Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, bieżące, menu 290 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-01 12:36

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 20 listopada 2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy
Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-01 10:05

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 7 7 5 ) w związku z art. 53 ust. 1c, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w toczącym się postępowani u administracyjnym, wszczętym na wniosek Pani Moniki Kaczmarek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
Data wytworzenia 2023-11-30, ostatniej modyfikacji 2023-11-30 09:03

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 30 października 202 3 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 2 86.
Data wytworzenia 2023-11-29, ostatniej modyfikacji 2023-11-29 13:42

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 775 ) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 ), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pa ni Katarzyny Kardasz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wytworzenia 2023-11-29, ostatniej modyfikacji 2023-11-29 12:31

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu energii elektrycznej
Data wytworzenia 2023-11-29, ostatniej modyfikacji 2023-11-29 12:28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na roz budowie budynku garażowo-gospodarczego
Data wytworzenia 2023-11-22, ostatniej modyfikacji 2023-11-22 12:17

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 7 75 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Obłaczkowo 1” o łącznej mocy do
Data wytworzenia 2023-11-20, ostatniej modyfikacji 2023-11-20 08:55

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 20 listopada 2023 roku wydana została decyzja nr WGA.6733.17.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej n a budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działek nr geod.
Data wytworzenia 2023-11-17, ostatniej modyfikacji 2023-11-17 08:44

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 7 7 5 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Pa ni Anny Michalak w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczo- garażowego, przewidzianej do realizacji na działce nr geod.
Data wytworzenia 2023-11-15, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 12:07

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 c i ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 ze zm. ), w toku postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku P an i Moniki Kaczmarek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budow ie budynku usługowego,
1 / 90
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.