BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462247
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 05 listopada 2008 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 17.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 9 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września;

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Sławomir Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni;

Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miejskiej.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

j).
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości. (załącznik nr 6, 7).


radny Bronisław Dankowski: Dzisiaj uzasadnienie do tej uchwały przekonuje nas wszystkich i trudno polemizować z Panem burmistrzem, ale ja mam kilka pytań:

1. Czy ta uchwała była konsultowana z organizacjami przedsiębiorstw? Przedstawiałem fragment tej uchwały przedsiębiorcom. Są zaskoczeni, że będzie taka znacząca podwyżka.

2. W ostatnim okresie czasu rzeczywiście my jako Rada podejmujemy dosyć drastyczne podwyżki. Niedawno była dyskutowana sprawa wody, wywozu nieczystości a Rada nie tylko powinna jak gdyby kierować się racją ekonomiczną, ale również racjami społecznymi. Czy burmistrz, zarząd analizuje tę sytuację? Na pewno będzie to pod okiem krytyki i dojdzie do mediów publicznych jakie ostatnio decyzje podejmujemy. Wiem, że zaraz podejmiemy uchwałę o 5% wartości mieszkań, że ten najemca może tylko 5% wartości zapłacić. Jest to kuszące ale wartości ostatnio znacząco wzrosły i niektórych nie stać nawet na te 5%. Jestem zdegustowany tym, że my ostatnio rzeczywiście bardzo mocno i znacząco podejmujemy podwyżki. Pamiętam, jak mówiłem ostatnio przy wodzie, przy śmieciach, że powinniśmy jednak myśleć o sytuacji społecznie. Do wody możemy podjąć uchwałę o dopłatach i będzie to zgodne z przepisami. Rada może podjąć taką uchwałę, że różnice kosztów utrzymania wody a wzrostu kosztów eksploatacji, itd. którą udowodnią wodociągi, można dopłacić z budżetu a nie obciążać mieszkańców.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jeśli chodzi o ceny wody i uchwałę którą Rada może podjąć o dopłatach do ceny wody, biorąc pod uwagę fakt, np. podwyżki rzędu 5 % przy cenie wody to oznacza dokładnie przy obrotach PWiK ok. O,5 mln dopłaty. Oczywiście Rada może wszystko uchwalić, burmistrz będzie to realizował. Nie wydaje się to jednak specjalnie logiczne żeby samego siebie oszukiwać, że zabierzemy z budżetu 0,5 mln zł i przelejemy do PWiK bo o tyle będziemy mieć mniej pieniędzy w budżecie przy innych zadaniach, np. nie będziemy budowali jakiś dróg, trzeba będzie z czegoś zrezygnować żeby to 0,5 mln zł do PWiK przelać.

Kolejna sprawa dotycząca konsultacji z przedsiębiorcami. Oczywiście jest tak, że stawka nie była podnoszona przez siedem lat. Trudno sobie wyobrazić, żeby przedsiębiorcy również przez siedem lat w swojej dziedzinie gospodarczej, którą się zajmują również nie podnosili cen swoich usług i wyrobów. Ceny dziś są wyższe i również wtedy przedsiębiorcy mieszkańców się nie pytają gdy podnoszą cenę wyrobu produktu swojego, a muszą podnieść ponieważ rosną, ceny energii elektrycznej, pensje, itd. To jest takie trochę sprzężenie zwrotne, trochę niestety uciążliwe dla wszystkich, że ceny rosną ale tak jak powiedziałem większość usług którymi Gmina się zajmuje przez siedem lat i cen przedmiotów które kupujemy wzrosła. Wzrosły pensje dla nauczycieli, ceny paliwa do autobusów szkolnych, energii elektrycznej, która służy do oświetlania lampami ulic w mieście. W momencie, kiedy podnosimy opłaty za przedszkola, ceny wody czy czynsze, czy coś jeszcze to pojawia się pewne oburzenie, że podnosimy gwałtownie . Jak byśmy podnosili co roku o 3, 4, 5% to wszyscy by mówili, że co roku jest podwyżka więc nigdy nie jest dobry moment by podnieść jakiekolwiek opłaty.

