 4
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

a) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Czy dotychczas złożone protesty zostały rozpatrzone pozytywnie?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że nie. Dodała: Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po okresie wyłożenia projektu planu jest wyznaczony termin na składanie uwag do tego projektu (które rozpatruje burmistrz). One zostały rozpatrzone, są przedstawione w załączniku nr 2. Jeżeli jest taka potrzeba, mogę je odczytać.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy są jeszcze inne protesty?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że nie ma żadnych oprócz tych, które zostały zgłoszone na piśmie i są w załączniku.

Radna Teresa Piskorż powiedziała: Prosiłabym o wytłumaczenie pierwszej uwagi, wniesionej przez Łucję Tomczak, Alicję Tomczak-Jankowską i Hannę Kałużną („dokonać zmian w projekcie planu, które spowodują, iż działka będzie posiadała dostęp do mediów”), która została uznana za bezzasadną.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: Treść uwagi jest sformułowana tak, jak została zapisana w piśmie skierowanym do burmistrza. Treścią tej uwagi jest to, że działka nie posiada dostępu do mediów, a bezzasadność tej uwagi polega na tym, że plan umożliwia dostęp do mediów dla wszystkich terenów objętych planem z sieci w pasach dróg poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych. Obiekty realizowane na nieruchomościach przylegających do pasów dróg lub położonych w ich sąsiedztwie będą łączone z sieciami za pomocą przyłączy. Przedmiotowe nieruchomości stanowią jeden duży teren funkcjonalny z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Dostęp do mediów w drogach publicznych jest zapewniony. To jest uzasadnienie do tego, żeby tę uwagę uznać za bezzasadną. Uzbrojenie już tam jest, ono było wykonane w czasie, kiedy ten teren został opatrzony nazwą „CENTRUM II” i przeznaczony był od zawsze pod zabudowę wielorodzinną, mieszkaniową.

Radny Jan Nowak powiedział: Chciałbym, żeby pani przybliżyła charakter zabudowy „CENTRUM II”. Jak widzimy, jest wiele budynków zastanych, które już są, zostały odpowiednio oznakowane. Dość dużo jest ich w rejestrze zabytków, a jeśli są w tym rejestrze, stanowią niezły stan techniczny i takie zostać muszą. Druga sprawa: na tych pustych przestrzeniach widzę tu w zielonym zakreśleniu budynki, które mogą powstać jako budynki nowe.
Zapytał, czy ta budowa będzie musiała charakterem i wysokością nawiązywać do tych budynków, które są już w rejestrze zabytków czy do tych, które tam już kiedyś ktoś wybudował i jakie rozwiązanie zostało przyjęte?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: W wyniku opracowania tego planu, nową zabudową z przeznaczeniem usługowo-mieszkalnym, będą objęte tereny oznaczone symbolem 11 U/NW – to jest teren należący do gminy i dla tego obszaru jest przeznaczona zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Szczegóły, jak ma ona wyglądać, są zapisane w treści uchwały dla symbolu 11 U/NW – jest to punkt 10 paragrafu 6, w którym są określone zarówno zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, jak i parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także maksymalna powierzchnia lokalu użytkowego, o którym mówiłam. Drugim obszarem, który nie jest zabudowany, a będzie przeznaczony pod zabudowę, jest obszar oznaczony symbolem 9U/NW i to jest teren prywatny. Tutaj parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy są takie same dla tych obu obszarów. Natomiast obszary oznaczone symbolami 4 KDP/ZP i 1 KDP/ZP są to tereny komunikacji publicznej, zieleni i parkingów. Jeszcze jest jeden obszar pod zabudowę (2 MN/U), ale on jest w części zabudowany, 1U/MW też jest przeznaczony pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Duży obszar przeznaczony pod usługi, oznaczony symbolem 1U, to jest narożnik ulicy Szkolnej i Warszawskiej, tam gdzie była kiedyś restauracja. Szczegóły dla każdego z tych opisanych obszarów według symbolu są podane w treści uchwały.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego oznacza docelowo likwidację tych wszystkich stoisk targowych, które mieszczą się przy ulicy Fabrycznej. Czy wg tego nowego planu na terenie oznaczonym symbolem 8U/MW ma powstać zabudowa wielorodzinna?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: Usługowo-mieszkalna. Jest to teren prywatny, tutaj gmina nie ma wpływu na to, co tam się dzieje.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Czyli może być taka sytuacja, że targowisko będzie stało przez ileś lat?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że właściciel może zabudować to budynkiem mieszkalno-usługowym.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

b) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

c) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

d) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy grunt rolny może kupić „nie-rolnik”?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: Każdy może kupić. Jest tylko kwestia złożenia dokumentów u notariusza – jeśli kupuje się to na powiększenie gospodarstwa, wówczas nie ma prawa pierwokupu, a kiedy grunt rolny kupuje „nie-rolnik”, to wówczas Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach.

e) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni. Powiedział: Ponieważ ta ulica znajduje się w otoczeniu ulic o nazwach kamieni szlachetnych, istnieje propozycja, aby nazywała się ona Brylantowa, Bursztynowa, albo Złota.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego zauważył, że ul. Bursztynowa jest w Psarach Małych. Z uwagi na ten sam kod pocztowy, mógłby powstać konflikt.

