BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269022
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego dróg i ulic dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO W PASACH DROGOWYCH DRÓG I ULIC DLA KTÓRYCH FUNKCJE ZARZĄDCY PEŁNI BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

CPV: 45.23.32.90-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 31 marca 20010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 27 lutego 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia (prace utrzymaniowo - konserwacyjne oznakowania pionowego, wykonanie nowego oznakowania pionowego, prace remontowe, utrzymaniowe i konserwacyjne urządzeń bezpieczeństwa ruchu), o wartości łącznej co najmniej 100 000 złotych brutto.

2. dysponują osobami, które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: 3 pracownikami fizycznymi i 1 pracownikiem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej do nadzorowania prac;

3. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia:

    - agregat prądotwórczo-spalinowy - szt. 1,

- samochód dostawczy do 0,9 tony - szt. 1.

- bazą magazynową na terenie gminy Września

4. udzielą gwarancji na nowe oznakowanie pionowe (tablice, elementy znaku, bariery, itp.) gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odbioru oraz 12 miesięcznej gwarancji na usługę montażu.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 37569 - 2009 z datą zamieszczenia: 13.02.2009 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.