BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276449
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

 Protokół
 posiedzenia
komisji rewizyjnej
 03 kwietnia 2008 r.

Pkt 1
Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;

Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2007:

a). sprawdzenie zgodności sprawozdania statystycznego Rb 27S z układem wykonawczym – dochody budżetu,

b). wpływy do budżetu w 2007 roku ze sprzedaży mienia komunalnego,

c). wykonanie dochodów ze strefy płatnego parkowania oraz z opłat pochodzących z zajęcia pasa drogowego,

  1. stosowanie ulg ustawowych i gminnych w podatku od nieruchomości.

4. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września.

5. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3
a).
Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Sprawdzenie zgodności sprawozdania statystycznego Rb 27S z układem wykonawczym –dochody budżetu.

Radny Szymon Paciorkowski: Podczas poprzedniego spotkania przedstawiono nam całą dokumentację i udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

b).

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Wpływy do budżetu w 2007 roku ze sprzedaży mienia komunalnego, (załącznik nr. 3).

c),d).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Przygotowałam decyzje za zajęcie pasa drogowego, o które Państwo prosiliście oraz stosowanie ulg ustawowych i gminnych w podatku od nieruchomości, (załącznik nr 4).

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości: Decyzja o umorzeniu może być tylko i wyłącznie na wniosek podatnika. Musi on złożyć wniosek do burmistrza i odpowiednio uzasadnić ten wniosek. Czyli mogą to być jakieś sytuacje, czy zdarzenia losowe typu jak, np. jedna z przedstawionych tutaj decyzji, gdzie był pożar. Spaliła się część gospodarstwa w związku z tym podatnik tutaj prosi o umorzenie zaległości podatkowej. W innych sytuacjach, np. choroby, czy bardzo niskie wynagrodzenie, tego typu sytuacje. Do kwoty 2 tys. zł. taką decyzję może podjąć naczelnik wydziału podatkowego natomiast powyżej tej kwoty musi to uzgodnić z burmistrzem.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września: Stosowane są ulgi ustawowe i gminne. Ustawowe na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących nie tylko mieszkańców Gminy Września. Ulgi gminne są przede wszystkim na podstawie uchwały Rady Miejskiej, które upoważniają i określają zakres, w jakich przypadkach można tych ulg udzielić mieszkańcom Gminy i w zasadzie dotyczą one podatków tych lokalnych.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Są tutaj też decyzje nadane przez wojewodę, o nadaniu statusu tego ZPHR-u, czyli zakładu pracy chronionej. W tej decyzji macie Państwo wskazane, że ten zakład spełnia wymogi ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest to równoznaczne z nadaniem tego statusu. Jest tu też decyzja, gdzie przedsiębiorstwo było przekształcane w spółkę, ponieważ osiągnęło jakiś pułap obrotów i musiało zostać przekształcone, w związku z tym wojewoda jakby wydał na bazie starej nową decyzję.

Radny Andrzej Rzeźnik: Ulga dotycząca zakładów pracy chronionej jest Gminie wracana?

Jolanta Kościańska, skarbnik: Tak, jest zwracana w 100%

Paweł Maciejewski,naczelnik wydziału księgowości: Nie ma tu ryzyka nieściągalności i te decyzje są wydawane na czas nieokreślony.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Mamy tu taką sytuację, kiedy wojewoda nie przysłał nam decyzji na czas, a przedsiębiorca jak gdyby nie poinformował. W związku z tym musieliśmy część pieniędzy, jak gdyby oddać do funduszu, ponieważ nie był już zakładem pracy chronionej, nie miał już tego statusu, musiał normalnie płacić.

Radny Andrzej Rzeźnik: Jednak on to wyrównał, tak?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Przedsiębiorca tego nie zgłosił, musieliśmy dokonać zwrotu do funduszu a w stosunku do niego zostało wszczęte postępowanie.

Głosowanie nad opinią o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2007 r., oraz uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok.

za- 6 osób

przeciw- 0 osób

wstrzymujących się- 0 osób

Komisja rewizyjna przyjęła opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2007 r.(załącznik nr 4).

Komisja rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok., (załącznik nr 5 ).

Pkt 4,5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 17.00 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji


radny Bolesław Święciochowski


radny Michał Jaśniewicz


radny Andrzej Rzeźnik


radny Mirosław Chudy


radny Artur Mokracki


radny Szymon Paciorkowski


Protokolant


Jolanta Cypryańska

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.