Radny Szymon Paciorkowski zaproponował, aby nadać ulicy nazwę kamienia szlachetnego (ul. Złotą może być ulica w nowym skupisku ulic o nazwach na przykład: Srebrna, Platynowa itd.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała, kto z radnych jest za ulicą Brylantową, kto za ulicą Złotą.

Za ulicą Brylantową opowiedziało się 10 radnych, za ulicą Złotą 5 radnych (5 radnych wstrzymało się od głosu).

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych 7 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” i 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni.

f) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że program był omówiony ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi na posiedzeniu komisji edukacji.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu dodał, że wcześniej także na spotkaniu ze stowarzyszeniami w wydziale oświaty, kultury i sportu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała, czy po tej konsultacji doszły jakieś nowe zadania lub czy jakieś zostało usunięte?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: Ogólne zadania zostały takie jakie były (czyli: działalność charytatywna, podtrzymanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia). Wszystkie te zadania zostały. Tylko niektóre zadania zostały bardziej uszczegółowione – głównie jeśli chodzi o sport: organizowanie amatorskich rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja rozgrywek międzyszkolnych (nie było to tak jasno opisane w projekcie uchwały). Tutaj najwięcej do powiedzenia miały organizacje sportowe.

Radna Teresa Piskorż powiedziała: Ja tu nie widzę nic o osobach niepełnosprawnych, a o tym też mówiliśmy.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że na temat działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest zapis w punkcie „d” paragrafu 1 („likwidacja barier architektonicznych i organizacja imprez integracyjnych”).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała o punkt „e” paragrafu 2 („nauka, edukacja, oświata i wychowanie”), czy jakieś organizacje pozarządowe deklarowały, że będą chciały realizować „zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie organizacji zajęć pozalekcyjnych” oraz „organizację konkursów językowych dla dzieci i młodzieży”?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: Na razie nikt nie deklarował. Jeżeli państwo podczas dzisiejszej sesji uchwalicie tę uchwałę na rok 2008, to następstwem tego będzie ogłoszenie konkursu (myślę, że na początku stycznia) na różne zadania, które będą wynikały z rocznego programu współpracy. I chcielibyśmy, żeby jednym z takich zadań było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie organizacji zajęć pozalekcyjnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała: Czy są już określone wymagania dla organizacji, która chciałaby podjąć się realizacji takich zajęć?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że głównie harcerze organizują takie zajęcia.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: Harcerze, również inne stowarzyszenia mogą wystąpić i organizować (na przykład jakiś klub sportowy).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: Tutaj jest też w punkcie „i”: organizacja świetlic wiejskich dla dzieci i młodzieży, świetlic terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: Musi to być w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Anną Grzybowską. Projekt tej uchwały to nie jest tylko zbiór zadań z wydziału oświaty, kultury i sportu, ale też z innych wydziałów. W tej kwestii konsultowaliśmy się z panią Grzybowską, która nakreśliła takie zadania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: Czyli mamy takie organizacje, które są w stanie to realizować? Bo skąd taka potrzeba? Żeby zorganizować świetlicę terapeutyczną dla osób uzależnionych to trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Są takie stowarzyszenia?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: Ja myślę, że pan Adam Trawiński, który ma stowarzyszenie, na pewno coś takiego może zorganizować, ma stosowne uprawnienia.

