Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, bieżące, menu 290 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 14:10

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 2 r., poz. 2000 ) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 2, poz. 503 ), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pan Borysa Olszewskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkaln ego dwulokalowego
Data wytworzenia 2023-03-23, ostatniej modyfikacji 2023-03-23 11:35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 2 poz. 503), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 23 marca 2023 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 4.20 2 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej n a budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr geod.
Data wytworzenia 2023-03-22, ostatniej modyfikacji 2023-03-22 08:51

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 2 r., poz. 2000 ) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 2 r., poz. 503 ) zawiadamia, że w dniu 22 marca 202 3 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr WGA.6730. 3.202 3 dla Pana Krzysztofa Śliwińskiego dla inwestycji polegającej
Data wytworzenia 2023-03-17, ostatniej modyfikacji 2023-03-17 09:58

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 1 4 marca 2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe stycji polegającej na rozbudowie RS Chocicza do pełnego GPZ – budowa elektroenergetycznej linii kablowej 1 5 kV
Data wytworzenia 2023-03-16, ostatniej modyfikacji 2023-03-16 10:56

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 2 poz. 503), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 16 marca 2023 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 1.20 2 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej n a budowie sieci gazowej ś/c PE dn63, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.
Data wytworzenia 2023-03-16, ostatniej modyfikacji 2023-03-16 07:07

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 10 lutego 2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe stycji polegającej na b udow ie podziemnej linii kablowej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla projektowanej farmy
Data wytworzenia 2023-03-06, ostatniej modyfikacji 2023-03-06 10:23

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 66a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 202 2 r., poz. 503 ), stosując przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śr odowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
Data wytworzenia 2023-02-28, ostatniej modyfikacji 2023-02-28 11:21

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 2 r., poz. 2000 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Pan a Krzysztofa Śliwińskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, przewidzianej do realizacji
Data wytworzenia 2023-02-28, ostatniej modyfikacji 2023-02-28 08:36

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 66a ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 202 2 r., poz. 503 ), stosując przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śr odowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
Data wytworzenia 2023-02-27, ostatniej modyfikacji 2023-02-27 13:44

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 15 lutego 2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe stycji polegającej na b udow ie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków przewidzianej
1 / 78
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.