Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Dostępność Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 319 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Września

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Września.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Górski.
 • E-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
 • Telefon: 500 191 038

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Września
 • Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
 • E-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
 • Telefon: 61 640 40 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

  1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Ratuszowa 1 (ratusz)

 

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 

Poziom – 1:

 

 • Biuro Rady Miejskiej

 • Wydział Porządku ze Strażą Miejską / Referat Zieleni Miejskiej

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Administracyjnej (centrala telefoniczna)

 

Wysoki parter:

 

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Administracyjnej (pomieszczenia magazynowe)

 • Wydział Podatkowy

 

1 piętro:

 

 • Burmistrz

 • Pierwszy Zastępca Burmistrza

 • Drugi Zastępca Burmistrza

 • Sekretarz

 • Wydział Inwestycyjno-Komunalny / Referat Zamówień Publicznych

 • sala sesyjna

 

2 piętro:

 

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu / Referat Księgowości Oświatowej

 • Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury

 • Wydział Księgowości

 • Skarbnik

 

3 piętro:

 • Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Inwestorów, część 2

 • Stanowisko do Spraw Kadr i Szkoleń

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Wydział Organizacyjny / Referat Informatyki

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu / Pełnomocnik do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Zespół Radców Prawnych

 • Stanowisko do Spraw Windykacji

 • Audytor Wewnętrzny

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa od ulicy Ratuszowej, jedno główne „A” do urzędu, drugie „B” tylko do Wydziału Porządku ze Strażą Miejską i Biura Rady Miejskiej, trzecie od ulicy Fabrycznej.

 

Przed wejściem głównym do urzędu znajdują się pasy ostrzegawcze, potem zaokrąglone schody (dwa stopnie), następnie oszklone drzwi, które otwierają się automatycznie i schody (osiem stopni). Schody i drzwi są oznaczone kontrastowo. Zaokrąglone krawędzie zewnętrznych stopni są pomalowane na czarno. Oszklone drzwi oznaczono pasami białymi mlecznymi. Na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia wewnętrznych schodów są przyklejone czarne nakładki kątowe. Potem jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny z oknem przesuwnym do góry. Blat jest umieszczony na wysokości 92 centymetrów. Bezpośrednio przed oknem znajduje się poręcz w kształcie litery L. Tam można zgłosić się po wejściu do budynku. Jest również możliwość wejścia od razu do budynku poprzez ciężkie drewniane drzwi bez samozamykacza. Z lewej strony na tych drzwiach znajduje się wlot do skrzynki podawczej. Tam można wrzucić pismo. Za drzwiami znajduje się przedsionek ze stolikiem i krzesłami. Następnie za częściowo oszklonymi drzwiami, które otwierają się automatycznie, znajduje się po lewej stronie okno podawcze. Wysokość blatu przy nim wynosi 115 centymetrów. Urzędnik z punktu informacyjnego przywoła pracownika właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w kancelarii oraz w pokojach na wysokim parterze. W pierwszym przedsionku są dostępne niezbędne druki do wypełnienia.

 

Do Wydziału Porządku ze Strażą Miejską i Biura Rady Miejskiej wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu. Po wejściu do budynku można skorzystać zarówno ze schodów (sześć stopni) prowadzących do poziomu - 1 jak i również z platformy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do Wydziału Porządku ze Strażą Miejską prowadzą drzwi oszklone z oknem podawczym na wysokości 104 centymetrów. Jest tam wideodomofon obsługiwany przez dyżurnego Straży Miejskiej.

 

Wejście od strony ulicy Fabrycznej jest dostępne przy pomocy windy. Aby móc skorzystać z niej, należy użyć dzwonka przywołującego pracownika punktu informacyjnego. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na ścianie budynku obok drzwi wejściowych do windy. Po wjechaniu z poziomu -1 na 0 należy kierować się na lewo korytarzem aż do rozsuwanych drzwi. Za nimi po prawej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów (kancelaria). Dostęp do niego jest możliwy poprzez okno podawcze. Wysokość blatu przy nim wynosi 115 centymetrów. Tutaj można zostawić przyniesione pismo, zapisać się na spotkanie z pracownikiem lub poprosić pracownika kancelarii o pomoc. Pokoje, w których odbywają się umówione spotkania, znajdują się na poziomie 0 (wysoki parter). Winda umożliwia przemieszczanie się poprzez poziomy od wysokiego parteru do trzeciego piętra.