Radna Mariola Zalepa powiedziała: Chciałabym tylko dodać, że taki program współpracy z organizacjami pozarządowymi powinien się znaleźć właściwie po to, żeby pomóc tym organizacjom brać udział w różnego rodzaju innych konkursach, bo wtedy muszą być one zgodne z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dlatego powinien być w miarę rozległy i elastyczny, żeby każda organizacja chcąca gdzie indziej, nawet poza gminą, ubiegać się o jakiekolwiek środki spoza gminy, powinna działać z gminnym programem.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Czy rady sołeckie, które działają na wsiach przy świetlicach, mogą skorzystać również z tego programu, jeśli chciałyby organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży? Jeśli nie, to do kogo się zwrócić, żeby tego typu zajęcia mogły się odbywać w obszarach wiejskich?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: Rady sołeckie nie są stowarzyszeniami ani organizacjami pozarządowymi. Mogą z tego programu skorzystać, ale nie mieć dofinansowania.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: Mogą się dogadać ze stowarzyszeniami istniejącymi nawet niekoniecznie na ich terenie, ale na terenie gminy, na którym funkcjonują, albo same mogą założyć stowarzyszenie – na przykład bardzo pięknie funkcjonuje stowarzyszenie w sołectwie Grzybowo.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Mówię o tych wioskach, które potrzebowałyby tego typu zajęć. Czy może istniałaby możliwość powołania jakiegoś gminnego stowarzyszenia, które by to objęło?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: To jest gestia osób prywatnych, środowisk. Istnieje stowarzyszenie „Promyk”, którego prezesem jest pani przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Bożena Nowacka, które w swoim środowisku prowadzi taką działalność. Jakby się państwo rozejrzeli, takich stowarzyszeń, które chętnie by się zaangażowały w środowiskach wiejskich, jest więcej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: Obserwuję w powiecie, że niektórzy aktywniejsi sołtysi, albo inne osoby, które są tam aktywne, zwracają się do szkolnych klubów sportowych o utworzenie jakiejś sekcji, która pozwala im prowadzić różne rzeczy. Szkolny klub sportowy na szczęście bardzo mało z tych innych zapisów czy wymogów musi zrealizować, które stowarzyszenie musi spełnić. Przede wszystkim jest w rejestrze powiatowym u starosty, a nie w KRS-ie itd. Czyli to też jest taka formuła, z jakiej można skorzystać, chociażby na przykład założyć LZS-y, albo reaktywować. LZS ma też status takiego stowarzyszenia KRS-owskiego?

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział: My cały czas robimy takie imprezy, z tym, że te 5 tys. zł, jakie dostajemy na działalność, to jest wciąż za mało pieniędzy. Możemy dofinansować zawody sportowe (turniej piłkarski czy siatkówkę), robimy to. Ale te 5 tys. zł nie wystarcza praktycznie na opłaty sędziowskie itd.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: To jest osobna kwestia, natomiast można zwrócić się do klubu szkolnego, otworzyć jakąś sekcję społeczną i w ten sposób też wystąpić o dotację.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

g) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała: Jaka liczba, grupa nauczycieli jest objęta tym dodatkiem?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: W całym roku 2007 objęło to 137 nauczycieli. Kwota, która była przeznaczona w 2007 r. to jest 50 tys. złW tej chwili trudno powiedzieć, bo dopiero po podjęciu tej uchwały, kiedy zacznie ona obowiązywać (musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego), nauczyciele zaczną składać nam oświadczenia na potrzeby wypłaty nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Przeliczyliśmy, że środków, które zaplanowaliśmy, starczy - zwłaszcza, że tych oddziałów robi się mniej (więc tutaj nie ma problemu, mamy zabezpieczone środki).

Radny Maciej Baranowski zapytał: Jaka była dotychczasowa intencja czy też polityka w tym zakresie? Rozumiem, że te dodatki były minimalizowane, co uchwałę było mniej? Czy były zatrzymane?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: Było zatrzymanie przez 3 lata na pewnym poziomie, tak jak mówiłem - o 10 zł mniejszym. Czyli przez 3 lata obowiązywały na poziomie o 10 zł mniejszym, teraz proponujemy podnieść o 10 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: Przypomnę tylko, że to nie jest świadczenie socjalne. Każdy nauczyciel, który spełnia kryterium formalne (czyli jest zatrudniony w szkole na wsi) otrzymuje dodatek.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

h) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział: Na dzisiejszym spotkaniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej doszliśmy do wniosku, że przyjęcie poprawki tego typu wywoła tylko dalszą lawinę protestów poszczególnych przedszkoli. Pan radny Marek Kołodziejczyk zasugerował, żeby tę uchwałę wycofać, pozostawić te podwyżki (które były wprowadzone uchwałą poprzednią), a zrekompensować to darmowymi zajęciami czy to z rytmiki, czy z języków - żeby nie spowodowało to lawiny dalszych protestów.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: Niezależnie od tego, czy ta zmiana będzie czy nie, takie protesty już są. Musimy się zdecydować, jaką linię obrony przyjmiemy. Jeżeli wszystkich traktujemy równo, to wtedy ta obniżka dla Gutowa Małego jest uzasadniona. Dodatkowym uzasadnieniem tej obniżki jest sytuacja, w jakiej ten zespół szkolno-przedszkolny się znalazł, gdyż - jak państwo wiecie - likwidujemy go. Na spotkaniu z rodzicami w Gutowie Małym, dotyczącym likwidacji tejże szkoły, cały akcent dyskusji przeniósł się na kwestię przedszkola. Dotąd było tak, że w miejscowościach, w których likwidowaliśmy szkoły, szliśmy na dużo większe ustępstwa, bo nawet w jednej miejscowości dwukrotnie próbowaliśmy wprowadzić inną formę oświaty w budynku szkoły, dwukrotnie szkoła była zamykana (to właśnie w Gozdowie). Próbowaliśmy wprowadzić tam dodatkowo gimnazjum i to było dalekie ustępstwo w stosunku do środowiska wsi Gozdowo. Dla mieszkańców wiosek szkoła jest ośrodkiem kultury, kulturotwórczym i całkowita eliminacja możliwości koncentrowania się, rozwijania czy oparcia się o jakiś nasz samorządowy obiekt, dla takiej wioski jest trudny do zaakceptowania - dlatego poszliśmy na takie ustępstwo w stosunku do mieszkańców Gutowa Małego. To przedszkole jest, mamy nadzieję, rozwiązaniem problemu braku lokali, braku obiektów przedszkolnych na przyszłość. W tym roku do tego przedszkola znaczna część dzieci, która tam uczęszcza, przyjeżdża z Wrześni. Trochę się boimy, że jeżeli będzie podwyżka o 50 zł, to wiele osób (a takie deklaracje padały już na tym spotkaniu) z tego przedszkola wycofa dzieci. Takiego niebezpieczeństwa nie ma w mieście, bo tutaj dzieci zajęłyby chętnie miejsce tych, które by odeszły z miejskiego przedszkola. Jeżeli te przedszkola będą miały nieliczne oddziały, to nadal będą miały rację bytu, natomiast tam obecnie są dwa oddziały przedszkolne, które są niedopełnione (bo maksymalna liczba dzieci to 25, a jest 20 dzieci w jednym oddziale). Istnieje obawa, że moglibyśmy temu obiektowi, któremu chcemy nadać nową formę, zamknąć drogę do dalszego rozwoju (żeby tam rozwijało się przedszkole miejsko-wiejskie). Argument podany przez pana naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu (że chcemy równo potraktować procentowo podwyżki), znajduje, moim zdaniem, pełne uzasadnienie.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że nie chciałby wracać do tematu zamknięcia szkoły w Gozdowie, bo wciąż jest to dla niego świeża rana. Wspomniał o tym, jak mieszkańcy wsi wystąpili wówczas o przyłączenie się Gozdowa do obwodu nauczania Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. Stało się tak, że obecnie około 12 dzieci jeździ do Bieganowa, a około 20 jest dowożonych do różnych, innych szkół.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy radni mogliby uzyskać szczegółową informację, dotyczącą omawianych podwyżek? W związku z wpływającymi protestami powinny być wyjaśnienia, dlaczego ta podwyżka jest taka drastyczna. Radny myślał, że w kolejnym punkcie omawianej uchwały będzie sformułowanie typu „pozostałe przedszkola (na przykład) 135 zł” (według radnego byłoby to honorowe wyjście z sytuacji, bo kwota 170 zł jest rażąca). Radny był przeciwny od początku i nadal tak jest.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że członkowie komisji edukacji dyskutowali na ten temat – przez takie wycofywanie się z jednego stanowiska i tłumaczenie się wychodzi, że jesteśmy niekompetentni. Zapytała: Zastanawiam się, czy byłaby taka możliwość ewentualnie wycofać ten projekt uchwały, a na przykład zdecydować, że koszt posiłków byłby niższy? Czy dałoby się tak zrobić? 50 zł miesięcznie to 2,50 zł dziennie, a 170 zł to 8,50 zł - za fachową, pedagogiczna opiekę z procesem dydaktycznym, z całym wyposażeniem. Wrócę jeszcze raz do wiejskich przedszkoli, które mają szansę zaistnieć tylko i wyłącznie w formie stowarzyszeń. Zaledwie kilka procent dzieci wiejskich jest objętych opieką, a kiedy będziemy dofinansowywać przedszkola miejskie w wysokości 80%, to nigdy nas nie będzie stać na to, żeby powołać przedszkola na wsi. Taka potrzeba rodzi się z różnych względów - nie tylko z powodu podniesienia statusu społecznego mieszkańców Wrześni, ale z potrzeby edukacyjnej. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy urealnić trochę te koszty, bo przecież jest to zadanie własne i jaka będzie szansa, żeby otworzyć filię przedszkola wiejskiego w Gulczewie czy w Sokołowie, jeżeli to będą takie koszty (myślę o przedszkolach społecznych na wsi)?

