BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292573
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXII/286/2009

UCHWAŁA NR XXII/286/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/138/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2008 r., ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 38, poz. 785 z 25.03.2008 r.

§ 2

1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu objętego zmianą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego symbolami: 11 U/MW jako tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, 1 KDP/ZP jako teren parkingów i zieleni urządzonej oraz część 5 KD jako teren dróg publicznych.

Projektowane przeznaczenie terenu dotyczy określenia sposobu jego zagospodarowania pod budownictwo usługowe i komunikację.

3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena NowackaUzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/286/2009
z dnia 30 marca 2009r.


Burmistrz Miasta i Gminy Września zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu i stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występuje z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica. Projektowana zmiana planu ma na celu przeznaczenie terenu będącego w zmienianym planie jako teren zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną pod budownictwo usługowe i komunikację.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.