BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14455850
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji

Protokół
z posiedzenia
Komisji Edukacji
z 22 września 2008 r.

Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa o godz.16.00 otworzyła posiedzenie komisji edukacji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik w wydziale oświaty, kultury i sportu;
Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;
Iwona Hofman , dyrektor Przedszkola nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni;
Donata Hedrych, dyrektor Przedszkola nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni;
Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni;
Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym;
radna Teresa Piskorż;
radny Marek Kołodziejczyk;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa: przedstawiła porządek obrad posiedzenia komisji edukacji(załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z bazą przedszkoli publicznych w Gminie Września:

- Przedszkole „Pszczółka Maja” - Września,

- Przedszkole „Słoneczko” - Września,

- Przedszkole „Miś Uszatek” - Września,

- Przedszkole „Mali Przyrodnicy” - Września.

- Przedszkole „Polne kwiatki” - Gutowo Małe.

4. Dyskusja członków Komisji Edukacji z dyrektorami w/w placówek na temat możliwości przekształcenia przedszkoli publicznych w niepubliczne – szanse i zagrożenia.
5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

O godz. 16. członkowie komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z bazą lokalową Przedszkola „Pszczółka Maja” we Wrześni. Następnie udali się do Przedszkola „Słoneczko” we Wrześni. Kolejne przedszkola, które komisja odwiedziła to Przedszkola „Miś Uszatek”, „Mali Przyrodnicy oraz Przedszkole „Polne Kwiatki w Gutowie Małym”. Materiały dotyczące przedszkoli stanowią załącznik nr 3.

Radny Andrzej Rzeźnik opuścił posiedzenie komisji. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 5 członków komisji.

Pkt 4

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września na przestrzeni ostatnich dwóch lat można zauważyć wzrost zainteresowania przedszkolami. Widać to po składanych wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola. W zeszłym roku powstały trzy nowe oddziały w przedszkolach w tym roku powstały kolejne trzy. Pierwszy oddział powstał w Przedszkolu „Słoneczko”, drugi w Przedszkolu „Mali Przyrodnicy, a trzeci w Przedszkolu w Gutowie Małym. Spodziewamy się, że w przyszłym roku potwierdzi ukształtuje się ten trend wzrostowy. Oznacza to, że powoli zaczniemy dusić się w swoich obiektach. Jest szansa, że w Przedszkolu w Gutowie Małym będzie można utworzyć jeden oddział. Jeżeli reformy, które są planowane przez obecne władze państwowe zostaną wprowadzone to zwolnią się w przedszkolach dwa oddziały po zerówkach. Jeżeli to będzie proporcjonalny wzrost zainteresowania to sobie damy radę. Nie będzie to łatwe. Ten oddział, który powstał w salach Związku Nauczycielskiego Polskiego w Klubie jest wynajęty na rok. Pewnie za rok będzie trudna rozmowa, albo będzie sprawa nie do załatwienia. Na dzień dzisiejszy trudno to przewidzieć. Jest taka nadzieja, że zostanie wybudowane prywatne przedszkole, ale nie wiadomo czy zdążą je wybudować. Istnieje oczywiście przedszkole niepubliczne w Grzybowie, jest tam jeden oddział. Jeden oddział próbuje się przebić w Bardzie na bazie Fundacji Familijny Poznań. Po zakończeniu zakończeniu swojej misji przez Fundacje umożliwiliśmy przedłużenie funkcjonowania temu przedszkolu jako świetlicy środowiskowej. Oczekujemy, od stycznia powstanie tam inicjatywa powołania małej formy przedszkolnej. Na razie nikt z taką propozycja się nie głosił. Jest to w tej chwili problem.

