Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, bieżące, menu 116 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-03-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:48

Uchwała XXII/312/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku

Uchwała XXII/312/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku
Data wytworzenia 2017-03-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:48

Uchwała Nr XXII/305/2017

UCHWAŁA NR XXII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 r. Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 446 i 1597), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2017-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:48

Uchwała Nr XXII/307/2017

Uchwała Nr XXII/307/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz Uchwały nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w Programie,,Wielkopolska
Data wytworzenia 2017-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXII/308/2017

Uchwała Nr XXII/308/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe Na podstawie § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
Data wytworzenia 2017-03-30, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXII/306/2017

Uchwała nr XXII/306/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. Na podstawie art. 9a ust.
Data wytworzenia 2017-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXII/309/2017

UCHWAŁA NR XXII/309/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu ponownej skargi Państwa........Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W związku z ponowną skargą Państwa.
Data wytworzenia 2017-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXII/310/2017

Uchwała Nr XXII/310/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. Na podstawie § 75 ust. 1, uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 368, poz. 6640.) zmienionej uchwałą IX/128/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa
Data wytworzenia 2017-04-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXII/311/2017

UCHWAŁA NR XXII/311/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: współdziałania z gminami z terenu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji systemu komputerowego. Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art.
Data wytworzenia 2017-04-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXIII/314/2017

UCHWAŁA NR XXIII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 210 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa: 1) plan sieci Samorządowych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Września, a także
Data wytworzenia 2017-04-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-27 08:47

Uchwała Nr XXIII/315/2017

UCHWAŁA NR XXIII/315/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301 ze zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018.
1 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.