BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298840
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”

Projekt systemowy

„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”

- numer POKL.07.01.01-30-035/08

Projekt realizowany jest w ramach:

Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Od kwietnia bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 20 bezrobotnych klientów OPS. Cel ten ma być zrealizowany w ciągu 9 miesięcy. Na realizację powyższego celu przeznaczono kwotę 143 000 złotych, w której zawiera się 127 985 złotych ze środków UE.

Wybór grupy docelowej, która objęta została wsparciem, nie był przypadkowy. Pozytywnym zmianom, które w ostatnim okresie mają miejsce na rynku pracy, towarzyszy nadal zjawisko braku możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby korzystające z pomocy społecznej. Nie znajduje więc, w tej sytuacji, potwierdzenia wielokrotnie wypowiadana przez różne gremia opinia, że zapotrzebowanie rynku pracy na siłę roboczą zlikwiduje problem bezrobocia. W naszej gminie mamy dużo ofert pracy i mamy jednocześnie nadal wysokie bezrobocie.
Nadal argument pozostawania bez pracy jest ważnym powodem wnioskowania o pomoc dla 308 rodzin naszej gminy, które w I półroczu 2008 zwróciły się do OPS o wsparcie.
Projekt nasz stanowi próbę zmiany opisanej sytuacji. Okres realizacji Projektu - do 2013 roku, daje nam możliwości objęcia działaniami opisanym w Projekcie co raz to innej grupy klientów OPS, przy założeniu, że będą to następujące grupy docelowe:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej:

  • długotrwale korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
  • niepełnosprawni,
  • zwolnieni z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku po jej opuszczeniu),
    bezdomni,
  • nieaktywni zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi,
  • wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, uzależnieni od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub jego zakończeniu w okresie do 1 roku

- młodzież od 15 do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie objętych działaniami OHP).

We wniosku o dofinansowanie naszych działań przez UE który złożony został w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, dnia 29 marca 2008, wskazaliśmy jako grupę docelową - 20 bezrobotnych klientów OPS.
W kwietniu wytypowana została grupa klientów, na podstawie której utworzono listę 20 uczestników Projektu, a także listę rezerwową.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie była zgoda klienta na zawarcie kontraktu socjalnego z rejonowym pracownikiem socjalnym. Kontrakt jest narzędziem w pracy socjalnej, zawierającym wzajemne zobowiązania względem siebie: klienta OPS i pracownika socjalnego, których celem jest poprawa sytuacji klienta, w perspektywie wyjścia z systemu pomocy społecznej.
Projekt realizowany w tym roku zakłada, że działania, kierowane do uczestników będą miały charakter:
- wsparcia specjalistycznego, w formie warsztatów i zajęć integrujących grupę,
- wsparcia indywidualnego w formie konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej,
- wsparcia edukacyjnego w formie kursów zawodowych, łącznie z kursem na prawo jazdy,
- wsparcia zdrowotnego w formie badań profilaktycznych i specjalistycznych, w związku z możliwością nabycia nowych umiejętności zawodowych.
W trakcie realizacji zajęć grupowych uczestnicy Projektu mogą skorzystać z ciepłego posiłku i serwisu kawowego. OPS partycypuje w kosztach dojazdu na zajęcia, zapewnienia opieki nad dzieckiem, w czasie nieobecności klienta w związku z uczestnictwem w Projekcie, a także wspiera poprzez pomoc finansową na zakup odzieży, obuwia, środków czystości.
Wszyscy uczestnicy zajęć są ubezpieczeni i przeszli szkolenia BHP.
Pierwsze wnioski dotyczące zarówno samej grupy, jaki sposobu realizacji, zapisanych w Projekcie zadań, przedstawione zostaną w najbliższym czasie.

Koordynator Projektu
Krystyna Spychalska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.