Przewodnicząca komisji edukacji Mariola Zalepa jesteśmy po kilku szkoleniach nt. przekształcania przedszkoli publicznych w niepubliczne. Z tego co się dzisiaj dowiedziałam panie dyrektorki wystąpiły z inicjatywą przejęcia przedszkoli. Czy panie dacie sobie rade? Jakie widzicie zagrożenia i szanse?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września jesteśmy po szkoleniu, które prowadziła p. Mirella Nawrot, która ma ogromna wiedzę nt. Przekształcania przedszkoli. Przekształcała ona kilkanaście lat temu jedno z pierwszych przedszkoli w Polsce w formę niepubliczną. Ma ona stowarzyszenie, które zajmuje się oświatą niepubliczną. Po tych trzech spotkania jest taki ogromny kawał wiedzy pod wieloma kątami, że dzisiaj zadawać takie pytania to chyba jest jeszcze za wcześnie. Dotąd omawiana była cała ideologia, w tek chwili dopiero zaczynamy rozmawiać o szczegółach.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa Czym się będą różniły te przedszkola od tych obecnie istniejących?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września zasadniczo będą się różniły tym, że organem prowadzącym dla przedszkoli jest Gmina Września a po przekształceniu będą miały prywatnego właściciela, ale właściciela organizacji tego przedszkola, a właścicielem nieruchomości nadal pozostanie gmina. Czyli w obiektach gminnych będą funkcjonowały niepubliczne przedszkola, które mają dużo większą możliwość elastycznego działania w stosunku do przedszkoli publicznych.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa jeżeli panie będą osobami fizycznymi prowadzącymi te przedszkola, czy będą miały pełną decyzyjność?

Donata Hedrych, dyrektor Przedszkola nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni do przedszkola tak, ale do budynku logiczne, że nie.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września w tej chwili usiądziemy do przygotowania porozumienia, w którym będą te szczegóły omówione, między innymi sposób władania tymi obiektami, warunki na których my te obiekty przekażemy, warunki na których ewentualnie te obiekty możemy odzyskać. To dopiero zostanie rozpisane na szczegóły. Do końca września zgodnie z przepisami panie dyrektorki maja obowiązek zgłosić te przedszkola niepubliczne do rejestru przy burmistrzu. Defakto jest to rejestr prowadzony przez wydział pana naczelnika Malickiego. Jest to rejestr placówek niepublicznych przy burmistrzu. Dopiero na tej podstawie rada Miejska ma prawo przewidzieć środki finansowe w budżecie na przyszły rok na dofinansowanie tych przedszkoli. Będzie to wyglądało tak, że z jednej pozycji pieniądze te zostaną przesunięte na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa czy jesteśmy gotowi na wypłacenie tylu odpraw?

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Jak się obronimy. Jest to ok. 100 osób. Czyli kwota 1 mln zł. Jaki jest interes gminy?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września zgodnie z ustawą przedszkola niepubliczne są dofinansowane w wysokości minimum 75% tych środków na każde dziecko, które gmina przeznacza na dzieci we własnych przedszkolach, więc tutaj jest jakby miejsce na mniejsze wydatki przez gminę oczywiście z większym nakładem pracy przez nauczycieli przedszkoli. W tej chwili pensum nauczyciela wynosi 25 godzin, to potem w przedszkolach niepublicznych 30 – 35 godzin. W momencie startu gmina będzie musiała konkretne pieniądze wyłożyć żeby uruchomić to przedsięwzięcie. W późniejszych latach to się spłaci. Dla funkcjonowania przedszkoli, dla dzieci i rodziców jest to oferta myślę korzystna. Z tych przedszkoli, które monitoruje pani Nawrot, a ma ogromną wiedzę na ten temat to tylko jedno przedszkole niepubliczne wycofało się z tej formy organizacyjnej. Z powrotem wróciło do formy przedszkole publicznego ale tylko z tego powodu, że tym przedszkolem kierowała nieodpowiednia osoba.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa jaka jest reakcja nauczycieli, jaka jest atmosfera?

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni decyzję o tym, że będziemy prowadziły te przedszkola niepubliczne w zasadzie podjęłyśmy dzisiaj. Dopóki tej decyzji nie było my z pracownikami nie rozmawiałyśmy. Chodziły jakieś słuchy, ale oficjalnie jeszcze nie rozmawiałyśmy.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września planowane są również spotkania szkoleniowe z pracownikami, nauczycielami przedszkoli. Pani Mirella nawrot będzie takie spotkania prowadziły. Będą również spotkania z władzami gminy.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni na pewno dużym kosztem będzie wypłacenie odpraw. Może to być ok. 1 mln zł.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odprawy nie wejdą w koszty przedszkoli. Z mocy prawa dotychczasowy pracodawca musi je wypłacić czyli w tym przypadku gmina. Decyzje wiążące zapadną za parę miesięcy, takie od których nie będzie odwrotu. Czas w tej chwili na rozmowy. Żeby zacząć rozmawiać trzeba było pierwszy krok wykonać, a będzie on polegał na zarejestrowaniu przedszkoli niepublicznych przy burmistrzu. Od tego momentu mamy czas na szczegółowe, wyliczenia, ruchy organizacyjne, na rozmowy, na uzgadnianie. Wymaga to przecież podjęcia wielu uchwał, opinii związków zawodowych, kuratorium oświaty. Czeka nas dość trudna droga. Część tych trudów poniosą panie dyrektorki i my. Nie można się wycofywać się przed trudnymi decyzjami dlatego tylko, że człowiek się boi.