radny Sylwester Jałoszyński: Woda i ścieki w gminie Września. Na jakiej zasadzie jest to opracowane? Ja płacę za ścieki w Chwalibogowie prawie 13 zł. Nie ukrywam, że skanalizowaliśmy miasto, są problemy z tym żeby się nieliczni, może już którzy pozostali, podłączyli do tej kanalizacji. Jednak cały czas dążę aby wyszło się z kanalizacją w kierunku wsi. Ja nie przypadkowo pytałem na ostatniej sesji o wartość wydanych pieniędzy z obligacji bo miałem na myśli by przynajmniej jedną wioskę podłączyć z tych funduszy. Burmistrz odpowiedział, że nie jest to na ten cel przeznaczone. Nie ukrywam, że w roku wydaliśmy prawie 25 mln zł na chodniki, drogi, na różne ulice w mieście a w tym kierunku nie możemy zrobić nic. Społeczeństwo wiejskie jest naprawdę bardzo skromne, ubogie. Są, kolejne podwyżki.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odnosząc się do ceny wody, kanalizacji na wsi. Po pierwsze, ustalona została cena wody i ścieków przy użyciu kanalizacji ściekowej obowiązująca w PWiK w roku 2002 oraz 2008. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji na terenach wiejskich z tym są związane następujące sprawy:

Po pierwsze w minionych latach doprowadziliśmy kanalizację do Sokołowa, Bierzglinka, Białężyc, Obłaczkowa. W niektórych z tych miejscowości częściowo zostały wykonane również sieci rozprowadzające po tych miejscowościach. Ogólna tendencja jest taka, że w przypadku wybudowania sieci kanalizacyjnej na terenie wiejskim cena przyłącza jest tak gigantyczna, że nikt na wsi nie będzie chciał się przyłączyć do tej kanalizacji.

Kolejna sprawa to, że zgodnie z obowiązującym prawem jakakolwiek inwestycja w tej chwili wykonywana zwłaszcza w dużej wartości, musi być (zwłaszcza z wykorzystaniem środków unijnych) uwzględniana w taryfie. Inwestycja, która jest wyceniona na kilkadziesiąt mln zł wybudowania kanalizacji wokół zalewu lipówka obejmujących Przyborki, Psary Małe, Nowy Folwark, Słomowo to jest kilkadziesiąt mln zł, notabene do żadnego z istniejących i nieistniejących jeszcze programów unijnych ta inwestycja nie pasuje. Nie pasuje dlatego, że liczba potencjalnych mieszkańców, którzy chcieliby się podłączyć na km sieci jest zbyt niska do warunków, które stawia UE do dofinansowywania kanalizacji. Inaczej mówiąc tam jest do położenia za tak duże pieniądze i tak dużo rur, że brakuje ludzi żeby uzyskać współczynnik uzyskania zwrotu z tej inwestycji. Przenosząc to na jakiś efekt oznacza to mniej więcej, że gdybyśmy wykonali tą kanalizację, załóżmy o wartości 30 mln zł to ta inwestycja podniosłaby wartość środków trwałych w PWiK o 30 mln zł. Od tego momentu należy liczyć amortyzację tego wprowadzonego tam majątku. Amortyzacja wpłynie na wzrost kosztów corocznych po stronie kosztów tego przedsiębiorstwa. Oznacza to automatycznie, że prezes przyjdzie z wnioskiem o podniesienie taryf za ścieki.

Radny Jan Nowak: Chciałem zwrócić uwagę na to co się stało w ostatnich dniach, co się dzieje i co się będzie jeszcze działo. Przedsiębiorcy, a jestem jednym z nich, będziemy występować do burmistrza o ulgi podatkowe od posiadanych obiektów. Z telewizji i z powszechnych publikatorów słyszymy, że sytuacja ekonomiczna nie jest taka zła, a chcę powiedzieć, że w praktyce jest źle, jest gorzej niż źle. Przedsiębiorstwa budowlane, które reprezentuje, wstrzymały ze skutkiem natychmiastowym wszystkie nowe inwestycje. Zamierzamy je tylko dokończyć, te które są w realizacji jeśli ktoś da radę i w ogóle niczego nie zaczynać. Grozi to zwalnianiem ludzi, bezrobociem, halę którą wybudowałem o wielkości 1000 m, co by dało powiedzmy kilkanaście tys rocznych podatków, będę starał się oddać jak najpóźniej bo nie ma co w niej robić, ponieważ wszystko „rozbiło się o banki”. Banki nie wiedzą co dalej będzie. Kredyty ludziom którzy chcieli kupić mieszkanie już przyznane, zostały wycofane i więcej przychodzi ludzi zrezygnować z zakupu mieszkania niż nabyć. W związku z tym sygnalizuję tylko, że przy okazji tematu ceny za m rysuje się kryzys gospodarczy i że raczej przybytku z podatku od nieruchomości może nastąpić ubytek.

