BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14060187
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXI./280/2009

UCHWAŁA NR XXI./280/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 lutego 2009 r.


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 oraz Dz.U. Nr 99, poz.1001) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunki częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 2

1. Świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w oparciu o art.17 ust.1 pkt 11 oraz art.50 ustawy o pomocy społecznej – na podstawie zaświadczenia lekarskiego, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarza specjalisty oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych określa wysokość odpłatności za nie, albo przyznaje to świadczenie nieodpłatnie.

§ 3

1. Odpłatność w części albo w całości, za świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje według kryteriów podanych w tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie stanowiący kryterium uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Wysokość opłaty w % ustalona od kosztu usługi

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

do 100 %

0

0

101 – 150 %

5

15

151 – 200 %

10

25

201 – 250 %

20

35

251 – 300 %

30

50

301 – 350 %

50

70

powyżej 350 %

100

100

2. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych w kwocie 11,00 zł w dni robocze oraz 22,00 zł w dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta.

3. Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 22,00 zł.

§ 4

1.Odpłatność za świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa w decyzji o przyznaniu świadczenia Dyrektor Ośrodka Pomocy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osobistej i majątkowej świadczeniobiorcy, przyznający świadczenie może nie stosować kryteriów, o których mowa w § 3.

§ 5

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są od świadczeniobiorców przez opiekunki domowe z dołu po upływie miesiąca kalendarzowego i wpłacane do Kasy Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Wielkopolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE


Z uwagi na rosnące koszty, związane z wykonywaniem usług opiekuńczych zasadnym jest podwyższenie odpłatności za godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Tegoroczna rewaloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków pielęgnacyjnych, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, to niektóre z czynników, które spowodują wzrost dochodu osób, korzystających ze świadczeń w formie usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.