Radny Maciej Baranowski ten moment jest dobry. Klientów na pewno nie będzie brakowało. Gdyby sytuacja byłaby odwrotna to penie byłoby gorzej. Czy stawka za opiekę dziecka w przedszkolu nie wzrośnie?

Donata Hedrych, dyrektor Przedszkola nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni myślę, że prawo rynku to wyreguluje.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września gmina planuje termomodernizacje budynków przedszkolnych ze środków gminnych. Obniży to koszty ogrzewania.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa czy przedszkole w Gutowie Małym będzie wyznaczało koszt utrzymania w gminie?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września nad tym będziemy dopiero dosyć dokładnie się zastanawiali, analizowali dlatego, że koszt utrzymania tego przedszkola jest niższy. Będziemy patrzeć też na opłaty w ościennych gminach.

Radny Maciej Baranowski jak są ogrzewane przedszkola, czy są podłączone do PEC-u

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września w tej chwili 3 przedszkola ogrzewane są z cieplika, jedno ma ogrzewanie gazowe. Jeżeli przeprowadzimy termomodernizację to zużycie energii radykalnie spadnie.

Radny Mirosław Chudy czyli wszystkie budynki przed przekazaniem będą doprowadzone do podobnego stanu jeżeli chodzi o termomodernizację, wymianę okien.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września jest to planowane na przyszły rok. W tym roku chcieliśmy, ale nie załapaliśmy się na te środki.

Radny Mirosław Chudy czy jest to takie przyrzeczenie dla tych pań, czy to jest dobra wola.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września na razie nie podpisaliśmy żadnego porozumienia. Dzisiaj burmistrz udzielając wywiadu na połowinki tej kadencji, podczas porannego spotkania przygotowując się do tego wywiadu wynotował sobie potrzebę i deklarację ze swojej strony termomodernizację przedszkoli miejskich i Gimnazjum nr 1. Zostanie na jeszcze SSP nr 6. Nieformalnie takie deklaracje składamy. Panie dyrektorki są osobami doświadczonymi. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do tego jak prowadzą przedszkola. Czy są zainteresowane. One dzisiaj taką deklarację złożyły. Mam zaufanie do tych pań. Mam nadzieję, że jeżeli ten proces zostanie przeprowadzony do samego końca, to wszyscy będą zadowoleni z tego przekształcenia zarówno rodzice, dzieci, dyrektorki i my jako gmina. To wszystko będzie wymagało bardziej wytężonej pracy. My deklarujemy dyrektorkom pełną pomoc prawną, organizacyjną. Chcemy w sposób przyjazny przeprowadzić to przekształcenie, czyli nie od razu 75 % i pewnie docelowo też nie 75 %. Zobaczymy jak to pójdzie. Jest to pierwszy etap i gdyby nasze panie dyrektorki dotrwały do końca to jesteśmy mistrzami świata w Polsce. Jest to nowe wyzwanie, nowe znaki zapytania.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa w imieniu komisji życzę powodzenia, siły, wytrwałości i satysfakcji finansowej i moralnej.
W zeszłym roku dostaliśmy informację, że w WOK-u, będzie większa oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Czy coś w tek kwestii zostało zrobione, czy są tam jakieś zajęcia?.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września Są ruchy, ale jak wszystkie ruchy związane z ludźmi się ślimaczą. Jestem po rozmowie z państwem Kaczmarkami, którzy zajmują tam dwa pomieszczenia o powierzchni 50 m2. Są to idealne pomieszczenia na prowadzenie zajęć np. plastycznych dla grupy malarskiej i dla grupy rzeźbiarskiej. Ci państwo mają świadomość, że ten lokal będą musieli opuścić. Wypowiedzenia tego lokalu jeszcze nie otrzymali. Nie chcemy robić tego z dnia na dzień ponieważ oni sporo swojej pracy tam włożyli i pomogli w wielu imprezach, uroczystościach gminnych. Chcemy się po przyjacielsku rozstać. W październiku ma się zwolnic lokal po bibliotece pedagogicznej na ul. Batorego. Biblioteka pedagogiczna przeniesie się do Kolegium Języków Obcych na ul. Wojska Polskiego. Pani dyrektor Stankowska ma w budżecie na ten rok pieniądze na remont tych pomieszczeń na Batorego i tam zostaną przeniesione księgozbiory z oddziału dziecięcego mieszczącego się na piętrze w WOK-u. Te pomieszczenia po bibliotece będą w dużym stopniu wykorzystane przez orkiestrę. Ta orkiestra występuje w Polsce, za granicą. Zdobywają liczne nagrody w kraju i poza granicami. Muszą mieć odpowiednie warunki do pracy.

