BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477263
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 25 listopada 2008 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Danuta Miś, kierownik wydziału księgowości oświatowej;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Filip Biernat, dziennikarz tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektu budżetu na rok 2009.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił procedurę uchwalania budżetu. Poprosił panią skarbnik o omówienie projektu budżetu na rok 2009.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt budżetu na rok 2009 – dochody.

Radny Szymon Paciorkowski: Wciąż utrzymywana jest opłata od posiadania psów w wysokości 2.500 zł. Czy jest to ustawowy wymóg byśmy te opłatę utrzymywali? Czy te pieniądze są np. na wsparcie schroniska dla psów, czy sprzątanie po psach? Czy w chwili obecnej, taka opłata w takiej formie jest nam dalej potrzebna.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W naszej gminie nie ma żadnej opłaty za psy. Musimy zapisywać w tym paragrafie wpłaty, które następują w ciągu roku mimo, że nawet tego nie uchwaliliśmy. Takie opłaty wpływają z zaległości, są ściągane z ubiegłych lat. Jest to zaszłość, która dopóki nie wygaśnie musi być zaplanowana. Jak te środki nie wpłyną to nic się nie stanie, ale świadczą o tym, że nie ma w naszej gminie opłaty za psy.

Radny Szymon Paciorkowski poprosił, aby w „Wieściach z ratusza” ukazała się informacja o tym, że nie ma takiej opłaty na terenie naszej gminy. Są osoby, które o tym nie wiedzą i dokonują takiej opłaty.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To jest tylko możliwe jeśli ktoś płaci przelewem. W kasie Urzędu nikt takiej wpłaty nie przyjmie.

Radny Bronisław Dankowski: Niepokoi tak znaczny wzrost planowanych wpływów z mandatów Straży Miejskiej. Przydałoby się je troszeczkę zaniżyć, bo tak zmuszamy komendanta do większych restrykcji w stosunku do naszych mieszkańców żeby ten plan wykonał.
Na stronie 1 projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 w §1 ust. 1 ustala się dochody w wysokości 93.968.389 zł natomiast według ostatniego projektu na rok 2008 dochody będą rzędu 99 mln. zł. Porównując jest to ostrożny budżet w stosunku do roku 2008. W § 2 ust. 1 wydatki planujemy w wysokości 107.018.655 zł, a rok 2008 kończymy na 124 mln. zł. Jest to różnica i w związku z tym chciałbym informację dlaczego tak ostrożne planowany jest budżet na rok 2009?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jeśli chodzi o dochody budżetu 2009 w odniesieniu do dochodów budżetu 2008, ta różnica w przybliżeniu wynosi ok 6 mln. Te 6 mln to kwota, o której mówiłem Państwu na ostatniej sesji Rady Miejskiej, że otrzymaliśmy środki na budowę dróg. Nie możemy zakładać, że w 2009 dostaniemy również takie środki. Jeżeli chodzi o wydatki, to są specjalne przepisy, które mówią, żeby planować dochody i wydatki takie, które mają prawdopodobieństwo realności. W roku 2008 w wydatkach oprócz tych 6 mln mieliśmy jeszcze 8 mln zł z obligacji, a w roku 2009 będziemy mieli 3,5 mln zł z obligacji. Można poszukać innych pozycji, np. w tym roku otrzymaliśmy 1 mln. zł z totolotka na budowę sali. Ten aktualny budżet na rok 2008 r. powstał w wyniku uchwalenia go pod koniec 2007 r. oraz wielu zmian i poprawek, które nastąpiły w ciągu roku. Prawdopodobnie budżet na koniec 2009 roku będzie się mógł różnić znacząco, pewnie też na korzyść w stosunku do projektu budżetu, który teraz będzie uchwalany. Tak już jest, że w ciągu roku te liczby się zmieniają. Nie możemy wypisywać nierealnych liczb. Natomiast jeżeli chodzi o mandaty Straży Miejskiej, to myślę, że nie było by w tym nic złego gdyby Straż Miejska osiągała jakieś efekty swojej pracy. Myślę, ze jakimś wymiernikiem ich działania, zaangażowania w terenie są mandaty. Tu nie tylko chodzi o wykroczenia drogowe. Jest wiele innych dziedzin życia za które Straż Miejska może nałożyć karę mandatu.

