Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Września Programy, Plany i Raporty dotyczące Miasta i Gminy Września Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006, bieżące, menu 112 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006

Uchwała nr XXVI/238/04

Rady Miejskiej we Wrześni

z 29 listopada 2004 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W celu absorpcji środków strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Września

Maciej Baranowski

/-/

 

Uzasadnienie:

Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z dokumentów wymaganych do ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Taki wymóg nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września są zgodne ze ZPORR, a także ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Września.

 

Projektodawca

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2005-01-21 przez Janusz Molenda
udostępniono
2005-01-21 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 13:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
35328
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.