Radny Maciej Baranowski: Rozumiem z tego, że gdyby te podatki były podniesione w zeszłym roku to byłby to dobry moment, bo wówczas przedsiębiorcy budowlani zarabiali ok 40, 50% na mieszkaniu a w tej chwili nie można tego wprowadzić bo nie zarabiają takich kwot tak?

Radny Jan Nowak: Ja nic takiego nie powiedziałem, czy można czy nie można tylko sygnalizuje że jest źle, że jest taka rzecz, że nie będzie się rozwijało przede wszystkim budownictwo, które jako takie jest kołem zamachowym gospodarki. Jeśli nie ma mieszkań to nie ma mebli, to nie ma wielu rzeczy, które wytwarza przemysł. Po prostu zatrzymują działalność hurtownie i podobne instytucje.

Radny Sylwester Jałoszyński: Miałbym tutaj taką uwagę, mianowicie niech by, np. Wieści z Ratusza napisały, że koszt jednego przyłącza na wsi kosztuje tyle i może mieszkańcy zrozumieją o co chodzi i nie będą naciskali. Może należałoby informacyjnie napisać jakie są koszty, co wchodzi w skład kanalizacji, żeby to zobrazować. Być może byłoby większe zrozumienie i nie byłoby takich złośliwych natarczywych pytań.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jesteśmy w trakcie, po raz kolejny na jakimś etapie uwzględniania tych inwestycji. Mam nadzieję że będę mógł Państwu oznajmić, że uzgodniliśmy z agencją ANR wspólne finansowanie tej kanalizacji i tą kanalizację zrealizujemy.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.


k).
Radny Stanisław Dominiczak: Czy ten podatek wzrasta i o ile on ewentualnie wzrasta w stosunku do roku 2007?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września.

Rada Miejska w tym przypadku co roku musi obniżać średnią cenę skupu żyta aby móc utrzymać stawkę z poprzedniego roku i w tym przypadku to obniżenie jest do wyższej kwoty. Chcieliśmy zastosować tutaj równe potraktowanie przedsiębiorców, którzy jeżdżą ciężarówkami i tych którzy jeżdżą traktorami. Tam podwyżka wynosiła 7%, w tym przypadku w przybliżeniu to jest 6,1% względem roku 2008. Inaczej mówiąc w zeszłym roku ta stawka wynosiła 33 zł na 2009 rok jest propozycja 35 zł.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września.


l).
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie:ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


a).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3w Bierzglinku.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3w Bierzglinku.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3w Bierzglinku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3w Bierzglinku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3w Bierzglinku.


b).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku.


c).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


d).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym.


e).
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Radny Mirosław Chudy: Jak widzimy tutaj po raz pierwszy mamy tak dużą ilość mieszkań do wykupu przy bonifikacie. Chciałbym zapytać czy jest to może już efektem zapowiedzianego „kija i marchewki”? Kija w postaci czynszów a marchewki przy 5 % bonifikacie. Czy może jest to jeszcze efekt tej 90 % bonifikaty?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie jest to efektem ani jednego ani drugiego tylko pewnego zbiegu okoliczności. Ogłaszając jak to Pan radny określił, ten kijek w postaci wyższych czynszów z końcem października nie mogliśmy sobie pozwolić aby ten element „marchewki” wystąpił później. Chcieliśmy żeby wystąpił równocześnie a więc na pierwszej , najbliższej, czyli piątkowej sesji Rady Miejskiej również wystąpił. Oznacza to (nawet w tym projekcie uchwały widać), że uchylamy decyzje z poprzednich sesji. Mamy tutaj tak dużo pozycji, gdyż zebraliśmy wszystkie dotychczas złożone wnioski, które przeszły całą tą weryfikację a nie zostały zakończone podpisaniem aktu notarialnego i w związku z tym jest to skumulowane, dlatego że sam proces wykupu jest dosyć długi. Mam nadzieję oczywiście, że to spowoduje tym razem, iż będzie większe zainteresowanie wykupem mieszkania.

Radny Szymon Paciorkowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 8 radnych.

