BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467267
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 24 września 2008 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 9 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 4 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Sp. z o.o.;
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;
Filip Biernat, redaktor tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Miejskiej.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka opuściła salę obrad. Od tego momentu w składzie komisji edukacji brało udział 7 radnych.

Pkt 3

a)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

b)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

c)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

d)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej.

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 8 radnych.

e)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

f)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

g)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Czy znany jest mniej więcej wygląd samego otoczenia pomnika? Czy będzie on oświetlony? Czy będzie tam prowadziła tam jakaś droga i czy to otoczenie powstanie ze środków społecznych czy też gminnych?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: jeśli chodzi o lokalizację, wygląd i kształt tego wszystkiego to już się rozstrzygnęło i jest gotowe. Czeka na transport do Wrześni. Od 3 tygodni trwają dyskusje na temat szczegółowego usytuowania tego pomnika ponieważ swoje zastrzeżenia zgłosił Wojewódzki Konserwator Zabytków, który bardzo pieczołowicie przygląda się lokalizacji każdej nawet małej formy na tle kościoła, który jest zabytkiem. W tej chwili pani projektant Iwona Jesioł zastanawia się jak te uwagi wprowadzić do swojego pomnika, który był tworzony z jakimś zamysłem. Miała ona pewną ideologię przy jego tworzeniu. Wojewódzki Konserwator ma prawo określić swoje oczekiwania i przekazać te zalecenia. Pomnik jako taki ma powstać ze środków społecznych. Taka zbiórka trwa od samego początku. Natomiast co do otoczenia, gmina zawsze w takich sprawach prestiżowych dla miasta wspiera jakimiś drobnymi działaniami i w tym przypadku będzie to materiał rozbiórkowych z wrzesińskich ulic. Będzie to kostka brukowa. Jeśli chodzi o oświetlenie to jeszcze nie było o tym mowy. Za wcześnie o tym rozmawiać.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

h)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Radny Stanisław Dominiczak moje zdanie i głos jest raczej przewidywalny co do podjęcia tej uchwały i nie wiele on będzie znaczył. Przy likwidacji szkół, tej czy innych ciąży przede wszystkim aspekt finansowy. Czy nie nadszedł czas żeby powołać gminne stowarzyszenie? Te koszty to jest takie trochę leczenie organizmu w taki sposób, że nie leczy się przyczyn tylko leczy się skutki.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września wydźwięk może być taki jak tu prezentuje pan radny, akurat mieszkaniec wsi, więc jakby te sprawy są jemu bliskie. Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy. Wydaje się, że większość rodziców tych dzieci jest w stanie spojrzeć prawdzie w oczy. Z subwencji z budżetu państwa otrzymujemy ok. 4 tys. na jedno dziecko, w tym przypadku jest to 14 tys. zł. Są to te pieniądze, które nie trafią do tych szkół, gdzie dzieci jest więcej. Możemy więc dyskutować o aspekcie ekonomicznym. Ta szkoła powoli umiera. Na początku roku zrobiliśmy symulację z panem naczelnikiem jak powinna wyglądać taka modelowa szkoła we Wrześni, aby starczyły nam pieniądze z subwencji oświatowej. I okazało się, że taka modelowa szkoła musiałaby mieć klasy liczące 28 do 29 dzieci, to wtedy wychodzimy na zero i wystarczają nam pieniądze, które otrzymujemy od państwa na prowadzenie szkół. Tym czasem w mieście, w szkołach są klasy liczące od 26 – 28 dzieci. W Chociczy są klasy liczące kilkoro dzieci. Powstaje pytanie, gdzie jest granica poza którą zgodzimy się, że nie możemy się cofać? Pytam, czy brak jednego oddziału, brak dwóch oddziałów, czy jak w tej chwili trzech oddziałów, klasa 14 osobowa, 10 osobowa czy 6 osobowa? Łatwo powiedzieć, z punktu widzenia jednego radnego, że to jest źle, że likwidujemy. Ja też bym wolał żeby ci ludzie dla swoich dzieci mieli jak najbliżej tę oświatę. Nie możemy tak daleko się cofać. Ci sami radni, którzy dziś protestują przeciwko likwidacji szkoły, kiedyś będą wnosili o zrobienie w swojej wiosce chodnika, czy innej infrastruktury. My mamy jedne pieniądze i musimy je racjonalnie wydatkować. Nie stanie się to niekorzyścią i stratą dla dzieci, które z tamtej szkoły będą musiały zrezygnować. Oczywiście jest to bolesne, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Zlikwidowaliśmy już kilka szkół i to wszystko się poukładało. Ludzie już się przyzwyczaili. Nie tylko aspekty ekonomiczne okazują się przyczynkiem do likwidacji tej szkoły, ale jest szereg innych działań, które państwu proponujemy.

