BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461581
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XVI/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 21 lipca 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XVI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2, Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości,

b) zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia,

c) zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

5. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
8. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

Radny Stanisław Dominiczak: Chciałbym zwrócić uwagę na rondo czyli skrzyżowanie na ul. Kaliskiej i Opieszynie. Jechałem tam przed tą sesją i powiem, że nawet oznakowanie budzi wątpliwości. Trudności polegają na tym, że Tir-y, które wjeżdżają do Kauflandu, wyjeżdżają stamtąd, nie mają żadnego znaku, który by zakazywał skręt w lewo tym Tir-om i wyjeżdżający Tir, „nie łamiąc” przepisów może tamtędy wyjechać. Czy nie warto by było zastosować tu jakiś stosownych zezwoleń dla pojazdów, które dowożą towar czy to do Biedronki czy do składowiska złomu, w taki sposób, żeby to nie utrudniało w prowadzeniu działalności, a jednak nie powodowały korków? Nie ma co ukrywać niszczenia też tej inwestycji.

Radny Maciej Baranowski: Panie burmistrzu, wysoka Rado ja w sprawie, niestety służby zdrowia. Bodaj dwa tygodnie temu redaktor naczelny „WW” opisywał sytuację szpitala, a później był tam też opisany list pani, która była na oddziale i tak myślałem, pewnie nic się nie zmieniło. Kiedyś też miałem, niestety nieszczęście tam przebywać i bodaj chyba przed wczoraj też miałem kontakt z tym oddziałem ratownictwa. Powiem szczerze, że jest mi niezmiernie przykro, że w naszym mieście jest tak, że na oddział chirurgiczny oraz na ostry dyżur w szpitalu powiatowym dla bodaj 50 tys ludzi jest jeden chirurg. Chirurg ten choćby naprawdę nie wiem jak chciał funkcjonować, to prędzej czy później dojdzie do swego kresu wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Po prostu zmęczenie oraz nadmiar tej pracy nie daje żadnych szans na to by mógł chwilę odpocząć. Tam przewijają się naprawdę dziesiątki ludzi a to pęknięcia, a to złamania, otarcia. Drobny nawet zabieg wymaga oczekiwania rzędu trzech, czterech godzin, nawet drobny zabieg, który jest konieczny. Oczywiście ja tutaj nie neguję samej ofiarnej pracy, bo sam personel, który tam jest, jest naprawdę sympatyczny i taki pełen troski, począwszy od pań, które są w rejestracji po przez pielęgniarki. Czy nie można w jakiś sposób, jako część powiatu wrzesińskiego, czy nasza gmina nie mogłaby na taką okoliczność też dokonać jakiś uzgodnień, ustaleń ze starostwem powiatowym? W takim celu aby jeszcze, przynajmniej jeden etat, przede wszystkim, podejrzewam chirurga. Czy nie można by było ustalić, żeby było wreszcie normalnie, bo my wszyscy na to patrzymy, każdy mówi tak musi być, pani prezes szpitala przeprasza cierpiących. Czy nie warto byłoby się zastanowić nad tym aby ten szpital funkcjonował, jeśli już jest taki fajny, taki piękny, ma tyle certyfikatów, to żeby jeszcze działał nieco sprawniej i miał przynajmniej jeden etat więcej specjalnie na ten oddział. Bo co by się stało gdyby w danej chwili na oddziale szpitalnym gdzie jest nadzór nad chorymi nagle przydarzył się jakiś gwałtowny przypadek, to tutaj nie byłoby tak naprawdę nikogo kto mógłby pomóc konkretnie i bardzo fachowo. Druga rzecz to opieka dentystyczna, bo tak naprawdę większość tych punktów stomatologicznych, które leczą nam zęby jest odpłatna i one kończą pracę też o pewnej godzinie. Staje się też tak, że znowu ok. 50, 60 tys ludzi jest skazanych na to, że jeżeli kogoś zaboli ząb o 22:00, to jest skazany na czekanie do min. 07:00 rano. Czy nie można by było znowu dokonać jakiś ustaleń, żeby przynajmniej do godz. 24:00 był wyznaczony jeden punkt, gdzie byłaby informacja jasna i czytelna, udzielał takiej nagłej, doraźnej pomocy stomatologicznej, polegającej, np. na usunięciu zęba do godz. 24:00 i potem od godz. 07:00 już zupełnie normalnie. Ja rozumiem te problemy odnośnie służby zdrowia. Są to zwykłe, ludzkie rzeczy, które powinniśmy sobie w naszej gminie załatwić czy w naszym powiecie. Ja będę bardzo apelował. Tutaj bardzo bym prosił Pana burmistrza jeżeli będzie taka sytuacja, przecież my jako gmina jesteśmy częścią powiatu i czy nie można by było takich zwykłych, ludzkich ustaleń zrobić i może to w tym sezonie wakacyjnym jak może tej pracy jest troszkę mniej. Może ustalić i we wrześniu, październiku taką propozycję nam przedstawić, może jakieś środki finansowe na to przeznaczyć. Myślę, że rada nie miałaby nic przeciwko by taką uchwałę w tej kwestii podjąć.