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak: Od siebie chciałbym powiedzieć, że lepiej byłoby, aby mandaty nie były tylko za złe parkowanie, bo to jest najprostsze, a za pilnowanie porządku publicznego, za zaśmiecanie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie chciałbym się wdawać w dyskusję, ale jestem przekonany, że za parkingi nie było tak dużo tych mandatów. Duże wpływy są ze strefy parkowania, którą uchwaliła Rada Miejska. W przypadku nie zapłacenia opłaty naliczana jest opłata karna. Gdyby tam nie były nakładane te mandaty to nikt nie będzie się stosował do działania tej strefy parkowania i w ciągu miesiąca wszyscy by się dowiedzieli i strefa przestałaby istnieć.

Radny Stanisław Dominiczak: Chciałbym nawiązać do podatku, czy opłaty od posiadania psów. Wiem. że budzi to spore kontrowersje, dyskusje, czy słuszną decyzją było niepobieranie takiej opłaty. Są duże wydatki na schronisko. Tę opłatę można byłoby przeznaczyć na schronisko. Chipowanie psów będzie również kosztem. Wydaje mi się, że jakoś sensownie rozwiązana opłata od posiadania drugiego, czy trzeciego psa miałaby jeszcze wiele innych pozytywnych aspektów. Ludzie zastanawialiby się nad kupnem kolejnego zwierzątka. Pewnie padnie zaraz odpowiedź, że ściąganie takich podatków jest bardzo drogie, wątpliwe. Pytałem o to znajomego z gminy Jarocin, jak to się tam odbywa. Jest to w formie akcji przy okazji konieczności corocznego szczepienia zwierząt, strażnicy, czy osoby upoważnione do tego mają prawo kontrolować czy ta opłata została uiszczona. Nie wiąże się to z jakimś dużym przedsięwzięciem logistycznym. Tak samo straż miejska mogłaby kontrolować na co dzień spacerujących z psami. Przychylam się do tych, co mówią, że byłoby zasadne wprowadzenie takiej opłaty.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie wiem na podstawie jakiego przepisu właściciel psa miałby na spacerze mieć przy sobie dowód wpłaty za psa. Z wielu lat mamy doświadczenia na temat ściągalności takiego podatku. Oczywiście przy istnieniu takiego podatku burmistrz ma obowiązek ściągania go z wszelkimi konsekwencjami tego przepisu tzn. wszystkie upomnienia, odsetki karne. Mogę przygotować takie dane, informacje. Koszty ściągania tego podatku wielokrotnie przekraczają wpływy z tego podatku. Czyli dla budżetu jest to ubytek a nie dochód. Więc jeżeli coś nie jest dochodem, a ubytkiem to trudno sobie wyobrazić żeby z tego ubytku te pieniądze przeznaczać na schronisko dla psów. Po prostu tych pieniędzy by nie było, nie byłoby z czego tego przekazać. Musielibyśmy do tego dopłacać. Właściwie to jest jedyny powód, dla którego tej opłaty dziesiątki, setki czy tysiące gmin w Polsce nie wprowadzają bo to koszt roszczeń jest wyższy niż te opłaty. Mogę zapytać w Jarocinie czy rzeczywiście tak „różowo” wygląda sytuacja z tym podatkiem. Nie chce mi się w to wierzyć. Znam burmistrza Jarocina, o wiele rzeczy mógłbym go podejrzewać, ale nie akurat o chęć wprowadzenia tego podatku bo wielokrotnie z nim rozmawiałem i znam jego poglądy na te sprawy. Jestem bardzo zdziwiony, jeżeli tam rzeczywiście taka opłata istnieje
o ile w ogóle to jest prawda.