 

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Są wyjątki. W drzwiach do sali sesyjnej na pierwszym piętrze znajdują się drzwi z progiem. Na trzecim piętrze w drzwiach wejściowych do biur są progi.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Przed budynkiem przy ulicy Ratuszowej wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku na każdym poziomie znajduje się toaleta. Żadna z nich nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety na drugim piętrze w przylegającym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest udzielana głosowo przez pracownika punktu informacyjnego. Dodatkowo szczegóły na temat struktury organizacyjnej Urzędu są dostępne na elektronicznej tablicy ogłoszeń po prawej stronie na ścianie, za pierwszymi rozsuwanymi drzwiami, wchodząc głównym wejściem do budynku Ratusza.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku poza kilkoma wyjątkami. Winda ma klawisze z napisami w alfabecie Braille’a i jest wyposażona w panel wyświetlający lokalizację oraz informację głosową. Zaraz po wejściu do budynku Urzędu, poprzez każde z trzech wejść, po prawej stronie na ścianie znajduje się tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kodzie QR z numerem telefonu do koordynatora do spraw dostępności. On poinformuje o dostępie do pomieszczeń Urzędu i zapewnieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wejścia „A” i „B” do budynku posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

 

Jest zapewniona osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji przy pomocy materaca ewakuacyjnego.

 

  1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Fabryczna 14

 

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 

3 piętro:

 

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Inwestorów

 • Wydział Inwestycyjno-Komunalny / Referat Inwestycyjny

 • sala konferencyjna

 

Budynek przy ulicy Fabrycznej 14 (trzecie piętro) jest połączony z budynkiem przy ulicy Ratuszowej 1 (drugie piętro). Można przemieszczać się między tymi budynkami.

 

Główne wejście, które prowadzi do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miasta i Gminy (trzecie piętro), znajduje się w budynku przy ulicy Ratuszowej 1.

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia, od ulic Fabrycznej 14 (wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej), Ratuszowej 1 (główne wejście „A”) i Fabrycznej od strony parkingu dla pracowników (poprzez windę).

 

Parter, pierwsze i drugie piętro są zajmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który odpowiada za dostępność ze swej strony.

 

Wejście do budynku przy ulicy Fabrycznej jest możliwe wprost z poziomu terenu. Po wejściu do budynku można skorzystać zarówno ze schodów jak i z windy.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach są dostępne korytarz i pomieszczenia zajmowane na trzecim piętrze przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Przy ulicy Ratuszowej wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku na trzecim piętrze, zajmowanym przez Urząd, jest toaleta niedostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na drugim piętrze, zajmowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, znajduje się toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością.

 

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, na poziomie zajmowanym przez Urząd, jest udzielana tylko głosowo przez pracownika punktu informacyjnego przy drzwiach wejściowych do głównego budynku Urzędu przy ulicy Ratuszowej 1. Poza tym szczegóły na temat struktury organizacyjnej Urzędu są dostępne na elektronicznej tablicy ogłoszeń po prawej stronie na ścianie, za pierwszymi rozsuwanymi drzwiami, wchodząc głównym wejściem do ratusza.

 

Na trzecim piętrze nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku poza dwoma wyjątkami. Winda ma klawisze z napisami w alfabecie Braille’a i jest wyposażona w panel wyświetlający lokalizację. Zaraz po wejściu poprzez główny budynek przy ulicy Ratuszowej 1 po prawej stronie na ścianie znajduje się tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kodzie QR z numerem telefonu do koordynatora do spraw dostępności. On poinformuje o dostępie do pomieszczeń Urzędu i zapewnieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

 

Jest zapewniona osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji przy pomocy materaca ewakuacyjnego.

 

  1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Fryderyka Chopina 8

 

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 

Wysoki parter:

 

 • Wydział Inwestycyjno-Komunalny / Referat Komunalny

 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Chopina.

 

Do drzwi wejściowych do budynku prowadzą schody (pięć stopni).

Na zewnątrz budynku z lewej strony przy schodach znajduje się platforma dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach jest dostępny korytarz i pomieszczenia na wysokim parterze.

Po wejściu do budynku po prawej stronie w holu znajdują się stolik i krzesła. Naprzeciw drzwi wejściowych są drzwi z samozamykaczem do połowy oszklone. Po wejściu przez nie znajduje się lada o wysokości 124 centymetrów. Oddziela ona miejsce dla klienta od biura. Z prawej strony od tych drzwi w holu są drzwi z samozamykaczem, które może otworzyć pracownik. Trzeba przywołać go dzwonkiem, aby móc skorzystać z toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością. Po wejściu do środka znajduje się korytarz. Toaleta jest po prawej stronie na końcu korytarza. Są to piąte drzwi.

