BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463482
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji komunalno-finansowej
oraz
komisji edukacji
z 30 czerwca 2008 r.


Pkt 1

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni o godz. 16.00, stwierdzając quorum, otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listami obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września Omówił projekt uchwały w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września Omówił projekt uchwały w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Panie burmistrzu, jaka jest powierzchnia łączna tej działki?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ok. 2, 7 ha.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Mam pytanie związane z kosztorysami. Miałem taką sytuację na dyżurze. Były chyba dwie osoby, które skarżyły się na pracę rzeczoznawców od nieruchomości. Otrzymałem odpowiedź w jednej sprawie od Pana burmistrza Jana Maciejewskiego. Druga sprawa była bardziej nietypowa, dotyczyła sytuacji osób, które się zgłosiły i wręcz twierdziły, że ten pan, który u nich był nie był rzeczoznawcą tylko był osobą wynajętą na umowę. Wykonywał zdjęcia, na podstawie tych zdjęć została dokonana wycena nieruchomości. Taki protokół sporządziłem i poleciłem żeby przekazać do Pana burmistrza. I moje pytanie jest takie, czy my w tej sprawie możemy coś jeszcze zrobić? Jeżeli powiedzmy według osób, które przedstawiają całą sytuację, praca rzeczoznawców jest powiedzmy sobie szczerze wątpliwa, bo tak to wyglądało z tego dyżuru, który dość szczegółowo starałem się opisać. Czy jako urząd miasta i gminy możemy jeszcze powiedzmy rozeznać tę sprawę, wstrzymać, ewentualnie wyłonić nowego rzeczoznawcę?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tzn. burmistrz Maciejewski odpowie na to pytanie, aczkolwiek to bardziej pasuje do następnej uchwały, bo to będzie przy wycenach mieszkań.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Ta sytuacja rzeczywiście może budzić uzasadnione wątpliwości, co do tego chyba jesteśmy tutaj zgodni. Było tak, że w zeszłym roku szacowanie czy określanie wartości nieruchomości będących własnością gminy wykonywała firma, która wygrała przetarg w zeszłym roku. Rzeczoznawca majątkowy dokonywał wyceny i on szacował te nieruchomości i my na podstawie tej wyceny te mieszkania żeśmy najemcom sprzedawali zgodnie z procedurą i zgodnie z bonifikatami, które obowiązywały w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę tegoroczne wyceny, tamte zeszłoroczne rzeczywiście wyglądają bardzo skromnie. Wyglądają bardzo skromnie, to tak naprawdę dopiero w momencie kiedy druga firma, która wygrała w tym roku przetarg zaczęła realizować wyceny. Podeszła troszeczkę inaczej do tematu, podeszła bardziej korzystnie dla gminy, bo w tej chwili te mieszkania są wyceniane dwa a czasami nawet trzy razy drożej niż tamte wyceny zeszłoroczne. Tamten rzeczoznawca miał jakąś inną filozofię co do wyceny tych mieszkań. Ta firma natomiast ma inną i te wyceny są zdecydowanie wyższe, ale z punktu widzenia interesu gminnego są korzystniejsze. W związku z tym, jakby odpowiadając na jedno tutaj z podanych wątpliwości przez radnego, czy możemy z tym jeszcze coś zrobić? Wydaje się, że nie, bo jeżeli te wyceny tutaj są dla gminy korzystniejsze to nie sądzę, żeby można było realizować jakieś próby przekonywania rzeczoznawcy czy tej firmy, która tu wygrała, podważając czy narażając się na zarzut ingerowania w niezależność rzeczoznawcy, żeby te wyceny realizował w jakimś stopniu podobnym co do wielkości jak te wyceny zeszłoroczne. Natomiast wyceny zeszłoroczne są już pewną historią, której się nie cofnie. Tam już nastąpiły obroty, nastąpiła sprzedaż akty notarialne. Z tego punktu widzenia w momencie kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją wycen w zeszłym roku przez jednego rzeczoznawcę, a w tym roku przez innego i te wyceny rzeczywiście się różnią bardzo poważnie, ale różnią się na korzyść gminy. Trudno więc żebyśmy tutaj podejmowali jakieś działania, które by skutkowały tym, że nagle by te wyceny stały się mniejsze, bo gmina, burmistrz, radni, rada miejska życzą sobie, żeby te mieszkania były tańsze. Tego nie da się zrealizować. Niestety z taką sytuacją mamy do czynienia i musimy się z nią pogodzić. Ona dotyczyła pewnej partii, pewnej puli mieszkań i jest to już stan, którego się nie cofnie.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Panie burmistrzu nie chciałbym wracać do tej kwestii dlatego, że mieszkania są już sprzedane. W międzyczasie w ciągu roku nastąpił gwałtowny wzrost wartości nieruchomości, to jest dla mnie zupełnie rzeczą oczywistą. Pisząc odpowiedź na tą pierwszą interwencję z dyżuru, Pan burmistrz powołał się na jedną z ustaw sejmowych, w której to ustawie wyraźnie jest napisane, że rzeczoznawca powinien działać zgodnie ze sztuką wyceny. Jeżeli przysyła osobę nieuprawnioną, która wykonuje zdjęcia, a taka sytuacja miała mieć miejsce, to teraz pytanie jest czy tak powinno być? Ja oczywiście rozumiem, bo interes gminy jest interesem gminy. Ja się od tego nie odcinam. Jestem radnym Rady Miejskiej i chciałbym, żeby przychody naszej gminy były największe, możliwie największe.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Robienie zdjęcia i robienie wyceny to są dwie różne rzeczy. Ktoś może przyjść „obstrykać” mieszkanie, zaniesie rzeczoznawcy czy dołączy mu te dokumenty i koniec. Ja nie wiem ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę czy takie sytuacje miały miejsce. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zasadniczo inna jest czynność wyceny, a czym innym jest czynność fotografowania obiektu wycenianego.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Ci państwo wiem, że są umówieni na dyżur do Pana burmistrza i myślę, że w tej sprawie będzie można chociaż krótką informację przekazać jak to wygląda. Moim zdaniem fotografowanie to jedna czynność a wykonanie na podstawie fotografii wyceny majątku to jest druga czynność.

Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września: To jest daleko idące uproszczenie, twierdzenie, że na podstawie zdjęcia dokonuje się wyceny.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: To nie jest moja ocena.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: To jest jeden z elementów, który stanowi o wycenie jako jeden z załączników do tego operatu jest dokumentacja fotograficzna.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: To nie jest moja ocena. Ja tylko przedstawiam sytuację Państwa z dyżuru osób, którzy mają prawo przyjść na dyżur i przekazać swoje wątpliwości, sugestie radnym Rady Miejskiej, którzy z kolei przekazują to zgodnie z procedurą burmistrza. Wykonuję tę czynność, która jest przewidziana dla mnie jako radnego.

Radny Andrzej Rzeźnik: A czy oni kwestionowali wartość oszacowaną?

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Stwierdzili, że ten blok, który jest omawiany jest w tak niedoskonałym stanie, że ta wartość powinna być niższa.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Tak naprawdę sprzedajemy mieszkania za 10% wartości. Za chwilę ci państwo, właściciele będą mogli kupić za 10 tys zł, sprzedadzą za 150 tys zł. Oczywiście dziś trudno jest im się pogodzić z tym, że ktoś rok temu kupił to mieszkanie nie za 10 tys zł tylko za 4 tys zł a on musi kupić dzisiaj za 10 tys zł. Jednak tak naprawdę to gmina sprzedaje te mieszkania po bardzo preferencyjnych i korzystnych cenach, także to przypominam i trzeba mieć zawsze to na uwadze.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Taką samą sugestię przekazałem.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Chciałbym podkreślić, że macie Państwo w następnej uchwale 31 pozycji mieszkań. Proszę zwrócić uwagę na powierzchnię mieszkań od ok. 40–60 m ceny 130, 114, 116, 79, 71 tys zł i z tego weźmy 10%, to jest cena za którą ci ludzie oczywiście nabędą te mieszkania, więc pierwszy punkt to jest to o czym przed chwilą była mowa. To są naprawdę bardzo preferencyjne ceny. Drugi punkt jest taki, że podejrzewam, że gdyby ta zależność była odwrotna, tzn., że gdyby się zdarzyło, że w zeszłym roku rzeczoznawca, który wtedy wyceniał, wyceniał by wyżej a dzisiaj wyceniał niżej ten dzisiejszy wyłoniony w przetargu, to buntujących się nie było by tutaj takich kolejek. Trzecia sprawa jest taka, że mój dom kupiłem za 188 tys zł a teraz robiąc wycenę do oświadczenia majątkowego i wartość tego samego wyceniającego wyniosła 340 tys zł. Ceny domów, nieruchomości po prostu wzrosły i to jest jeszcze jeden powód do tego, dlaczego teraz są, wychodzą wyższe kwoty.

Radny Mirosław Chudy: Jako, że nie ma pani Bożeny Nowackiej a był to przypadek z dyżuru pani Bożeny a nie znam odpowiedzi na to zapytanie chciałbym uzyskać odpowiedź. Jedna z rodzin przyszła z takim zapytaniem: czy jest możliwe wykupienie mieszkania po wycenie ubiegłorocznej, z bonifikatą ubiegłoroczną w maju tego roku? Państwo ci mieli sąsiadkę w tej samej klatce, w tym samym budynku, gdzie mieszkanie było wyceniane w ubiegłym roku i było wykupione w tym roku w maju za 4 tys zł a to samo mieszkanie tych Państwa wyceniane w tym roku kosztowało ponad 12 tys zł.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Znam sprawę, pani radna Bożena Nowacka otrzymała odpowiedź.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Czy ktoś z Państwa radnych też miał taką sytuację mieszkaniową na dyżurze, czy ktoś się zgłaszał jeszcze?

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Radny Maciej Szelągiewicz: Zgłosiła się do mnie pewna Pani, która mieszka na ul. Warszawskiej 7, to jest kamienica pożydowska, której stan prawny jest uregulowany. Jak długo trwa cała procedura jeżeli zgłosi się chęć wykupu mieszkania?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Warszawska 7, podobnie jak pięć lub sześć innych kamienic w centrum miasta została odzyskana przez gminę Września w wyniku procesu sądowego. Gmina Września stała się właścicielem tych kamienic, m. in. właśnie tej wspomnianej przy ul. Warszawskiej 7. O ile wyrok się uprawomocni, to wtedy stanie się zasobem komunalnym w zarządzie ZGM-u i wtedy procedura będzie obowiązywała taka sama jak dla każdego innego lokalu. Oczywiście z wyjątkiem tych lokali, których urząd miasta zastrzegł sobie nie sprzedawanie ze względu na ewentualne potrzeby wykorzystania w przyszłości tych budynków. Nie ma ich za dużo, bo chyba nie ma takiej potrzeby ani nie chcemy tego, ale Warszawska 7 na tej liście nie jest, więc normalny tryb jest taki, że osoba zgłasza chęć zakupu na piśmie, następnie musi nastąpić zlecenie wyceny rzeczoznawcy.

