Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, menu 313 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:20

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017

ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1383, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września Nr 220/2013 z dnia 18 września 2013 r. z późn. zm. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:19

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania z samochodów służbowych i ciągników rolniczych stanowiących własność Gminy Września Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 Ustala się normy maksymalnego zużycia paliwa przez
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:18

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017

ZARZĄDZENIE Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985 ) i uchwały Nr IX/133/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:18

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017

ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 4 stycznia 2017 R. w sprawie upoważnienia Pani Anny Prusak - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:17

ZARZĄDZENIE Nr 6/2017

ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 4 stycznia 2017 R. w sprawie upoważnienia Pani Anity Biadasz - kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Sekcji Funduszu Alimentacyjnego i Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:17

ZARZĄDZENIE Nr 7/2017

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579 ) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:16

ZARZĄDZENIE Nr 8/2017

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Data wytworzenia 2017-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:13

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017

Zarządzenie nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948) oraz Uchwały Nr XVIII/258/2016 Rady Miejskiej
Data wytworzenia 2017-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:11

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017

Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948) oraz Uchwały Nr XVIII/258/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia
Data wytworzenia 2017-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:10

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017

ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony: - część działki nr 3790/4 o powierzchni 0,1504 ha
1 / 34
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.