Radny Michał Jaśniewicz: W jaki sposób zachowali by się mieszkańcy gdyby podnieść czynsz a zachować bonifikatę na obecnym poziomie jednocześnie rozkładając opłatę, powiedzmy ratę na kilka lat?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Z ratami z tego co mamy jakieś doświadczenia (bo nie możemy za wszystkich odpowiadać) nie widać zainteresowania, nie były zgłaszane. Z ratą jest taki problem, że „bierzemy sobie je na głowę” a później jest to związane również z kosztami, ponieważ żeby rozłożyć na raty trzeba również dokonać wpisu na hipotece tej nieruchomości, żebyśmy mogli te raty później ściągać w razie niepłacenia a wpis na hipotekę też kosztuje, itd.

Na najbliższą sesję przygotowujemy projekt uchwały o likwidacji ZGM-u, gdyż możemy spodziewać się kilku następujących wydarzeń, które mogą mieć miejsce. Po pierwsze

zakładamy, że będziemy wyprzedawać te mieszkania a więc ten nasz zakład mieszkaniowy będzie miał co raz mniej do zrobienia w tej sprawie.

Po drugie, wkrótce wchodzi w życie ustawa o finansach publicznych, która zobowiązuje gminy do likwidacji zakładów budżetowych. Aby nie obudzić się w sytuacji, kiedy wszystkie gminy będą to robiły, bo jak wszystkie gminy będą zmuszone do likwidacji zakładów budżetowych to nagle zapotrzebowanie firm, które zastąpią te zakłady budżetowe będzie duże. Chcemy wyprzedzić ten ruch, żeby móc sobie wybrać w przetargu oczywiście firmę zarządzającą w dobrej cenie, żeby być pierwszym, który wybiera.

Po trzecie, proszę zwrócić uwagę, że mieszkania komunalne, które zostały są utrzymywane czy zarządzane przez ZGM mimo tego, że ten poziom usługi jest marny. Proszę Państwa, nasz zakład budżetowy od lat tylko dlatego nie dostaje dotacji z gminy, że kilkanaście lat temu Rada Miejska podjęła decyzję, żeby nie sprzedawać żadnych lokali użytkowych w naszej gminie będących własnością gminy. Środki uzyskiwane z „czynszów za sklepy”, które są w budynkach gminnych pokrywają straty wynikające z tego, że czynsze nie pokrywają kosztów utrzymania tych mieszkań.

Wielkość podwyżki powinna dać w roku tyle więcej pieniędzy w zakładzie budżetowym. Ta kwota powinna pokryć to, co dzisiaj jest dopłacane z lokali użytkowych.

Radna Bożena Nowacka: Rzeczywiście na mój dyżur zgłaszało się bardzo wiele, zwłaszcza starszych osób, które przygotowywały się do wykupu tych mieszkań komunalnych. Osoby te z przerażeniem stwierdzały mimo, że nam obiektywnie biorąc pod uwagę ceny rynkowe mieszkań wydają się niewielkie, były cenami zaporowymi. Przyznam się, że sama miałam nadzieję i mówiłam o tym, żeby bonifikatę zwiększyć, kwotę wykupu zmniejszyć. Rzeczywiście dochodzimy do takiej grupy, że pewnie 200, 300 mieszkań będzie jeszcze wykupionych. Zostaną mieszkania zamieszkiwane głównie przez osoby starsze i pewnie długo trzeba by było się jeszcze nimi zajmować, bo pewnie spadkobiercy także czekają. Jest to wbrew pozorom, cena zaporowa dla wielu osób zamieszkujących mieszkania komunalne.

Radny Mirosław Zgoliński opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 3 radnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


f)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Radna Mariola Zalepa: Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, ponieważ byłam przy analizie tych wynagrodzeń czy jest coś robione w sprawie wyrównywania jak gdyby wynagrodzeń w sferze administracji w poszczególnych szkołach? Zdarzają się kolosalne różnice w zarobkach sekretarek, czy jest jakaś metoda żeby to wyrównać?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Metoda jest jedna, że takie decyzje podejmą dyrektorzy. Będziemy namawiali dyrektorów żeby pracownicy za tę samą pracę i za porównywalną jakość mieli takie samo wynagrodzenie.

