BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276994
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG I INNYCH TERENÓW GRUNTOWYCH W GMINIE WRZEŚNIA

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG I INNYCH TERENÓW GRUNTOWYCH W GMINIE WRZEŚNIA

Część 1 – usługi w granicach miasta, Część 2 – usługi poza granicami miasta, Część 3 – ścinanie poboczy

CPV: 45.23.60.00-0

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 6 marca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 6 marca 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówieniami w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji, dróg i terenów gruntowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 tys złotych, potwierdzonych referencjami;

2. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: co najmniej 1 operatorem z uprawnieniami do kierowania pojazdami: równiarką, frezarką, samochodami o ład. powyżej 3,5 tony;

3. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnym do realizacji zamówienia:


Wyszczególnienie

Równiarki samobieżne

/ szt /

Frezarka/ ścinarka samobieżna do mechanicznej ścinki poboczy

/ szt /

Samochody samowyładowcze

/ szt. /

1

2

3

4

Całość zamówienia:

2

1

2

Poszczególne części:
Część 1 – usługi równania w granicach miasta


1


-


-

Część 1 – usługi równania w granicach miasta


1


-


-

Część 3 – usługi ścinania zawyżonych poboczy


-


1


2

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 40707 - 2009 z datą zamieszczenia: 20.02.2009 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.