Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2018, bieżące, menu 186 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Data wytworzenia 2018-01-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:57

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

ZARZĄDZENIE Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczególowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
Data wytworzenia 2018-01-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:57

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018

ZARZĄDZENIE Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-01-08, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:56

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018

ZARZĄDZENIE Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-01-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:56

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018

ZARZĄDZENIE Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie § 17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczególowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) zarządza się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:55

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018

ZARZĄDZENIE Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2018 rok. Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:54

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:53

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 ) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:52

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018

ZARZĄDZENIE Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wykonania uchwały budżetowej na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1875) zarządza się, co następuje: § 1. Przekazuje się do budżetów jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami dyrektorów dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego środki finansowe
Data wytworzenia 2018-01-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:51

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018

ZARZĄDZENIE Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), w związku z uchwałą Nr XXVI/369/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia
Data wytworzenia 2020-10-01, ostatniej modyfikacji 2020-10-01 13:50

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018

ZARZĄDZENIE Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), w związku z uchwałą Nr XXVI/369/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r.
1 / 33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.