Radny Szymon Paciorkowski: Jaka jest możliwość prawna usunięcia tego paragrafu i wcielenia tych szczątek opłaty od posiadania psów, załóżmy do wpływu z różnych opłat? Kiedy byłoby to możliwe? Dopiero jak byśmy to wyzerowali zupełnie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ustawa dokładnie przedstawia sposób klasyfikację dochodów i wydatków. Klasyfikowanie w innym miejscu jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt budżetu na rok 2009 – wydatki.

Radny Maciej Baranowski: Dział 852 poz 219 Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wiem, że tam jest problem taki, iż na pewna liczbę mieszkańców musi być jakaś opiekunka społeczna, tak z urzędu. Bezrobocie w gminie spada, ci ludzie coraz mniej potrzebują pomocy. Wydaje mnie się, że coraz mniej jest tych klientów. Czy w związku z tym, te etaty z uwzględnieniem roku 2008 są nałożone z urzędu? Czy ten plan finansowania ich i pochodnych od wynagrodzeń i stan osobowy OPS będzie się zmniejszał. Jeżeli bezrobocie byłoby na poziomie 2 %, czy nadal byłaby taka sama liczba pracownic OPS?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Są dwie odpowiedzi. Pierwsza, tak czy tak ilość opiekunek społecznych jest poniżej normy, która przewidziana jest na tę liczbę mieszkańców naszej gminy. Druga sprawa jest taka, że te opiekunki mają stosunkowo niewiele z bezrobotnymi, z pomocą dla bezrobotnych. W tej chwili jakby ciężar gatunkowy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się w kierunku różnych problemów nie związanych z bezrobociem, chociaż które są pochodnymi bezrobocia, np. rozpad rodzin tradycyjnych, wielopokoleniowych. W związku z tym te opiekunki muszą pomagać ludziom starszym, którzy nie mają stałej opieki najbliższej rodziny. Bywa i tak, że opiekunki pomagają w takich przypadkach, kiedy rodzina nawet jeżeli jest, nie może sobie poradzić bo np. pracują, albo są chorzy współmałżonkowie. Za te usługi częściowo ustalona jest opłata. Nie każdy może się zgłosić. Jest tu prowadzona odpowiednia procedura. Prowadzone są wywiady przez pracowników.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Czy w dziale ochrona zdrowia mieszczą się też środki na profilaktyczny gabinet stomatologiczny, gdzie lakowane są zęby?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: To jest w oświacie, w dziale 80185.

Radny Bronisław Dankowski: Na oświetlenie ulic przeznaczona jest kwota 1.375.000 zł. Czy zaplanowana jest kompleksowa wymiana żarówek na energooszczędna? Czy jako gmina mamy plan wymiany?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak, jako gmina nie tylko mamy taki plan, tylko już go zrealizowaliśmy. Pierwszy etap realizowaliśmy 9 – 10 lat temu i dotyczył miasta, a w roku 2008 objęto tym programem miasto.

Radny Mirosław Zgoliński: Rada sołecka wsi Bierzglinek zgłosiła taką małą inwestycję dotyczącą zamontowania oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w Bierzglinku. Nie widzę tej inwestycji w budżecie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Inwestycja była zgłoszona 22.09.2008 r. Te poszczególne inwestycje nie są wskazane ulicami ponieważ projekty techniczne dosyć mocno wpływają na to w jakiej kolejności się to wykonuje. Może ono być przyłączone do istniejącej już instalacji. Jeżeli będzie przygotowany projekt to ta inwestycja zostanie wykonana w 2009 roku.