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że rozmawiała z mieszkańcami Wrześni z osiedla na temat omawianych podwyżek i wytłumaczyła ich istotę. Padały pytania (m.in. dlaczego w Poznaniu przedszkola są w miarę takie tanie) oraz pojawiła się propozycja: aby rodzice (których dziecko chodzi do „zerówki”, a kolejne 2-3 do przedszkola) płacili tylko za wyżywienie w przypadku dzieci, które chodzą do klasy zerowej.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: „Zerówki” w szkołach są 5-godzinne i uczy w nich 1 nauczyciel. W przedszkolach nie mamy podziałów, czy to są dzieci młodsze czy 6-letnie, wszystkie oddziały są 9-godzinne (wynika to z zatwierdzonego projektu organizacyjnego). W takich 9-godzinnych oddziałach uczy dwóch nauczycieli - bo tyle jest godzin. Jeżeli my byśmy podjęli decyzję, że te dzieci mają być 5 godzin, to trzeba byłoby zwolnić jednego nauczyciela, co nie jest takie proste podczas roku szkolnego. Wyszłoby na to, że taki nauczyciel by sobie siedział i my byśmy musieli mu za to płacić. To jest jeden z podstawowych problemów (nie jedyny).

Radna Teresa Piskorż powiedziała: To może te dzieci płaciłyby mniej? Nie te 100% tego, co teraz uchwaliliśmy, tylko jednak chociaż połowę?

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: Dzieci mogą chodzić do nieodpłatnego oddziału do szkoły - jest to wybór rodziców. Jeżeli korzystają z opieki przedszkolnej, to są tam przedszkolakami.

Radny Maciej Baranowski powiedział: Jeżeli rodzice zdecydują się na to, że dziecko będzie chodziło do przedszkola, to będą płacić, jeżeli będzie chodziło do „zerówki”, to nie będą - jest to w pełni świadomy wybór. Teraz to jest taki mały „handelek” przy okazji podwyżek: „a może byśmy zwolnili”. Rodzice albo się deklarują, że dzieci chodzą do przedszkola, albo chodzą do „zerówki” w szkole za darmo. W szkołach podstawowych do godziny 15.00 są czynne świetlice, nie są to takie zajęcia przedszkolne, ale jest opieka, dzieci rysują, mają komputer do dyspozycji. Takie są możliwości.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: Podwyższając tę opłatę stałą, jakby też zgodziliśmy się na to, że 10 zł podwyżki pójdzie na zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Jest to z dużą korzyścią dla tych rodziców, którzy dotąd posyłali dzieci, gdyż przy mniejszej liczbie dzieci na jedno przypadała większa dopłata, natomiast jeżeli teraz te zajęcia będą powszechne dla większości dzieci, to tak naprawdę koszty na jedną osobę będą mniejsze - rodzice nie będą musieli wydawać dodatkowych pieniędzy na takie zajęcia. Jest to jeden element, który łagodzi te podwyżki. Przypomnę też, że na drugie czy trzecie dziecko są też już ulgi, a jeżeli dochody na osobę są poniżej 351 zł, to wówczas rodzice dziecka mogą ubiegać się w opiece społecznej o wsparcie tej opłaty.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że z tego wniosek, że jeszcze przed projektem tej uchwały powinno się to przedyskutować, aby te wątpliwości wyjaśnić (i ta uchwała wyglądałaby trochę inaczej po takiej dyskusji).

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że mówiła tym rodzicom o prawie ubiegania się o wsparcie w opiece społecznej - jeżeli status materialny rodziny jest tak niski. Rodzice pytali w odpowiedzi, między innymi o to, skąd mają o tym wiedzieć - stąd prośba, aby w przedszkolach dyrekcja uświadomiła tych ludzi, pomogła.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała, że ci rodzice powinni udać się do tej instytucji, która jest właściwa.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że było to już poruszane na posiedzeniu komisji edukacji i taka informacja zostanie wystosowana, również pismo urzędowe do rad rodziców z wyjaśnieniem niepotrzebnych wątpliwości.

