Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, bieżące, menu 290 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2024-05-24, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 13:32

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 c i ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku LION ENERGY GROUP SP. Z O. O. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni
Data wytworzenia 2024-05-24, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 13:01

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Pan a Roberta Tabaka w sprawie wydania decyzji o ustaleni u warunk ów zabudowy dla inwestycji polegającej na budow ie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych, przewidzianej
Data wytworzenia 2024-05-24, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 12:45

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 3 poz. 977 ) oraz art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 2 4 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 1 0. 2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
Data wytworzenia 2024-05-24, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 08:13

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 3 poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 24 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 1 3.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności do 50,0 m 3, przewidzianej do realizacji na części działki nr geod.
Data wytworzenia 2024-05-23, ostatniej modyfikacji 2024-05-23 13:41

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 15 maja 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie s ieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dział
Data wytworzenia 2024-05-23, ostatniej modyfikacji 2024-05-23 13:24

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 08 maja 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, kablowej nn 0,4 Kv – oświetlenie przejścia dla pieszych
Data wytworzenia 2024-05-23, ostatniej modyfikacji 2024-05-23 12:01

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 c i ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Państwa Małgorzaty i Mariusza Sikorskich w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudow ie
Data wytworzenia 2024-05-23, ostatniej modyfikacji 2024-05-23 11:51

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Września Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały
Data wytworzenia 2024-05-23, ostatniej modyfikacji 2024-05-23 09:55

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego
Data wytworzenia 2024-05-21, ostatniej modyfikacji 2024-05-21 12:24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Pan a Mirosława Marcinka w sprawie wydania decyzji o ustaleni u warunk ów zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przewidzianej
1 / 103
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.