BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14101602
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 21 kwietnia 2009 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni;
Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Pkt 3

a) Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

b)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.).

radny Bronisław Dankowski zapytał od kiedy zacznie ta poszerzona strefa działać?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że od września br.

radny Bronisław Dankowski zaproponował, aby projekt uchwały rozszerzyć o kolejne ulice: Kościelną, Dzieci Wrzesińskich, Jana Pawła II i Harcerską,.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że można się spotkać i porozmawiać. Nie należy jednak wprowadzać tego w pośpiechu. Wymaga ta wielu uzgodnień. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Trzeba się nad tym zastanowić.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że po wykonaniu inwestycji na ul. Kościelnej będzie można rozszerzyć strefę płatnego parkowania o tę ulicę.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał jakie były wpływy ze strefy płatnego parkowania
w 2008 r.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że w roku 2008 była to kwota ok. 350 tys. zł.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.).

c)

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że należy cieszyć się z faktu, że hala będzie ogólnodopstępna.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.

d)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.

e)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych na tę inwestycję. Kwota jaką możemy otrzymać to 4 mln. zł. W związku ze staraniami o pozyskanie środków zewnętrznych inwestycja ta w budżecie została poszerzona o budowę kanalizacji sanitarnej w Białężycach wraz z przebudową sieci wodociągowej w Chwalibogowie. W chwili obecnej kompletowana jest dokumentacja do wniosku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

f)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że chcemy nie tylko Gimnazjum Nr 1 kompleksowo ztermomodernizować, ale również kompleksowo wyposażyć i zmodernizować. Zaplanowaliśmy również budowę w ramach programu Orlik 2012 kompleksu boisk. Chcemy również zrealizować monitoring i sieć teleinformatyczną oraz remont toalet. W tym roku chcemy całościowo to wykonać.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

g)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to kolejny obiekt, który chcemy przystosować do obecnych czasów. Przez wiele lat były tam wykonywane małe prace remontowe. Zostanie wyremontowane również wnętrze obiektu.

Radny Bronisław Dankowski, poprosił, aby przy kompleksowej momodernizacji budynku WOK – u uporządkować również najbliższe otoczenie (kosz na śmieci oraz budynek znajdujące się za WOKI-em).

Radny Stanisław Dominiczak zwrócił uwagę na fakt braku miejsc parkingowych przy WOK-u.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

h)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych na wsparcie tej inwestycji. Wniosek złożony został w Warszawie. Dofinansowanie ma być w wysokości 50%. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Radny Marek Kołodziejczyk wnioskuje, aby przy okazji termomodernizacji Przedszkola Nr 3
i Nr 4 pomyśleć o miejscach parkingowych dla rodziców dowożących dzieci do tych placówek.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

i)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że jest podpisane porozumienie pomiędzy ZSTiO i SSP Nr 2 dotyczące korzystania przez uczniów z SSP 2 z tego boiska.

Radny Bronisław Dankowski wnioskuje o kompleksowy remont boiska przy ul. Kaliskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni.

j)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Pkt. 4

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy piasek pozostały po zimie na wsiach na terenie gminy, który zalega przy krawężnikach zostanie uprzątnięty.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że przez centra wsi przejadą zamiatarki i będzie to uprzątnięte. Poza obszarem zabudowanym trzeba będzie zebrać pobocza.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy zgłaszali problem dostępu do biuletynu „Wieści z Ratusza” w miejscowościach takich jak Gonice, Goniczki i Wódki.
Zapytał co dzieje się z budynkiem, który stoi w Marzeninie przy szkole.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że gmina jest za rozbiórką tego budynku. W ubiegłym roku zostało w tej sprawie przesłane pismo do sołtysa.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września odpowiedział, że zostanie przeanalizowana sieć dystrybucji. Poinformował również od niedawna istnieje nowy punkt dystrybucyjny w ARiMR u p. Szafarka.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński poruszył sprawę funduszu sołeckiego. Czy gmina będzie do tego przystępować? W maju komisja rozwoju wsi spotka się z sołtysami i jednym z punktu spotkania będzie fundusz sołecki.

Radny Bronisław Dankowski zapytał co jest powodem organizacji imprez w weekend majowy na rynku, a nie w amfiteatrze? Poruszył również sprawę krytej pływalni. Powiedział, że samorząd powinien zrobić wszystko, aby ta pływalnia pozostała. Utrzymanie tej pływalni samorząd powinien mieć w swoich zadaniach.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi o weekend majowy na rynku, to z uwagi na atrakcyjność tych występów większa liczba mieszkańców będzie mogła w nich uczestniczyć. Rynek jest w stanie pomieścić zdecydowanie więcej osób niż w amfiteatr. Jeżeli się to nie sprawdzi to wszystko wróci do amfiteatru.
Odpowiedział, że jeżeli chodzi o basen to w drugiej części artykułu, który ukazał się w Wiadomościach Wrzesińskich dziennikarz podał nieprawdę, ponieważ z uwagi na zapisy planistyczne, nie ma możliwości pobudowania na miejscu basenu żadnego marketu. Teren ten w studium przewidziany jest pod sport i rekreację. Prowadzone są rozmowy na temat dalszej działalności basenu.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał czy w związku z podjętą w grudniu uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września nie zaobserwowano częstszych wyjazdów strażaków? Czy wyjazd na zabezpieczenie imprez w weekend majowy będzie płatny?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że nie zaobserwowano częstszych wyjazdów strażaków oraz, że za zabezpieczenie imprez w weekend majowy strażacy będą mieli zapłacone.

Radny Mieczysław Małachowski uważa, że organizacja weekendu majowego na rynku będzie kosztowała więcej niż w amfiteatrze.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września zwrócił uwagę, że w wielu miastach tego typu imprezy odbywają się właśnie na rynkach.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to próba i należy dać szansę tej propozycji.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, jakie są szanse na pobudowanie chodnika przy ul. Szosa Witkowska - od kościoła w kierunku nowo pobudowanych bloków?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że z tego co wie to powiat ma plany i ten chodnik prawdopodobnie powstanie.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał o modernizację skrzyżowania ul. Słowackiego, Królowej Jadwigi i Ogrodowej.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że najprawdopodobniej będą tam światła.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał czy jest znany plan wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu 21 maja br.?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że w piątek odbyło się spotkanie burmistrza, zastępców oraz pracowników merytorycznych z przedstawicielami kancelarii Prezydenta i pracownikami BOR-u, gdzie wstępnie ustalono program wizyty. Państwo radni takie zaproszenia otrzymają.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał czy we wsiach gdzie nie ma kanalizacji jest możliwość skorzystania z dopłat, które zostały uchwalone przez Radę Miejską.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że te dotacje cały czas obowiązują.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Po zakończeniu posiedzenia radni przeszli do nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Kosynierów.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.