 

Przed budynkiem wzdłuż ulicy Chopina wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji o lokalizacji biura i toalety udziela pracownik, którego można przywołać dzwonkiem znajdującym się na zewnątrz budynku.

 

W części budynku zajmowanej przez Referat Komunalny są oznaczenia w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku. Jest tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kodzie QR z numerem telefonu do koordynatora do spraw dostępności. On poinformuje o dostępie do pomieszczeń Urzędu i zapewnieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Tabliczka znajduje się po prawej stronie na ścianie po wejściu do budynku.

 

  1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Fryderyka Chopina 9

 

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 

Wysoki parter (wejście główne do budynku):

 

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC / Urząd Stanu Cywilnego

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC / Referat Dowodów Osobistych

 

1 piętro (wejście boczne do budynku):

 

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC / Referat Ewidencji Ludności

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC /  Urząd Stanu Cywilnego, część 2
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

2 piętro (wejście boczne do budynku):

 

 • Stanowisko do Spraw OC i BHP

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa od strony ulicy Chopina i jedno od strony ulicy Moniuszki (poprzez parking dla pracowników).

 

Z prawej strony przed głównym wejściem pod filarami od ulicy Chopina jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Przywołuje on pracownika Urzędu, który pomaga w załatwieniu sprawy i zapewnia informację głosową o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Przed głównym wejściem do budynku jest próg (jeden stopień), następnie są schody (sześć stopni) z poręczami po obu stronach.
Po lewej stronie w holu są drzwi z samozamykaczem i domofonem do Urzędu Stanu Cywilnego. Po wejściu do środka znajduje się przedsionek, a w nim stolik i krzesła. Biuro Urzędu Stanu Cywilnego jest oddzielone od przedsionka szklanymi drzwiami. Za tym drzwiami jest lada o wysokości 110 centymetrów.
Z prawej strony w holu są drzwi z samozamykaczem i domofonem, które prowadzą do biura Referatu Dowodów Osobistych. Po wejściu do środka w przedsionku znajduje się stolik i krzesła. Do dyspozycji interesantów są trzy stanowiska za częściowo oszklonymi drzwiami. Za nimi znajdują się lady. Każda ma wysokość 111 centymetrów.
W holu na wprost głównych drzwi wejściowych do budynku są drzwi, za którymi znajduje się kolejny hol, a z niego drzwi do sal - konferencyjnej, toastowej i ślubów. Z holu można wejść schodami z jednostronną poręczą na pierwsze piętro. Najpierw są cztery stopnie, potem trzynaście i sześć stopni. Jest tam toaleta niedostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Z holu można wyjść drzwiami z progiem na zewnętrzny parking. Wejście drzwiami do sali ślubów od strony parkingu dla pracowników jest poprzedzone schodami (siedem stopni).
Przed bocznym wejściem od ulicy Chopina jest krawężnik i próg (jeden stopień). Dzwonek dla osób niepełnosprawnych przywołujący pracownika Urzędu znajduje się po prawej stronie przed głównymi drzwiami wejściowymi do budynku, pod filarami. Pracownik pośredniczy w kontakcie z innymi pracownikami Urzędu i zapewnia informację głosową o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Dostęp do pomieszczeń na poziomie -1 jest poprzedzony schodami (siedem stopni) z jednostronną poręczą. Lokale na tym poziomie są użytkowane przez różne stowarzyszenia. Dostęp do pierwszego i drugiego piętra jest możliwy tylko poprzez wąskie schody z jednostronną poręczą. Do pierwszego piętra prowadzą schody składające się ze stopni, najpierw siedmiu, potem dwunastu i dziesięciu. W drzwiach wejściowych do biura Referatu Ewidencji Ludności znajduje się szeroki próg. W środku jest lada o wysokości 110 centymetrów. W holu obok drzwi wejściowych do tego biura znajdują się stolik i krzesła. Aby dotrzeć do biur Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej na tym samym piętrze należy przejść korytarzem przez dwie pary drzwi. W pierwszych znajduje się próg. Toaleta na tym piętrze nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. W holu znajdują się stolik i krzesła. Na drugim piętrze znajduje się Stanowisko do Spraw OC i BHP. Prowadzą do niego schody z jednostronną poręczą. Składają się one najpierw z dziesięciu stopni, potem z dziewięciu.