Radny Mirosław Chudy: Ostatnio otrzymaliśmy, informację że w związku z nowinka jaką wypuściła firma Philips, a mianowicie oświetlenie LED-owe, na obszarach wiejskich została wstrzymana modernizacja tego oświetlenia. Miały być przeprowadzone testy na nowych lampach. Jak wygląda ta sprawa?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Na ostatniej sesji wspominałem o tym, że polski rynek został zalany ofertami, najczęściej pochodzącymi z Chin, lamp ulicznych LED-owych. Wpłynęło kilka ofert. Jedna z firm przywiozła nam takie 2 latarnie. Zamontowaliśmy je na ul. Koszarowej i porównywaliśmy intensywność świecenia tych latarni. Jasnością nie odbiegały one, wręcz skuteczność świetlna była wyższa od tradycyjnej energooszczędnej lampy sodowej. Dosyć długo się wahaliśmy żeby podpisać tę umowę. Z kilku powodów wróciliśmy do poprzedniego pomysłu, czyli lamp sodowych. Pierwszy powód jest taki, że żarówka sodowa energooszczędna takiej samej mocy świetlnej kosztuje ok 40 zł, a taka sama LED-owa kosztuje ok. 1.800 zł z oprawą. Przy tych lampach LED-owych znika pojecie żarówki ponieważ żarówką jest ta lampa, i nie dało by się wymienić w takim potocznym rozumieniu żarówek, a trzeba byłoby wymienić całą lampę. To są koszty gigantyczne. Wystarczy pomnożyć 1800 zł razy 1000 lamp na wsi. To był pierwszy powód. Drugi, to padł mit zalet lamp LED-owych, jakoby żarówka sodowa miałaby mieć wielokrotnie krótszy okres żywotności świecenia. Wzięliśmy dane z lat 2006, 2007 i 2008 ilości wymienianych w lampach ulicznych przepalonych żarówek w mieście tych, które były zmieniane mniej więcej 10 lat temu. Wyszło, że przepala się ok. 70 żarówek rocznie na 3 tys. zamontowanych. Czyli ok 2 %. Nie jest to super naukowe wyliczenie, ale jeżeli świecą już 10 lat, a raptem przepaliło ich się 700, to oznacza, że średnia żywotność takiej żarówki przekracza grubo 30 lat, co odpowiada wartości teoretycznej, bo przecież nikt nie posiada działającej 30 – letniej żarówki LED-owej ponieważ takich 30 lat temu nie było. Zakładając teoretycznie, że te LED-owe świecą również 30 – 40 lat, to okazuje się, że ta sodowa energooszczędna nie odbiega żywotnością od żarówki LED-owej, a więc korzyść, że one przepalają się rzadziej nie okazała się być prawdą. Trzeci powód dla którego nie zdecydowaliśmy się na zmianę tego oświetlenia to taki, że jest to technologia bardzo świeża i tak jak państwo wiecie w dziedzinie elektroniki komputer, który jest nowością w 2008 r. kosztuje i 10 tys. zł, za dwa lata jest bardzo typowym urządzeniem i kosztuje1,5 tys. zł. Tak więc można się spodziewać, że rozwój tych technologii spowoduje znaczne obniżenie cen tych żarówek LED-owych. Czarty powód najbardziej nieprawdopodobny, aczkolwiek prawdziwy, będziemy mieć może wkrótce jeden egzemplarz latarni, która składaja się ze słupa, z lampy LED-owej i zawieszonej nad nią baterii solarnej, która ładuje się w ciągu dnia. Zaletą ich jest to, że nie potrzeba żadnych kabli, pozwoleń na budowę i innych dokumentów, aby je postawić Jeżeli ta technologia się rozwinie, to myślę, że za 5 – 10 lat poprosimy energetykę, żeby zabrała sobie te swoje latarnie i postawimy swoje.

