BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253066
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 301/2007
 

ZARZĄDZENIE NR 301


Burmistrza Miasta i Gminy Września


z dnia 14 listopada 2007 r.


w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni


Działając na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 47 ust.3, w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z pózn. zm.) oraz w oparciu o standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone komunikatem nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. MF. Z 2006 roku nr 7 poz. 58)zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu wykonania obowiązku ustalenia procedur kontroli finansowej stosownie do zapisów art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wprowadzam Procedury Kontroli Finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, będące załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni do przestrzegania w pełni procedur o których mowa w § 1.

§ 3

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz odpowiednich aktów wykonawczych.
2. W sprawowaniu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni zastosowanie mają standardy, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Września


Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.