BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14060433
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXIII/309/2009
 

UCHWAŁA Nr XXIII/309/2009

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.
2. Pożyczka w kwocie do 1.200.000 zł realizowana będzie w dwóch transzach:
- pierwsza transza w roku 2009 – do kwoty 800.000 zł
*
druga transza w roku 2010 - do kwoty 400.000 zł

§ 2

Pożyczka, o której mowa w § 1 wraz z odsetkami spłacana będzie z dochodów
własnych Miasta i Gminy Września – z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Zabezpieczenie umowy pożyczki, o której mowa w § 1, stanowić będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


/-/ Bożena Nowacka

UZASADNIENIE

Na wniosek złożony przez Gminę Września WFO i GWŚ w Poznaniu przyznał pożyczkę w wysokości do 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie:”„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”. Pożyczka realizowana będzie w dwóch transzach:
- pierwsza transza w roku 2009 – do kwoty 800.000 zł
- druga transza w roku 2010 - do kwoty 400.000 zł

Warunki, na jakich gmina może uzyskać pożyczkę:
1. pożyczka jest zwrotna w całości w ratach kwartalnych
2. oprocentowanie to 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od niespłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%,
3. maksymalny okres udzielenia pożyczki to 8 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,
4. karencja spłaty pożyczki nie dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonego w umowie pożyczki,

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.