Radny Sylwester Jałoszsyński: Chciałbym cofnąć się do bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W 2007 roku przeznaczyliśmy na remont remizy strażackiej w Chwalibogowie 50 tys. zł. Później z różnych przyczyn zostało to wycofane. W tym roku podobnie jak w ubiegłym roku mamy na działalność OSP przewidziane 133 tys,. zł. W związku z tym, że przewidziane jest przejęcie tego budynku, czy może z rezerwy będą zabezpieczone środki na remont tej remizy. Nie chciałbym, żeby było to zabierane z tych funduszy OSP. Ta kwota i tak od kilku lat się nie zmienia.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak jak państwo pamiętacie, wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przekazanie tego budynku. Sprawa toczy się chyba od 2006 r. Od tego czasu władze ANR warunkowały przekazanie tego obiektu, tym, że chcą zobaczyć w budżecie gminy środki na jej remont. Tak też zrobiliśmy i wtedy znalazł się inny powód do tego żeby nie przekazać tego budynku. Wtedy też ta kwota zniknęła z budżetu, gdyż bezsensu zapisywać środki na coś czego nie ma. W momencie kiedy zmieniły się władze Agencji i pojawiło się nowe spojrzenie na warunki konieczne żeby przekazać tę remizę i zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z prezesem ANR sprzed ok 2 miesięcy zastosowaliśmy tryb, który Agencja sobie życzy, czyli wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cel publiczny. Taka procedura została wszczęta. Jeżeli nic się nie zmieni Agencja przekaże nam ten budynek. I tak jak mówiłem, budżet w ciągu roku ulega zmianie. Jeżeli takie przejecie nastąpi to taka pozycja w budżecie może i znajdzie się z pewnością. Nie będziemy w tej chwili zapisywać w budżecie czegoś, czego w tej chwili nie posiadamy.

Radny Sylwester Jałoszsyński: Na zakupy bieżące, usługi oraz narzędzia i sprzęt dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych mamy kwotę wydatków 68.550 zł. Co się składa na tę kwotę?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W większości są to ubrania robocze, w które trzeba wyposażyć pracowników robót publicznych takie jak: rękawice, kombinezony buty i drobny sprzęt do prac. Jest to sprzęt dla kilkudziesięciu osób. Nie wiem dokładnie czy to wyjdzie taka kwota. Jest to obliczone na podstawie budżetu lat poprzednich i zindeksowane o koszty inflacji.

Radny Maciej Baranowski: Dział 926 kultura fizyczna i sport, są tam dwie pozycje: dotacja celowa z budżetu w kwocie 173.400 na krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w zakresie organizacji masowych imprez sportowych na kwotę 102.500. Mam uprzejmą prośbę do pana burmistrza i wniosek, aby tę drugą kwotę podzielić na pół i 51 tys. z tej kwoty przełożyć do zadania, które mówi o zadaniach zleconych do realizacji stowarzyszeń na krzewienie kultury fizycznej i sportu, czyli dołożyć do tej kwoty 173.400. wówczas mielibyśmy 224.400 tys. zł, z zastrzeżeniem, aby te 51 tys. przeznaczyć na szkolenie całoroczne grup dziecięcych i młodzieżowych. Są to różne grupy: siatkarze, pływacy, judocy, piłkarze, siatkarze, piłkarze, szachiści. To jest dosyć spora kwota. 10 grup po 5 tys. w ramach konkursów można byłoby obsłużyć. Myślę, że przeznaczenie kwoty 102 tys. na jedną imprezę masową to jest zbyt duża kwota. Myślę, że 50 tys. w zupełności by wystarczyło.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Oczywiście jest to wola Rady Miejskiej. Pan radny bardzo ładnie mówi to, co chce przedstawić. Ja muszę uczciwie powiedzieć co zniknie wtedy robiąc taki chaos. O połowę zmniejszy się wartość imprez organizowanych nie przez nas, a przez te stowarzyszenia. Czyli zabierzemy tym stowarzyszeniom 50 tys., które w tej puli w konkursach jest rozpatrywane na organizację równych zawodów na terenie gminy, np. Festiwal Szachowy dla dzieci im. ks. Biskupa Dąbrowskiego w Marzeninie, Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o puchar Burmistrza Miasta i Gminy, stypendia i nagrody, imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, zawody strzeleckie, zawody wędkarskie, turniej plażowej piłki siatkowej. To nie są zawody organizowane przez gminę. Jest to sposób na dofinansowanie tych imprez organizowanych przez stowarzyszenia. Jeżeli to zmienimy to połowa tych imprez wypadnie.