Na salę posiedzeń wszedł radny Marek Kołodziejczyk. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych.

Radna Grażyna Kąkolewska: 18 marca na dyżurze przyjęłam od mieszkańców ul. Wacława Sołtysiaka i Krzyżagórskich prośbę o przyspieszenie podłączenia przyłącza wodnego. Chciałabym się dowiedzieć czy coś wiadomo w tej sprawie. Latem mieszkańcy sobie jakoś radzą ale jak przyjdzie zima to naprawdę utrudnienie będzie duże, tym bardziej, że nie mogą korzystać ze studni bo wykryto tam bakterie coli.

Radny Józef Jesiołowski: Zdarzyło mi się wczoraj, po raz drugi w tym roku pospacerować w parku, tzw. parku hrabiny i nasunęło mi się troszkę uwag pozytywnych i negatywnych. Wchodząc do tego parku, jest bardzo ładna aleja, ławki nowe, rzadko spotykane bardzo ładne. Poszedłem obejrzeć fontannę, stawy, faktycznie woda w stawie jest czystsza, nie ma rzęsy. Jednak był tutaj koncert, za amfiteatrem na łączach przy stawach, rozrywka polega głównie na piciu piwa i to przez młodzież, nie wszyscy mieli 18 lat. Osoby pijące przy placu zabaw dla dzieci. Chodząc przez godzinę nie spotkałem patrolu Straży Miejskiej. A przecież publiczne picie piwa a do tego przez młodzież, która na pewno nie miała 18 lat chyba jest bardzo naganne. Za amfiteatrem prawie każda grupka była pijąca, także tutaj moja uwaga, że jednak Straż Miejska chyba bardziej powinna, szczególnie w czasie tych koncertów zwracać na to uwagę. Panie burmistrzu ap ropo wielbłądów, to obok buduje się bardzo ładny obiekt i pomieszczenie dla tych ładnych zwierzątek nie bardzo pasuje z tym co tam będzie czy jest przewidziane, jakiś nowy budynek, bo ten to chyba jest garaż z czasów PRL-u nie bardzo do tych ładnych zwierzątek przystaje.

Radny Szymon Paciorkowski: Czy z racji tego, że rzeczywiście przepustowość tych alejek w parku hrabiny jest dosyć duża i chodzi tam znacznie więcej osób niż w przypadku parku Piłsudskiego i faktycznie wieczorami parkowe aleje są pełne młodzieży, czy nie byłoby lepiej by zamiast stawiać tam wzmożone patrole Straży Miejskiej zainwestować w dodatkowe oświetlenie, jeszcze któryś z tych alei w parku, szczególnie wzdłuż Wrześnicy? Tam cały czas, na bieżąco odbywa się komunikacja między osiedlem Kościuszki a resztą miasta i wydaje mi się, że skoro ten park jest coraz bardziej przeznaczony, jeśli chodzi o koncerty, jeśli są tam place zabaw, czy to nie byłoby po prostu lepsze rozwiązanie? Czy być może nie przydałby się dodatkowy monitoring właśnie w pobliżu tego placu zabaw i mostku? Wydaje mi się, że lepszym straszakiem na ewentualnych amatorów alkoholu byłyby monitoring, niż pojawiające się patrole Straży Miejskiej, które trzeba przyznać, że choćby podczas koncertu na tych terenach za amfiteatrem były i dałoby się je zaobserwować.
Czy nie dałoby się zainstalować jakiś jeszcze dodatkowych ławek wokół stawku gdzie jest fontanna? O ile się nie mylę same tereny wokół stawku nie są z ławkami i przy tej fontannie nie da się niejako usiąść.