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa czyli podsumowując, dodatkowych innych zajęć niż były nie ma.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września na razie nie ma, ale mam nadzieję, że będą. Marzę, żeby oprócz tej grupy malarskiej była też grupa rzeźbiarska. Mamy przecież we Wrześni rzeźbiarza amatora, który bardzo ładne rzeczy robi.
Prowadzony jest remont kapitalny stropów i więźby dachowej na budynku muzeum. Przetarg był na kwotę ok. 175 tys. zł. W tej chwili jak rozebrano więźbę dachową i rozebrano kolejne warstwy okazało się, że również strop jest do wymiany. Na najbliższej sesji będą przekazane pieniądze na ten cel. Chcemy ten strych w przyszłości zaadaptować. Na ratuszu nakładana jest nowa dachówka.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni W kwietniu zaczęła się współpraca z polonią z Bukwowiny Rumuńskiej. W maju przez tydzień byliśmy z wizytą w Rumuni. W najbliższą niedzielę będziemy gościć u siebie 22 osobową grupę. We wszystkich przedszkolach przez cały tydzień będą odbywały się warsztaty. Dziękuję za przychylność. Program jest powiatowy, ale potrzeba była taka żeby rozpocząć od przedszkoli.

Rady Mirosław Chudy czy upadła koncepcja wejścia do muzeum od ul. Jana Pawła II?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września nie upadła. W pierwszej kolejności musimy obciąć ten taras przy sklepie. Wydział Inwestycyjny prowadzi przymiarki do tej inwestycji. Nie jest to prosty zabieg ponieważ mur budynku jest zarysowany i to będzie ogromnej ostrożności i większych niż przewidywano środków finansowych. Ja myślę i raczej ten pogląd podzielają ze mną, że dopiero jak z tego budynku wyprowadzi się biblioteka publiczna, a taka szansa jest to wówczas cały budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby muzeum. Wtedy będzie całościowa koncepcja przygotowana zarówno jeżeli chodzi o wnętrze jak i szlaki komunikacyjne na zewnątrz. To wszystko będzie kompleksowo rozwiązane Chcemy, aby docelowo z tego muzeum powstało coś fajnego. Na pewno nie zrobimy z tego Muzeum Powstania Warszawskiego, ale kto był w tym muzeum w warszawie wie, że muzeum można zorganizować w sposób ciekawy, interesujący i przyciągający młodzież. Mam nadzieję, że to przy tym dyrektorze, który nie długo będzie kustoszem tego muzeum bo nabył takie uprawnienia uda się coś takiego zrobić.

Rady Mirosław Chudy to o jakich datach tu mówimy.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września myślę, że jest to kwestia 2 lat. Myślę, że nie ma tu tajemnicy, iż planowane jest zabudowanie działki gminnej na terenie centrum II obiektem do którego ma być przeniesiony OPS jak i biblioteka. Myślę, że w ciągu 2 lat coś się ruszy. Wydaje mi się, że połowiczne, częściowe rozwiązania w muzeum mogły by być zbędnym wyrzucaniem pieniędzy.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 19.00 zamknęła posiedzenie komisji edukacji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/ radna Mariola Zalepa

Protokolant
/-/ Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.