Na salę posiedzeń weszła radna Bożena Nowacka. Od tej chwili w posiedzeniukomisji edukacji uczestniczy 9 radnych.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jeżeli to będzie po raz pierwszy w tym budynku sprzedawane trzeba będzie zrobić inwentaryzację budynku, podział geodezyjny, bo trzeba będzie tam wydzielić wspólnotę, będzie także sesja. Parę miesięcy to wszystko potrwa bez wątpienia

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

e)

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o. omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

Regulamin cmentarza komunalnego we Wrześni, mianowicie do tej pory nie było takiego aktualnego regulaminu cmentarza komunalnego. Dotychczas opierało się to wszystko na latach 80- tych. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej różnych podmiotów gospodarczych na terenie cmentarza należało zrobić taki regulamin. I taki regulamin powstał.

Radny Jan Nowak: Zauważyłem, że zakazuje się sadzenia krzewów, ławek i różnych takich rzeczy wokół, dobrze tak uchwalano i niech tak będzie. A co z tymi, które już tam są, bo jest tam mnóstwo ławek, krzewów?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Dlaczego jest zakaz czegoś takiego lub dlaczego bez zgody administratora żeby tego nie robić? Ponieważ tak jak Pan wspomniał ciągi komunikacyjne poprzeczne i podłużne, bo takie dwa są, muszą być zgodne z ustawą, która mówi o swobodnym dostępie do każdego miejsca cmentarza. W związku z tym niektóre, np. ławki, krzewy, tzn. jeśli chodzi o niskopienne, nie przeszkadzają, nie powodują burzenia,np. istniejącego pomnika, tzn. nie są to duże drzewa. W związku z tym, że administrator cmentarza dozoruje takie nasadzanie drzew, postawienie ławek czy nawet wybrukowania przestrzeni między jednym grobem a drugim, to zgodnie z ustawą ma zezwolenie. Natomiast mamy kłopoty takie dotychczasowe, dlatego zostało to zapisane, że wiele rzeczy było nasadzane bez zezwolenia, bez wiedzy i teraz często występujemy do wydziału komunalnego i staramy się o wycinkę tych drzew. Jest to taka robota po prostu można powiedzieć bez sensu, a wręcz kosztowna. Z dwóch względów nie jest ona opłacalna. Z pierwszego względu, na istniejące drogi, a z drugiej, że musimy to wyciąć, a wycięcie jest naprawdę bardzo kosztowne, bo trzeba zrobić to zgodnie z prawem budowlanym. Nowe nasadzenia dotyczą tylko i wyłącznie krzewów niskopiennych i jeśli chodzi o ławki to też mamy ławki takie, które nie przeszkadzają. Usytuowane są przede wszystkim w ciągach pośrednich nie w głównych.

Radna Teresa Piskorż: Czy wystarczy zgoda ustna czy musi być pisemna?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Jeżeli chodzi o nasadzenie ławki to zgoda jest wystawiana z zakupem, bo my takie ławki posiadamy.

Radna Teresa Piskorż: Ale te mi się nie podobają, chciałam postawić taką samą, lepiej wykonaną.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Jeżeli o tych parametrach, jeżeli kierownik zakładu pogrzebowego wyraża zgodę to nie ma problemu. Musi być pisemna zgoda.

Radna Teresa Piskorż: Muszę napisać pismo i dopiero wtedy otrzymam zgodę ?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Nie chodzi o napisanie pisma, chodzi o zwykłą notatkę i musi Pani zdać sobie sprawę z tego, że jak każdy będzie robił to co będzie chciał na cmentarzu to nie będzie dobrze. Musi to być w formie pisemnej dlatego, że w późniejszym okresie nikt nie jest w stanie ustalić na co było pozwolone a na co nie, a z usunięciem tego są naprawdę kłopoty.

Radny Bronisław Dankowski: Z jednym się nie zgadzam, a mianowicie, że mogą być ławki tylko zakupione u was. Jest prawo wolnorynkowe i każdy może kupić gdzie chce i jaką chce ławeczkę.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Nie koniecznie musi kupić u nas, ale musi ona mieć takie parametry żeby one nie przeszkadzały.

Radny Szymon Paciorkowski: W § jest zapis, że cmentarz komunalny jest czynny codziennie w godzinach 06- 21, czyli to oznacza, że po godzinie 21:00 będzie zamykany całkowicie?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Powinien być zamykany.

Radny Szymon Paciorkowski: A dotychczas takiej praktyki, o ile się nie mylę, nie było albo też nie była stosowana?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Zimą była, latem nie dlatego trzeba to też unormować ponieważ w poprzednim regulaminie nie było to unormowane.

Radny Szymon Paciorkowski: Czy nadal pozostają trzy wejścia na cmentarz, czy, np. planowane jest jeszcze jakieś dodatkowe wejście od strony lasu dębina?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Dopiero po wycięciu tamtej części działki cmentarza będzie planowane wejście z tamtej strony. Dopóki nie będą zrobione dwie kwatery, dopóty nie będzie przejścia. Wtedy naprawi się płot, zrobi się wejście, bo w tej chwili jest to bez sensu. Jak będzie płaski teren, będzie widać płot to wtedy będzie wejście zrobione.