Radny Maciej Baranowski powiedział między innymi: Część z nas dostała imienne pisma. Prosiłbym panią przewodniczącą, pana burmistrza o taką zbiorową odpowiedź, którą moglibyśmy podpisać do przedszkola w Gutowie Małym i do Przedszkola „Mali Przyrodnicy” (do rady rodziców czy dyrektora) z szerszym wyjaśnieniem. Druga rzecz to wyjaśnienie dla ludzi: „wy płacicie 170 zł, a my z gminy 820 zł”, że „pokrywacie 1/3”, że „stawka wyżywieniowa może wynosić nie 110, tylko 95 albo 50 zł”, jak dzieci mniej jedzą, albo jedzą posiłki, które są do zaakceptowania przez rodziców. Podejrzewam, że rodzice mają wpływ na kwotę stawki żywieniowej - niech będą to posiłki bardziej, mniej kaloryczne, dopasowane do poziomu tych dzieci (niech tutaj szukają oszczędności). Przede wszystkim szerokie wyjaśnienie, dlaczego tyle, jaka kwota, ile z tego pójdzie do dyspozycji dyrekcji – ile pójdzie na podwyżki, ile na remonty, ile na zajęcia dodatkowe.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: W porozumieniu z panem burmistrzem napiszemy takie pismo, w najbliższych dniach położymy państwu na półkach do akceptacji. Jeżeli ktoś miałby jakieś uwagi, to wstrzymamy się, poczekamy i w imieniu nas wszystkich takie pismo sformułujemy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września, nawiązując do wypowiedzi radnego Macieja Baranowskiego, powiedział: Przygotowana kwota podwyżki nie zawierała żadnej planowanej opcji dyskutowania czy „utargowania” z radnymi jakiejś kompromisowej kwoty. Podajemy uczciwie państwu to, co wydaje nam się zasadne, bez zakładania a priori, że będziemy tutaj dokonywali jakiejś debaty obniżającej cokolwiek.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dopowiedział: Każde kwoty, które gdziekolwiek, kiedykolwiek są podawane radnym w formie uchwały, są przedmiotem dyskusji, analiz radnych. Radni mogą podwyższać, obniżać, nikt tutaj nie handluje z państwem – to państwo podejmujecie decyzje.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 1 głosem „za” przy 3 „wstrzymujących” i 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 3 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących” i 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 3 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” i 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych.

i) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała: Czy mogłaby pani przedstawić informację na ten temat? Ile osób korzysta z takich usług? Czy najwięcej jest tych, którzy ponoszą najmniejsze koszty, czy tych, którzy największe?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała: Aktualnie mamy 132 osoby korzystające z usług opiekuńczych. Są to osoby zazwyczaj samotne, one stanowią 85% wszystkich osób, w stosunku do których świadczymy usługi opiekuńcze. Rzeczywiście te usługi świadczymy w stosunku do tych osób najuboższych i one stanowią jakieś 50-60% naszych klientów. Są to osoby, które mają przeciętną rentę czy emeryturę w wysokości 500-700 zł, czyli gdzieś na pograniczu kryterium. Ale też jest sytuacja tego rodzaju, że jeżeli widzimy, że nakładają się różne problemy - chociażby jest niepełnosprawność i dodatkowo pojawiają się jeszcze jakieś choroby z tym związane, jest konieczność ponoszenia kosztów transportu, kosztów leków. Wtedy odstępujemy w ogóle od odpłatności, albo ustalamy na bardzo niskim poziomie (tj. 5-10-15%, czyli jest to odpłatność symboliczna, jednak ponoszona, żeby nie było to traktowane jako coś, co nic nie kosztuje, bo to kosztuje).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: O przyznaniu tych świadczeń czy usług decyduje pani dyrektor i zaświadczenie lekarskie? Kto kwalifikuje się do tego, żeby wystąpić z wnioskiem o takie świadczenie?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała: Procedura jest taka, że lekarz rodzinny stwierdza, czy dana osoba jest osobą wymagającą pomocy drugiej osoby. Jeżeli jest to małżeństwo dwojga starszych osób, no to to już jest rodzina i w tym momencie ta druga osoba nie jest często w stanie sprawować usług opiekuńczych, przyznajemy usługi opiekuńcze (mimo, że cały czas traktujemy to jako rodzinę) na wniosek lekarza (zaświadczenie jest rodzajem wniosku). Wszystko traktujemy do naszych możliwości, ponieważ mamy określoną liczbę pań opiekunek i możemy udzielać pomocy stosownie do tego, co możemy zrobić. Nie możemy obiecywać „złotych gór”. Na pewno średnio opiekunka ma pod opieką trzech chorych, czyli średnio ma od 2 do 2,5 godziny usług opiekuńczych w każdym środowisku. Tak to wygląda realnie.

Radny Mirosław Chudy powiedział: Pani dyrektor, może pani nam wyjaśni terminy: „usługi opiekuńcze”, a „specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała: Jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze, są to usługi, które mogą być świadczone przez osoby, które mają umiejętności pielęgnacji chorego, zapewnienia mu codziennej higieny – czyli niewymagające jakichś specjalistycznych kwalifikacji. Natomiast jeśli chodzi o specjalistyczne usługi opiekuńcze, to już będą usługi na przykład pielęgniarki psychiatrycznej (a pielęgniarki w ogóle) w przypadku osób z zaburzeniami, czy ewentualnie rehabilitanta. A więc osób, które są specjalistami. One wówczas nie wykonują tych prostych, codziennych czynności życiowych, niezbędnych do funkcjonowania osoby, natomiast wykonują prace specjalistyczne. W związku z tym ich stawka jest inna i wynosi 20 zł za godzinę, aniżeli stawka opiekunki, która wynosi 10 zł za godzinę (to proponujemy).