Radna Mariola Zalepa: Wiem, że w kilku szkołach są firmy sprzątające, ale również są sprzątaczki i tak np. w szkole w Kaczanowie jest firma sprzątająca i zatrudnionych jest pięć sprzątaczek. Pytając co robi firma sprzątająca dowiedziałam się, że nadzoruje sprzątaczki. Czy w związku z tym dyrektor nie potrafi nadzorować sprzątaczek i koszty utrzymania się zwiększają czy też jest jakiś inny powód dla którego w szkołach utrzymywane są firmy sprzątające?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: W Kaczanowie taka sytuacja zrodziła się z tego powodu, że po wybudowaniu tej szkoły nawierzchnie wykorzystane w obu szkołach wymagają szczególnej dbałości. Można było zastosować trzy rozwiązania jak na razie stosowane w szkołach w naszej gminie:

  1. Pozostawienie sprzątaczek tak jak dotychczas.

  2. Tak jak w Kaczanowie, gdzie sprzątaczki pod nadzorem tej firmy, która profesjonalnie zajmuje się sprzątaniem jest doświadczona ma wyspecjalizowany sprzęt i materiały.

  3. W Nowym Folwarku, np. gdzie firma sprzątająca przejęła sprzątanie szkoły.

My generalnie będziemy dążyli do tego żeby były firmy sprzątające. Jest to po prostu znak czasu. Firmy te sprzątają lepiej nawet przy takim samym nakładzie pracy. Nie chcę nic ująć z tego zaangażowania Pań które sprzątają w szkołach jednak często znajomość powierzchni, którą się czyści i materiałów, które powinny być odpowiednio zastosowane powoduje, że ta różnica w wynikach pracy jest widoczna. Tak było w Kaczanowie. Pracownice otrzymywały materiały te które powinny być stosowane a efekt był nie taki jak należałoby oczekiwać. W związku z tym od momentu kiedy nowa szkoła została oddana do użytku zastosowano tam taki system.

Radny Maciej Baranowski: Identyczne materiały stosują np. w szkole w Nowym Folwarku. Tam były wykładane identyczne powierzchnie.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: I tam jest firma sprzątająca.

Radna Mariola Zalepa: Jeżeli firma sprzątająca nadzoruje sprzątaczki to nie mogłaby ich zatrudnić, bo tak dyrektor płaci sprzątaczce i płaci firmie sprzątającej.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Takie plany mamy. Docelowo, tak jak wspominałem chcielibyśmy ażeby wyspecjalizowane firmy zajmowały się sprzątaniem jednostek nie tylko oświatowych, ale generalnie na terenie gminy.

Radna Mariola Zalepa: To rozumiem, natomiast tu jest takie państwo w państwie.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Zgadzam się

Radny Włodzimierz Wawrzyniak: Sprzątaczka podlega dyrektorowi czy firmie?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Podlega dyrektorowi, ale pod względem technicznym, musi stosować się do zaleceń firmy. Są szkoły, gdzie np. te nawierzchnie są jeszcze starego typu i tam tradycyjne środki są wystarczające. Natomiast tam gdzie są te nowoczesne wykładziny brak umiejętnego konserwowania tych wykładzin może prowadzić do uszkodzenia i taka sytuacja była.

Radny Stanisław Dominiczak: Z punktu widzenia jednostki prowadzącej, który system sprzątania jest tańszy, lepszy dla gminy?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Generalnie rzecz biorąc tańszy jest z firmami zewnętrznymi. Mamy takie doświadczenie również w ratuszu i urzędzie stanu cywilnego i krok po kroku próbujemy wprowadzać firmy sprzątające zewnętrzne i jakby te nasze spostrzeżenia tutaj się potwierdzają.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

Radny Mirosław Chudy: Panie burmistrzu dlaczego nie zastosowano w Kaczanowie od razu przejścia całkowicie na firmę sprzątającą tylko utrzymuje się taki dwudzielny system sprzątania?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Przyzwyczajenie do tradycyjnych metod pracy. Nowe technologie i organizacja pracy stopniowo wchodzą w życie i funkcjonuje to doskonale, specjalizacja jest odpowiednim kierunkiem.


g)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Radna Bożena Nowacka: Rzeczywiście, tak jak Pan burmistrz mówił, ten dodatek mieszkaniowy jest takim anachronizmem. Nie ma nic wspólnego z uwarunkowaniami socjalnymi czyli jakby niezależnie od tego jak sytuowany jest nauczyciel. Wystarczy, że pracuje w miejscowości, która kwalifikuje go do zaliczenia pracy na wsi. Dlaczego jakby podwyższamy ten dodatek. Nie można było zostać na poziomie tym, który był czyli o 10 zł niższy? Jest to czymś jakby wymuszone bo przyznam się, że jakby mam tu wątpliwość czy trzeba było tu podwyższać?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Maksymalne stawki są dużo wyższe, ale jak wspominałem traktujemy to jako dodatek do paliwa dla tych nauczycieli, którzy dojeżdżają do szkół na wieś. Oczywiście Państwo możecie zaproponować dotychczasowe stawki. Staraliśmy się też składniki, które wpływają na wynagrodzenie nauczycieli podnieść idąc w kierunku decyzjom już ogólnopolskim. W przyszłym roku podwyżki dla nauczycieli będą dwukrotnie po pięć punktów procentowych i dlatego te składniki tutaj są w sumie podnoszone. Nie przekroczymy tych podwyżek, które zostały przewidziane przez państwo.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych, 2 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.


h).
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Radny Sylwester Jałoszyński: Czym się różnią trudne warunki pracy od uciążliwych warunków pracy?