Radna Mariola Zalepa: W § pkt. 2. co w sytuacjach kiedy są groby zapomniane, opuszczone, rosną bardzo wysokie chwasty, nie wiem czy może rodzina pomarła, co wtedy?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Ten punkt mówi, że jeżeli groby są zaniedbane i jeżeli zaniedbuje go dysponujący grobem, tzn. z tym się wiąże nie tylko porządek i czystość, itd. ale wiąże się z tym jeszcze opłata 20-to letnia, która z zasady jeżeli grób jest zaniedbany jest niepłacona, to wtedy my ten grób odzyskujemy. Nie ma tu żadnych przeszkód, bo jest to zgodne z prawem. Jeżeli natomiast groby są zaniedbane od dawien dawna, nie odwiedzane to niestety musi „iść” to w koszty cmentarza. Jeżeli taka rodzina, dysponent, czy ten kto się opiekuje grobem, bo to trudno określić nie robi tego, to my jako administrator miasta i gminy Września musimy to zrobić ponieważ zadaniem celowym jest gminne utrzymanie cmentarza.

Radna Teresa Piskorż: W tej chwili wygląd cmentarza bardzo mi się podoba. Jest ładnie oznakowany, mam jedną malutką uwagę. W tej chwili jest susza i ja rozumiem ale na tej głównej drodze jest zbiornik do wody, a przed nim cały klin jest taki nie ładny, czy można by było go jakoś zagospodarować.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Zobaczę, sprawdzę.

Radny Szymon Paciorkowski: Co z tymi nasadzeniami, które już są, tzn, jeśli nie przecinają w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych, czy one pozostaną?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: My będziemy je systematycznie wycinać, nie ma na to rady. One nie dość, że zagrażają pomnikom, to oprócz tego to wszystko podważają, niszczą cały pomnik, czy obramowanie jest niszczone przez system korzeniowy. My będziemy to niestety systematycznie zgłaszać do wydziału komunalnego o wycinki.

Radny Szymon Paciorkowski: Jak można się domyślać ten problem jest najbardziej widoczny na tych głównych alejach. W tym zacieśnieniu grobów choćby tych nowych nie ma miejsca na jakiekolwiek nasadzenia?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Nie, tam są celowo powycinane.

Radny Szymon Paciorkowski: Natomiast przy tych głównych alejach, np. na przeciwko kaplicy w pierwszym rzędzie są nowe groby a przed nimi duże pole. Czy także jakiekolwiek nowe nasadzenia tam, choćby to były krzewy, czy także jak tutaj obejmujemy tym ławeczkę, nie obejmuje tego ruchu, to czy także wszelkiego tego rodzaju, które pozostają tylko w obrębie danej kwatery winny być zgłaszane?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Winno być zgłaszane cokolwiek się robi ponieważ administrator powinien mieć na to wpływ. Ja odpowiadam za to jako prezes PUK-u w imieniu gminy i tu nie ma odstępu od tego. Niestety musi być pełna kontrola bo jak to się zacznie wszystko samemu rozbudowywać, zmieniać to nie ujarzmimy tego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Chciałabym wrócić do kwestii, o której mówiliśmy kiedyś a mianowicie tych nieszczęsnych pojemników na plastiki na wsi, itd. Wiem, że trzeba systemowo rozwiązać tę kwestię na wsi. Czy jest już jakiś pomysł, czy system na to żeby te segregowane śmieci na wsi wprowadzić?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Docelowo będziemy zobligowani do zastosowania rozwiązania, które zafunkcjonuje w tym porozumieniu powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w tym kompleksowym systemie gospodarowania odpadami. To jest docelowo.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Jak to będzie wyglądać?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jest to w fazie uzgodnień w związku z tym nie wiadomo jaki to będzie model. Na pewno będzie obowiązywał w naszej gminie tak jak i we wszystkich gminach jednego i drugiego powiatu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Czyli, np. worki na wsi, czy coś takiego, jeszcze nie wiadomo?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jeszcze nie wiadomo, jesteśmy w fazie uzgodnień.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Jeśli mogę powiedzieć odnośnie Miłosławia, to oni mieli zbiórkę punktową, tzn. w tych pojemnikach 1100, odchodzą od tego, bo do tego trzeba dopłacać. W tej chwili jest to załatwione w ten sposób, że gminy robią zbiórkę selektywną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Mówiliśmy o tym i to jakby doszliśmy do takiego wniosku, że pojemniki na wsi, jak ich jest trzy czy cztery to nikt z plastikami nie pobiegnie.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Prawdopodobnie tak i to jest najbardziej tani system dlatego, że zestaw worków raz na dwa miesiące po 120 L, każdy worek na szkło kolorowe, białe i PET kosztuje 2,14 gr.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Panie prezesie jeszcze mam pytanie odnośnie punktu 1 w § 3, tzn. cmentarz komunalny jest czynny codziennie w granicach od godz. 6 - 21. Czy nieczynny oznacza zamknięty? Chodzi mi o to, że teraz, np. o godz 22:00 jest jeszcze jasno i zdarza się, że ludzie jadą tam jeszcze zapalić znicze.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Sugerowałem coś takiego żeby był czas letni i zimowy, tzn. żeby cmentarz komunalny latem był otwarty od 6 - 21, 22 a zimą od 7- 19, jak jest jasno.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Czy służby porządkowe i ochrona cmentarza mają klucz od bramy wejściowej?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Tak, dzięki burmistrzowi, bo burmistrz na moją prośbę rozpatrzył pozytywnie podanie, mianowicie mieszka tam pracownik, który na stałe zajmuje się cmentarzem. Zawsze może wpuścić, także godzina wejścia jest tutaj nieważna, każdego zawsze wypuści.