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak poprosił o omówienie załącznik nr 4 – zadania inwestycyjne – do projektu budżetu miasta i gminy Września na rok 2009.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił zadania inwestycyjne zapisane w załączniku nr 4 do projektu budżetu miasta i gminy Września na rok 2009.

Radny Bronisław Dankowski: Czy można rozważyć możliwość przedłużenia ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Gen Sikorskiego w Objazdową i dalej w kierunku ronda w Obłaczkowie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ja potwierdzam, ze tak. Tu wcale nie jest napisane, że tak ma nie być. Nie jest napisane, że do granic Wrześni, tylko od Wrześni wzdłuż drogi 92 do Gonic, i w kierunku ronda z ul. Wrocławską. To obejmuje ten odcinek.

Radny Mirosław Zgoliński: Zgłosiło się do mnie Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z prośbą o dofinansowanie tej organizacji. Chodzi im o środki na rehabilitację i sprzęt. Czy są środki, które możemy im przekazać.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Gmina nie może dofinansować Stowarzyszeń. Jedyną formą są granty, konkursy, które ogłaszamy. Czasami dofinansowujemy koszty autokaru. To Stowarzyszenie może zgłosić się do PCPR, NFZ. Mogą również skorzystać z 1% odpisu z podatku.

Radny Stanisław Dominiczak: To stowarzyszenie co roku organizuje sobie bal karnawałowy w świetlicy w Gozdowie i zawsze jest problem dostępu do toalety? Może warto by przebudować te toalety i dostosować je do osób niepełnosprawnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W budżecie mamy środki na utrzymanie świetlice, mamy program PROW.

Radny Stanisław Dominiczak: Chodzi o wydatki na OSP. Sytuacja tam jest dramatycznie zła. Wydatki są co roku podobne. Wszystko drożeje. Strażacy z Gozdowa i nie tylko prosili mnie o zaalarmowanie, że nie są w stanie tak funkcjonować. Rosną koszty, drożeje paliwo. A o ile droższe jest paliwo możemy sobie spojrzeć np. na dowozy dzieci do szkół.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Chciałbym zauważyć, że paliwo tanieje.

Radny Stanisław Dominiczak: Dlaczego dowozy drożeją?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Z różnych powodów drożeje, ale paliwo jest tańsze. Można zaobserwować to na stacjach benzynowych.
Wydatki OSP są pod ścisłą kontrolą urzędu. Nadzoruje to p. Wiesław Zieliński. Nie ma żadnych faktów, ani sygnałów żeby środków nie starczało na realizację wydatków. Te rachunki wpływają do gminy i to gmina je płaci. Nie wiem jak strażak miałby się zetknąć z tą fakturą, skoro to gmina płaci za utrzymanie tych obiektów. Jeżeli byłoby to prawdą to znaczyłoby, że to nasza księgowość nie płaci tych faktur.

Radny Stanisław Dominiczak: To proszę sprawdzić wydatki na OSP w Gozdowie w 2006 r. Wiem, że wtedy Rada Sołecka płaciła rachunek w wysokości 800 zł czy 900 zł.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wieżę, że strażacy mają taką zdolność przekonywania rady sołeckiej, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. My jako gmina utrzymujemy te obiekty, płacimy te wszystkie rachunki. Można dodać , że w budżecie roku 2008 nie istnieje nowy samochód dla OSP w Gozdowie. W pierwszych dniach grudnia będzie przekazanie samochodu dla OSP Gozdowo nowego samochodu, który odzyskaliśmy w wyniku wspólnego złożenia się ze Starostwem Powiatowym na nowy samochód dla PPSP we Wrześni.