 

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia. Założenie jest takie, że to pracownik merytoryczny zejdzie do osoby niepełnosprawnej i ta obsługa odbędzie się na poziomie 0.

 

W budynku nie ma windy.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Przed budynkiem wzdłuż ulicy Chopina wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacji głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w całym budynku udziela jedynie pracownik przywołany dzwonkiem przy głównych drzwiach do budynku lub poprzez domofon przy bocznych drzwiach wejściowych do budynku.

 

W części budynku od strony ul. Chopina zajmowanej przez Urząd Stanu Cywilnego i Referat Dowodów Osobistych są oznaczenia w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku. Są tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a i kodzie QR z numerem telefonu do koordynatora do spraw dostępności. Zaraz po wejściu do budynku Urzędu, poprzez każde z trzech wejść, po prawej stronie na ścianie znajduje się taka tabliczka z numerem telefonu do koordynatora do spraw dostępności. On poinformuje o dostępie do pomieszczeń Urzędu i zapewnieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

 

Jest zapewniona osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji przy pomocy materaca ewakuacyjnego.

 

  1. Budynek: świetlica, ulica Witkowska 3, 62-300 Września

 

W budynku są prowadzone zajęcia w ramach zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Jest to budynek z wysokim parterem. Prowadzi do niego pięć wejść, z których na potrzeby zajęć używane jest to główne.

 

Do wejścia prowadzą schody (dziesięć stopni).

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udzielana tylko głosowo przez pracownika poprzez domofon, który znajduje się po prawej stronie schodów.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

Jest zapewniona osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji przy pomocy materaca ewakuacyjnego.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Bierzglinie, Bierzglin 27, 62-302 Bierzglin

 

Jest to budynek piętrowy z poddaszem. Świetlica zajmuje parter.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (dwa stopnie) od strony drogi. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych znajduje się próg.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku, zajmowanym przez świetlicę, udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Bierzglinku, ulica Klonowa 39, 62-303 Bierzglinek

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (pięć stopni) od strony utwardzonego placu. Jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich poprzez podjazd z dwustronnymi poręczami.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku, zajmowanym przez świetlicę, udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Chociczy Małej, Chocicza Mała 2, 62-300 Chocicza Mała

 

Jest to budynek parterowy podpiwniczony z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi od strony szczytu, z lewej strony budynku, wejście ze schodami (pięć stopni) i jednostronną poręczą. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

 

Dla osób na wózkach nie jest dostępna sala poprzez próg w drzwiach wejściowych prowadzących od altany.

 

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku, zajmowanym przez świetlicę, udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Chociczy Wielkiej, Chocicza Wielka 21, 62-300 Chocicza Wielka

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z jednym stopniem od strony utwardzonego placu. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Chwalibogowie, Chwalibogowo 21, 62-323 Chwalibogowo

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z jednym stopniem od strony utwardzonego placu. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Gonicach, Gonice 3A, 62-302 Gonice

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z jednym stopniem od strony utwardzonego placu. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Goniczkach, Goniczki 18, 62-302 Goniczki

 

Jest to budynek parterowy podpiwniczony z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z szerokimi schodami (dwanaście stopni) i dwustronnymi poręczami. W drzwiach wejściowych znajduje się próg. Wejście nie jest przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia (progi w drzwiach).

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku, zajmowanym przez świetlicę, udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Gozdowie, Gozdowo 57, 62-300 Gozdowo

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście od strony utwardzonego placu. W drzwiach wejściowych znajduje się próg, który stanowi barierę dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poza sceną, do której prowadzą schody (pięć stopni).

 

Toaleta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Grzybowie, Grzybowo 32, 62-309 Grzybowo

    

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony utwardzonego placu. Nie stanowią one bariery dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia.

 

Toaleta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Gulczewie, 62-300 Gulczewo

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z progiem od strony utwardzonego placu. Stanowi on barierę dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach nie jest dostępne pomieszczenie. Wchodzi się do niego bezpośrednio z zewnątrz. Nie ma tam korytarzy.

 

W budynku nie ma żadnej toalety.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku jest tylko jedno pomieszczenie. Informacji na jego temat udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Gutowie Małym, ulica Centralna 22, 62-300 Gutowo Małe

 

Jest to budynek parterowy podpiwniczony z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z szerokimi schodami (pięć stopni) i obustronnymi poręczami od lewej strony w szczycie budynku. W drzwiach wejściowych znajduje się próg. Wejście nie jest przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku, zajmowanym przez świetlicę, udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Gutowie Wielkim, Gutowo Wielkie 55, 62-300 Gutowo Wielkie

 

Jest to budynek parterowy podpiwniczony z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z jednym stopniem od strony nieutwardzonego placu. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich. Na parter prowadzą schody (dziesięć stopni). Stanowią one barierę dla wózków.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach nie jest dostępna sala przez próg w drzwiach wejściowych.

