Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, menu 290 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 09:49

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ) zawiadamia strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, że w dniu 19 czerwca 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.
Data wytworzenia 2024-06-18, ostatniej modyfikacji 2024-06-18 08:20

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 10 czerwca 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie s ieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na dział kach oznaczon ych nr geod.
Data wytworzenia 2024-06-17, ostatniej modyfikacji 2024-06-17 15:13

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 05 czerwca 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie s ieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na dział kach oznaczon ych nr geod.
Data wytworzenia 2024-06-17, ostatniej modyfikacji 2024-06-17 13:16

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 29 maja 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie s ieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na dział kach oznaczon ych nr geod.
Data wytworzenia 2024-06-13, ostatniej modyfikacji 2024-06-13 09:41

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 33. 202 4 dla Centralnej Grupy Energetycznej S.
Data wytworzenia 2024-06-13, ostatniej modyfikacji 2024-06-13 08:56

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 61. 202 4 dla Pana Mirosława Marciniaka dla inwestycji
Data wytworzenia 2024-06-12, ostatniej modyfikacji 2024-06-12 13:56

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ) w związku z art. 53 ust. 1c, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w toczącym się postępowani u administracyjnym, wszczętym na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Data wytworzenia 2024-06-12, ostatniej modyfikacji 2024-06-12 11:16

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 c i ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 ze zm. ), w toku postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Cambria Energy Sp. z o. o. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-07 08:31

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 zwanej dalej „ustawą” ), w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 06 czerwca 202 4 r. z wniosku PVE 120 Sp. z o. o, w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nr WGA.
Data wytworzenia 2024-06-05, ostatniej modyfikacji 2024-06-05 08:42

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 04 czerwca 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 64. 202 4 dla Pana Igora Zawieruchy dla inwestycji
1 / 104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.