Pkt. 4

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Zgodnie z zapowiedzią wpływają z sołectw plany odnowy wsi. Poddajemy je pod głosowanie na kolejnych sesjach, tym razem dotyczy to Sokołowa.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/209/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 3).

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Szanowni Państwo w ramach próby pozyskania środków na kompleksową modernizację obiektów oświatowych konieczne jest podjęcie tej uchwały. Umożliwia ona zaciągnięcie przez gminę zobowiązania pieniężnego na to zadanie ponieważ ten dokument jest konieczny do skompletowania wniosku do NFOŚ na termodernizację tych obiektów. Taką próbę pozyskania środków będziemy realizowali i w związku z tym jest ten projekt i prośba o przyjęcie tej uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/210/08 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia (załącznik nr 4)

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Chciałbym zgłosić autopoprawkę, którą Państwo otrzymaliście. Otóż już po zgłoszeniu projektu uchwały na sesję wpłynęły do nas środki z ministerstwa finansów w kwocie 126 tys 693 zł na remonty budynków oświatowych a ponieważ jak wiadomo są wakacje, to dobrze by było, żeby te środki wykorzystać w czasie wakacji a nie robić tych remontów, na tyle o ile oczywiście się da z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, żeby wykorzystać je do końca sierpnia a więc można na dzisiejszej sesji uzupełnić te środki i wpisać do budżetu i wykorzystać je w okresie wakacyjnym (załącznik nr 5).

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/211/08 w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką (załącznik nr 6).

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Dyżury radnych Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji

 1. Maciej Baranowski 10

 2. Mirosław Jerzy Chudy 5

 3. Bronisław Dankowski 5

 4. Stanisław Dominiczak 4

 5. Sylwester Jałoszyński 3

 6. Michał Jaśniewicz 5

 7. Józef Bogumił Jesiołowski 1

 8. Grażyna Urszula Kąkolewska 7

 9. Marek Kołodziejczyk 5

 10. Maciej Wojciech Szelągiewicz 2

 11. Mieczysław Małachowski 5

 12. Artur Mokracki 4

 13. Bożena Elżbieta Nowacka 54

 14. Jan Piotr Nowak 2

 15. Szymon Wacław Paciorkowski 3

 16. Teresa Felicja Piskorż 3

 17. Andrzej Rzeźnik 0

 18. Bolesław Święciochowski 2

 19. Włodzimierz Jerzy Wawrzyniak 5

 20. Mariola Teresa Zalepa 4

 21. Mirosław Zgoliński 4

  * Piotr Maciejewski do końca 2007 3

Pkt 6

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:

- Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 7).

- W ramach kontroli, którą przeprowadza delegatura NIK w Poznaniu, w różnych jednostkach gmin, kontrolerzy trafili do Wrześni. Przedmiotem kontroli było gospodarowanie lokalami użytkowymi w miastach województwa wielkopolskiego w latach 2006- 2008 i dnia 17 lipca kontrola została zakończona. Otrzymaliśmy protokół pokontrolny, mamy 14 dni do ustosunkowania się do niego i oddanie podpisanego protokołu.

