BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466397
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Protokół
nr XX/2008
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 31 grudnia 2008 r.
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
przy ul. Chopina 9

XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 08.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i przedstawicieli mediów oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Włodzimierz Wawrzyniak, Józef Jesiołowski, Stanisław Dominiczak.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy Września (załącznik 2).

Protokół z sesji nr XIX został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):


  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni,

b) zmiany uchwały nr XVII/228/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”,

c) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

5. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8. Zakończenie obrad.


Pkt 3

radny Maciej Szelągiewicz: Zapytał dlaczego lodowisko zostało otwarte dopiero od dnia dzisiejszego?

Pkt 4

a).
Na salę posiedzeń wszedł radny Stanisław Dominiczak . Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

radna Teresa Piskorż: Zapytała czy pracownicy ZGM-u będą mieli zapewnioną pracę?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrz miasta i gminy Września Opowiedział, iż będą starania by skutki likwidacji zakładu z punktu widzenia pracowniczego złagodzić maksymalnie. Dodał, że w urzędzie będzie utworzona komórka, gdzie część osób znajdzie zatrudnienie, a ponadto być może uda się wypracować warunki przejęcia części pracowników przez firmę, która będzie zarządzała nieruchomościami.

Sławomir Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni: Dodał, że są trzy osoby, które kwalifikują się do odpraw przedemerytalnych, pozostali są dobrymi fachowcami o wszechstronnym uzdolnieniu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/268/2008 w sprawie: likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni (załącznik nr 4).

b).
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/269/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/228/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni” (załącznik nr 5).

c).
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 (załącznik nr 6).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała czy zostały ujęte w niej jakieś zasadnicze kwestie.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Odpowiedziała, iż po stronie dochodów ujęto środki ze starostwa powiatowego na pomnik Powstańców Wielkopolskich, 52 500 zł i zwiększone środki z podatku od nieruchomości od osób prawnych 100 tys zł. Po stronie wydatkowej są sankcjonowane środki, które wpłynęły ze starostwa.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę wraz z przyjętą autopoprawką nr XX/270/2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 (załącznik nr 7).

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • W okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w uroczystości z okazji 90- tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

  • W roku 2009 w odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie zwrócimy się do sołtysów by dyżury radnych odbywały się też w terenie.

  • Proszę o przeanalizowanie na posiedzeniach komisji przed kolejną sesją sprawozdań oraz planów pracy komisji i przedstawienie radzie na najbliższym posiedzeniu sesji.

Pkt 6

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:

  • W wyniku odwołania się Starostwa Powiatowego w sprawie dofinansowania budowy dróg w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych, został zatwierdzony wniosek Starostwa i znalazł się on na liście dofinansowanych samorządów. W 2009 roku Starostwo otrzyma środki na modernizację drogi do Gozdowa, a ponieważ droga leży w naszej gminie jest to z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy.

Pkt 7

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiedział, że lodowisko, mogłoby co najmniej od trzech dni funkcjonować. Jednak Pan dyrektor ze względu na wcześniejsze doświadczenia i zmienność tegorocznej aury nie chciał ryzykować, tym bardziej, że wiązało się to z zatrudnianiem i zwalnianiem ludzi.

radny Stanisław Dominiczak: Poprosił by zwrócić uwagę na drzewa, które wrastają i niszczą nawierzchnię drogi na odcinku do Neryngowa.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiedział, że w opinii publicznej gmina zgadza się na wycinanie zbyt dużej ilości drzew, co nie jest prawdą. Dodał, że gmina musi mieć zgodę ze Starostwa, a ponadto w ustawie są skonkretyzowane przypadki kiedy powinno wydawać się zgodę na taką wycinkę, np. jeżeli drzewo zagraża życiu, itd. Natomiast w przypadku wskazanym przez radnego jest wątpliwe, że uzyska zgodę.

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 09.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena NowackaSporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.