Na salę obrad weszła Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 9 radnych.

Radny Stanisław Dominiczak zabolało mnie równoważenie budowy chodnika z zamknięciem szkoły. Kiedy koniec, bo jeżeli tak będziemy rozpatrywać, przy tym podejściu, uzasadnionym jak słyszeliśmy, to która szkoła następna?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września to jest ostatnia szkoła, którą przy naszej ocenie planujemy zlikwidować. Natomiast my nie wiemy co będzie w przyszłości. Być może, że demografia odwróci się w drugą stronę, a o to myślę by chodziło wielu obrońcom szkół, albo nadal będzie spadała liczba dzieci. Nic na to nie poradzę, że wsie się wyludniają, że ludzie przeprowadzają się do miasta, że ludzie nawet jeżeli mieszkają na wsi to dzieci zawożą do szkół miejskich, bo z racjonalnego punktu widzenia te szkoły większe mają większe szanse dać większą ofertę edukacyjną pod każdym względem. Ja tego wcale nie równoważę chodnikiem, tylko chcę powiedzieć, że ci sami radni, którzy czasami walczą o szkołę przy innej okazji proszą o jakąś infrastrukturę we wsi. Chcę powiedzieć, że są to te same pieniądze. Jeżeli my wydamy pieniądze na szkołę, która nie ma racji bytu to nie będziemy mieć pieniędzy na rzeczy, które są potrzebne ogółowi. Tutaj przypominam, że jest 34 dzieci w tej szkole. Pytam, gdzie jest granica według pana radnego, poniżej której nie powinniśmy przeskoczyć. Do ostatniego dziecka mamy tę szkołę trzymać?

Radny Stanisław Dominiczak panie burmistrzu, nie na tej płaszczyźnie ta dyskusja powinna się toczyć. Ja pytam co z dziećmi wiejskimi, które nie mogą poprzez tak zorganizowane dowozy uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Trzeba dużo samozaparcia, żeby dzieci wiejskie miały taki sam start do szkoły. Przecież tak samo gmina spore pieniądze dokłada do przedszkoli. Jaki odsetek dzieci ma możliwość uczestniczenia w zajęciach w świetlicach? Coś dajmy społeczeństwu wiejskiemu w zamian. Szkoła to nie tylko nauka, wyniki, edukacja. Tak działa szkoła na wsiach. Ja nie chcę się wdawać w polemikę co do tej uchwały. Zastanówmy się co dalej z tą wsią. Tam na prawdę mieszkają obywatele naszej gminy, tam są dzieci. Może dlatego między innymi się wyprowadzają, że tak szkolnictwo i edukacja na wsi jest realizowana.

Radna Teresa Piskorż zapytała: Jak te budynki po szkole zostaną zagospodarowane? Jeżeli będzie wyż demograficzny, to czy tę szkołę będzie można przywrócić?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września w tej chwili nie mamy jednoznacznego rozwiązania co z tym obiektem zrobimy. Za wcześnie o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o wyż demograficzny w przyszłych latach to wtedy będziemy się martwić. Jak dotąd udawało nam się rozwiązywać wszystkie najtrudniejsze problemy w gminie bez szkody dla mieszkańców, co gołym okiem widać.