Radny Szymon Paciorkowski: Czy może nie lepszym wyjściem by było, np. rozdzielenie jeszcze tego czasu np. w czasie letnim na dni powszednie i niedziele.

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Dla mnie naprawdę było by sensowne gdyby były dwa czasy letni i zimowy i to by zupełnie wystarczyło.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Będzie drugi jak rozumiem?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie, to będzie ten sam tylko, że my nie możemy naprawiać.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak: Panie burmistrzu, renowacja będzie kosztowała 60 tys?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: 80 tys zł.

Radna Teresa Piskorż: A w budżecie jest 110 tys zł.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Musi to być taka kwota jak w budżecie, my dajemy 25 tys zł, gmina Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Z tego co pamiętam miała to być tylko renowacja. Czyli jakby ten pierwotny kształt jest zachowany, ale czy ten postument zostanie oczyszczony, czy zostanie zmieniony materiał?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Częściowo będzie zupełnie nowy materiał, jakiś kamień szlachetny a nie beton, ale nie w całości. Będą to wybrane fragmenty, np. tablica, jakaś płaskorzeźba będzie wkomponowana granitowa czy marmurowa a pozostałe betonowe elementy będą odnowione, ale z betonu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: A ten murek, wszystko zostaje według starego projektu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak, kształt w dużym przybliżeniu będzie identyczny.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919.

g)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Czy to nie jest ta uchwała gdzie mówiliśmy o przetargach na miejsca targowe?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Nie to był tryb ogłoszenia. Powinna być ogłoszona w dzienniku urzędowym to, tzw. prawo miejscowe. Było zapisane, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie jest publikowana w dzienniku urzędowym.

Radny Michał Jaśniewicz: Ja mam takie pytanie. Przed chwilą pani radna Mariola Zalepa zapytała o co tutaj chodzi w tej uchwale. Ja sobie właściwie zadaję to samo pytanie. Z uzasadnienia w ogóle to nie wynika. Miałbym taką prośbę, uwagę do radcy prawnego żeby w tych uzasadnieniach do uchwał było wyraźnie wskazane o co chodzi, bo tak naprawdę do tej pory nie wiadomo o co chodzi.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Przed podjęciem uchwały na sesji radca dokładnie sprecyzuje i wyjaśni nasze stanowisko. Z tego co ja pamiętam w naszej uchwale było zapisane, że wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2009 r., natomiast według wojewody czy biura radców wojewody powinno być to ogłoszone w dzienniku urzędowym i obowiązywać od dnia ogłoszenia, 14 dni od daty ogłoszenia. My mamy zapisane, że od stycznia 2009r. Radca na sesji wyartykułuje to uzasadnienie dla tego zaskarżenia wojewody.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Z tego co pamiętam w Biurze Rady też jest pismo.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

h)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Chciałabym mieć prośbę. Wiem, że to spotkanie prowadził p. Marcin Maciejewski, ten który zajmuje się funduszami, by jutro na sesji gdzie będą sołtysi by może przygotował, powiedział coś na temat tego co komisja przygotowała. Jakie ma środki, jakie są możliwości, jakie są perspektywy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Przewodniczący komisji może to przedstawić, bo to komisja później przeanalizowała.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Pan przewodniczący też, ale by pan Maciejewski powiedział jak to wygląda.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Myślę, że ci co na wsi mieszkają są zainteresowani.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak naprawdę to mogę już dzisiaj powiedzieć, że terminy są znowu niepewne, ponieważ po raz kolejny został przesunięty przewidywany termin naboru i właściwie to jest wersja, że będzie to wrzesień 2008r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Jak przeglądałam całą dokumentację do wniosku to ona jest strasznie złożona i muszą być wszystkie uzgodnienia, dokumenty techniczne. Myślę, że jak jest już uzgodniony ten projekt Psar Polskich, z tego co wiem też był brany pod uwagę, bo on już wpłynął, to myślę, że było by dobrze jakby coś powiedział.