Radny Andrzej Rzeźnik: Ile jest procentowo tych uciążliwych i trudnych warunków pracy?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: Procentowo warunki trudne i ciężkie określa odpowiednie rozporządzenie ministra, które mówi co jest uważane za takie warunki a co za inne, min. uczenie w klasach integracyjnych. Nauczycieli, którzy pobierają z tego tytułu pieniądze jest bardzo mało. Mamy tylko jedną klasę integracyjną w szkole nr 1. Uczy tam dwóch nauczycieli. Mamy cztery oddziały w przedszkolu nr 1, gdzie uczy 8- 9 nauczycieli. Zdarza się, że uczniowie dostają orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej o nauczaniu. Wtedy też nauczyciel, który wykonuje taką pracę, pracuje albo w warunkach trudnych, albo uciążliwych. Dotyczy to bardzo małej grupy nauczycieli. Za cały etat dostaje dodatkowo 300 zł.

Radna Teresa Piskorż: Jeżeli jeden nauczyciel ma warunki trudne i uciążliwe to dostaje 600 zł?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: 300 zł.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych, 2 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

i)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.

Radna Bożena Nowacka: Czy jest różnica kwoty, bo wiem że dosyć znaczną kwotę na dotację dla organizacji pozarządowych przeznaczamy co roku. Jaka będzie w roku 2009 a jaka była teraz?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Kultura to było 62 tys 300zł, sport, krzewienie kultury fizycznej 173 tys 400zł i imprezy masowe 100 2 500zł.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Z pewnością Państwo pamiętają pomysł Pana burmistrza żeby środki przesunięte w WOK-u przekazać w formie grantów do szkół na zajęcia ze swej natury kulturalne i to było 100 tys zł. Wykorzystaliśmy w pierwszej części roku przed wakacjami ok 60 paru tys zł i muszę Państwu powiedzieć, że efekt był całkiem niezły bo w oparciu o te środki regularnie na różne kulturalne zajęcia uczęszczało we wszystkich naszych szkołach ok. 1300 dzieci.

Radna Bożena Nowacka: Rzeczywiście są to kwoty imponujące i z pewnością jesteśmy gminą w powiecie wrzesińskim, która kilkakrotnie pewnie przewyższa pozostałe gminy w tym ile wydatkujemy środków na dotowanie, na pomoc.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.


ł).
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Radny Bronisław Dankowski: Panie burmistrzu, czy na tych spotkaniach analizujecie możliwość, celowość powstania rejonowej spalarni śmieci? Na szczeblu unijnym co raz więcej dyskutuje się na ten temat, że jednak te spalarnie śmieci powinny powstawać w większej ilości jak dotychczas. Czy są takie rozmowy prowadzone, przymiarki jakiekolwiek w tym temacie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Szanowni Państwo, jest tak, że mamy nałożony dość „sztywny gorset” jeśli chodzi o sprawy związane z gospodarowaniem odpadami. Tym gorsetem jest wojewódzki plan, który z kolei ma swój gorset w postaci krajowego planu. W tym wojewódzkim planie, którego musimy się trzymać nie ma niestety przewidzianej spalarni dla powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego. Spalarnia jest przewidziana w mieście Poznań, stąd te rozmowy na temat ewentualnej spalarni są o tyle bezprzedmiotowe, że w związku z zapisami w wojewódzkim planie mogą być jedynie jakimś pobożnym życzeniem.

Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.


m).
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Chodzi o to, że właściciele sklepów przy ulicach, nie będących dzisiaj wymienionymi w uchwale, skarżą się, że ci, którzy nie wykupują abonamentu na parkowanie na rynku a niechcący płacić za parkowanie szukają pierwszych, wolnych miejsc w pobliżu czyli parkują obok, np. na ul. Mickiewicza. Ten, który przyjeżdża do swojego sklepu czy klienci przyjeżdżający do sklepu na ul. Mickiewicza nie mogą zaparkować ponieważ jest tam zaparkowany samochód „osób z rynku” i oni mówią, że zostawiliby samochód na rynku i skorzystali z abonamentu ale w uchwale nie mają takiego prawa.

