BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460764
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 26 marca 2008 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2006.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zaproponował harmonogram prac związany z przygotowaniem sesji absolutoryjnej (załącznik nr 3).
Zaproponował również, aby komisja podzieliła się na dwa trzyosobowe zespoły. Jeden zespól miałby kontrolować dochody, drugi wydatki budżetu.
Przypomniał, że do dnia 27 marca członkowie komisji mogą na piśmie składać wnioski i zapytania dotyczące otrzymanych materiałów (sprawozdania, część opisowa budżetu).

Radny Michał Jaśniewicz: Wydaje mi się, że jest to wystarczający zakres.

Radny Szymon Paciorkowski: Jakie motywy kierowały punktem 3 „wykonanie dochodów ze strefy płatnego parkowania oraz z opłat pochodzących z zajęcia pasa drogowego. Jest to dość drobny szczegół.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Jest to problem społecznie widoczny.

Radny Michał Jaśniewicz: Możemy to potraktować jako część kontroli, która będzie i tak przebiegała w bardziej szczegółowy sposób. Komisja rewizyjna składając wniosek o udzielenie absolutorium ocenia cały budżet, a nie jego fragmenty.
W tym ostatecznym sprawozdaniu nie może być zawarte to, że sprawdziliśmy tylko budżet pod pewnym kontem. My oceniamy kompleksowo cały budżet. Musimy stwierdzić, że jest on wykonany lub nie.

Radny Andrzej Rzeźnik: Chodzi o to, aby nie przedstawiać w opinii, że tylko te kwestie zostały poruszone. W takcie kontroli na pewno będą padały jeszcze inne pytania. To nie jest zamknięta lista.

Radny Szymon Paciorkowski: Może ogólnie zajmiemy się punktem 6, a nie tylko zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach emisji obligacji komunalnych.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: Ustalając tę tematykę z panem przewodniczącym kierowało nami to, iż była podjęta uchwała o emisji obligacji. Chodzi
o inwestycje, które zostały zrealizowane w ramach obligacji komunalnych.

Radny Szymon Paciorkowski: Jakim wycinkiem, w tych ogólnych są inwestycje realizowane
w ramach obligacji komunalnych.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: 23 miliony wydatkowane, a emisja
8 mln.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: Myślę, że to tej analizy budżetu możecie również Państwo wykorzystać kontrole przeprowadzone w ubiegłym roku.

Radny Mirosław Chudy: W dziale 710 – działalność usługowa, gmina otrzymała darowiznę pieniężną na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Jaka to darowizna i kto ją przekazał?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Nie mogę panu powiedzieć od kogo, tego nie wolno mi ujawniać. Są to darowizny od osób fizycznych na wykonanie planu.

Radny Szymon Paciorkowski: Na stronie 9, dział 926 – kultura fizyczna i sport wykonanie wyniosło 0,9 %. Czy nie powinno tam być 90 %?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Nie, ponieważ w tym dziale zapisane jest ponad 5 mln. na halę. Przetarg odbył się jesienią ubiegłego roku, prace rozpoczęły się jesienią i te pieniądze nie zostały wydatkowane w ubiegłym roku. Zasilą one budżet 2008.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała tematykę kontroli wykonania budżetu za rok 2007.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: zaproponował członkom komisji podział na zespoły robocze.

I zespół w składzie: radny Mirosław Chudy, radny Szymon Paciorkowski, radny Artur Mokracki będzie kontrolował wydatki budżetu. Na przewodniczącego zespołu wybrano Mirosława Chudego.

II zespół w składzie: radny Bolesław Święciochowski, radny Andrzej Rzeźnik, radny Michał Jaśniewicz będzie kontrolował dochody budżetu. Na przewodniczącego zespołu wybrano radnego Bolesława Święciochowskiego.
Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania na dzień 31.03.2008 r. godz. 16.00

Radny Szymon Paciorkowski: Zaintrygowała mnie nauka pływania. W ubiegłym roku wydatki na instruktora pływania wynosiły 30 tys. zł, a w tym roku jest 15 tys. Czy ten spadek nie spowoduje tego, że zajęcia te nie będą już tak dobrze zabezpieczone?

Radny Mirosław Chudy: Poprosił o informację na temat domów pomocy społecznej na naszym terenie oraz kosztów miesięcznego utrzymania pensjonariusza.

Pkt 4,5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 15.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji
radny Bolesław Święciochowski
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.