i)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości: Oprócz zmian samej treści uchwały zmiany są także w załącznikach. Spowodowane to jest głównie otrzymanymi dotacjami a także nowymi, bądź zwiększonymi inwestycjami. Jeżeli chodzi o stronę dochodową dział 801 i 80195- zwiększona dotacja 271. 043 zł od wojewody wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawców, kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Dział 852, 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22. 480 tys zł, dotacja od wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Rozdział 92601 zwiększenie o 333 tys zł jest to pomoc finansowa otrzymana od marszałka w ramach programu budowy obiektów sportowych.
Rozdział 92605 zwiększa się kwotę dochodu na dofinansowanie zadania przebudowy lodowiska łazienki we Wrześni.
Strona wydatkowa adekwatnie do otrzymanej dotacji od wojewody, także zwieszają się wydatki w rozdziałach:
80195 - o 271. 043 zł.
85219 - o 22. 480 zł.
75075 - zmniejsza się wydatki o kwotę 255. 000 zł.
90001 zwiększa się o kwotę 13. 000 zł.
90095 zmniejsza się wydatki o kwotę 50. 000 zł, która zostaje przeniesiona do rozdziału 92605 przeznaczona jest na przebudowę lodowiska łazienki we Wrześni.
Wspomniany wcześniej pomnik rozdział 92105 kwota 110 tys zł.
Rozdział 92109 zwiększa się kwotę 500. 000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne przebudowy świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Chwalibogowo, Marzenin, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo.
W dziale tym zwiększa się też rozdział 92195 o kwotę 425. 000 zł.
Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 450. 000 zł i są to środki przeznaczone na budowę boiska w ramach programu moje boisko Orlik 2012.
Oprócz tego uległa zmniejszeniu rezerwa ogólna o kwotę 368. 000 zł do kwoty 262. 000 zł. Zmiany także są w załączniku dotyczącym gminnego funduszu ochrony środowiska. Pojawia się tam jedno nowe zadanie.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Taka interesująca sytuacja tutaj była. Mówili, że pieniążki na boiska w ramach „Moje boisko Orlik 2012, które były przygotowane z ministerstwa edukacji, chodzi o ok. 1 mln wtedy dotacji nie wystarczają na budowę tego boiska czy ten 1mln.450? Gdzie to boisko będzie posadowione ?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jeśli chodzi o ten program Orlik 2012” to w założeniach tych powszechnie publikowanych miało być tak, że miało kosztować 1 mln. zł z czego po 1/3 miała płacić gmina, urząd marszałkowski i ministerstwo sportu. Tak to brzmiało i było w wersji startowej. Trzeba było zgłosić się do udziału w programie. My się zgłosiliśmy. Takich gmin na rok 2008 było 43 w Wielkopolsce. Później zaczęły przychodzić co- raz bardziej precyzyjne informacje na temat jak ma wyglądać to boisko. W tych dokumentach, które przychodziły coraz bardziej doprecyzowywano parametry tego boiska, z taką dokładnością nawet jak rodzaj trawy, jak rodzaj i ilość pomieszczeń przy boiskowych, czyli szatnie toalety, itd. Następnie mimo, że to są w założeniach niemal takie same boiska we wszystkich tych miejscach, to ze względu na ułożenie, na media, itd. Jednak się pojedynczo jedno od drugiego różnią, nawet kształtem, ułożeniem boiska, bo tam nie tylko jest boisko piłkarskie ale i do koszykówki. Wtedy każda gmina musiała i tak wynająć projektanta, który wykona projekt techniczny tych boisk, obiektów, szatni owo- toaletowych, tak więc każda gmina ma osobnego projektanta. To nie jest jeden projekt. My wynajęliśmy projektanta tak jak każda inna gmina a projektant musiał oczywiście dostosować się do wymogów narzuconych przez ministerstwo. Dzisiaj w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest artykuł na ten temat, mianowicie o tym, że wszystkie gminy, które się na to zdecydowały zaczęły się podpisywać. My też mamy już podpisaną umowę z urzędem marszałkowskim na 330 tys zł, z ministerstwem sportu na 330 tys zł i w związku z tym my powinniśmy mieć te pozostałe 330 tys zł. Oczywiście my do budżetu zgodnie z przepisami musimy wpisać kwotę jaką nam wychodzi z kosztorysu projektanta, wartość kosztorysową. Oczywiście po ogłoszeniu przetargu może wyjść inna kwota albo wykonawca może podać w przetargu inną kwotę, ale my do budżetu powinniśmy wpisać kwotę taką jaką mamy w kosztorysie. Taka najświeższa wiadomość z przed godziny jest taka, że projektant zaprojektował te boiska czy ten kompleks i wyszła mu wartość kosztorysowa 1 mln 770 tys zł i wobec tego można się spodziewać, że jak ogłosimy przetarg to będą pojawiały się kwoty wokół tej liczby. W związku z tym najnowsza wiadomość jest taka, że my prawdopodobnie wstrzymamy się z tym i być może się w ogóle wycofamy z tego Orlika ponieważ to prowadzi do jakiegoś kompletnego absurdu. Kiedyś liczyłem, że to boisko boczne, które jest przy stadionie miejskim na ul. Kosynierów, takie gdzie jest błotko zwykle można by spokojnie zrobić ze sztucznej trawy za mniej więcej 1 mln zł. zł. Byłoby pełnowymiarowe a tutaj będziemy mieć boisko wymiarów chyba 20/ 30 m. Podobnej wielkości przy gimnazjum nr 2 wybudowaliśmy z 4 lata temu z środków alkoholowych i kosztowało 100 tys zł a tu przez jakieś absurdalne wymogi wychodzi 1 mln 770 tys zł, przy czym my oczywiście nadal dostalibyśmy po 330 tys zł od tych dwóch instytucji. To jest 660 tys, to my byśmy musieli dołożyć ponad 1 mln zł. zł. W związku z tym na 99% jutro wysyłamy pismo do obydwu tych instytucji, że jeżeli są skłonni dołożyć proporcjonalnie do tych kosztów środki, znamy odpowiedź z góry, że nie, ale żebyśmy mieli czyste sumienie to wyślemy takie pisma. W dzisiejszym artykule w Rzeczypospolitej można wyczytać, że również inne gminy osiągają już po przetargach kwoty od 1, 5 do 1,7 mln. zł i znajdują się w tej samej sytuacji, żeby było jeszcze gorzej to my dostaniemy środków na vat a za to oczywiście będziemy musieli zapłacić. Boisko było planowane na terenie szkoły podstawowej nr 2. Zamysł był taki, że oprócz tego, że przydałoby się, to zamysł był taki, że służyłaby również do obsługi imprez, które zawsze mają miejsce w amfiteatrze. Zwykle musimy wynajmować toalety przenośne i to sporo kosztuje a tam to służyłoby do obsługi uczestników imprez i byłoby dwa w jednym, czyli przy okazji tych boisk powstałyby toalety, które obsługiwałyby imprezy przy amfiteatrze. Jednak tak jak powiedziałem kwota 1 mln. 770 tys zł dosyć mocno schłodziła w nas entuzjazm w wykonaniu tego boiska.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Ja się okropnie cieszę, że te boiska są budowane. Widzę, że w Nowym Folwarku mamy boisko wielofunkcyjne, w Kaczanowie. Jednak zastanawiam się, bo w centrum miasta, właściwie w naszych obiektach ośrodka sportu i rekreacji we Wrześni mamy to jedno boisko ze sztuczną trawą niepełnowymiarowe i mamy jedno boisko pełnowymiarowe trawiaste, które tak naprawdę to specjalnie wykorzystywane nie jest. Wiem, że miedzy Panem prezesem ośrodka Viktorii i Panem kierownikiem ośrodka sportu tam jest jakaś umowa dotycząca ilości godzin, które mogą wybiegać zawodnicy na tym boisku. I tu jest taka reglamentacja zrobiona i też mam takie pytanie do Pana burmistrza: czy w perspektywie tego tzw. dofinansowania tych środków finansowych nie lepiej byłoby właśnie pomyśleć i w perspektywie czasu opracować taki projekt na to boisko, z taką sztuczną trawą, pełnowymiarowe przy cmentarzu? Właśnie w tym pasie dlatego, że tam nie potrzeba żadnej ani szatni, ani toalet, ani niczego, bo w tej chwili buduje się hala dla szkoły nr 1 z pełnym kompleksem. Czy nie warto by w tym miejscu spróbować w perspektywie czasu to boisko zbudować?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Najkrócej mówiąc pewnie warto by było.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: A czy ewentualnie, bo Pan burmistrz sam poruszył temat tego, czy jest taka opcja, że powiedzmy gdyby kosztowało w granicach 1 mln zł pełnowymiarowe boisko można by było je wybudować? Tu nie jesteśmy nawet w stanie przy tym dofinansowaniu za ten 1 mln zł wybudować.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak jak powiedziałem to jest taka informacja świeża z przed godziny i w momencie kiedy ogłaszano ten projekt, pomysł Orlik 2012 to wyglądało wszystko fajnie. Jak coś mieliśmy mieć, zespół boisk o wartości 1 mln zł za 330 tys zł, bo resztę dokładają inne instytucje no to grzechem byłoby się nie zgłosić i dlatego się zgłosiliśmy. Ale w sytuacji kiedy sprawy tak się mają, że nijak ma się rzeczywistość do tych projektów, do tych planów, ale tak jak mówię nie chciałbym dzisiaj podejmować decyzji, bo za mało mamy jeszcze informacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Słyszałam, że są gminy, które się wycofywały z tego projektu to jest tak, że na jakimś etapie właściwie tych uzgodnień, dokumentacji technicznej tego po prostu zrobić już nie można.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Możemy bardzo łatwo się wycofać. Wystarczy, że dzisiaj czy na najbliższej sesji nie zapiszemy wartości w budżecie takiej jaka jest w kosztorysie i sami się wykluczyliśmy ponieważ zgodnie z przepisami możemy ogłaszać przetarg tylko wtedy, kiedy mamy zabezpieczone w budżecie środki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Z tego co pamiętam, właśnie w którejś gminie ustalono, że gdyby nie spełnić takich bardzo szczegółowych i drobiazgowych uwarunkowań, które należy spełnić to można wybudować w to miejsce dwa, trzy boiska z inną nawierzchnią, np. tartanową i o wiele taniej wyjdzie. Te obwarowania są dosyć takie istotne i sztywne, że nie można. Być może warto rozważyć kwestię by w ogóle z tego wyjść.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To właśnie powiedziałem, że my na 99% na pewno się z tego wycofamy, ponieważ mieliśmy mieć kompleks za 1 mln zł gdzie my mieliśmy dać 330 tys zł ale po tym całym wyszacowaniu, oszacowaniu, zaprojektowaniu okazało się, że będziemy mieć zamknięty tylko gdy damy 1 mln zł a za milion to my możemy sobie zbudować co chcemy bez łaski.

