BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285745
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
 


ZARZĄDZENIE Nr 340


BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA


z dnia 31 grudnia 2007 r.w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr VI/91/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2007 r.,uchwałą nr VII/104/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku, zarządzeniem nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2007 r., uchwałą nr IX/123/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r., uchwałą nr X/135/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r., uchwałą nr XI/156/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r., wprowadza się zmiany:
1.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 573.779 zł do wysokości 77.666.489 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 12.490.412 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 73.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 573.779 zł do wysokości 100.784.865 zł w tym:
-
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 12.490.412 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 112.160 zł
-
wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.
W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:
- wydatki bieżące
68.920.837 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.095.263 zł
- dotacje z budżetu 2.201.804 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury1.380.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów public 376.400 zł
- obsługa długu 303.395 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
31.864.028 zł w tym
a) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni 250.000 zł

§ 2


1. Deficyt budżetu wynosi 23.118.376 i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w wysokości 62.830 zł pokryte zostaną środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 62.830 zł.

Szczegółowo przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejsza się dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 573.779 zł do wysokości 12.490.412 zł.
Zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 573.779 zł do wysokości 12.490.412 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4


Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu do wysokości 886.615 zł.

§ 5

W załączniku nr 1,2 i 3 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany odpowiednio.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ


Tomasz Kałużny


/-/
UZASADNIENIE

dochody:

W ramach dochodów budżetu zmniejsza się plan dochodóww rozdziale 85212 - § 2010 o kwotę 573.779 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.


wydatki:

W ramach wydatków budżetu zmniejszone zostały wydatki w rozdziale 85212 - o kwotę 573.779 zł tytułem zmniejszonej dotacji Wojewody Wielkopolskiego.
Pozostałe zmiany oraz przesunięcia w grupach i między rozdziałami mają charakter porządkowy w zwiazku z końcową realizacja budżetu.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.