Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2016, bieżące, menu 314 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

ZARZĄDZENIE Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) i uchwały Nr IX/133/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:59

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 4 stycznia 2016 R. w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni - Pani Anity Biadasz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, a także do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników
Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:59

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:58

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
Data wytworzenia 2016-01-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:57

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016

Zarządzenie nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.
Data wytworzenia 2016-01-11, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:55

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016

ZARZĄDZENIE Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje: § 1 Postanawia się wynająć na czas nieoznaczony lokal użytkowy o powierzchni użytkowej:
Data wytworzenia 2016-01-12, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:55

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016

ZARZĄDZENIE Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2016-01-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:54

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016

ZARZĄDZENIE Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2016 rok. Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
Data wytworzenia 2016-01-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:53

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
Data wytworzenia 2016-01-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 14:52

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016

ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 10 000,00 zł (do ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu
1 / 28
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.