- W ramach środków z UE na lata 2007- 2013 ogłoszono w dwóch działaniach nabory wniosków. Jeśli chodzi o nabór w konkursie Działanie 2.2 Infrastruktura Komunikacyjna „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Każda gmina mogła zgłosić jeden projekt, gmina Września zgłosiła projekt pt. „budowa ul. Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu ul. Szerokiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Takich wniosków wpłynęło 184 i w jednym z nich był właśnie nasz projekt budowy ul. Armii Poznań czyli przedłużenie ul. Szerokiej do ul. Gnieźnieńskiej. Nasz wniosek został poddany ocenie strategicznej przez Komisję Oceny Projektów, która to ocena zakończyła się wynikiem negatywnym. Odczytam uzasadnienie: W wyniku oceny strategicznej projekt został poddany szczegółowej analizie pod kątem spełniania kryteriów strategicznych przyjętych przez Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2008 z dnia 8 lutego 2008.
O negatywnym wyniku oceny zadecydowała relatywnie niska liczba punktów przyznawana za poszczególne kryteria przez Komisję Oceny Projektów.
W uzasadnieniu asesorzy zwrócili szczególną uwagę na niewielki wpływ projektu na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i warunków ekonomicznych obszaru, na którym będzie realizowana ul. Armii Poznań. Atutem wniosku jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku budowy ronda. Projekt będzie miał jednak niewielkie oddziaływanie- długość odcinka nie wpłynie w znaczącym stopniu na osiągnięcie wskaźników docelowych Działania. Projekt nie stanowi kontynuacji budowy innej drogi, co zapewniłoby ciągłość odcinka i nie jest realizowany w partnerstwie.
Następuje tutaj punktacja w różnych kryteriach, tym razem jest 29 pkt. zdobytych przez nasz projekt.
W wyniku uzyskanej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów projekt uzyskał łącznie 29 pkt., co stanowi 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Zgodnie z regulaminem konkursu dla Osi Priorytetowej II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, projekty, które otrzymały mniej niż 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów, zostają odrzucone i nie podlegają dalszej ocenie.
I tak jesteśmy na liście wg. punktów zdobytych na pozycji 89, 29 pkt. Ku mojemu zaskoczeniu pozycję 44 zajął Powiat Wrzesiński, „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa- Spławie- Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry- Nowa Wieś Podgórna. Nie są jeszcze ogłoszone ostateczne wyniki, który projekt otrzymał dofinansowanie. Z tych kwot, które są tutaj zgłoszone wynika, że z tych 184 wniosków zrealizowanych będzie w przybliżeniu ok. 10. Szczegółowe materiały razem z regulaminem przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 8).
Ten jest już rozstrzygnięty, natomiast nie tak dawno złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.
W wyniku przeprowadzonego naboru dla Schematu I- Projekt z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 10 000 000 euro, przyjęto 165 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 617 889 757, 32 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 436 669 562, 66 zł.
Złożyliśmy wniosek na budowę sali gimnastycznej w Chwalibogowie i nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, natomiast z tych liczb 10 000 000 euro po kursie 3 zł wychodzi 30 mln i tak liczyliśmy, że na te 165 zgłoszonych sal gimnastycznych dofinansowanie uzyska co 14 sala, co w przybliżeniu oznacza, że na 165 wniosków dofinansowanie uzyska jakieś 14.

