BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276768
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW MIASTA I GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Tel. 061 640-40-40, Fax. 061 640-40-44

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW MIASTA I GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM

Część 1 – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Część 2 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

CPV: 66.51.00.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin wykonania: 36 miesięcy

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września; ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać na stronie internetowej www.wrzesnia.pl/bip

Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2008 roku w siedzibie Zamawiającego  pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.15

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 19 grudnia 2008 r. do godz. 10.00.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

Dla części 1

CENA – 80 %

KLAUZULE dodatkowe – 20%

Dla części 2

CENA – 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.2. prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie Spółki Akcyjnej albo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, a także muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 256964 - 2008 z datą zamieszczenia: 9.12.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - ubezpieczenia Wrzesnia [547 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.