Radny Jan Nowak: Czy ten kosztorys, ten projekt jest obligatoryjny właśnie z tych gmin, które biorą udział w tym programie? Czy gmina nie ma wpływu na kształt tego projektu, na zastosowane materiały i w ogóle na wysokość kosztorysu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jest, była na samym starcie ogłoszona koncepcja tego programu. Zaczęły spływać poszczególne coraz bardziej uszczegóławiane parametry tego co trzeba zbudować w ramach tego projektu. Na podstawie tych danych każda gmina miała sobie wziąć dowolnego projektanta, bo są różne okoliczności. Projektant wziął nasze mapy i zaczął wyliczać, narysował projekt i wziął program do kosztorysowania i wyszła mu kwota 1 mln 770 tys zł. Z tego co słyszałem początkowa wersja była 2 mln zł, ale zeszła do kwoty 1 mln 770 tys zł i to jest tak, że w przetargu może ktoś powie a ja mówiłem wam 1mln 200 tys zł tylko my nie możemy ryzykować. Jak doprowadzimy do przetargu i rozstrzygniemy to musimy podpisać umowę z firmą i ta firma będzie budowała, ale my na etapie ogłaszania przetargu musimy mieć w budżecie kwotę wynikającą z kosztorysu, nie mniejszą. Dlatego my w kosztorysie musimy mieć zapisane tyle ile kosztorysant wyliczył, że teoretycznie ma kosztować zbudowanie tych boisk.

