Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, bieżące, menu 290 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2022-11-25, ostatniej modyfikacji 2022-11-25 12:14

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 21 listopada 202 2 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia Pomnika 68 Pułku Piechoty i ścieżki z nawierzchni wodoprzepuszczalnej
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-11-23 13:35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 22 listopada 202 2 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe stycji polegającej na b udow ie s ieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na części dzi ał ki oznaczo nej
Data wytworzenia 2022-11-22, ostatniej modyfikacji 2022-11-22 10:20

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 18 listopada 202 2 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na b udow ie s ieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na
Data wytworzenia 2022-11-18, ostatniej modyfikacji 2022-11-18 10:25

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2, poz. 503 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 18 listopada 202 2 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na b udow ie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne, przewidzianej
Data wytworzenia 2022-11-17, ostatniej modyfikacji 2022-11-17 08:41

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we Wrześni w rejonie ulicy Wrzosowej i ulicy Kościelnej Stosownie do art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Data wytworzenia 2022-11-17, ostatniej modyfikacji 2022-11-17 08:38

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we Wrześni w rejonie ulicy Wrzosowej i ulicy Kościelnej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały Nr XXXIX/350/2022 z dnia 27 października 2022
Data wytworzenia 2022-11-17, ostatniej modyfikacji 2022-11-17 08:22

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały Nr XXXIX/349/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr X/145/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27
Data wytworzenia 2022-11-17, ostatniej modyfikacji 2022-11-17 08:06

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) ogłaszam, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała – „Chocicza Mała I”, w dniu 27 października 2022
Data wytworzenia 2022-11-15, ostatniej modyfikacji 2022-11-15 08:09

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 2 poz. 503), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 15 listopada 2022 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 2 4.20 2 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej n a budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz z słupami oświetleniowymi
Data wytworzenia 2022-11-14, ostatniej modyfikacji 2022-11-14 14:50

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 2 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 2 r., poz. 503. ) zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr WGA.6730. 210.202 2 dla Pana Krzysztofa Kozłowskiego w
1 / 72
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.