BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14098647
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 24 marca 2009 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 4 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Marek Przyjemski starszy specjalista ds. promocji i kultury w Referacie Promocji
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Pkt 3

a) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Na salę obrad weszła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczy 4 radnych.

b) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic kaliskiej i gen. Sikorskiego.

c) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

d) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

e) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

f) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

g) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

h) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

i) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

j) Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Jan Maciejewski, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w budynku po zlikwidowanej szkole powstaną lokale socjalne oraz świetlica wiejska.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

k) Jan Maciejewski, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Radny Stanisław Dominiczak zgłosił propozycję przejęcia inwestycji od Starostwa Powiatowego polegającej na budowie drogi pieszo – rowerowej z miejscowości Bierzglinek do Gozdowa.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.

l) Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w przyszłym roku przed wyborami samorządowymi zmienione zostaną obwody głosowania na terenie miasta i gminy Września. Przedstawił zebranym mapkę obrazującą obecne obwody głosowania (załącznik nr 4). Poprosił o zgłaszanie wniosków w tej sprawie.

Radny Stanisław Dominiczak wnioskuje o zmianę obwodu glosowania dla wsi Neryngowo
z Kaczanowa na Gozdowo.

ł) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnej jednostki organizacyjnej Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne we Wrześni zostanie wycofany z porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej. Okazał się, że dnia 18 zostało wydane rozporządzenie do ustawy o wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Nie ma jeszcze publikacji w Dzienniku. Prawdopodobnie przepis ten wejdzie w życie 1 kwietnia więc dwa dni po podjęciu tej uchwały. WOSiR nie zdąży wprowadzić w życie tych zapisów. Nowa ustawa i nowe rozporządzenie już zostały ogłoszone, jest tylko kwestia nadania numeru publikacji.

m) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał jaki będzie koszt tego przedsięwzięcia?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki odpowiedziała, że całkowity koszt to 15.900 zł, za okres od kwietnia do września br. Koszt jednego 8-godzinnego dwuosobowego patrolu to 150 zł.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

n) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że podczas XXII sesji poprosi o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Bardzo. Omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

o) Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Pkt 4

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie ma jeszcze opinii kuratora oświaty dotyczących projektów uchwał w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.. Jeżeli pozytywne opinie dotrą do poniedziałku to, zostanie zgłoszony wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o ww. projekty.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:l likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Pkt 5

Radny Mieczysław Małachowski poruszył sprawę dotycząca ustawienia fotoradaru
w miejscowości Sokołowo.

Jan Maciejewski, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, od ostatniej rozmowy w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Pomysł polegał na tym, aby na wylotach z miasta, gdzie kierowcy osiągają większe prędkości ustawić słupy z możliwością ulokowania tam kamery fotoradarowej. Ta kamera byłaby jedna, a tych słupów oczywiście więcej i od czasu do czasu zmieniałaby ona swoje miejsce. Pomysł jest i jeżeli będzie przekonanie większości do tego aby zostało to zrealizowane to nie ma przeszkód, aby to zrealizować.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Sokołowo leży przy drodze krajowej i tam fotoradary będzie mogła postawić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy wiadomo coś o funduszu sołeckim uchwalonym przez Rząd?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że budżet w województwie wielkopolskim kształtować się będzie w wysokości ok. 11 tys. na sołectwo. Jest możliwość zwrotu części funduszu. Jest to zależne od zamożności gminy. Szacujemy, że w przypadku naszej gminy będzie to kwota ok. 1000 zł na sołectwo.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał czy jest możliwość stosowania obu tych funduszy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego nie potrafię w tej chwili na to odpowiedzieć.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.