Radny Józef Jesiołowski: Te boiska miały być własnością gminy i potem utrzymywane przez gminę?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: One tak, miałyby być własnością gminy, używane przez gminę i żeby było jeszcze trudniej to tam są zapisane bardzo szczegółowo warunki tego utrzymywania, mianowicie, np., że na etacie musi być zatrudniony trener, zatrudniony na dziesięć lat i musi mieć jakieś zezwolenie, itd.

Radny Józef Jesiołowski: Miało to być dostępne dla wszystkich szkół na terenie powiatu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To jest 1000 boisk w latach 2008, 09, 10, 11- 1000 gmin ma możliwość skorzystania z tego projektu.

Radny Józef Jesiołowski: Tak, ale czy byłoby to dostępne głównie dla szkół, czy ogólnie było by dostępne dla młodzieży, która chciałaby z tego korzystać?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Co do dostępu, to też jest tam bardzo precyzyjnie to opisane. Mają być ogólnodostępne, bezpłatne.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Jak by były bez zabezpieczenia, to by to wszystko zostało szybko zdemolowane, bo szatnie, toalety, wiemy jak to jest w Polsce, to jest chwila i powiedzmy nie ma , np. muszli klozetowej.

Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Skupiliśmy się tylko na zał. Nr 3, czy macie Państwo jakieś pytania?

Radna Teresa Piskorż: Pomnik.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Postaram się jutro to wyjaśnić, bo powiem szczerze, że jak bylem na spotkaniu w starostwie to padały kwoty 25, 25 5, 5 5 i być może tam umknęło mojej uwadze, że urząd marszałkowski jest w pozostałych różnicach albo wojewoda. W każdym bądź razie ta suma musi się składać z 25 tys zł. O tyle to jest proste, że my nie będziemy swoich pieniędzy wydawać, bo nasz udział to jest 25 tys zł. Te środki jeżeli takie będą zapisane, to one będą się składały z naszych 25 tys zł i z tych pozostałych wpłat, które uzupełnią kwotę do takiej jaka wyjdzie. Często jest tak, że my w budżecie wpisujemy, np. na budowę szalet miejskich 140 tys zł a w przetargu może wyjść 135 i nie płacimy oczywiście 140 tys zł temu wykonawcy więcej, bo mamy tyle w budżecie, tylko tyle ile wychodzi z przetargu i tu będzie tak samo. To będą prace wykonywane w ramach oczywiście ustawy o zamówieniach publicznych.

Komisja edukacji w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Salę posiedzeń opuścił radny Bronisław Dankowski. Od tej chwili w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 4 radnych.

Radna Teresa Piskorż: Gdzie mogłabym, czy jest do wglądu gdzieś, czy jest powieszony cennik usług komunalnych związanych z cmentarzem? Czy gdzieś również można sprawdzić miejsca zakupione, ile np. kosztuje podwójny grób i pojedynczy?

Salę posiedzeń opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tej chwili w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.

Pkt. 4

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: Na stronie www.puk.wrzesnia.pl znajduje się cennik ogólnych usług komunalnych. W zakładzie usług pogrzebowych jest wywieszony cennik podzielony na cennik usług pogrzebowych i cennik usług cmentarnych. Są to dwie różne rzeczy wynikające z ustawy i też tak są wycenione. Jest to ogólnie dostępne. Za każdym razem kiedy ktoś znajduje się w zakładzie pogrzebowym może to sprawdzić. Jest to zatwierdzone i wykonane przez prezesa 15 maja tego roku w formie zeszytu. Każda czynność jest wyceniona, wypisana, można sprawdzić. Tak samo są wypisane faktury, które są wypisane na podstawie tego cennika, te same punkty są w fakturach co w cenniku. Jedno musi być równoznaczne z drugim.

Radna Teresa Piskorż: Ile wynosi powierzchnia zakupionego miejsca podwójnego i pojedynczego?

Ryszard Pietrowicz, prezes PUK-u Sp. z o.o.: To wynika z ustawy.

Radny Mirosław Chudy: Chciałbym uświadomić wszystkich Państwa radnych, że nasza gmina ma od niedawna olimpijczyka. Pan Szymkowiak na 99 % jest już olimpijczykiem, bo jeszcze jest kwestia tego czy kilku pozostałych zawodników spełni minimum olimpijskie. Chciałbym zapytać Pana burmistrza czy gmina myśli nad marketingowym wykorzystaniem sukcesu wrześnianina, czy w ogóle jest taki pomysł?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Z tego co wiem możliwości wykorzystywania jego wizerunku w czasie olimpiady na koszulkach, dresach, itd. są chyba bardzo ograniczone, chyba wręcz niemożliwe.

Radny Mirosław Chudy: Raczej chodziło mi o wykorzystanie tego wizerunku do olimpiady i po olimpiadzie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Oczywiście życzę naszemu olimpijczykowi zdobycia medalu ale telekomunikacja polska, jeszcze parę innych firm specjalnie reklamy sobie nie zrobiło ostatnio na mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Nie zastanawiałem się jeszcze, ale jakoś słabo widzę możliwości wykorzystania tego faktu, zwłaszcza do promowania miasta. Na dzień dzisiejszy osób kojarzących to nazwisko w ogóle z szansami na medal jest niewiele w Polsce. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę chętnie skorzystam.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Chciałabym poprosić tych Państwa radnych, którzy jeszcze nie dokonali weryfikacji w oświadczeniach, żeby jutro po sesji „zabezpieczyli” sobie chwilę.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Maciej Baranowski, z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Z-ca przewodniczącej
Maciej Baranowski
/-/

Przewodniczący komisji
komunalno-finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Przewodnicząca komisji edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Sporządziła
Jolanta Cypryańska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.