BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268999
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH POJAZDAMI SAMOWYŁADOWCZYMI

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH POJAZDAMI SAMOWYŁADOWCZYMI

CPV: 60.12.21.30-9


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: wg potrzeb do 31.12.2009 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 9 kwietnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 9 kwietnia 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – kierowców posiadających prawo jazdy z kategorii: T, C, C1, C+E, C1+E. Do oferty należy załączyć kserokopie praw jazdy osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

2. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnym do realizacji zamówienia

część I - co najmniej 1 (jeden) zestaw ciągnik + przyczepa z możliwością wyładunku na bok o ładowności nie mniejszej niż 6 ton. Do oferty należy załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.

część II - co najmniej 1 (jeden) zestaw samochodowy samowyładowczy z możliwością wyładunku do tyłu i na bok o ładowności nie mniejszej niż 5 ton do 12 ton. Do oferty należy załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.

część III - co najmniej 1 (jeden) zestaw samochodowy samowyładowczy z możliwością wyładunku do tyłu i na bok o ładowności nie większej niż 18 ton. Do oferty należy załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 57543 - 2009 z datą zamieszczenia: 2.04.2009 roku.

1/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_transport.pdf 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.