BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286108
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXII/288/2009

UCHWAŁA NR XXII/288/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.


Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

§ 2

1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1:2000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest teren rolny klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb i V .

Projektowane przeznaczenie terenu dotyczy określenia sposobu jego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne.

3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni
Nr XXII/288/2009
z dnia 30 marca 2009r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu i stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występuje z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.