Radny Stanisław Dominiczak: W tej uchwale jest taki podpunkt, który mówi, że kierowca, który przekroczy czas dopłaty o godzinę jest karany karą 15 zł. Może można by ten czas wydłużyć do 2 godzin lub w ogóle zrezygnować w tym punkcie z kary i jeśli ktoś chce dobrowolnie płacić to żeby nie karać.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Mam propozycję by na najbliższe posiedzenie komisji zaprosić komendanta straży i omówić ten temat ponieważ to jest jak gdyby spór dotyczący zasad działania w tej strefie a nie dotyczy tego projektu uchwały.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Ta argumentacja wystąpi w każdej sytuacji. Przedłużyliśmy możliwość dopłacenia o godzinę, bo osoby się spóźniały w ciągu tej godziny kiedy były zobowiązane do tego by kupić bilet. Zawsze będzie taki problem, że ktoś nie wykupi przez 2, 3, 4 godziny.

Radny Maciej Baranowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


n).
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: omówiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

Radna Bożena Nowacka: Widzę, że strategię przygotowywała firma zewnętrzna. Czy to jest tak, że jest to duża trudność, żeby taki dokument stworzyć przez nasze służby? Zawsze obawiam się, że mogą znaleźć się tam jakieś przekłamania czy jakieś niepełne informacje? Czy to jest tak, że odbywa się to przy ścisłej współpracy? Czemu firma zewnętrzna nam to robiła i jaką mamy gwarancję, że nie poprzeinaczali bo, np. to, że Gozdowo zostało w zespole szkół to nie jest prawdziwa informacja. Czy to była taka konieczność, skąd jakby wyniknęła kwestia, że to firma zewnętrzna przygotowywała?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: Zrobiła firma zewnętrzna natomiast w ścisłej współpracy z nami. Zebranie wszystkich niezbędnych materiałów było naszym obowiązkiem natomiast są pewnie jakieś drobne różnice, nieścisłości, których jeszcze nie wyłapaliśmy dlatego, że dane pochodzą z różnych lat. Nie zakładam że jest to stan idealny, to jest stan, który Państwu jest przedstawiany byście Państwo również swoje uwagi wnieśli tu na komisji. Debata nad naszą strategią miała miejsce w grudniu ubiegłego roku i wtedy też była taka sytuacja, że zewnętrzne okoliczności jak i wewnętrzne tak szybko się zmieniają, że po prostu na dzień dzisiejszy pewne rzeczy mogą być już zdezaktualizowane. Pamiętajmy, że ten dokument jest strategią. Drobny błąd kosmetyczny jest do naprawienia natomiast ten główny cel, który jest w misji strategii zaznaczony on ma być w tym momencie realizowany. Jest taka zasada, że ten dokument, nasz gminny musi współgrać z programem powiatowym, wojewódzkim, strategią krajową i ze wszystkimi strategiami europejskimi a przede wszystkim ze strategią lizbońską. Jest to wymóg natomiast jeżeli Państwo jeszcze cokolwiek wychwyciliście to proszę o ewentualne uwagi. To wszystko jest do sprostowania.

Radny Stanisław Dominiczak: Kolejne sprostowania nie będą wymagały podejmowania kolejnych uchwał przez radę miasta?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: Nie.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.


o)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

Radna Bożena Nowacka opuściła salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.

Radny Bronisław Dankowski: Nie wiem czy ja się mylę, czy rzeczywiście jest źle przepisane bo, np. zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Września. Wydaje mi się, że powinno być Miasta i Gminy Września oraz zarządza w imieniu Gminy Września powinno być Miasta i Gminy Września. Jest kilka takich punktów, gdzie wymienia się tylko gminę a Września nie jest gminą.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Zostanie to skorygowane.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

Radna Bożena Nowacka wróciła na salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych.

Radna Teresa Piskorż opuściła salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno- finansowej uczestniczyło 4 radnych.


p).
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Na salę posiedzeń wróciła radna Teresta Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 6 radnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.


r).
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”.

Radny Mirosław Chudy: Te separatory mają za zadanie mechaniczne doczyszczanie?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Mechaniczne.

