Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2015, bieżące, menu 309 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Data wytworzenia 2015-02-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:45

Uchwała NR IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r.

Uchwała NR IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2015-02-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:45

UCHWAŁA Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września. Na podstawie § 23 ust. 2 Statutów Sołectw: Bardo, Bierzglin, Bierzglinek, Chociczka, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Chwalibogowo, Gonice, Goniczki, Gozdowo, Grzybowo, Gulczewo, Gutowo Małe, Gutowo Wielkie, Kaczanowo, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Osowo, Otoczna, Psary Małe,
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:43

Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:43

Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. U.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:42

UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:34

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:08

Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd. Na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września bonifikaty
1 / 16
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.