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytania zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka na temat Tir- ów poruszających się ul. Kaliską, istotnie te Tir- y tam się pojawiają i od czasu do czasu w „WW” jest zdjęcie Tir-a. Natomiast nie mogę się zgodzić, że jest to w wyniku jakiegokolwiek nieprawidłowego oznakowania, dlatego, że na wszystkich wjazdach jest zamontowany znak ograniczający poruszanie się pojazdów powyżej 10 ton, również taki znak znajduje się na wyjeździe od ul. Wrocławskiej, na wysokości stacji Shell, oczywiście z drugiej strony również. Każdy kierowca wjeżdżający w szczególności Tir- em wie, że nie można się tam poruszać, że łamie przepisy.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego myślę, że dobrym adresatem tych pomysłów byłby dyrektor szpitala. Proponowałbym, żeby może zaprosić na posiedzenie którejś z komisji, która by pasowała tematycznie dyrektora szpitala i przedstawić mu tę propozycję. Myślę, że jest to zasadne i rzeczywiście te problemy, które Pan radny poruszył warto przedstawić osobie, która odpowiada za stan zatrudnienia czy też dyżurowania w szpitalu.
Odpowiadając na pytanie radnej Grażyny Kakolewskiej na temat sieci wodociągowej na ul. Sołtysiaka, zaplanowane jest wykonanie tej sieci w tym roku. W tej chwili na ukończeniu jest dokumentacja wykonywana przez PWiK, po wykonaniu tej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie nam ta dokumentacja przekazana i w ramach naszych środków z budżetu wykonamy tą sieć wodociągową.
Odpowiadając na pytanie radnego Józefa Jesiołowskiego chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione, mówi o tym w szczególności regulamin parku. Jeśli chodzi o możliwość zareagowania kiedy odbywał się tam koncert niedzielny zespołu weselnego, to jednym z powodów, a właściwie głównym powodem, że Straż Miejska nie reagowała jest to, że Straż Miejska nie pracuje w niedzielę. Natomiast jeśli chodzi o budynek dla wielbłądów, który znajduje się na granicy posesji będącej własnością państwa Gasików i parkiem należącym do gminy Września problem był taki, że wówczas kiedy tam te wielbłądy były wprowadzane to właścicielem jeszcze był pan Roman Mycielski. My mamy porozumienie o tym, że te wielbłądy mogą mieszkać tam, w tym budynku ponieważ w momencie kiedy to było uruchamiane byliśmy pewni, że nie uzyskamy od konserwatora zgody na wybudowanie nowego budynku, w którym te wielbłądy mogłyby zamieszkać. I zastosowaliśmy tu taką sztuczkę, że może być najbardziej stara rudera, najbardziej zaniedbany budynek, ale jak jest on już usankcjonowany prawnie to zawsze można go wyremontować, poprawić, naprawić, pokleić, pomalować i wówczas nie ma problemu. Postawienie czegokolwiek, nawet najpiękniejszego, najładniejszego grozi wetem konserwatora. Rzeczywiście ten wniosek i pomysł, żeby tam to dostosować, zwłaszcza w obliczu teraz przebudowy obiektów, w których będą się odbywały imprezy weselne, rzeczywiście ten budynek nie będzie za bardzo w tej chwili pasował do tego co się tam dzieje. Mamy to na uwadze, kilka miesięcy temu zgłaszałem Panu naczelnikowi i myślę, że trwają jakieś przygotowania, żeby to zmienić.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego, dodatkowe oświetlenie w parku. W ostatnich latach wykonaliśmy tam dosyć dużo rozbudowy oświetlenia ulicznego. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jeszcze jest za mało tych latarni, natomiast postawiono tam kilkanaście jak nie kilkadziesiąt latarni. Rozumiem, że jest to jakiś wniosek, który trzeba wziąć pod uwagę przy następnym tworzeniu budżetu, żeby w tych miejscach niedoświetlonych postawić latarnie. Wiąże się to z projektami technicznymi i oczywiście z środkami na wykonanie samego oświetlenia. Monitoring to już od poprzedniej chyba sesji mówiłem na temat jakości obrazu jaki uzyskujemy z tej kamery na placu zabaw.
Ławki wokół stawu, tam gdzie jest fontanna, całkowicie się zgadzam, że tam by się przydały. żeby je postawić. Przy okazji zakupu nowych ławek znajdą się też w tym miejscu.

Radny Stanisław Dominiczak: Odnośnie spożywania piwa w parku wydaje mi się, że metodą straszenia nie uzyska się odpowiedniego rezultatu. Może by spróbować uporządkować to tak jak jest na rynku, rozpatrzyć możliwość prowadzenia ogródka piwnego i dopuścić w określonych miejscach spożywanie piwa, bo trudno mi sobie wyobrazić strażnika, który każdemu spożywającemu piwo wlepia mandat

Radny Szymon Paciorkowski: Wydaje mi się, że w przypadku parku takim medium właśnie na spożycie alkoholu byłoby mimo wszystko lepsze oświetlenie, bo lepsze oświetlenie zapewnia większy ruch. Jeśli chodzi o ogródki piwne to wydaje mi się, że lepszym pomysłem wymagającym zastanowienia się było by ustawienie ogródków w okolicach ul. Warszawskiej. Deptak, który został odnowiony w zeszłym roku i po godz 17 jest pusty, smutny i coraz bardziej smutny.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ap ropo pomysłu, żeby w parku zrobić jakiś ogródek, to było rozpatrywane już kilka lat temu, natomiast nie ma możliwości prawie, że nie ma na to możliwości, bo wymaga to wysokich środków, żeby zapewnić warunki, które przyjmie sanepid. Ten cały problem przećwiczyliśmy w 2003 roku stawiając ogródki na rynku i to wymaga spełnienia różnych warunków, głównie sanitarnych. Problem toalet dla klientów i pracowników, po za tym odległość jaka musi być od lokalu stałego danego sprzedawcy jest określona przepisami sanitarnymi.

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


Sporządziła
Jolanta Cypryańska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.