 

W budynku nie ma toalety.

 

Do budynku i pomieszczenia zajmowanego przez świetlicę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku, zajmowanym przez świetlicę, udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Kaczanowie, ulica Kaliska 52, 62-303 Kaczanowo

 

Jest to budynek parterowy.

 

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z progiem od strony utwardzonego parkingu. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich poprzez podjazd. Kolejnym utrudnieniem dla niepełnosprawnych jest krawężnik przy chodniku.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Kleparzu, Kleparz 30, 62-300 Kleparz


Jest to budynek piętrowy.


Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą trzy wejścia z progami. Nie są ono przystosowane do wózków inwalidzkich. Dwa z nich są wykorzystywane przez Niepubliczne Przedszkole „Grzybek” i Zespół Szkół Społecznych. Wejście od strony wewnętrznej budynku prowadzi do świetlicy. Zajmuje ona pomieszczenia na pierwszym piętrze. Prowadzą do niej schody z jednostronną poręczą, najpierw siedem stopni, potem dwanaście stopni.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Toaleta nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Marzeninie, ulica Bazarowa 1a, 62-301 Marzenin

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście od strony utwardzonego placu. Nie stanowi ono bariery dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Wewnątrz budynku znajdują się progi w drzwiach wejściowych do pomieszczeń.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej, Nowa Wieś Królewska 12, 62-304 Nowa Wieś Królewska

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z jednym stopniem i próg w drzwiach wejściowych. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich. Barierę stanowi także krawężnik przy chodniku.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poza jednym, do którego prowadzą drzwi z progiem.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Obłaczkowie, Obłaczkowo 102, 62-323 Obłaczkowo

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (trzy stopnie) od strony utwardzonego placu. Jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich poprzez podjazd.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Wyjątek stanowi scena, do której prowadzą schody (sześć stopni).

 

Toaleta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Osowie, Osowo 10A, 62-304 Osowo

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z progiem w drzwiach a przed nim stopień. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poza jednym z progiem w drzwiach.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Psarach Małych, ulica Długa 18, 62-300 Psary Małe

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy. Nie stanowi ono bariery dla wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poza sceną, do której prowadzą z sali schody drewniane (trzy stopnie), a z zewnątrz schody betonowe (pięć stopni) po prawej stronie od wejścia do budynku.

 

Toaleta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Psarach Polskich, Psary Polskie 126, 62-300 Psary Polskie

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z dwoma stopniami i progiem od strony utwardzonego placu. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poza salą, do której prowadzą drzwi z progiem i sceną, na którą prowadzą schody (sześć stopni).

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Sędziwojewie, Sędziwojewo 69, 62-302 Sędziwojewo

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (trzy stopnie). Jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich poprzez podjazd z dwustronnymi poręczami. W drzwiach wejściowych jest próg.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Słomowie, Słomowo 39, 62-300 Słomowo

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (trzy stopnie) i poręczami po obu stronach. Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich. Kolejną barierą jest próg w drzwiach wejściowych od strony utwardzonego placu.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń zajmowanych przez świetlicę w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Sobiesierni, Sobiesiernie 17, 62-300 Sobiesiernie

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (trzy stopnie) i podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony utwardzonego placu.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia, za wyjątkiem sali, do której prowadzą drzwi z progiem i sceny, która jest o jeden wysoki stopień wyżej.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Sokołowie, ulica Szlachecka 1, 62-300 Sokołowo

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (dwa stopnie), podjazdem do wózków inwalidzkich od strony utwardzonego placu i progiem w drzwiach wejściowych.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem sali, do której prowadzą drzwi z progiem.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń zajmowanych przez świetlicę w budynku udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Sołecznie, Sołeczno 29, 62-300 Sołeczno

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (trzy stopnie) i podjazdem do wózków inwalidzkich od strony utwardzonego placu oraz progiem w drzwiach wejściowych.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia za wyjątkiem sali, do której prowadzą od razu drzwi wejściowe z progiem.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Stanisławowie, Stanisławowo 10, 62-302 Stanisławowo

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze schodami (dwa stopnie). Nie jest ono przystosowane do wózków inwalidzkich.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku zajmowanym przez świetlicę udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Strzyżewie, Strzyżewo 1A, 62-301 Strzyżewo

 

Jest to budynek parterowy z poddaszem.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście ze stopniem i progiem od strony utwardzonego placu.

