Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Jednostki organizacyjne Gminy Warsztat Terapii Zajęciowej Burmistrz Miasta i Gminy Września
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Burmistrz Miasta i Gminy Września, bieżące, menu 92 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Wymagania niezbędne: 
- wykształcenie wyższe  
- co najmniej 3 letni staż pracy  
- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi
- nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:  
- znajomość przepisów prawnych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania WTZ-ów
- znajomość przepisów o samorządzie gminnym, finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego 
- doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania placówek WTZ
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych
-dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność, kreatywność
- etyka i kultura osobista 

Zakres zadań na stanowisku pracy:  
- organizowanie pracy oraz kierowanie warsztatem w celu zapewnienia możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej jej uczestników
- współpraca z rodzinami lub opiekunami
- nadzór nad prowadzeniem pracowni terapeutycznych
- organizowanie prac rady programowej
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny 
- pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV)
- kwestionariusz osobowy
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i dodatkowe kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy 
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi 

 Aplikacje niekompletne i nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.
 
Oferty prosimy składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i  Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą  w terminie  do  25  lipca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).
O dopuszczeniu do dalszego etapu rekrutacji bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych zainteresowani zostaną poinformowani indywidualnie.
Dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926, ze zm.)”.

Metryka

sporządzono
2009-07-15 przez Szymon Adamczyk
udostępniono
2009-07-15 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-10 11:39 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
36869
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.