Radny Stanisław Dominiczak powiedział: Czy te wnioski obejmują okres jednego roku czy dłużej?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała: Usługi są przyznawane zazwyczaj na pół roku, ponieważ jest to obowiązkowy termin (przewidziany w ustawie) do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Także minimum co pół roku (a my to robimy częściej) jest weryfikowana sytuacja zdrowotna, bytowa, życiowa osoby i w miarę jak sytuacja się zmienia, to my również zmieniamy decyzję o wysokości odpłatności za usługi, czy zmniejszamy godziny lub też dajemy jakiegoś specjalistę, jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

j) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała: W tabeli, w § 8 jest zapis „inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach”. Jakie to są stanowiska?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: Jest to kierownik świetlicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała, czy są nauczyciele, którzy pracują w trudnych i uciążliwych warunkach pracy?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: Są to nauczyciele, którzy uczą głównie w SSP nr 1 (gdzie mamy oddział integracyjny), jak również w Przedszkolu nr 1 (gdzie mamy 3 takie oddziały). Zdarza się też, że przy nauczaniu indywidualnym nauczyciel też może dostać dodatek, za warunki trudne lub uciążliwe (to zależy od orzeczenia - jakie jest).

Radny Stanisław Dominiczak zapytał o § 5, pkt. 4, ppkt. e „inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych”. Powiedział: Zwróciłem się do dyrektora szkoły w Kaczanowie z prośbą o zorganizowanie zajęć w Gozdowie. Odpowiedź dyrektora była taka, że w związku z brakiem środków pozyskiwanych od wojewody, jest to niemożliwe. Więc skąd znalazł się taki zapis, jeśli jest to niemożliwe i zależy tylko od współfinansowania wojewody?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: Pan dyrektor w Kaczanowie wystąpił do wojewody o uzyskanie środków na zorganizowanie tych zajęć w Gozdowie, jak i również w swojej szkole w ramach wyrównywania szans. Miał nadzieję, że takie środki pozyska, jednak tak się nie stało, dlatego takich zajęć nie może prowadzić bez tych środków – ale takie zajęcia zawsze może wprowadzić, jeżeli będzie miał środki w budżecie szkoły i będzie odpowiednia ilość dzieci, bo trudno powiedzieć, ile dzieci by chciało chodzić na zajęcia w Gozdowie. Na zajęcia w Kaczanowie miały przyjeżdżać dzieci z Gozdowa. Zorganizowaliśmy transport i okazało się, że tych dzieci może być góra pięć (taką mam informacje od dyrektora Kaczanowa).

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: Chciałbym zauważyć, że w § 5 mowa jest zupełnie o czym innym, niż o tym, o czym w tej chwili mówimy. Tu mówimy o warunkach przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego, a żeby przyznać nauczycielowi ten dodatek, ocenia się go pod rożnymi kątami. Między innymi jednym elementem oceny jest zaangażowanie się w realizacje zajęć dodatkowych. I to jest przedmiotem tej uchwały. Sprawa zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych jest zupełnie osobnym tematem i pewnie trzeba będzie podyskutować o tym. Chciałbym państwu powiedzieć, że nasza gmina na zajęcia pozalekcyjne przeznaczy więcej środków niż w roku ubiegłym (racjonalizujemy wydatki pieniężne i gdzie indziej może tych pieniędzy nie wydajemy, natomiast akurat na zajęcia pozalekcyjne dajemy więcej i nie wykluczone, że będzie jeszcze więcej z tego tytułu, że będą uruchomione środki z funduszy europejskich na wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych).

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w związku z sugestią pana Jarosława Malickiego, naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu, że dzieci nie chcą uczestniczyć, chciałby podziękować za możliwość zorganizowania gozdowskiej świetlicy środowiskowej – tam można zobaczyć, jaka jest frekwencja, gdzie przychodzi powyżej 30 osób, a więc zapotrzebowanie na pewno jest.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział: Nie mówiłem, że dzieci nie chcą uczestniczyć, powiedziałem ile dzieci chciało przyjechać do Kaczanowa, gdzie zorganizowaliśmy transport - jeżeli nie wyszło panu dyrektorowi Zbigniewowi Przytarskiemu zorganizowanie takich zajęć w Gozdowie, to chciał, żeby dzieci uczestniczyły w Kaczanowie i okazało się, że jest 5 chętnych dzieci.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

k) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Radny Jan Nowak zapytał, czy jest to wynagrodzenie netto czy brutto?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział: Jest to wynagrodzenie brutto. Na przykład sprzątaczka jest zaszeregowana w kategorii od II do V (jest to zgodne z rozporządzeniem rady ministrów z 2 sierpnia 2005 r.) i w tych kategoriach są odpowiednie punkty, np. od 50 do 70 punktów. Żeby wiedzieć, jakie wynagrodzenie zasadnicze ma ta sprzątaczka, to do 650 zł (czyli najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania) dodaje się odpowiednią liczbę punktów (od 50 do 70, załóżmy 60) i mnoży razy wartość jednego punktu. Na przykład: 60 punktów razy 5 zł - to jest 300 zł, w I kategorii jest 650 zł, czyli razem wychodzi 950 zł brutto i jest to płaca zasadnicza tej sprzątaczki.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

l) Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka omówiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Komisja rozwoju wsi, komisja edukacji, komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisja komunalno-finansowa zapoznały się z projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

m) Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka omówiła projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników.

Komisja rozwoju wsi, komisja edukacji, komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisja komunalno-finansowa zapoznały się z projektem uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników.

n) Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka omówiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Maciejewskiego.

Komisja rozwoju wsi, komisja edukacji, komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisja komunalno-finansowa zapoznały się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Maciejewskiego.

o) projekt uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Komisja rozwoju wsi, komisja edukacji, komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisja komunalno-finansowa zapoznały się z projektem uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

p) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Salę sesyjną opuścił radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji rozwoju wsi.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

q) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Na salę sesyjną wszedł radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

r) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

s) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września oraz Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówili projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września dodała, że do omawianego projektu uchwały jest autopoprawka (załącznik nr 10) w związku z tym, że są zmiany w kwotach dotacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy zaistniały jakieś istotne zmiany, ważne rzeczy w inwestycjach?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że istotnych zmian nie ma, oprócz tych propozycji, jakie wynikają z poprzednich uchwał. Jedną ze zmian jest zmiana związana z zamknięciem kwatery składowiska w Bardzie. Dotychczasowa dokumentacja techniczna, która obowiązywała 1,5 roku temu nie przewidywała tego, że zakres składowania odpadów po takim okresie będzie musiał być zwiększony. Innych, szczególnie istotnych zmian nie ma, ale jest jeszcze opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej, Daszyńskiego, Szkolnej i Jana Pawła II. W wyniku dwóch przetargów na wyłonienie wykonawcy, nie udało się zrealizować ani jednemu, ani drugiemu projektu technicznego i po raz trzeci zleci się opracowanie tej dokumentacji (będzie to zadanie wieloletnie, kwota jest ujęta w omawianym projekcie). Podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - w 2009 roku przystąpi ona wspólnie z gminą do realizacji tego przedsięwzięcia.

Radny Jan Nowak zapytał: Jak przebiega proces budowy sali widowiskowo-sportowej? Czy ona jest mocno opóźniona i w jakim zakresie zostanie to zadanie wykonane?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział: To zadanie jest przypisane Wrzesińskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Opóźnienia, powstałe przy budowie tej sali, wynikały przede wszystkim z tego, że nie można było przekazać placu budowy wykonawcy, gdyż trwały tam prace związane z przeniesieniem klubu Victoria i to się wydłużało (była to kwestia postawienia kontenerów, takich pomieszczeń zastępczych). To powodowało, że wykonawca nie mógł w terminie, właściwym dla siebie, wejść na teren budowy. Dodatkową kwestią jest również to, że w międzyczasie, w momencie kiedy był opracowywany projekt, do dzisiejszego czasu zmieniły się przepisy związane z normami (jest to wynik katastrofy budowlanej hali targowej na Śląsku). W związku z tym, nasz inspektor nadzoru polecił wykonawcy projektu technicznego dostosowanie niektórych obliczeń konstrukcyjnych do tych obowiązujących wymogów.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział: W budżecie na 2007 r. były planowane projekty na kanalizacje Bierzglinka, Białężyc i zostały one przeniesione na 2008. Czyli te projekty nie zostały zrealizowane?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział: Jest to sprawa następnej uchwały. To, że one nie zostały wykonane jest winą wykonawcy (wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, została podpisana umowa, która nie została zrealizowana). Wykonawca został obarczony karą umowną z tego powodu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

t) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 18.30 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 23 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

 

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

 

Protokolant
Agnieszka Sibilska
/-/

Metryka

sporządzono
2008-01-23 przez Agnieszka Sibilska
udostępniono
2008-01-23 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
487
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.