Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o odpadach komunalnych i opłacie śmieciowej Deklaracja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja, menu 32 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja

Deklaracja

Wzór deklaracji

 

Na sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2015 r. Radni podjęli uchwałę nr XXIII/179/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Druk deklaracji dostępny poniżej.

 

Kto składa deklarację?

 

  1. Deklaracje składa właściciel nieruchomości, zgodnie z definicją zawartą w ustawie rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

  2. Jeżeli obowiązki mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Wskazane jest dołączenie do deklaracji dokumentu będącego podstawą posiadania nieruchomości tj. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.

  3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową

     

 

Kiedy składamy deklarację?

 

 

  1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. nowy budynek, nabycie nieruchomości).

  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości).

  3. W przypadku śmierci osoby zamieszkującej na danej nieruchomości właściciel może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

  

 

 

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

 

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2013-03-12
data udostępnienia
2013-03-12
sporządzone przez
Robert Lewandowski
opublikowane przez
Przybyła Barbara
ilość odwiedzin
8855
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.