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze. Utrudnienie stanowi próg w wejściu do pomieszczenia wewnątrz budynku.

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku zajmowanym przez świetlicę udziela osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

  1. Budynek: Świetlica wiejska w Węgierkach, ulica Wrzesińska 30, 62-302 Węgierki

 

Jest to budynek parterowy.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku prowadzi wejście z lewej strony od jego szczytu

 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poza sceną, do której prowadzą schody (pięć stopni) i toaletą (próg).

 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest taka potrzeba, aby świetlica została otwarta.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Budynki Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Klient może komunikować się z pracownikami urzędu telefonicznie, poprzez faks, ePUAP, e-mail i listownie.

telefon: 61 640 40 40
faks: 61 640 40 44
ePUAP: /303005/skrytka
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Ratuszowa 1, 62-300 Września

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.00.

 

W budynkach przy ulicach Ratuszowej 1, Fabrycznej 14 i Chopina 9 we Wrześni preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

 

Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Tłumacz online Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) jest dostępny nieodpłatnie w godzinach pracy urzędu we wszystkich jego lokalizacjach oraz poprzez stronę internetową BIP Gminy Września.

Wniosek na tłumacza sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) znajduje tutaj.

 

Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

W budynkach przy ul. Ratuszowej 1 (tylko wejścia „A” i „B”), ul. F. Chopina 8 (część zajmowana przez Referat Komunalny) i ul. F. Chopina 9 (część zajęta przez Urząd Stanu Cywilnego i Referat Dowodów Osobistych) znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

 

We wszystkich czterech budynkach urzędu są dostępne pętle indukcyjne. Dla budynków przy ulicy Fabrycznej 14 i ulicy Ratuszowej 1 pętla jest wspólna.

 

Dla osób słabowidzących są dostępne lupy i ramki do składania podpisów.

 

Budynki świetlic – świetlicy we Wrześni i świetlic wiejskich na terenie gminy Września

 

Klient może kontaktować się telefonicznie, poprzez faks, ePUAP, e-mail i listownie za pośrednictwem pracownika Urzędu z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie świetlic.

telefon: 61 640 40 40
faks: 61 640 40 44
ePUAP: /303005/skrytka
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Ratuszowa 1, 62-300 Września


Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.00.

Budynki świetlic wiejskich są na co dzień zamknięte. Pomieszczenia udostępnia się w przypadku takiego zapotrzebowania.

 

Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

W budynkach świetlic wiejskich nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu na podczerwień IR, systemu Bluetooth. Tylko w budynku świetlicy we Wrześni jest dostępna pętla indukcyjna.

 

Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w świetlicy we Wrześni mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Tłumacz online języka migowego w dwóch językach: Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM) jest dostępny nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu w lokalizacji przy ulicy Ratuszowej 1 we Wrześni oraz poprzez stronę internetową BIP Gminy Września w godzinach pracy Urzędu. Wniosek na tłumacza sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) znajduje się tutaj.

 

Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w świetlicy wiejskiej mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Tłumacz online języka migowego w dwóch językach: Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM) jest dostępny nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu w lokalizacji przy ulicy Fryderyka Chopina 8 we Wrześni oraz poprzez stronę internetową BIP Gminy Września w godzinach pracy Urzędu. Wniosek na tłumacza sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) znajduje się tutaj.

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Skróty klawiszowe

 

 • Alt + 0 (wróć na początek strony)

 • Alt + 1 (przejdź do wyszukiwarki)

 • Alt + 2 (przejdź do treści głównej)

 • Alt + 3 (przejdź do danych kontaktowych)

 • Alt + 4 (przejdź do menu górnego)

 • Alt + 5 (przejdź do menu lewego)

 • Alt + 7 (przejdź do menu dolnego)

 • Alt + 8 (przejdź do menu bocznego)

 • Alt + 9 (przejdź do mapy serwisu)

Dokument opracował:

Koordynator ds. Dostępności

/-/ Jarosław Górski

 

Zatwierdzam:

p.o. Burmistrza

Artur Mokracki

Metryka

sporządzono
2020-03-31 przez Sławomir Zaworski
udostępniono
2020-03-31 00:00 przez Koniuk Maja
zmodyfikowano
2024-04-03 07:49 przez Koniuk Maja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
18387
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.