BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14107037
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXII/300/09

UCHWAŁA NR XXII/300/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 marca 2009r.


w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Poznaniu, likwiduje się Przedszkole Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

§ 2.

Likwidacja następuje z dniem 31 sierpnia 2009r.

§ 3.

Po likwidacji, dzieciom zapewnia się możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w nowo powstałym przedszkolu niepublicznym.

§ 4.

Mienie znajdujące się w użytkowaniu Przedszkola zostanie oddane do korzystania przez podmiot przejmujący przedszkole.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 6.

Uchwałę podaję się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka


U Z A S A D N I E N I E


Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przewiduje procedury przekształcenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę, w przedszkole niepubliczne. Przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne może nastąpić tylko w drodze likwidacji placówki i utworzenia nowej na bazie jej majątku, który gmina ma prawo wynająć lub wydzierżawić podmiotowi tworzącemu przedszkole niepubliczne.

W związku z powyższym, by dokonać zmiany modelu funkcjonowania przedszkola, konieczna jest w pierwszym etapie jego likwidacja. Rada Miejska we Wrześni w dniu 19 lutego 2009 roku podjęła uchwałę Nr XXI/277/09 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w Przedszkole niepubliczne.
W dniu 23 lutego br., rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zostali zawiadomieni o zamiarze likwidacji przedszkola poprzez: otrzymanie kserokopii uchwały oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz przy wejściu do placówki.
Następnie w dniach 9 i 10 marca br., odbyły się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczającymi do przedszkoli, pracownikami: pedagogicznymi, administracyjnymi i obsługowymi w sprawie likwidacji przedszkola w celu przekształcenia w Przedszkole niepubliczne. Na spotkaniach została odczytana i omówiona wyżej wymieniona uchwała.
Ustalono, iż nowo powstałe przedszkole zapewni dzieciom możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz funkcjonować będzie w dotychczasowym obiekcie uzyskanym po likwidacji przedszkola publicznego, na podstawie porozumienia, które zobowiązuje osobę przyjmującą mienie do prowadzenia statutowej działalności oświatowej zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty.
Ustalono również, że przejmujący zobowiązany będzie do prowadzenia przedszkola w standardzie nie gorszym niż przedszkola publicznego to znaczy:

  • stosowania zasad odpłatności za korzystanie z przedszkola niepublicznego w wysokości obowiązującej dla przedszkoli gminy Września,

  • zapewnienie personelu pedagogicznego posiadającego pełne kwalifikacje,

  • realizowanie programów MEN,

  • przeprowadzania rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności,

  • zapewnienie wszystkim dzieciom wyżywienia według ich potrzeb,

  • zachowania bądź przedłużenia godzin otwarcia przedszkola,

  • ubezpieczenia budynku,

  • utrzymania budynku i terenu w należytym stanie estetycznym i technicznym,

Zakładamy, iż przekształcenie w przedszkole niepubliczne umożliwi wprowadzenie nowych form współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami i opiekunami dzieci oraz poszerzy się oferta edukacyjna i wychowawcza.
Należy zaznaczyć, że przedszkole niepubliczne stosujące zasady odpłatności tak jak za korzystanie z przedszkoli publicznych, otrzymuje dotację na jedno dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.
Projekt uchwały uzyskał również pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.