Radny Sylwester Jałoszyński parę lat temu na tej sali sesyjnej przeżywałem z niektórymi radnymi proces zamykania szkoły w Obłaczkowie. Był to również wielki dylemat. Opory mieszkańców były różne. Dzisiaj z perspektywy czasu mieszkańcy wsi widzą efekty.
Widzę zapis w budżecie, kwota 500 tys. na budowę sali w Chwalibogowie. Czy jest to związane z likwidacją szkoły w Chociczy Wielkiej.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dziękuję za przypomnienie, że mieliśmy większe dylematy przed którymi staliśmy. Dzieci z Obłaczkowa nie straciły na tym, że chodzą do szkoły w Chwalibogowie. Te szkoły, które funkcjonują na wsi są szkołami małymi w porównaniu do szkół miejskich. Marzeniem dyrektorów byłyby żeby mieć szkoły liczące ok 200 osób. I takie szkoły chcemy utrzymywać. Jeżeli chodzi o pieniądze na tę salę to gmina aplikuje o środki zewnętrzne i dlatego ta kwota jest w budżecie. Więcej informacji przedstawi burmistrz Maciejewski.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września ponieważ ten wniosek składaliśmy parę miesięcy temu, konstrukcja budżetowa była taka, że w tym roku będzie to kwota 500 tys. a reszta w przyszłym. Wniosek przeszedł przez pierwsze kwalifikacje pozytywnie i wędruje dalej. Mamy nadzieję, że ze skutkiem pozytywnym na koniec. Przy czym jego realizacja w tym roku wydaje się mało prawdopodobna bo nie ma nadal decyzji o przyznaniu tych środków. Fakt jest bezsprzeczny, chcemy wybudować salę w Chwalibogowie i Kaczanowie.

Radny Szymon Paciorkowski cały czas wspominali państwo, że spada liczba dzieci uczęszczających do tej szkoły. Czy były prowadzone badania demograficzne ostatnich 3 – 4 lat i czy w tym momencie możecie nas zapewnić z tego miejsca, że w ciągu najbliższych 5 – 6 lat nie będzie żadnego ryzyka, niepokoju, że liczba dzieci wzrośnie?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu mamy szczegółowe badania demograficzne. Dzieci z wiosek, które należą do obwodu szkoły w Chociczy Wielkiej jest po kilka. Jest jeden rocznik, że tych dzieci jest 10. Nie znaczy to, że te dzieci przyjdą do szkoły w Chociczy Wielkiej. Z doświadczenia wiemy, że dzieci zamieszkujące np. w Białężycach uczęszczają do SSP nr 2 we Wrześni i do szkoły w Chwalibogowie, gdzie mają zorganizowany dowóz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poruszyła sprawę funkcjonowania szkoły niepublicznej w Grzybowie. Niedawno odbył się konkurs na dyrektora w Chociczy Wielkiej, gdzie nikt się nie zgłosił. Rozmawiałam z rodzicami i zachęcałam, aby zmobilizować się i zrobić coś, żeby powołać szkołę niepubliczną. Myślę, że trzeba popracować nad mentalnością tych ludzi. Ciężko jest zmobilizować do jakiejś aktywności czy do wykszesania jakiejkolwiek aktywności środowisk wiejskich. I mówię to z ogromnym smutkiem. Jest przecież wyjście z takiej sytuacji, ale żeby coś zrobić trzeba wykazać się jakąś aktywnością. Później po kilku latach okazuje się, że przejście do innej większej szkoły jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Z ogromnym bólem też podnoszę rękę za takimi decyzjami, które są konieczne. Staramy się aktywizować, uświadamiać ludzi. Przykładem jest szkoła niepubliczna w Grzybowie. W tym przypadku mieszkańcy mogli coś zrobić, a nie zrobili jednak nic.