Radny Stanisław Dominiczak: Ten nowy samochód ma 10 lat i bardzo cieszy naszych strażaków. Nie znaczy to jednak, że nasza OSP nie będzie prosiło o nowe auto, gdyż jest to jedyna jednostka, która za czasów swego istnienia nie otrzymała żadnego nowego auta. Jeżeli mówię o wydatkach, to nie mówię o żadnych zakupach. Dziękuję za to. Bywam na zebraniach strażacki i słyszę co się na nich mówi.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Możemy przyjrzeć się tym wydatkom. Mamy swojego przedstawiciela w zarządzie, czyli p. Wiesława Zielińskiego. Szanuję to, że ochotnicy z Gozdowa potrafią lokować w swojego radnego, ale nie mam potwierdzenia w żadnych faktach, ani w pisemnych informacjach, że tak zatrważające i alarmujące wieści dochodziły z tamtych stron.

Radny Mirosław Chudy: Co z udostępnieniem ratusza dla osób niepełnosprawnych. Wcześniej były prowadzone rozmowy zakuluarowe, że będzie to brane pod rozważanie. Padały tam kwoty, które były niższe niż modernizacja sali sesyjnej wraz z wymianą nagłośnienia. Czy całkowicie upad już pomysłu udostępnienia ratusza dla osób niepełnosprawnych?

Radny Marek Kołodziejczyk opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczy 5 radnych

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jedynym sposobem jest zbudowanie zewnętrznej windy, która obsłuży wszystkie piętra. Były optymistyczne wersje, że jest to kwota 200 – 300 tys. Nie wierzę, że można to zrobić za takie pieniądze. Ja wiem, że to jest trudna sytuacja odpowiadać radnemu, który porusza się na wózku w sposób taki grzeczny, a zarazem szczery. Można sobie wyobrazić różne przypadki kiedy nie każdemu wszystko jest dostępne, np. osoby niewidome nie mogą prowadzić samochodu. Na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest zbudowana winda, która umożliwia każdemu poruszającemu się na wózku obywatelowi Wrześni załatwić każdą sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy w pomieszczeniu ogrzanym, nie narażonym na deszcz, zamkniętym, odosobnionym od innych osób, żeby nie było, że w jakiś gorszych warunkach niż inni petenci. Za przyciśnięciem przycisku telefonu każdy urzędnik z ratusza i USC obsługuje osobę poruszającą się na wózku w pomieszczeniu Rady Miejskiej.
Przymierzamy się do remontu Rynek 19, 20. To jedyny budynek na rynku, który jest własnością gminy. Przylega on do budynku ratusza. Została tam do wyprowadzenia 1 rodzina. Istnieje rozwiązanie przebudowy tego budynku, i zamontowanie w nim windy w środku, tak aby było połączenie ze wszystkimi piętrami w ratuszu. Takie rozwiązanie jest możliwe. Budując od zera jest to bardziej zasadne żeby te dwa budynki ze sobą połączyć.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za” 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu budżetu na rok 2009.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu budżetu na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu budżetu na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za” 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu budżetu na rok 2009.

Radny Bronisław Dankowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczy 4 radnych, w komisji komunalno – finansowej 4 radnych.

Pkt 4

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka podała termin sesji oraz poprosiła przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy na rok 2009 oraz sprawozdań za rok 2008.

Radny Mirosław Chudy: Chodzi mi o przystanek w Przyborkach, gdzie dzieci czekają na autobus. Jest tam zaniżenie terenu. Podczas odpadów jest tam wielka kałuża. Poza tym przystanek jest mały, część dzieci stoi poza nim, a te co tam stoją często się przepychają i zdarza się, że wypychają się na ulicę. Czy nie warto byłoby pomyśleć o zabezpieczeniu drogi od strony Psar?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Wiaty nie można tam powiększyć jedyny sposobem będzie ustawienie barierki. Musimy wszystko sprawdzić i podjąć jakieś działania.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji komunalno - finansowej, radny Jan Nowak o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/ radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
/-/ radny Stanisław Dominiczak

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/ radny Jan Nowak


Protokolant
/-/ Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.