BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277261
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych na terenie miasta i gminy Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE, KONSERWACJA I REMONTY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

CPV: 50.23.21.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania: do 31 grudnia 20011 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 21 stycznia 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówieniami w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania urządzeń, sieci elektrycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 120 tys złotych, potwierdzonych referencjami;

2. dysponują osobami, które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: min. 1 pracownika z aktualnymi uprawnieniami „E” z uprawnieniami pomiarowymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;

3. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia:

  • jednym pojazdem z niezbędnym oznakowaniem do obsługi drobnych napraw;

  • jednym pojazdem z podnośnikiem i wysięgnikiem.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 267024 - 2008 z datą zamieszczenia: 29.12.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - konserwacja urzadzen elektrycznych [176 kB]
ikona
Modyfikacja siwz [277 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.