Radna Mariola Zalepa to nie jest tak, że ci mieszkańcy nie są aktywni. Rodzice zaprosili mnie na spotkanie, żeby wyjaśnić im jak zorganizować szkołę niepubliczną. Zachęcałam ich bardzo żeby wzięli sprawy w swoje ręce. Mieli oni toczyć rozmowy ze stowarzyszeniem, które jest na ich terenie i prowadzi działalność oświatową. Nie wiem jaki jest efekt tych rozmów. Dałam obietnice, że w każdej sytuacji pomogę, pokarzę, wytłumaczę i wyjaśnię jak to wszystko się robi. Oni liczą, że to stowarzyszenie weźmie ich pod swoje skrzydła tę szkołę. Jaki będzie rezultat nie wiem.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 2 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

i)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

j)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Radny Radny Sylwester Jałoszyński swego czasu mieliśmy informację, że PEC jest zainteresowany zakupem udziałów. Jak zostaną one sprzedane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września za wcześnie o tym rozmawiać, ale Dalkia czyli nasz udziałowiec w PEC-u jest zainteresowany nabyciem całego pakietu akcji. Sprzedaż będzie miała charakter przetargu. W związku z tym będzie tylko znana cena wywoławcza i będzie ona wynikała z oszacowania wykonanego przez uprawniony podmiot.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

k)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Sp. z o.o. wyjaśnił zebranym kwestię proponowanej podwyżki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zwróciła uwagę na błędny zapis w § 1 pkt 2, brak ppkt b.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 8 radnych.

Salę obrad opuścił radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 5 radnych, a w komisji rozwoju wsi 3 radnych

Salę obrad opuścił radny Jan Nowak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno finansowej uczestniczyło 4 radnych.

l)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

ł)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.
Poprosił o wykreślenie z tytułu załącznika do projektu uchwały słów „na 2009 r.”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

m)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

n)

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

o)

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia.

p)

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

r)

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Pkt 4

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września parę miesięcy temu w Urzędzie była Najwyższa Izba Kontroli. Przeprowadzała kontrolę z zakresu zarządzania mieniem gminnym. Mamy w tej chwili wystąpienie pokontrolne, które będzie do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Kontrola pozytywnie oceniła działalność Urzędu. Wszystkie wskazania z wyjątkiem jednego dotyczącego wzrostu wartości mienia gminnego zostały zrealizowane. Ponieważ jest to dość czasochłonna i pracochłonna rzecz, a dotyczy całego majątku gminnego i musimy sięgać do archiwum to myślę, że zadeklarowany czas do końca roku zostanie dochowany i wszystkie uwagi w związku z tym będą uwzględnione i zrealizowane o czym ostatnio pismem poinformowano NIK.
Od dziś natomiast gościmy Regionalną Izbę Obrachunkową, która będzie kontrolowała rok 2007.

Radny Mirosław Chudy w Bierzglinku przy ul. Klonowej i przy zjeździe z wiaduktu za Dębinom jest boisko sportowe zarośnięte po kolana. Jest ono we władaniu gminy. Czy można byłoby wysłać tam firmę obsługująca zieleń miejską, która skosi tą wysoką trawę oraz ustawić tam kilka ławek?
Co w związku z tym, jeżeli przy posesjach zasypywane są na własną rękę rowy i tworzone miejsca parkingowe.? W zasypywane rowy nie są kładzione żadne kręgi.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego jeżeli chodzi o boisko to zgłosimy to i zostanie ono skoszone. Kwestia rowów w pasie drogowym bez wcześniejszego zgłoszenia jest złamaniem prawa. Jeżeli jest jakaś konkretna sprawa to prosimy o zgłoszenia.

Radny Mirosław Chudy prosiłbym, aby Straż Miejska przejechała się ulica Klonową oraz ulicami bocznymi i sprawdziła te rowy.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Czy gmina organizowała półkolonie dla dzieci wiejskich?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wydział oświaty kultury i sportu nie organizował półkolonii. Półkolonie organizowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński ze środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych były organizowane tygodniowe półkolonie na terenach wiejskich. Dzieci typowali sołtysi.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/ radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
/-/ radny Stanisław Dominiczak

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/ radna Mariola Zalepa

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/ radny Jan Nowak

Protokolant
/-/ Ewa GórnaPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.