Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2022, bieżące, menu 422 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2022

Data wytworzenia 2023-01-12, ostatniej modyfikacji 2023-01-12 13:22

ZARZĄDZENIE Nr 288/2022

ZARZĄDZENIE Nr 288 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Na podstawie §2 ust. 7 Uchwały Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
Data wytworzenia 2023-01-12, ostatniej modyfikacji 2023-01-12 13:17

ZARZĄDZENIE Nr 287/2022

ZARZĄDZENIE NR 287 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 (203 KB)
Data wytworzenia 2022-12-28, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 14:06

ZARZĄDZENIE Nr 286/2022

Zarządzenie Nr 286 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany Preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
Data wytworzenia 2022-12-28, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 13:58

ZARZĄDZENIE Nr 285/2022

ZARZĄDZENIE NR 285 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 (224 KB)
Data wytworzenia 2022-12-28, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 13:34

ZARZĄDZENIE Nr 284/2022

ZARZĄDZENIE Nr 284 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia zasad dokonywania rozliczeń za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i energię elektryczną dostarczaną do lokali stanowiących własność Gminy Września. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), zarządza się, co następuje: §1. Określa się zasady dokonywania rozliczeń za dostawę
Data wytworzenia 2022-12-28, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 13:32

ZARZĄDZENIE Nr 283/2022

ZARZĄDZENIE Nr 283 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalacje - w budynkach stanowiących własność gminy Września. Na podstawie art. 45a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 14:49

ZARZĄDZENIE Nr 282/2022

Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 14:46

ZARZĄDZENIE Nr 281/2022

Zarządzenie nr 281 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:45

ZARZĄDZENIE Nr 280/2022

ZARZĄDZENIE Nr 280 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Aleksandry Janiszewskiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni. Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje powierzenie pani Aleksandrze
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:43

ZARZĄDZENIE Nr 279/2022

ZARZĄDZENIE Nr 279 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Na podstawie §2 ust. 7 Uchwały IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2019r., poz. 9078 ze zm.
1 / 29
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.