Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2023, menu 458 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2023

Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 12:01

ZARZĄDZENIE Nr 78/2023

ZARZĄDZENIE Nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 marca 2023 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 17,69 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2023 r.
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 12:00

ZARZĄDZENIE Nr 77/2023

ZARZĄDZENIE Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 marca 2023 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 34,60 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2023 r.
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 11:59

ZARZĄDZENIE Nr 76/2023

ZARZĄDZENIE Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 marca 2023 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 35,14 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2023 r.
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 11:58

ZARZĄDZENIE Nr 75/2023

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 4ˡ ust 3 ustawy o z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240 ) zarządza się co następuje: §1.
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 11:53

ZARZĄDZENIE Nr 74/2023

ZARZĄDZENIE Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego za osiągnięcia z 2022 roku. Na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXV/247/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dz.
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 11:51

ZARZĄDZENIE Nr 73/2023

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 (195 KB)
Data wytworzenia 2023-03-16, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 11:48

ZARZĄDZENIE Nr 72/2023

ZARZĄDZENIE Nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na obszarze miasta i gminy Września. Na podstawie art. 9a, art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data wytworzenia 2023-03-15, ostatniej modyfikacji 2023-03-15 10:45

ZARZĄDZENIE Nr 71/2023

ZARZĄDZENIE Nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIX/355/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października
Data wytworzenia 2023-03-13, ostatniej modyfikacji 2023-03-14 08:24

ZARZĄDZENIE Nr 66/2023

Zarządzenie nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usługi door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz w związku z zawartą umową nr 014/UDTD/I/2020/00082 z dnia 22.12.2020 roku na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego
Data wytworzenia 2023-03-13, ostatniej modyfikacji 2023-03-13 14:20

ZARZĄDZENIE Nr 70/2023

ZARZĄDZENIE Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 8 ust. 2 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r.
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.