Radny Mirosław Chudy: One będą zainstalowane jeszcze w tym roku?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: To wszystko zależy od tego, bo już mieliśmy jeden przetarg, jak Państwo nie wiem czy zauważyliście ta pozycja była w budżecie gminy, realizacja separatorów ale w 100% z naszych środków gminnych. Po przetargu okazało się, że niestety nikt nie przystąpił do tego przetargu. Liczymy na to, że teraz w okresie przełomu roku firma się pojawi, jeżeli będzie, to będziemy realizować jak najszybciej. Generalnie rzecz biorąc wojewódzki fundusz chce wydać środki w 2008 roku a my chcemy z tego korzystać. Jest możliwość, chcieliby podpisać umowę i już zastrzegają pewne przesunięcie terminu wykonania w 2009 roku bo to są dość trudne warunki, ale już by była umowa podpisana, już byśmy mieli te pieniądze zarezerwowane. Lepsze jest takie rozwiązanie niż ponowne składanie wniosku w 2009 roku, bo wtedy znowu się okaże, że to nie jest to zadanie priorytetowe. Mamy ten rejestr osób, które nie są włączone do kanalizacji sanitarnej i do tych osób zostało wysłane trzecie postępowanie w celu wydania decyzji o wykonaniu zastępczym. Jeżeli osoba taka się nie włączy do kanalizacji sanitarnej to burmistrz ma prawo wykonać zastępcze takie włączenie i w tym celu zostało wobec tych osób wszczęte takie postępowanie. Natomiast nie jest to jakaś skala piorunująca bo aby uzyskać pozwolenie wodno-prawne musieliśmy zrobić szczegółowe badania na każdym z wylotów i te badania jakby wskazują jakie separatory powinny być, jakiej wydajności, zlokalizowane. Badania te nie są złe.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”.

Radny Mirosław Chudy: Chciałbym zwrócić uwagę , że są przypadki, gdzie w budynkach jednorodzinnych na włazie do szamba jest stos ziemi? Czy Gmina robi coś i sprawdza z dużą częstotliwością przyłącza i ewentualne kwity za wywóz nieczystości?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Każdy mieszkaniec Wrześni gdzie jest instalacja kanalizacji sanitarnej ma obowiązek włączenia się do kanalizacji sanitarnej. Nie ma w związku z tym potrzeby już na tym etapie sprawdzania rachunku co jest możliwe, bo jest możliwa identyfikacja rachunku jak również jest baza skąd ściek pochodzi . Jeśli ktoś mówi, że ściek wywozi to to musi się pokrywać i z rachunku które posiada i z tym, że ten ściek trafił na oczyszczalnię ścieków. Dziś już nie jesteśmy na etapie sprawdzania faktur i wywozu czy on wywozi czy nie wywozi tylko na etapie do przymuszania ludzi do włączania kanalizacyjnego.

Radna Bożena Nowacka opuściła salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.


s).
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.


Pkt 4
Radny Mirosław Chudy: Mam prośbę o zajęcie się gałęziami drzew w ciągach komunikacyjnych. Wpłynęła do mnie prośba, pismo. Chodzi dokładnie o ul. Zamysłowskiego między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kosynierów oraz przy ul. Szkolnej między Żwirki i Wigury a ul. Witkowską. Haczą ludzi którzy przechodzą chodnikami.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak: Panie burmistrzu czy nie byłoby takiej możliwości żeby PUK odbierające śmieci wzdłuż ul. Jana Pawła II i Dzieci Wrzesińskich nie robiło tego w czasie szczytu bo naprawdę tarasują, tworzą się tak wielkie, gigantyczne korki. Nie mogą wtedy przejechać żadne uprzywilejowane pojazdy.

Żeby to robić czy rano o 5:00, czy o 6:00 a nie o 9:00 czy o 9:30 bo wtedy jest to tragedia.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ta sprawa chyba już była poruszana kiedyś na sesji i według odpowiedzi było tak, że śmieci wywożone z ul. Jana Pawła II według słów prezesa były wywożone właśnie rano. Problem z ul. Jana Pawła II jest taki, że która by nie była godzina zawsze jest problem przez tą jednokierunkowość i rozmiary śmieciarki. Z kolei bardzo wczesna godzina spowodowałaby protesty mieszkańców.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 20.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
radny
/-/Stanisław Dominiczak

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny
/-/Mirosław Zgoliński

Przewodnicząca Komisji Edukacji
radna
/-/Mariola Zalepa


Komisji Komunalno-Finansowej
radny
/-/Jan Nowak


 

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.